Batisan'ny fibebahana vs Batisa (kristiana) vs Batisan'ny Fanahy Masina

41. RBNIR ( 09/12/2022 15:59)
Afaka jerevana anaty rakibolana ny dikan ny teny hoe mibebaka....

https://www.google.com/m?q=mibebaka+rakibolana&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1
42. RBNIR ( 09/12/2022 16:18)
Eny efa vita batisan ny Fanahy Masina ihany koa ny tenako....
43. gasy1zay ( 12/12/2022 14:51)
Confesser publiquement anie RBNIR dia miaiky sy mitanisa ampahibemaso ny tsy mety nataonao e! Ka mibebaka ambaranao io dia miaiky fa diso fa tsisy mitanisa hoe Inona avy Ireo tsy nety nataonao,
Ka io no ambaran'ny baiboly hoe nataon'i Jaona rehefa Nanao batisan'ny fibebahana izy.
44. gasy1zay ( 12/12/2022 14:56)

RBNIR:

Eny efa vita batisan ny Fanahy Masina ihany koa ny tenako....


Mba zarao aminay hoe ahoana izany batisan'ny Fanahy Masina azonao izany dia Inona ny vokany teo amin'ny fiainanao?
45. RBNIR ( 13/12/2022 09:39)
Tena tsy dia tiako loatra ny miady hevitra momba ny batisan'ny Fanahy Masina eto namana noho ity teny iray ity.....
Marka 3:29 MG1865
fa izay miteny ratsy ny Fanahy Masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, fa miendrika hohelohina ny amin'ny ota mandrakizay izy; izany no nolazainy.

Indraindray mantsy rehefa tsy mahatakatra zavatra ny olona dia miteniteny foana....
46. RBNIR ( 13/12/2022 09:54)
Matio 3:6 MG1865
ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny, rehefa niaiky ny fahotany.

Dikan-teny malagasy izy izao miverina amin'ny hoe mibebaka ihany...

Mitovy re io gasy1zay fa tsy hoe samihafa akory a! nasaina nibebaka ampahibemaso ireo olona ireo (na dia tsy notononina araka izay aza ilay teny)...
47. gasy1zay ( 13/12/2022 18:13)

RBNIR:

Matio 3:6 MG1865
ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny, rehefa niaiky ny fahotany.

Dikan-teny malagasy izy izao miverina amin'ny hoe mibebaka ihany...

Mitovy re io gasy1zay fa tsy hoe samihafa akory a! nasaina nibebaka ampahibemaso ireo olona ireo (na dia tsy notononina araka izay aza ilay teny)...


fa nga tsy efa noharantsika RBNIR ny mionona amin'ny dikateny tokana rehefa mandinika ny baiboly a! sa rehefa metimety dia hodiantsy hita ny dikateny sasany?
48. gasy1zay ( 13/12/2022 18:15)

RBNIR:

Tena tsy dia tiako loatra ny miady hevitra momba ny batisan'ny Fanahy Masina eto namana noho ity teny iray ity.....
Marka 3:29 MG1865
fa izay miteny ratsy ny Fanahy Masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, fa miendrika hohelohina ny amin'ny ota mandrakizay izy; izany no nolazainy.

Indraindray mantsy rehefa tsy mahatakatra zavatra ny olona dia miteniteny foana....


Aza manahy ianao RBNIR fa haiko ny fitenenan-dratsy ny Fanahy Masina saingy tsy misy ifandraisany @ batisan'ny Fanahy Masina io akory, mba zarao ary e
49. gasy1zay ( 13/12/2022 19:56)
Ndao ary hiaraka handinika ireo dika teny frantsay isika :

Matthieu 3.6

Segond 21 Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain.
Segond 1910 et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain.
Segond 1978 (Colombe) © et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés.

Parole de Vie © Ils avouent leurs péchés devant tout le monde, et Jean les baptise dans l’eau du Jourdain.

Français Courant © Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain.

Semeur © Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant ainsi leurs péchés.

Parole Vivante © Tous ces gens se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant publiquement leurs péchés.

Darby et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Martin Et ils étaient baptisés par lui au Jourdain confessant leurs péchés.

Ostervald Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en confessant leurs péchés.
ka rehefa dinihanao ireo RBNIR dia ho hitanao fa miverina matetika : confesser na avouer sy publiquement

Définitions de confesser
verbe
1
Déclarer (ses péchés) à un prêtre catholique, dans le sacrement de la pénitence.
2
Déclarer spontanément, reconnaître pour vrai (qqch. qu'on a honte ou réticence à confier).
"Confesser son erreur, ses torts."

50. RBNIR ( 14/12/2022 02:57)
https://www.google.com/search?q=confesser+en+malagasy&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&sxsrf=ALiCzsbYaDUwwb-tMxlVmszNhcR7srnSYw%3A1670986453268&ei=1TqZY63vD5TNgQaZrJawAg&oq=confesser+en+malagasy&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEANKBAhBGAFQqwtYoytgpzJoAHAAeACAAa0EiAHDIZIBBzMtOC4yLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=mobile-gws-wiz-serp

Mitovy ihany io confesser = fiaikenkeloka = mibebaka

Tsy voatery soratana foana hoe ampahibemaso hoy aho....
51. RBNIR ( 14/12/2022 03:13)
https://www.google.com/m?q=confession+en+malagasy&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1

Confession = fiaiken keloka = mibebaka

Raha niteny petera hoe.mibebaha (tsy voatery teneniny hoe ampahibemaso) fa azo antoka fa avy dia.nibebeka teo ho no eo teo imason izay nanatrika teo ireo olona ireo.......ka tsy azoko.hoe inona ny olana ?
52. RBNIR ( 14/12/2022 03:28)
Rehefa miaiky heloka (na hadisoana) ngeh ry gasy1zay tsy maintsy voatanisa ny fahotana e.....miaiky aho fa nanao an izao sy izao.sy izao....
53. gasy1zay ( 14/12/2022 13:58)

RBNIR:

Rehefa miaiky heloka (na hadisoana) ngeh ry gasy1zay tsy maintsy voatanisa ny fahotana e.....miaiky aho fa nanao an izao sy izao.sy izao....


Tsy azonao ve ny ambarako sa hodianao tsy azo? Misy ny fiaiken-keloka entre anao sy ny Tompo, afaka tanisainao aminy daolo ny fahotanao rehetra, fa eto hoy aho dia tsy ianao sy ny Tompo no itanisanao ny fahotanao fa eo imason'ny olona rehetra manatrika ny batisan'ny fibebahana, zay no ambaran'ny teny fototra

confesser publiquement ses pêchés izany hoe alohan'ny idirany amin'ny batisa dia miteny ilay olona hoe nijangajanga aho, nangalatra aho, nandainga aho etc... dia diso aho fa tsy hamerina intsony izay vao atao batisan'ny fibebahana

izay ny batisan'i Jaona ary mariho tsara fa matoa koa Jaona nisalasala ny hanao batisa an'i Jesoa dia satria Jesoa tsy nanana fahotana niconfessena

ka averiko ihany fa tsy io mintsy no batisa nanirahin'ny Tompo ny mpianany ho atao
54. gasy1zay ( 14/12/2022 14:08)
Tsy maninona rehefa tsy raisinao ny fampianarana avy amin'ny teny fototra RBNIR satria ny batisan'i Jaona dia efa foana rehefa napetraka ny batisa nanirahan'ny Tompo ny mpianany, ny tiako hiavina fotsiny dia hoe diso fihevitra tanteraka ireo mihevitra haka tahaka ny nataon'i Jaona rehefa hanao batisa (kristiana) na haka tahaka ny batisa Kristiana dia mihevitra fa zay no batisan'ny Fanahy Masina, tranga 3 samy hafa ireo saingy maro ny kristiana tsy vonona hitrandraka ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra fa manaiky izay fampianarana vohizina ao amin'ny fiangonana misy azy.

Mba zarao ary RBNIR ilay expérience batisan'ny Fanahy Masina fa mba liana ny namanao hihaino ny ambaranao :)
55. RBNIR ( 15/12/2022 04:24)
Tena fanampiana anao no ataoko mba tsy ho diso hevitra ianao namana tsy nofoanana izany io fa notohizan i Jesosy Tompo sy ireo mpianany....

Ny diatongotr i Jesosy Tompo ihany no tsy maintsy arahintsika ....

I Jao.2:6. Izay* milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. * Na:
Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika:
Izay etc
Mat.3:16. Ary raha vao natao batisa Jesoa, dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay Izy; ary, indro, nisokatra taminy ny lanitra, ary hitany ny Fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny.

Natao batisan ny rano Jesosy dia avy eo nidina tao aminy ny Fanahy Masina

Asa.1:5. fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano; fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny Fanahy Masina, rehefa afaka andro vitsivitsy.

Dia izay ihany koa no natao tamin ny apostoly sy ny mpianatr i Jesosy Tompo
Batisan ny rano + batisan ny Fanahy Masina

Dia izay ihany koa no nataon dry petera tamin ny olona taty aoriana....

Asa2:38. Ary hoy Petera taminy:
Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina;

Batisan ny rano + batisan ny Fanahy Masina

Dia ilay batisan ny rano tsy niova fa tahaka ny nataon i jaona araka ny lio.3:3 ihany no nataon i petera taty aoriana (asa.2:38) batisan ny fibebahana ho famelankeloka satria iray ihany no batisa atao aMin ny olondrehetra araka ny efe.4:5

Aleo mba mijery fandaharana ao amin ny kolo TV (na canal sat) isamaraina amin ny 5 ora sy sasany izay rehetra liana amin ny batisan ny Fanahy Masina
Fandaharana Vitao ny Asan ny Fahamarinana alatsinainy ka @ zoma....


56. gasy1zay ( 15/12/2022 15:08)
RBNIR > Jaona mpanao batisa dia nanana mission mazava

1) hanomana ny olona handray an'i Kristy,
vakio eto :

Matio 11 : 10
Izy no ilay voasoratra hoe:
,,Indro, Izaho maniraka ny irako hialoha Anao,
Izay hamboatra ny làlanao eo alohanao’’ (Mal. 3.1).2) ho vavolombelona fa Jesoa no Kristy(Mesia)
vakio eto :

Jaona 1 : Nisy lehilahy nirahin’Andriamanitra, Jaona no anarany. 7 Izy tonga ho vavolombelona hanambara ny Mazava, mba hinoan’ny olona rehetra noho ny teniny.


Tsy ao anatin'ny mission an'i Jaona mintsy RBNIR ny fahateraham-baovao (mariky ny batisa kristiana)na ny batisan'ny Fanahy Masina ( Fanahy Masina mirotsaka aminao na ny fahafenoan'ny Fanahy Masina)


Raha mihevitra indray ianao hoe ny fanaovana batisan'ny fibebahana toa ny nataon'i Jaona no ahazoana ny fahafenoan'ny Fanahy Masina dia averiko indray ilay fanontaniko hoe :

1)nahoana no naverina natao batisa ireo kristiana tao efesosy?


2) Nahoana ny mpianatry ny Tompo tsy nasaina nataon'i Jaona batisa dia vita fa nahoana no nasaina niandry ny firotsahan'ny Fanahy Masina t@ Pentekoty?


57. RBNIR ( 18/12/2022 03:56)
Namana gasy1zay
Efa nazavaiko fa nafenin Andriamanitra ny drafimpamonjena nataony satria raha fantatry ny devoly mialoha izany dia tsy honomboiny teo amin ny hazofijaliana Jesosy Tompo, nisy araka izany fahamarinana tsy naseho raha tsy voavono sy nitsangana tamin ny maty ny Tompo...
Efa nazavaiko fa ny tanjon i paoly dia ny hanaovana Batisan ny Fanahy Masina ireo mpino tao efesosy

Aza diso hevitra fa natao batisa ny apostoly mpianatr i Jaona mpanao batisa teo aloha ny sasany amin ny apostoly vakio Jao.1:35-51 dikany efa natao batisan ny rano ihany koa izireo....ary tsy voatery ho voasoratra avokoa hoy aho ny zavatra rehetra....
58. RBNIR ( 18/12/2022 04:03)

gasy1zay:
Z
2) Nahoana ny mpianatry ny Tompo tsy nasaina nataon'i Jaona batisa dia vita fa nahoana no nasaina niandry ny firotsahan'ny Fanahy Masina t@ Pentekoty?

Tsy mazava tsara fa hovaliako ihany satria hoy.Jesosy Tompo hoe tsy maintsy ateraky ny rano sy ny Fanahy ny olona vao mahazo miditra ny fanjakan Andriamanitra....

Tsy ampy araka izany raha.batisan ny rano fotsiny ihany....
59. gasy1zay ( 20/12/2022 14:32)

RBNIR:


gasy1zay:
Z
2) Nahoana ny mpianatry ny Tompo tsy nasaina nataon'i Jaona batisa dia vita fa nahoana no nasaina niandry ny firotsahan'ny Fanahy Masina t@ Pentekoty?

Tsy mazava tsara fa hovaliako ihany satria hoy.Jesosy Tompo hoe tsy maintsy ateraky ny rano sy ny Fanahy ny olona vao mahazo miditra ny fanjakan Andriamanitra....

Tsy ampy araka izany raha.batisan ny rano fotsiny ihany....


mazava aminao amin'izay RBNIR fa ny batisan'i Jaona dia tsy ampy satria tsy nisy firaisana fahafatesana @ Tompo ny azy ary tsy nisy resaka Fanahy Masina ka izay no antony hoe naverina natao batisa ireo kristiana tao Efesosy satria tsy nahazo ny Fanahy Masina izy ireo raha ny batisan'i Jaona no natao taminy.

60. RBNIR ( 21/12/2022 07:03)
Jaona 3:5 MG1865
Jesosy namaly hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy.

Batisan'ny rano + Batisan'ny Fanahy Masina = Fidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra

Batisan'ny rano = batisan'ny fibebahana araka ny lio.3:3 sy Asa.2:38....batisan'i Jaona fa notohizan'i Jesosy Tompo sy ireo mpianany taty aoriana....

Batisan'ny rano (batisan'ny fibebahana) dia tsy azo atao indroa fa indray mandeha ihany araka ireto teny manaraka ireto...

Efesiana 4:5 MG1865
iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa

Hebreo 6:6 MG1865
nefa nihemotra, dia tsy azo havaozina indray ho amin'ny fibebahana, satria manombo ny Zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao Azy ho fahamenarana.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1078