RESAKA FITARIHAN'NY FANAHY MASINA AN'i Gasy1zay ANDROANY

1. rhaj0 ( 05/04/2020 18:26)
Dia tena anamboarako sehatra manja be manokana koa i Gasy1zay, mba ahafahany mizara ny "fitarihan'ny Fanahy Masina" an'i Gasy1zay ao, araka ny filazany ihany io.

i Gasy1zay mantsy nilaza fa, rahefa born-again, na nateraka indray i Gasy1zay, dia ao @ Gasy1zay HONO ny Fanahy Masina, ary io FM io no mitarika an'i Gasy1zay mamakivaky izao fiainana izao.

Ka dia mba zarao inspiration eto ry Gasy1zay aa.. Ary dia isaorana mitafotafo mialoha ianao :-)

:-) Anao ny sehatra ...
novalian'i RBNIR ny 08/06/2020 04:56
2. rhaj0 ( 06/04/2020 12:57)
Namboarako sehatra i RBNIR sy Gasy1zay. Dia mampihomehy fa h@ izao aloha, dia

:-) 55 no mpamangy ny an'ny an'i Gasy1zay, nefa i Gasy1zay nikepoka tsy hita
:-) 25 no mpamangy ny an'ny RBNIR; nefa ny resak'i RBNIR ao lavabe
3. gasy1zay ( 06/04/2020 15:05)
Ny kristiana rehetra dia mahalala fa tempolin'ny Fanahy Masina izy, tsy resaka antokompivavahana fa nambaran'ny baiboly, raha tsy manana ny Fanahy Masina ianao dia tsy azy

1 Corinthiens: 6.19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ?

Ny kristiana rehetra dia mahalala fa zanak'Andriamanitra izy, ny hira fiderana rehetra dia milaza izany na katolika ianao na protestant

dia ny baiboly milaza mazava fa ny zanak'Andriamanitra dia tarihin'ny FM

Romains 8:14
Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont enfants de Dieu.

Inona ny tiana ambara?

Tsy théologie vaovao io fitarihan'ny Fanahy Masina io fa efa voasoratra tao anaty baiboly hatr@ voalohany, isika tokony hiverina @ fampianaran'ny baiboly fa tsy fampianaran'olombelona


Ny marina dia ny fiainana ny fitarihan'ny FM no tsy ampy amintsika Kristiana satria mbola manjaka ny asan'ny nofo eny na dia eo amin'ny samy kristiana aza, ny voalazan'i Paoly ao @ Galatiana anefa dia mifanohitra ny asan'ny nofo sy ny Fanahy


Raha te hiaina ny fitarihin'ny FM izany ny kristiana dia tsotra, mila ny fahafenoan'ny Fanahy Masina izy.

Tsy mitovy ny hoe manana ny FM toy ny mpianatry Jesoa nandray ny FM eto


Jean: 20.22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint Esprit.


sy ny fenon'ny FM toy ny mpianatra teto

Actes: 2.4 Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.

Actes: 4.31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous remplis du Saint Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.

Actes: 13.9 Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint Esprit, fixa les regards sur lui

Ephésiens: 5.18 Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit ;


Raha te ho tarihan'ny Fanahy Masina izany dia ny zavatra tadiavina voalohany dia ny fahafenoan'ny Fanahy Masina toy ny niainan'ny mpianatra t@ pentekoty, toy ny niainan'i Kornelio eto


Acte 10 :44 Pendant que Pierre prononçait ces mots, l’Esprit saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole.


Ahoana no hazahoana ny fahafenoan'ny Fanahy Masina?

Izay mangetaheta azy...ary vonona ny ho tarihiny

4. rhaj0 ( 06/04/2020 19:15)
Hono ho'a ry Gasy1zay.. ireo izay TSY "vonona ny ho tarihiny", araka ny filazanao azy, dia tena TSY tarihiny tokoany, ary dia tena ho very ao an...

Na hoe, mba mitavozavoza ohatra dia tsy mahay ilay olona, na hoe tena mbo tsy mahalala mihiitnsy, nefa @ fo madio zareo ao, dia hotry ny hoe "TSY vonona ny ho tarihiny"..
Ka dia ireo olona ireo izany dia tena very...

Satria dia mampalelo fa Cercle vicieux na boribory vetaveta ity

- Tsy mahay zareo
- Dia hotry ny TSY vonona zareo
- Dia TSY tonga aminy ny FM
- Dia mihahaka zareo tsisy mitarika, ary vao mainka TSY mahay

Dia nefa zareo ireo indrindra izao no mila "tarihina", nefa dia very, ary tena very.

Sa mila an'i Gasy1zay mba mitarika azy zareo ireo..

5. gasy1zay ( 06/04/2020 20:00)
tsy mitovy hoy aho ilay hoe mandray ny FM sy ny fenon'ny FM,

rehefa natera-baovao dia samy mahazo ny FM,fa ny nahazo ny FM tsy voatery ho fenon'ny FM

safidin'ny tsirairay io fa ny FM tsy afaka ny hitarika anao raha mbola misy fahotana eo @ fiainanao, ny fitarihany anao voalohany dia ny mampiaiky anao ny helokao ka hitarika anao @ fibebahana, avy eo dia ny fifandraisanao aminy dia mitombo tsikelikely miaraka @ fahalalanao ny sitrapony sy ny teniny.

Ny marina dia ny kristiana dia nampianarina hoe mpanota izy ary io no tena fampianarana miverimberina any ampiangonana gasy hitako mihoatra noho ny hoe zanak'Andrimanitra izy.
Vokany dia miaina toy ny mpanota ny kristiana mihoatra ny miaina toy ny zanak'Andriamanitra, rehefa natera-baovao anefa ny kristiana dia tsy tokony hoe mpanota intsony fa efa olombaovao lasa zanak'Andriamanitra, ny fiainana ny fianana zanak'Andriamanitra dia ny fiainana ny fitarihan'ny Fanahy Masina.
6. rhaj0 ( 06/04/2020 20:42)
gasy1zay:
ny fitarihany anao voalohany dia ny mampiaiky anao ny helokao ka hitarika anao @ fibebahana...

Toa mitovy @ RBNIR miaraka @ HRNRN ihany izany ny born-again miaraka @ Gasy1zay.

Mibebaka no dingana voalohany.

Izay ve?
7. RBNIR ( 07/04/2020 12:23)
gasy1zay:

rehefa natera-baovao anefa ny kristiana dia tsy tokony hoe mpanota intsony fa efa olombaovao lasa zanak'Andriamanitra, ny fiainana ny fianana zanak'Andriamanitra dia ny fiainana ny fitarihan'ny Fanahy Masina.

ny kristiana hoy gasy1zay tsy tokony hoe mpanota intsony (tena marina izany) araka ireto teny ireto:

« Ary fantatrareo fa Izy no naseho hanaisotra* ny ota; ary tsy mba misy ota ao aminy. [* Na: hitondra] » (1 Jaona 3:5)
« Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota; izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala Azy. » (1 Jaona 3:6)


Fa izao...Inona no atao hoe ota??? (tsy mitady lavitra fa io eo ambony io ihany e!)

« Izay rehetra manota no mandika ny lalàna; fa ny ota no fandikana ny lalàna. » (1 Jaona 3:4)

ota = fandikana ny lalàn'Andriamanitra
manota = mandika ny lalàn'Andriamanitra
mpanota = mpandika ny lalàn'Andriamanitra..

ka ilay zanak'Andriamanitra v tokony ho mpandika ny lalàn'Andriamanitra sa ahoana tsara gasy1zay....

misaotra anao nanamafy fa tena ilaina ny fibebahana (dingana voalohany tsy maintsy handalovan'ny kristiana rehetra iny)...
8. gasy1zay ( 07/04/2020 13:37)
RBNIR > ny epistily ho an'ny Romana no tena manazava tsara ny zavatra manitikitika anao ka manasa anao hamakafakafa azy, averiko ihany aza miantehitra fampiaran'olombelona fa ny tsara indrindra dia mangataka fitarihan'ny FM dia avy eo ianao mintsy no mamakafaka azy dia hahazo révélation ianao

Mba zaraiko ihany anefa izay mba voaraiko tao, manasa anareo anefa hanamarina izany araka ny soratra masina mba ho toy ny kristiana tao Beria isika :)

I Paoly no nanoratra fa izao no fehiny :

P.S =Miala tsiny fa tsy maintsy asiana teny vahiny ilay izy satria ny teny malagasy dia nanafangaro ny âme sy esprit ho teny tokana = fanahy


Ny lalan'i Mosesy dia avy @ Fanahy Masina,

Romains: 7.14 Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au péché.

traduction paroles vivantes :

Nous savons que la loi a été inspirée par l’Esprit de Dieu. Elle est donc spirituelle, mais moi, je ne le suis pas. Je préfère laisser mes propres pensées me diriger. Et voilà pourquoi je suis comme un homme livré à lui-même, à la merci du péché, comme un esclave entre ses mains.

io no antony mahatonga ny olona tsy nahatanteraka ny lalan'i Mosesy mintsy, ny lalana dia inspirée par l'Esprit de Dieu (FM), tsy mety tanteraky ny olona satria malemy ny nofo noho ny filany mifanohitra @ sitrapon'Andriamanitra.

Ny lalan'i Mosesy tsy nahavita nitarika ny olona ho masina fa vao maika nitarika azy hanota

Romains 8 :3
Car ce que la loi s’est révélé incapable de réaliser, Dieu lui-même l’a fait. Les commandements, en effet, n’ont pu produire en nous une vie sainte : la résistance de notre être instinctif les paralysait. L’impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine : ma volonté égoïste est plus forte que les préceptes, mon désir de jouissance leur ôte toute force. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son propre Fils sous la forme d’un simple homme, revêtu d’un corps semblable à notre corps accessible au péché. Dans cette chair pareille à la nôtre, Jésus a triomphé du péché, et notre nature pécheresse s’est vue condamnée et désarmée. En offrant sa vie en sacrifice pour le péché, il a brisé le joug du mal.

Romains 8:4
Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l’Esprit Saint.

Azonao ve RBNIR?

Fantatr'Andriamanitra fa isika @ mahaolombelona nateraka t@ ota antsika (charnel) dia tsy afaka mahatanteraka ny lalana izay avy amin'Andriamanitra (spirituel) ka mila an'I Jesoa Kristy hitondra ny fahotantsika ho faty teo @ hazo fijaliana

Romain 6 :6

Comprenons donc que l’homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ afin que le péché soit réduit à l’impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n’ait plus de prise sur nous et que nous n’ayons plus besoin d’obéir comme des esclaves à ses sollicitations.

Rehefa naterabaovao ianao dia nateraka t@ Fanahy mba ho lasa spirituel fa tsy charnel intsony

Jean: 3.6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit.


Rehefa tarihin'ny FM ianao RBNIR dia tsy mila lalan'i Mosesy intsony satria ilay Fanahin'Andriamanitra mintsy no manoro anao ny sitrapon'Andriamanitra, tadidio hoy aho fa ny lalana dia natao mba hahantanteraka didy 2 : tiavo ny Andriamanitrao ary tiavo ny namanao, izany hoe ny FM dia mitarika anao hahatanteraka ireo 2 ireo9. rhaj0 ( 07/04/2020 18:39)
gasy1zay:
ny lalan'i Mosesy mintsy, ny lalana dia inspirée par l'Esprit de Dieu (FM), tsy mety tanteraky ny olona satria ...

TEna mba ahoana kosa azany ny ao an-tsain'ilay ni-concevoir ilay lalAna.

Ilay lalAna dia natao ho an'ny olona, nefa araka ny namoronana azy, dia efa fantatra HONO fa tsy mety tanteraky ny olona satria ...


Tsy hitanao GAsy1zay sampona ve izany??

HOe, manao lalAna izany ny gvt, nefa efa fantany fa TSY mety tanteraky ny olona ilay izy, ary dia ho voasazy daholo izany ny olona no tena tanjona raha ny marina.


Ngo dia ny famakianareo Born-again ny resa-Baiboly kosa no diso, satria dia misy kosany Kristiana (sasany) mahavita mahatanteraka izay lalAna eo, mety tsy 100% fa 90%, ary ny Kristiana namany mahavita mahatanteraka ilay 10% tsy voan'ny anankiray.


Tena mba bingo kosany izany resakareo izany ry Gasy1zay aa..
10. RBNIR ( 07/04/2020 20:14)
gasy1zay tsy voavalinao ilay fanontaniana

ka ilay zanak'Andriamanitra (ilay nateraky ny Fanahy) v tokony ho mpandika ny lalàn'Andriamanitra sa ahoana tsara gasy1zay....? satria ianao ihany mantsy no milaza fa tsy tokony ho mpanota intsony (tsy tokony ho mpandika ny lalàn'Andriamanitra intsony)

Aleo ary ampiako hoe Eny sa Tsia e?
11. RBNIR ( 07/04/2020 20:44)
Rom.8:3,4 sns...

nisy tsiny ilay fanekena teo aloha...(azonao tsara)

« Fa raha tsy nanan-tsiny izany fanekena voalohany izany, dia tsy mba nisy fitoerana hotadiavina ho an'ny faharoa. » (Hebreo 8:7)

Izay no anton'ilay fanekena vaovao ....« Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'isiraely, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko, Sady hosoratako ao am-pony, Ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko; » (Hebreo 8:10)

Fanekena taloha dia soratra ivelan'ny olona ilay lalàna (tsy manadio ny ao anatin'ny olona fa fahadiovana ivelany fotsiny ihany...« Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy, izay miseho tsara tarehy eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolan'ny maty mbamin'ny fahalotoana rehetra. » (Matio 23:27)

Fanekena vaovao : soratana ao anaty ilay lalàna (Heb.10:16)
Tsy ilay lalàna no novonoina fa ilay soratanana ivelan'ny olona ....« ary novonoiny ny sora-tànan'ny didy izay niampanga antsika; dia nesoriny tsy ho eo mihitsy izany ka nohomboany tamin'ny hazo fijaliana, » (Kolosiana 2:14)

vakio tsara novonoiny ny sora-tanan'ny didy fa tsy hoe novonoiny ny didy....

ka ny resaka momba ny lalàna nazavain'i paoly rehetra dia hanaporofoina ny olona ny tsinin'ilay fanekena teo aloha (fa tsy ny tsinin'ny lalàna)....satria ny lalàna dia tsy misy tsiny...(sal.19:7)

Azonao v? ny fanekena teo aloha no nisy tsiny fa tsy ny lalàna teo aloha akory...ilay lalàna teo aloha iny ihany no nampiasain'Andriamanitra saingy tsy nataony soratra ivelan'ny olona intsony fa nosoratany kosa mba ho ao ampo sy ao antsain'ny olona....(lasa fiainana vaovao ao anatin'ilay olona ilay lalàna)...
ohatra : ilay mpijangajanga fahiny lasa tsy mpijangajanga intsony, ilay mpisotro taoka fahiny lasa tsy mpisotro taoka intsony, ilay mpangalatra fahiny lasa tsy mpangalatra intsony...

dia tokony ho tahaka an'izay daholo ireo lalàna ireo...(mbola tokony hotandremana rehetra ireo...)
raha tsy mpitandrina ny andro fahafito ilay olona teo aloha dia tokony ho lasa mpitandrina ny andro fahafito....raha ny FM marina no mitarika azy....

fa misy ange ny olona hoy aho e! ny sainy no mibaiko azy dia lazainy fa fitarihan'ny FM daholo...nefa rehefa vakiana ny baiboly dia tsy mifanaraka amin'izay no tena izy....12. gasy1zay ( 08/04/2020 13:26)

RBNIR:

gasy1zay tsy voavalinao ilay fanontaniana

ka ilay zanak'Andriamanitra (ilay nateraky ny Fanahy) v tokony ho mpandika ny lalàn'Andriamanitra sa ahoana tsara gasy1zay....? satria ianao ihany mantsy no milaza fa tsy tokony ho mpanota intsony (tsy tokony ho mpandika ny lalàn'Andriamanitra intsony)

Aleo ary ampiako hoe Eny sa Tsia e?


Raha ilay lalàna nozaraiko aminao eto foana no resahina dia Tsia ny valiny , tsy mandika ny lalana momba ny fitiavana izy, ny zanak'Andriamanitra dia tanteraka eo anatrehan'ny lalana

Romains 8 -4 :
Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre mais conformément à l'Esprit.

fa ny lalana io anefa tsy ilay lalan'ny Mosesy araka ny naverimberina teto fa ilay lalàna voalaza eto


Jean: 13.34 Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.

Romains: 13.8 Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres ; car celui qui aime les autres a accompli la loi.

Romains: 13.10 L'amour ne fait point de mal au prochain : l'amour est donc l'accomplissement de la loi.

Raha nilaza i Jesoa hoe
Matthieu: 5.17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.

dia io nohazavain'i Paoly io hoe ahoana ny accomplissement ny lalàna

celui qui aime les autres a accompli la loi.

fa tsy ny fanarahana an-jambany ny lalàn'i Mosesy ( jereo fa nanasitrana olona Sabata Jesoa)

dia diniho tsara

hoy Jesoa
Jean 15- 13 Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis.

io no nataon'i Jesoa hanantanteraka ny lalàna

Raha te hanaraka ny lalànAndriamanitra ianao dia araho ny nambaran'i Jesoa

Matthieu 22 : 23-37
37Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
38C'est le premier commandement et le plus grand.
39Et voici le deuxième, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
40 De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. »

Ka raha tarihin'ny FM ianao satria zanak'Andriamanitra dia manaraka io lalàn'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana io, raha tanterakao ireo 2 ireo dia mazava be ny voalazan'ny baiboly tanterakao ny takian'ny lalàna ( accomplissement de la loi) na tsy nandoa ny 1/10 aza ianao, na nihinana kisoa, na niasa sabotsy sns... satria ireny rehetra ireny natao ho tandidin'ny zavatra hoavy fotsiny ( principe des premices, purification, sabbat de Dieu)

13. gasy1zay ( 08/04/2020 13:52)

rhaj0:

gasy1zay:
ny lalan'i Mosesy mintsy, ny lalana dia inspirée par l'Esprit de Dieu (FM), tsy mety tanteraky ny olona satria ...

TEna mba ahoana kosa azany ny ao an-tsain'ilay ni-concevoir ilay lalAna.

Ilay lalAna dia natao ho an'ny olona, nefa araka ny namoronana azy, dia efa fantatra HONO fa tsy mety tanteraky ny olona satria ...


Tsy hitanao GAsy1zay sampona ve izany??

HOe, manao lalAna izany ny gvt, nefa efa fantany fa TSY mety tanteraky ny olona ilay izy, ary dia ho voasazy daholo izany ny olona no tena tanjona raha ny marina.


Ngo dia ny famakianareo Born-again ny resa-Baiboly kosa no diso, satria dia misy kosany Kristiana (sasany) mahavita mahatanteraka izay lalAna eo, mety tsy 100% fa 90%, ary ny Kristiana namany mahavita mahatanteraka ilay 10% tsy voan'ny anankiray.


Tena mba bingo kosany izany resakareo izany ry Gasy1zay aa..Nisy antony 2 ny nanomezana ny lalàn'i Mosesy hoan'ny Zanak'Israely
1- Andriamanitra dia masina ka ny olona manaraka azy dia mila manamasintena amin'ny fanarahana ny lalàna satria tsy mbola tonga Jesoa hanamarina azy ireo t@ rany, tadidio fa ny zanak'Israely tany an'efitra dia niaina ny fanatrehan'Andriamanitra @ alalan'ny andry afo sy andry rahona.
2- Ny lalàn'i Mosesy no mampafantatra ny olona ny fahotana ary mahatonga saina azy fa mpanota izy


Io nambarako io hoe tsy tanteraky ny olombelona ny lalàna io no antony nilany mpamonjy, tsy te hanao ratsy izy satria fantany hoe tsy mety ny ataony nefa ilay instinct sy fitiavantena ao anatiny dia tsy mahatohatra ny fakampanahy mintsy izy fa dia manota foana, izay no nahatongavan'i Jesoa, handrava ny herin'ny ota, hanova ny naturen'ny olona : charnel ( Adama) ho lasa spirituel ( Jesoa)

Izay no antony hoe raha te ho tanteraka ianao dia mila tafaray ao @ tenan'i Jesoa ( corps de Christ) mba ho lasa nouvelle créature araka ny voalaza eto

2 Corinthiens: 5.17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

io nouvelle créature io ilay hoe Born again rhaj0 a! Izay no atao hoe tafiditra anaty Eglise de Dieu ianao fa tsy ilay fiangonana trano mikatona @ coronavirus io

dia io Born again io no tarihin'ny FM satria tempolin'ny FM ary tonga zanak'Andriamanitra


Jean: 3.5 Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.

Hivavaka ho anao aho rhaj0 @ ty paska ity mba hisokatra ho anao ny fahalalana araka ny voalaza eto

2 corinthiens 4 :
3 Pourtant, notre Bonne Nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu
4 et qui ne croient pas. Le dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Alors ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la Bonne Nouvelle. C’est la lumière de la gloire du Christ, lui qui est l’image de Dieu.
14. rhaj0 ( 08/04/2020 14:27)
gasy1zay:
Io nambarako io hoe tsy tanteraky ny olombelona ny lalàna io ...

O ry Gasy1zay aa.. ngo dia IANAO, eny, ianao sy ireo born-again, no TSY mahatanteraka ny lalàna, dia io avilivilinareo io ny resa-Baiboly.

Ameo ohatra iray-na lalàna TSY afaka tanterahina izany hoe jerena?
15. RBNIR ( 08/04/2020 14:37)
gasy1zay:

Ka raha tarihin'ny FM ianao satria zanak'Andriamanitra dia manaraka io lalàn'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana io, raha tanterakao ireo 2 ireo dia mazava be ny voalazan'ny baiboly tanterakao ny takian'ny lalàna ( accomplissement de la loi) na tsy nandoa ny 1/10 aza ianao, na nihinana kisoa, na niasa sabotsy sns... satria ireny rehetra ireny natao ho tandidin'ny zavatra hoavy fotsiny ( principe des premices, purification, sabbat de Dieu)

ilay FM izany hoy i gasy1zay dia mitarika ny olon'Andriamanitra tsy hitandrina ny andro fahafito...
Izany hoe ilay FM mitarika ny olona tsy hitandrina ity teny ity...

9 There must still be, therefore, a seventh-day rest reserved for God's people,

https://www.catholic.org/bible/book.php?id=65&bible_chapter=4

izany hoe ilay FM indray izany no mitarika ny olon'Andriamanitra tsy hitandrina ny tenin'Andriamanitra???

nefa araka ny efa voasoratra taloha dia tokony hoe izao no antony hanomezana ny FM...

« Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. » (Ezekiela 36:27)

Omena ny FM hoy io teny io mba hahatonga ny olona handeha araka ny lalàn'Andriamanitra sy ny fitsipikany dia tsindriny tsara mihitsy hoe "hitandrina" sy "hanaraka izany"...

Sao dia mba ny sainareo ary ry gasy1zay no mitarika anareo fa tsy Ilay FM??? diniho tsara ihany aloha....16. gasy1zay ( 08/04/2020 14:44)

rhaj0:

gasy1zay:
Io nambarako io hoe tsy tanteraky ny olombelona ny lalàna io ...

O ry Gasy1zay aa.. ngo dia IANAO, eny, ianao sy ireo born-again, no TSY mahatanteraka ny lalàna, dia io avilivilinareo io ny resa-Baiboly.

Ameo ohatra iray-na lalàna TSY afaka tanterahina izany hoe jerena?


Tsy misy hoe tanteraka 70-90% araka ny nambaranao fa rehefa diso @ 1 dia diso @ izy rehetra ka!


Jacques 2 :10 Oui, celui qui suit toute la loi, mais qui désobéit à un seul commandement est coupable envers toute la loi.

17. gasy1zay ( 08/04/2020 15:10)

RBNIR:

gasy1zay:

Ka raha tarihin'ny FM ianao satria zanak'Andriamanitra dia manaraka io lalàn'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana io, raha tanterakao ireo 2 ireo dia mazava be ny voalazan'ny baiboly tanterakao ny takian'ny lalàna ( accomplissement de la loi) na tsy nandoa ny 1/10 aza ianao, na nihinana kisoa, na niasa sabotsy sns... satria ireny rehetra ireny natao ho tandidin'ny zavatra hoavy fotsiny ( principe des premices, purification, sabbat de Dieu)

ilay FM izany hoy i gasy1zay dia mitarika ny olon'Andriamanitra tsy hitandrina ny andro fahafito...
Izany hoe ilay FM mitarika ny olona tsy hitandrina ity teny ity...

9 There must still be, therefore, a seventh-day rest reserved for God's people,

https://www.catholic.org/bible/book.php?id=65&bible_chapter=4

izany hoe ilay FM indray izany no mitarika ny olon'Andriamanitra tsy hitandrina ny tenin'Andriamanitra???

nefa araka ny efa voasoratra taloha dia tokony hoe izao no antony hanomezana ny FM...

« Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. » (Ezekiela 36:27)

Omena ny FM hoy io teny io mba hahatonga ny olona handeha araka ny lalàn'Andriamanitra sy ny fitsipikany dia tsindriny tsara mihitsy hoe "hitandrina" sy "hanaraka izany"...

Sao dia mba ny sainareo ary ry gasy1zay no mitarika anareo fa tsy Ilay FM??? diniho tsara ihany aloha....


Diniho tsara RBNIR fa efa mora izao ny manao fikarohana momba ny référence biblique fa tsy toy ny taloha intsony, raha manokatra ny pejin'ny Topchretien eto ianao ohatra dia hahita traduction maromaro ka tsy misy milaza mintsy ny ankamaroany hoe lalàna mila tandremana toy ny an'i Mosesy ny Sabata na dia misy aza ny Sabbat de Dieu na Repos de Dieu

https://topbible.topchretien.com/hebreux.4.10/PDV/


Omeko traduction vitsivitsy ianao


Traduction français courant :


Ainsi, un repos semblable à celui du septième jour reste offert au peuple de Dieu.

diniho tsara fa tsy ilay t@ lalan''i Mosesy io fa miteny izy hoe semblable fa tsy hoe izy, ary tsy misy hoe respectez na hoe suivez fa offert satria régime grâce dia don gratuit

TRaduction parole de vie :

Cela veut dire qu’il y a encore un repos pour le peuple de Dieu. Il ressemble au repos du septième jour.

Ny tena mazava indrindra ho anao ngamba dia ito

Traduction parole vivante :

Le véritable « repos de sabbat », un repos semblable à celui de Dieu le septième jour, reste donc en réserve pour le peuple de Dieu. Il est accessible ( « aujourd’hui »).

azonao ve RBNIR a?

ilay sabbat septième jour ilay aloka na tandidinoa ( lalàn'i Mosesy)
fa ilay véritable repos de sabbat no ilay tena izy ( Jesoa kristy)

accessible ankehitriny satria efa vitan'i Jesoa ny famonjena

Raha mbola miaina anaty ilay aloka (sabata lalan'ny Mosesy)ianao dia sanatria toy ireo jiosy mbola miandry mesia ankehitriny
18. rhaj0 ( 08/04/2020 15:39)
gasy1zay:
Io nambarako io hoe tsy tanteraky ny olombelona ny lalàna io ...
rhaj0:
O ry Gasy1zay aa.. ngo dia IANAO, eny, ianao sy ireo born-again, no TSY mahatanteraka ny lalàna, dia io avilivilinareo io ny resa-Baiboly.

Ameo ohatra iray-na lalàna TSY afaka tanterahina izany hoe jerena?
gasy1zay:
Tsy misy hoe tanteraka 70-90% araka ny nambaranao fa rehefa diso @ 1 dia diso @ izy rehetra ka!

Ohatra hoe
- ny lalàna #1, #2 sy #3 dia tanterak'i Rasoa, fa tsy tanterak'i Rakoto
- ny lalàna #4, #5 sy #6 dia tanterak'i Rakoto, fa tsy tanterak'i RAsoa

Raha atao ny kaonty, dia AFAKA TANTERAHINA daholo ny lalàna REHETRA, fa dia tena hadisoan-dRAkoto sy RAsoa ny tsy nahatanterahiny azy REHETRA.
Fa i RAkotosoa sy i RAsoakoto izao mahatanteraka azy REHETRA.
Asa ...ohatra hoe, ry Amish na koa i Mere Teresa na koa i JP II izao nety hoe nahavita azy.


Dia io izany ry GAsy1zay sy ny born-again namany, TSY mahatanteraka ny lalàna SASANY. Ary dia namboaran-dry Born-again THEOLOGY mihintsy hanamarinany ny ataony ao.

[size=6](hotran-dry Mormons, mahita theology anamarinana ny fananana vady marobe, na ny colons kristiana fotsy taloha, mahita rezonema biblika anamarinana ny fanandevozana)[/size]
19. gasy1zay ( 08/04/2020 18:17)

rhaj0:

gasy1zay:
Io nambarako io hoe tsy tanteraky ny olombelona ny lalàna io ...
rhaj0:
O ry Gasy1zay aa.. ngo dia IANAO, eny, ianao sy ireo born-again, no TSY mahatanteraka ny lalàna, dia io avilivilinareo io ny resa-Baiboly.

Ameo ohatra iray-na lalàna TSY afaka tanterahina izany hoe jerena?
gasy1zay:
Tsy misy hoe tanteraka 70-90% araka ny nambaranao fa rehefa diso @ 1 dia diso @ izy rehetra ka!

Ohatra hoe
- ny lalàna #1, #2 sy #3 dia tanterak'i Rasoa, fa tsy tanterak'i Rakoto
- ny lalàna #4, #5 sy #6 dia tanterak'i Rakoto, fa tsy tanterak'i RAsoa

Raha atao ny kaonty, dia AFAKA TANTERAHINA daholo ny lalàna REHETRA, fa dia tena hadisoan-dRAkoto sy RAsoa ny tsy nahatanterahiny azy REHETRA.
Fa i RAkotosoa sy i RAsoakoto izao mahatanteraka azy REHETRA.
Asa ...ohatra hoe, ry Amish na koa i Mere Teresa na koa i JP II izao nety hoe nahavita azy.


Dia io izany ry GAsy1zay sy ny born-again namany, TSY mahatanteraka ny lalàna SASANY. Ary dia namboaran-dry Born-again THEOLOGY mihintsy hanamarinany ny ataony ao.

[size=6](hotran-dry Mormons, mahita theology anamarinana ny fananana vady marobe, na ny colons kristiana fotsy taloha, mahita rezonema biblika anamarinana ny fanandevozana)[/size]


Tsy fampianaran'olombelona rhaj0 fa ny baiboly a! Ny baiboly ihany no tokony fototra
20. rhaj0 ( 08/04/2020 19:25)
RAhefa avadibadika sy arirarira sy abilabila sy aolakolana sy avalambalana io Baiboly io, dia toa izao no mety iafarany:

Theology = religious beliefs and theory when systematically developed.

Dogma = a principle or set of principles laid down by an authority as incontrovertibly true.


Ka inona no ampianarin'ny Born-again anao ao ry Gasy1zay?

Toa nareo IRERY no mahazo izany "fampianarana" izany fa ny Kristiana namanao toa ... mba manao ny saim-pantany koa.

Ohatra hoe, ry Amish foana no tondroiko, fa ireny no "tena izy" aminy, raha ny fahitako azy.
Fa ny Mormons afaka manambady maromaro koa mety ho "tena izy" aminy koa an..

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1205