RESAKA FITARIHAN'NY FANAHY MASINA AN'i Gasy1zay ANDROANY

141. RBNIR ( 19/05/2020 23:15)

gasy1zay:

mazotoa manao indiana jones mitady ny saha edena raha mazoto nareo mirahalahy fa izaho manokana aloha tsy hitako ny tombontsoa amin'izany :)

Tsy ilaina intsony ny manao fikarohana be dia be fa raha te hanana anjara amin'ilay hazon'aina dia...

« Sambatra izay manasa ny akanjony, mba hananany fahefana amin'ny hazon'aina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. » (Apokalypsy 22:14)
« Fa any ivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. » (Apokalypsy 22:15)
« Izaho Jesosy naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izaho no Solofo sy taranak'i Davida, ny Kintana mamirapiratra fitarika andro. » (Apokalypsy 22:16)
« Ny Fanahy sy ny ampakarina manao hoe: Avia; ary aoka izay mahare hanao hoe: Avia. Ary aoka ho avy izay mangetaheta; ary izay mety, aoka izy hisotro maimaimpoana amin'ny ranon'aina. » (Apokalypsy 22:17)
« Izaho dia manambara amin'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity: Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy; » (Apokalypsy 22:18)
« ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia hesorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazon'aina sy amin'ny tanàna masina, dia izay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ity. » (Apokalypsy 22:19)

raha te hanana anjara amin'ilay hazon'aina dia :
- sasao ny ankajo (amin'ny ran'ny zanak'ondry)
- ialao ny ratsy rehetra (fanaovana ody ratsy, fijangajangana, famonoan'olona fanompoan-tsampy, fandaingana sns...
- aoka ho ao aminao ny hetaheta hihinana ny hazon'aina sy hisotro ny ranon'aina
- aza mampitombo izay voasoratra
- aza manaisotra izay voasoratra
142. rhaj0 ( 22/05/2020 00:28)
hi hi hi... kibokiboin'ny marina i RBNIR ary dia nanameloka ny tenany..
Vavolombelona daholo ny (isika) eto @ serasera fa nampitombo izay voasoratra ary nanaisotra izay voasoratra Ilay RBNIR.

Koa na hisotro ny ranon'aina tahak'ny inona azany ianao ry RBNIR dia efa vita matavy aa... :-)
143. RBNIR ( 29/05/2020 00:02)
inona ilay nampitomboina ary inona ilay nesorina rhaj0?
144. rhaj0 ( 29/05/2020 11:14)
Mody tsy mahalala an...

Inona aby no nolazain'ilay rangahy ity teto?
[size=8]RBNIR[/size] ... wah wah wah... mampitombo... rah rah rah ... manala ...

145. rhaj0 ( 02/06/2020 13:48)
Aiza indray k'lou ilay gasy iray izay izay supporter-n'i Trump, satria HONO i Trump no mahavita azy @ Jerosalema ohatra, ary izany dia midika fa tena irak'i Dieu ilay Trump, manatanteraka ny sitrapon-Dieu.

https://time.com/5846449/trump-church-protests/

Izao ny fomba tsisy maharatsy azy fataon'ny (Mpitarika) Kristiana (sasany) manandra-tena na asandratry ny adala ho irak'i Dieu:

1- arantiranty ilay Baiboly, fa izay no mampikatona ny sainan'ny Kristiana mpino. Iza no Kritiana mahasahy hisaina raha mirantiranty eo imasony eo ity Baiboly?

2- ary dia alefa @ izay ny resaka tsivalahara tiana asesika ao an-dohan'ilay Kristiana hypnotisE eo io.
146. gasy1zay ( 02/06/2020 14:40)
fa nga moa i Trump mpitondra fivavahana?
147. rhaj0 ( 02/06/2020 15:41)
"MPITARIKA (ny) Kristiana" no resaka eto ry Gasy1zay fa aza ovana ho "mpitondra fivavahana".

MIla averina eto indray ve ilay sarin'i Trump nasandratry ny Evanzelistra ary nametrahany tanana mba hidiran'ny FM HONO? Dia iny tokoany nedala fa nanondro an'i Jerosalema ho an'ny Israeliana. Dia iny tokoany koa ilay gasy iray izay fa nanao oye oye. Io mantsy dia tena tadidiko satria tena nankandoa ahy, fa i GAsy1zay mantsy no faly ary tena faly fa namen'i Trump ho reven'ny Israeliana (virtuellement) i Jerosalema


Ny @ io ihany, hono ho'a ry Gasy1zay, f'angaha koa moa tsy "ilay tsy hita maso" ilay Jerosalema resahin'i JEsosy ao anaty BAiboly ao? Tahaka ilay Fiangonana "tsy hita maso" ao @ teorianao ao?


Fa dia mandinihi-tena ry GAsy1zay aa.. Ary aza savihana ho hoe "tarihin'ny FM" ianao manao an'ireo, fa dia afa-baraka @ n'a pas eto ny FM

148. gasy1zay ( 02/06/2020 16:05)
hisy ny Jerosalema vaovao rehefa tanteraka eto an-tany ny fanjakan'Andriamanitra, fa ny Jerosalema kosa dia mbola hiverina amin'ny Israely mba hahatanteraka ny faminaniana.

Ny mpitondra firenena kristiana indray tsy hitako hoe inona ny tokony ho problemako raha manandratra baiboly ingahy Trump na tsia fa izaho tsy mponina @ ilay firenena nifidy azy, izaho dia faly raha baiboly no arangarangany saingy tsy midika izany hoe mankasitraka izay fanampahakevitra politika ataony aho, faly aho raha mivavaka izy saingy tsy mitsara izay fifandraisany amin'Andriamanitra aho fa azy izany.
149. rhaj0 ( 02/06/2020 16:55)
RAha ny fahazoako azy izany, dia ny inoan'i Gasy1zay ao izany, dia miverina @ Israely i Jeorsalema, ilay vaovao, hozy ny Baiboly, ary io dia "eto an-tany" io fa TSY "any an-danitra" na "tsy hita maso".

Dia avy eo, dia arak'ilay hira hoe, Miara-mirona ho any Jerosalema vaovao izay "eto an-tany" fa tsy hoe "tsy hita maso" na imazinera, dia miara mirona mankany ry Kristiana an-tapitrisany, tahaka ny Moslimo mankao Lameka ve moa izany. Fa eto kosa, ireo Palestiniana sy Arabo izay hafa finoana amin-dry 'le Kristiana tao @ Jerosalema tonta tao izany HONO mahazo mitsako vilona raha tsy faly.

Kay tena izay tokoany izany ny vision-dry Kristiana (sasany), ary tsy ambakan'izany koa kay ilay gasy iray izay.
Siora ee... Ho tadidiko izany (na dia mankadoa azany).


Dia io ambony io koa, dia TSY "problema" ho an'ny Kristiana (sasany) toa ilay gasy iray izay izany ny fampiasan'ny "sasany" io BAiboly io.. TSISY maha-masina sy maha-saro-piaro io Baiboly io, fa na dakan'ny alika azany TSISY PROBLEMA. Dia maninona tokoany koa azany aho no manisy problema @ izany... Zara toa izany izy io.
150. rhaj0 ( 02/06/2020 17:42)
Rehefa mieritreritra kely indray aho, dia toa tsy mankadoa ilay Jerosalema vaovao iarahan-dry Kristiana hironana HONO. An'ny Israeliana SY NY JIOSY anie ilay izy 'ry 'le Kristiana ee...

Nataon'ireo Jiosy fanatika tohatra fiakarana fotsiny ireto Kristiana (fanatika), dia mi-wa-wa-wa @ izany hoe Jeosalema vaovao izany, ary manitsaka ny Palestiniana sy Arabo, nefa angaha hahita ravin'avaratra @ izany akoriny.

Fa mankadoa ihany na izany aza ilay fisainana eee...
151. RBNIR ( 03/06/2020 06:05)
rhaj0:

"MPITARIKA (ny) Kristiana" no resaka eto ry Gasy1zay fa aza ovana ho "mpitondra fivavahana".

MIla averina eto indray ve ilay sarin'i Trump nasandratry ny Evanzelistra ary nametrahany tanana mba hidiran'ny FM HONO? Dia iny tokoany nedala fa nanondro an'i Jerosalema ho an'ny Israeliana. Dia iny tokoany koa ilay gasy iray izay fa nanao oye oye. Io mantsy dia tena tadidiko satria tena nankandoa ahy, fa i GAsy1zay mantsy no faly ary tena faly fa namen'i Trump ho reven'ny Israeliana (virtuellement) i Jerosalema


Ny @ io ihany, hono ho'a ry Gasy1zay, f'angaha koa moa tsy "ilay tsy hita maso" ilay Jerosalema resahin'i JEsosy ao anaty BAiboly ao? Tahaka ilay Fiangonana "tsy hita maso" ao @ teorianao ao?


Fa dia mandinihi-tena ry GAsy1zay aa.. Ary aza savihana ho hoe "tarihin'ny FM" ianao manao an'ireo, fa dia afa-baraka @ n'a pas eto ny FM

Olana B mihitsy io resaka filoham-pirenena miditra amin'ny resaka tsy tokony hidirany io (fivavahana)
Izaho nefa miteny amin'ny rehetra (faminaniana ity) ao aoriana kely ao dia hiditra lalina dia lalina tokoa amin'ny resaka fivavahana ny filoham-pirenena rehetra eto amin'izao tontolo izao...ary ilay mpitondra fivavahana iray izay kilasian'ny baiboly hoe "bibidia voalohany" no hitarika azireo amin'izany ...

Araho ato ny antsipirihiny androany mety iteny ianao hoe ahoana no hahatongavan'izany fa izaho miteny aminao tsy ho ela intsony dia handre zavatra ianao ...

http://forum.serasera.org/forum/message/m514aa208c1588#m515151be811c2

ny fikambanan'ireo filoham-pirenena amin'izany fotoana izany no atao hoe bibidia faharoa...(eo ambany fifehezan'ilay bibidia voalohany izy amin'izany fotoana izany)
152. rhaj0 ( 03/06/2020 10:31)
rhaj0:

"MPITARIKA (ny) Kristiana" no resaka eto ry Gasy1zay fa aza ovana ho "mpitondra fivavahana".

MIla averina eto indray ve ilay sarin'i Trump nasandratry ny Evanzelistra ary nametrahany tanana mba hidiran'ny FM HONO? Dia iny tokoany nedala fa nanondro an'i Jerosalema ho an'ny Israeliana. Dia iny tokoany koa ilay gasy iray izay fa nanao oye oye. Io mantsy dia tena tadidiko satria tena nankandoa ahy, fa i GAsy1zay mantsy no faly ary tena faly fa namen'i Trump ho reven'ny Israeliana (virtuellement) i Jerosalema
RBNIR:

Olana B mihitsy io resaka filoham-pirenena miditra amin'ny resaka tsy tokony hidirany io (fivavahana)
Izaho nefa miteny amin'ny rehetra (faminaniana ity) ao aoriana kely ao dia hiditra lalina dia lalina tokoa amin'ny resaka fivavahana ny filoham-pirenena rehetra eto amin'izao tontolo izao...ary ilay mpitondra fivavahana iray izay kilasian'ny baiboly hoe "bibidia voalohany" no hitarika azireo amin'izany ...

Araho tsara azany ny zava-misy ry RBNIR, fa tsy ny tendron'ny oronao petaka no mitsoka trompeta.

Ireo filoham-pirenena miditra amin'ny resaka tsy tokony hidirany, ankoatry ny tatsinanana efa mahazatra, ry Putin mbamin-dry Xi, dia ny tandrefana toa an'i Trump sy Bolsonaro.

Ary i Trump sy Bolsonaro dia miantehitra @ revy Kristiana manao io
- fanapotehana ny tontolo iainana
- fanitsakitsahana sy fanalikana ny black sy brown sy ny Amerindiana,
- ary indrindra ny fanabotrina ny mahantra

Any @ firenena hafa, dia misy ohatra ny Trudeau. Ary r@ Novambra, dia hisy ohatra ny fifidianana (handakana an'i Trump).


K'inona ny faminaniana vinany ataonao ao ry RBNIR?

Sa moa ilay fanenjehanao ny Papa no mody iolakolananao sy ihatsaranao velatsihy ary iodikodinanao amina resaka tsy loa-body ao, satria tsy sahinao lazaina mazava sy mangarahara ary mahitsy fa ny "bibidia voalohany" dia i Vatikana?
153. RBNIR ( 03/06/2020 11:10)
rhaj0:

K'inona ny faminaniana vinany ataonao ao ry RBNIR?

Sa moa ilay fanenjehanao ny Papa no mody iolakolananao sy ihatsaranao velatsihy ary iodikodinanao amina resaka tsy loa-body ao, satria tsy sahinao lazaina mazava sy mangarahara ary mahitsy fa ny "bibidia voalohany" dia i Vatikana?

Hatreto aho aloha mbola tsy nanonona anaran'iza n'iza momba ilay bibidia voalohany an!
fa tsy maintsy hoe holazaina ihany izy ao aoriana kely ao rhaj0 raha sitrapon'ny Tompo e!
:-)

[size=2]fa misaotra fa hitako fa na dia lavalava ihany aza dia tena namaky tsara mihitsy ise rhaj0 a! fa mbola tsy nanonona mihitsy aho hoy aho hoe iza ilay bibidia voalohany an[/size]
154. rhaj0 ( 03/06/2020 11:28)
dia "sitrapon'ny Tompo" ve no maha-kanosa anao ao ry RBNIR?
155. RBNIR ( 03/06/2020 12:36)
Hoy i Jesosy indray andro...« Mbola manana zavatra maro holazaina aminareo Aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. » (Jaona 16:12)
156. rhaj0 ( 03/06/2020 13:09)
Efa hoe TSY Jesosy ho'a ianao ry RBNIR f'aza mba manao an'io ho'a.

Dia tena tsy menatra ve ianao misavisavika an'i Jesosy ho mitovy fisainana na fihevitra aminao ry RBNIR? Giravy mihitnsy anie ianao ao izany ee...
157. rhaj0 ( 04/06/2020 18:52)
RBNIR:
Hoy i Jesosy indray andro...« Mbola manana zavatra maro holazaina aminareo Aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. » (Jaona 16:12)

Ary dia tena TSY fantatr'i RBNIR mihintsy izay (f)ataony:
i RBNIR no "manan-kolazaina", nefa dia i Jesosy no savihiny.

Fa dia aleo avohitra kely.

Hotry ny hoe, Hozy i Trump indray andro... « Izhaho no prezida'ny law and order »

Dia hotry ny hoe ohatra, satria i Gasy1zay dia te-hi-zesta hoe, izy no mampilamina eto @ serasera eto, sady i GAsy1zay mpankatia an'i Trump, dia mbo averin'ilery ny hoe,
« Izhaho no prezida'ny law and order », hozy Trump

Dia hoz'enao hoe, fa mitapy ve 'le Gasy1zay, fa inona koa ny hidiran'i Trump @ resak'eto @ serasera eto?
158. RBNIR ( 05/06/2020 09:19)
izaho kosa efa namerimberina foana teto hoe tsy ny fihevitro hoy aho no entiko eto fa ny fiheviny (Jesosy)

Satria ny an'Andriamanitra irery ihany (na koa avy amin'i Jesosy irery ihany) no afaka raisina ho marina...

« Manamasina azy amin'ny fahamarinana; ny teninao no fahamarinana. » (Jaona 17:17)

Fahamarinana = tenin'Andriamanitra...

« Ary hoy Pilato taminy: Mpanjaka va ary Hianao ? Jesosy namaly hoe: Voalazanao fa mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. » (Jaona 18:37)

Izay nambaran'i Jesosy = MARINA...159. rhaj0 ( 05/06/2020 10:56)
RBNIR:
izaho kosa efa namerimberina foana teto hoe tsy ny fihevitro hoy aho no entiko eto fa ny fiheviny (Jesosy

Ka (mety)"vilam-bava" izany ianao ry RBNIR, na koa dia tena "tsy fantatrao izay ataonao".

Fa ivereno izay voalazanao, na koa eritrereto tsara @ manaraka alohan'ny itenenana, fa ho ahy mijery avy aty ivelany k'lou, dia mazhava beuh fa...

ny reviredin'i RBNIR:

1- i RBNIR no "manan-kolazaina", nefa dia i Jesosy no savihiny.

2- Fihevitrao, rezonema-nao, eny ANAO sy HRNRN irery ao, no korokoroanareo eto io fa TSY (voatery) ilay an'i Kristy. Mody savihanao ny teniNY, dia ampianao ny anao, na ampivadinao @ resaka hafa t@ YHWH izay efa lany andro, na tsisy idiran'ny lohahevitra akoriny


160. RBNIR ( 08/06/2020 04:56)
rhaj0:

Fihevitrao, rezonema-nao, eny ANAO sy HRNRN irery ao, no korokoroanareo eto io fa TSY (voatery) ilay an'i Kristy. Mody savihanao ny teniNY, dia ampianao ny anao, na ampivadinao @ resaka hafa t@ YHWH izay efa lany andro, na tsisy idiran'ny lohahevitra akoriny[/i][/b]

vakio tsara fa tsy dia manao "commentaire be" mihitsy aho rehefa mitondra teny avy ao amin'ny baiboly eto an! (raha tsy hoe mila hazavaina tsara ngamba....
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2542