Dia hoe ...

301. RBNIR ( 02/01/2020 13:28)

RBNIR:

gasy1zay:

Fa aiza no milaza ry RBNIR hoe izy 11 lahy ihany no nanao batisa avy eo?
Nitombo be ny kristiana, ny andron'ny pentekoty fotsiny 3000 converti ( tsy voaisa ny vehivavy sy ny ankizy), dia ianao mihevitra zany hoe ny 11 lahy nanao batisa fa ny ambin'ny 120 nanao inona?

i Jaona irery aza nanao batisa....

Fanampiny raha tamin'io fotoana nilatsahany io ny FM no naniraka olona hafa ankoatran'ny 11 lahy (tahaka an'i filipo) dia afaka ekena....

Saingy miteny mihitsy hoy aho ny FM fa tsy araka ilay eritreretinao....« Dia hoy ny Fanahy tamin'i Filipo: Andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io. » (Asan'ny Apostoly 8:29)
302. gasy1zay ( 02/01/2020 13:49)
RBNIR > averiko indray, aza miala @ izay voasoratra, aiza ao anaty baiboly ary no misy milaza hoe nisy nanao batisa kristiana tsy avy any andanitra zany? Raha misy izany RBNIR dia nampitandrina antsika ny baiboly a! Rehefa batisa kristiana nataon'ny olona naterabaovao dia batisa avy amin'Andriamanitra satria matoa naterabaovao ilay olona dia Kristy mintsy no velona ao aminy.
303. RBNIR ( 02/01/2020 13:50)

gasy1zay:

RBNIR > averiko indray, aza miala @ izay voasoratra, aiza ao anaty baiboly ary no misy milaza hoe nisy nanao batisa kristiana tsy avy any andanitra zany? Raha misy izany RBNIR dia nampitandrina antsika ny baiboly a! Rehefa batisa kristiana nataon'ny olona naterabaovao dia batisa avy amin'Andriamanitra satria matoa naterabaovao ilay olona dia Kristy mintsy no velona ao aminy.

Nitondra teny tao amin'ny soratra masina hatrany aho nanamarinako ny teny rehetra....
304. RBNIR ( 02/01/2020 13:54)
gasy1zay:

Rehefa batisa kristiana nataon'ny olona naterabaovao dia batisa avy amin'Andriamanitra satria matoa naterabaovao ilay olona dia Kristy mintsy no velona ao aminy.

Io izao tsy ao anaty baiboly satria ankoatran'i filipo dia tsy nisy olona hafa ankoatran'ny apostoly nanao batisa voasoratra anaty baiboly...

Na izany aza "Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron’ ny tsi-fahalalana; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra amin’ izao tontolo izao hibebaka". Asan'ny Apostoly 17:30

Ianao (sy izay rehetra namaky teto) no mahafantatra ka tokony hibebaka ireo mbola tsy mahafantatra dia tsy mbola misy fanamelohana ho azireo....
305. rhaj0 ( 02/01/2020 15:30)
Maro no mieritreritra fa "lozan'olona" ny mpino toa an'i RBNIR, satria rigide be @ dogme (efa lany andro) ao izy, ary dia mampiasa ary dia manindry sy mi-exploiter ny manodidina azy.

Fa mbola misy "lozan'olona" koakoa, dia ny mpino toa an'i Gasy1zay. Ireo indray dia manandra-tena hoe "naterabaovao", na ilay hoe "born-again". Ireto dia "mino" fa "Kristy mintsy no velona ao aminy", ary dia izay mba eritreriny (adala) rehetra ao, tonga dia akapony tsisy henatra fa "Kristy velona ao aminy mintsy no niteny azy an'izany".


Danz be an... mba mivoatra daholo ny olona, fa tena giravy ny fivoaran-tsain-dry "born-again"


Tena aleoko lavitra mihintsy, rehefa samy giravy ihany, dia ny mpino toa an'i Hery, katolika, mba moderina ihany, ary mba manaiky ny faha-samihafana ohatra, ary azo iresahana..
(tratry ny taona Hery... :-)
306. gasy1zay ( 02/01/2020 16:32)
rhaj0 > tratry ny taona e! Dia ho tahian'ny Tompo hatrany ianareo mianakavy

RBNIR > efa hoe tsy voahiraka hanao batisa paoly nefa nanao batisa, ary Barinabasy ve apostoly 11? Aiza ny teny milaza hoe niteny taminy nivantana Jesoa na ny FM?
307. gasy1zay ( 03/01/2020 03:27)
Vakio tsara ito RBNIR a, 1 cor 1:17 Le Christ ne m'a pas envoyer baptiser mais il m'a envoye annoncer la bonne nouvelle

Mazava be io...voahiraka i Paoly sa tsia? Izy io mamaly hoe tsia, nanao batisa izy sa tsia? Eo @ verset 14 izy miteny hoe nanao batisa Crispus sy Gaius, ka hilaza zany RBNIR fa tsy izy ilay batisa satria tsy nisy iraka manokana?

Fantaro tsara RBNIR ny voasoratra zay vao milaza zavatra fa tsy misy fampianarana tsipahin'ny verset 1 izany.
308. gasy1zay ( 03/01/2020 03:50)
Dia raha mbola misalasala ihany ianao RBNIR dia mbola ampiko porofo hafa koa, tantaran'i kornelio, raha vakianao tsara ny acte des apotres 10:48 dia mazava be hoe tsy Petera no nanao batisa an'i kornelio mianakavy fa naniraka ireo rahalahy sasany avy any Jopa niaraka taminy izy hanao batisa azy ireo

Vakio tsara ny voasoratra RBNIR fa nasainy natao batisa... fa tsy hoe nataony batisa, mazava be fa tsy nisy olona hafa afatsy petera sy ireo mpino avy any Jopa niaraka taminy teo, Petera naniraka ( commande en version francaise) ka dia mazava be fa misy olona ankoatra azy 11 lahy nanao batisa ary tsy nahazo iraka manokana zany fa mpino nanaradia an'i Petera dia manao ny asa nanirahin'ny Tompo ny mpianany rehetra
309. RBNIR ( 03/01/2020 04:33)

rhaj0:

Maro no mieritreritra fa "lozan'olona" ny mpino toa an'i RBNIR, satria rigide be @ dogme (efa lany andro) ao izy, ary dia mampiasa ary dia manindry sy mi-exploiter ny manodidina azy.


Ilay hafatra ange tsy ahy fa avy amin Andriamanitra rhajo e! Fampahafantarana no ataoko tahaka ny mpilaza meteo io.., tsy maintsy miteny rehefa ho avy ny cyclones dia manoro ny olona ny tokony hataony.,.,

Dia diso v izy @izany satria manambara ny marina handosiran ny olona?
310. RBNIR ( 03/01/2020 05:07)
Gasy1zay izaho tsy niteny hoe ny apostoly ihany no mahazo manao batisa fa tsy maintsy olona nahazo fahefana avy any andanitra hoy aho....
Matoa paoly niteny hoe tsy naniraka hanao batisa dia fantatr i paoly tsara fa misy tokoa olona voairaka hanao batisa...
Saingy averiko ihany izany tsy mahasakana ny Fanahy Masina hampanao batisa an i paoly izaby tsindraindray....
Fahefan ny lanitra no takiana rehefa hanao batisa pezera koa nahazo an io fahefan ny lanitra io....
311. RBNIR ( 03/01/2020 05:31)
Gasy1zay izaho tsy niteny hoe ny apostoly ihany no mahazo manao batisa fa tsy maintsy olona nahazo fahefana avy any andanitra hoy aho....
Matoa paoly niteny hoe tsy naniraka hanao batisa dia fantatr i paoly tsara fa misy tokoa olona voairaka hanao batisa...
Saingy averiko ihany izany tsy mahasakana ny Fanahy Masina hampanao batisa an i paoly izaby tsindraindray....
Fahefan ny lanitra no takiana rehefa hanao batisa pezera koa nahazo an io fahefan ny lanitra io....
312. RBNIR ( 03/01/2020 05:37)
Matio 16:19
[19]Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra; ka na inona na inona fehezinao eto ambonin'ny tany dia hofehezina any an-danitra; ary na inona na inona vahanao et? ambonin'ny tany dia hovahana any an-danitra.

Petera irery no nahazo an io teny io,.....

Homeko anao fa tsy hoe homeko anareo...
313. gasy1zay ( 03/01/2020 15:46)

RBNIR :

Gasy1zay izaho tsy niteny hoe ny apostoly ihany no mahazo manao batisa fa tsy maintsy olona nahazo fahefana avy any andanitra hoy aho....
Matoa paoly niteny hoe tsy naniraka hanao batisa dia fantatr i paoly tsara fa misy tokoa olona voairaka hanao batisa...
Saingy averiko ihany izany tsy mahasakana ny Fanahy Masina hampanao batisa an i paoly izaby tsindraindray....
Fahefan ny lanitra no takiana rehefa hanao batisa pezera koa nahazo an io fahefan ny lanitra io....


Ka hitanao izany fa tsy voatery maheno feo mazava izany vao afaka manao batisa, ao anatin'ny kristiana naterabaovao ny FM ka afaka manao ny asa nampanirahin'ny Tompo izy, tsy misy lehibe na kely ny kristiana fa mitovy daoly, ny olombelona sy ny mpitondra fiangonana no nametraka rafitra ( pasitera, mompera, cardinal, eveka, sns...) fa amin'Andriamanitra rehefa naterabaovao dia mitovy daoly

Ka aza lazaina fa izay mandre feon'i Jesoa mivantana na ny feon'ny FM mivantana ihany no afaka manao batisa fa tena diso zany ary fampianarandiso no ataon'ny olona mampianatra izany

314. rhaj0 ( 03/01/2020 16:46)
Izaho koa izao, na dia TSY mino azany, dia mahare feon'i Jesosy koa.

Dia hoz'Izy amiko hoe, toa mitomany te-hitovy trousse @ eveka sy kardinaly sy HRNRN ilay Gasy1zay izany. Nefa angaha izy mba manokana ny fiainany manontolo 24/24h sy 7/7j toa ireo akoriny. Koa na io Baiboly io azany tsy voavakiny daholo akoriny, dia eo izy no miana-kendry tsy an-kenatra eo. Ilazao I Gasy1zay hoe, ataonao fa tsy sirika angaha ianao misavitsavi-tsaranga ao io.


Tena juste comme ca, fa tena I Jesosy mihintsy no miteny ahy an'ireo, ary dia averiko aminao eto ry Gasy1zay aaa...
Mbo marina eee :-)
315. gasy1zay ( 03/01/2020 18:53)
rhaj0 > tsara zany rehefa maheno ny feony ianao fa fotsiny jereo ilay zavatra renao raha mifanaraka @ voasoratra na tsia :)
Tadidio fa Joba nihevitra nahita an'Andriamanitra nefa Satana no nanafika azy
316. rhaj0 ( 03/01/2020 19:17)
Raha TSY mamaky ny "voasoratra" toa Gasy1zay tokoany dia TSY ahalalala raha Satana no "miteny ao anaty ao" fa TSY I Jesosy.


Fanamarihana 1:
I Gasy1zay mantsy dia sirika be fa TSY mpamaky ny "voasoratra". Hozy Jesosy ho an'izay mpanaraka Azy. Toatoa izao. Ilaozy ny r-a-d sy v-a-j, dia manaraha an'i JC. Ario ny harembe sy ny materialin'izao tontolo izao.
F'angaha izany tsy henoin'ny hazon-damosin-dry Gasy1zay fotsiny, satria tsy namaky an'izay "voasoratra" izay izy. Dia iny I Gasy1zay no mbola mandeha miasa/mianatra, ary io mitokona eto @ interinety eto io, fa tsy ny Baiboly no atao hevoka.

Fanamarihana 2:
Ilay Jesosy "niteny" ahy.. tsy hoe "misy feo re", toatoa izay koa ny filazan'i Gasy1zay azy, fa tena hotsahotsan'ny misy "manosika ahy hiteny" ee... dia tsy iza io fa Jesosy. Tsy afaka ny ho Satana, satria .. HAIKO fa tena I Jesosy mihintsy no tao teo ee... REhefa "(TSY) mino" toa ahy dia mazava ho azy fa mahalala an'ilay izy.
Tsisy adi-hevitra io. :-)
317. gasy1zay ( 04/01/2020 00:15)
Tsy maninona zany rhaj0 a, rehefa zay ny feo henonao dia zay zany , tsisy bedy fa dia misaotra mizara e :)

318. rhaj0 ( 04/01/2020 15:13)
Eny ho'a ee... rehefa izay hozy Jesosy tamiko, HONO, dia na dia mivantana @ Gasy1zay azany ny resak'i Jesosy, dia ... tsisy bedy hozy Gasy1zay, fa henoy HONO ny hazon-damosina.
Toa ilay resak'i Jesosy ao @ Baiboly ihany io, hoe, hozy JEsosy hoe, izay mmanaraka an'i JC, dia ario ny r-a-d sy v-a-j, fa dia ... tsisy bedy hozy Gasy1zay, fa henoy HONO ny hazon-damosina.

hi hi hi.. izaho indray ve koa hi-contredire anao @ izany ry Gasy1zay :-)
319. RBNIR ( 04/01/2020 18:18)

gasy1zay:


RBNIR :

Gasy1zay izaho tsy niteny hoe ny apostoly ihany no mahazo manao batisa fa tsy maintsy olona nahazo fahefana avy any andanitra hoy aho....
Matoa paoly niteny hoe tsy naniraka hanao batisa dia fantatr i paoly tsara fa misy tokoa olona voairaka hanao batisa...
Saingy averiko ihany izany tsy mahasakana ny Fanahy Masina hampanao batisa an i paoly izaby tsindraindray....
Fahefan ny lanitra no takiana rehefa hanao batisa pezera koa nahazo an io fahefan ny lanitra io....


Ka hitanao izany fa tsy voatery maheno feo mazava izany vao afaka manao batisa, ao anatin'ny kristiana naterabaovao ny FM ka afaka manao ny asa nampanirahin'ny Tompo izy, tsy misy lehibe na kely ny kristiana fa mitovy daoly, ny olombelona sy ny mpitondra fiangonana no nametraka rafitra ( pasitera, mompera, cardinal, eveka, sns...) fa amin'Andriamanitra rehefa naterabaovao dia mitovy daoly

Ka aza lazaina fa izay mandre feon'i Jesoa mivantana na ny feon'ny FM mivantana ihany no afaka manao batisa fa tena diso zany ary fampianarandiso no ataon'ny olona mampianatra izanyTsy voatery FM fa na ny Ray na ny Zanaka na olona manana ny fahefan ny lanitra tahaka an i petera, (tsy isny ny pasitera sns satria ireny tsy nandray mivantana tahaka an i petera....
320. RBNIR ( 04/01/2020 18:25)
Gasy1zay na ireo apostoly hafa aza tsy nomen iJesosy ilay fahefan ny lanitra.....

Matio 16:19
[19]Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra; ka na inona na inona fehezinao eto ambonin'ny tany dia hofehezina any an-danitra; ary na inona na inona vahanao et? ambonin'ny tany dia hovahana any an-danitra.

Petera irery no nahazo an io teny io,.....

Homeko anao fa tsy hoe homeko anareo...

Tsy afaka mampiasa io fahefana io afatsy i petera sy ny olona nahazo ny fahefan ny lanitra mivantana avy @Jesosy tahaka azy ihany.,
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0895