Mivavaka aho satria

1. hery ( 29/04/2004 13:27)
(...)
Izaho indray dia raisiko amin'ilay resaka pratika mihitsy ilay izy... ary raisiko amin'ilay filazan'i Marx sa i Lenine mou hoe "Le Christianisme est l'opium du peuple" saingy raisiko amin'ny lafiny tsara. Ny opium dia ahitanao fahasambarana, ohatr'ireny hoe tsy ety antany ireny ianao.

Raisiko amin'ny lafiny pratika ilay izy. Ny finoako, izay mifototra amin'ny baiboly tokoa, dia finoana iainana, finoana ahitako tsirony, finoana ahitako fahasambarana, io ilay hoe izay mampetimety ahy sy izay mino miaraka amiko. Ny doctrines, sy ny sisa dia nalaiko ho fitaovana (ie fitaovana) hanampy ahy hivelona izany finoako izany.
Ny religion (avy amin'ny teny hoe fifandraisana, rohy) dia fifandraisana amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Rohy mafy mampifandray amin'izay inoana. Koa raha tsy tafiditra amin'io rohy io ianao dia mazava ho azy fa tsy hahita tsirony mihitsy.
Isaky ny misy mamoaka "principes" sy "preuves" hanoherana ny kristiana dia tsy mahita hotenenina firy aho satria ny zavatra iainako sy ny fahasoavana hitako (expérience) izay manokana tokoa (personnelles d'abord) no hany tsanga-kevitro. Ka na handroso principes sy fanohanan-kevitra isankarazany aza ianao dia tsy handaitra mihitsy izany satria mbola tsapako io fahasoavana izay tsy misy mahatohitra azy io.
Fehiny, expériences personneles ny finoana.
Mazava ho azy fa raha tsy foana ireo expériences ireo dia mbola hino foana aho.
novalian'i xxx ny 02/01/2005 17:11
2. jhouhlambout ( 29/04/2004 14:07)
Marina tokoa izany.
3. oully ( 29/04/2004 14:33)
Ekena!
4. tia_ery ( 29/04/2004 14:46)
Diso izany !!!

Ny FINOANA tsy opium na dogme izany velively. Io tsy hoe ito dia MINO FOTSINY IHANY. Ary izay no ataoko fa mahasarotra an'ilay zary fitenenana ankehitriny ny hoe ''MINO FOTSINY IHANY''. Tenin'i Jesosy Kristy io nefa iza no nanambarany an'izany ?, ao anaty fonon-teny 'zany aloha.

Ny FINOANA no fahatokiana ny zavatra tsy hita; ary fanantenana ny zavatra ho avy.

Ny FINOANA dia avy amin'ny toriteny; ary ny toriteny dia avy amin'ny Tenin'i Kristy.

Ireo roa ireo no mahatonga ny filazana fa diso ianareo mihevitra fa ny FINOANA dia zavatra misambovoana; Ny fahadisoan-kevitra faharoa dia ny filazana fa ny fiainana an'izany FINOANA dia tsara sy mahafinaritra foana. Ohatra iray i Joba, Daniela, Abednego sy Mesaka, ... i Paoly, Petera ry Jakoba sns ...

Ka rehefa ireo ROA voalaza tary amboalohany no tsy mitombina sy tafatoetra tsara dia hita eo ny mampiavaka ny FINOANA TENA MARINA sy ny SARIN-TSARIM-PINOANA.

Sôtra ê!


5. jhouhlambout ( 29/04/2004 15:32)
tia_ery> Samy manana ny fomba fijeriny io: ny MARINA aminao mety ho DISO amin'ny hafa ary ny marina @ hafa mety ho diso aminao, satria tadidio fa samy manana ny fomba nanabeazana azy ny tsi-1-1, donc ny zvtr nianaranao mety tsy mitovy @ zvtr nianaran'ny hafa ... sns ....
6. hery ( 29/04/2004 18:57)
tia_ery>

Gaga ihany aho amin'ny réaction-'i tia_ery satria mifanohitra amin'ny zavatra lazaiko no lazainy.

Izaho tsy niteny hoe ito dia mino fotsiny ihany. Ny mifanohitra amin'izany aza no noteneniko hoe na hiteny aza ianao hoe ito, ary na hiteny aza ianao hoe tsy izy, dia rehefa hitako amiko (expérience personnelle) fa mety ny mino dia hino hatrany aho. Ny finoako tsy hiankina velively amin'ny finoanao na tsy finoanao. Ny anao dia anjaranao no mieritreritra azy. FA izaho no mino sy mivavaka satria fianana ho ahy ilay izy. Ny fomba mba hitoriako an'izany aminao dia ny miteny fotsiny hoe sambatra aho ao anatin'ilay finoana. Efa nolazaiko teto ihany taloha tany fa toa ny sakafo io ho ahy. Izaho mahatsapa fa mila an'io sakafo io ary velona noho io sakafo io... ny mizara aminao an'izay fahavelomako izay no fitoriana ho ahy fa tsy ny hiteny aminao hoe hano ny sakafo... indrindra raha mbola tsy noana ilay olona.

Andao ary tsy atao hoe Opium fa atao hoe Sakafo.

Dia averiko indray... izany no finoako ary ao anatin'ny Fiangonana no inoako azy.
7. fijo ( 29/04/2004 23:07)
izao e,ianareo samy mino aza ireo misaritaka.ka izao e minoa izay mino ary mifalia izay tsy mino.
8. ikaretsaka ( 29/04/2004 23:37)
ka ny an'i tia ery ange ra fijo sy hery dia ny azy ihany e .. hihihi
Ny ahy koa dia ohatran'ny an;i Hery io .. See God In al things fa tsy llay tsiponina isan'andininy ohatran'ny an'i tia ery.
Tsy afaka miteny ve ianao hoe mino raha tsy misy an'iny Boky iny?
Ry paoly sy ry Petera sy ny namanay ange tsy nanana an'iny boky iny t@ nandeha nitory teny e.. ary tsy nitsipona isan'andininy ohatran'io koa izy
Ry Mahomets. ry boudha koa
nefa dia tafitany ny hafatra.
9. fijo ( 30/04/2004 04:28)
ka i tia ery iny no novakiany dia iny aloha no dradradradrainy.tsy misy analyse fa avy dia io no marina fototra.tsy izy irery fa misy hitako manao an'io hafa koa ato.i solofo ohatra fa iny moa tsy hita intsony.ary mbola misy hafa koa ao.
10. alz ( 30/04/2004 07:36)
Izaho mi-partage ny hevitr' i Hery hoe " Expériences personnelles ny finoana ".
Izaho mino an'Andriamanitra fa tsy mivavaka.
Ny zavatra ataoko nefa dia mifanaraka tsara amin'ilay Andriamanitra inoako, ary izay no mampandry ny saiko.

Ny akamaroan'ny fivavahana lehibe rehetra dia mitory ny Fitiavana, Fizarana, Fanetraha-tena sy ireo sentiments rehetra mety hahatsara ny fiaraha-monina.
Amin'ny fiainako andavanadro aho miezaka miaina an'izany, dia zay fotsiny.
Izay ny ahy ny rélation-ko akaiky amin'Andriamanitra.
11. tia_ery ( 30/04/2004 07:40)
Izay ilay ambara hoe ''Ny tsy fahalalanareo ny Soratra Masina no mahadiso hevitra anareo ...''

Samy te hanandratra sy te-hilaza jiaby dia miezaka ny hanamrin-tena. Raha hiresaka FINOANA an'i Jesosy Kristy sy izay heverinao hoe FIAINANA eo amin'ny fiainanao ianao, dia io apetrako tsara araka ny Soratra Masina io, fa tsy hevitr'i Tia_ery.

Ary eto no mahadiso hevitra ny maro, an'isan'izany ny sasantsasany amintsika eto, ny IZAHAKO ihany no indraindraina sy tantaraina; dia zary toa mametraka fa ilay ''ianao'' dia miaina ao anatin'ny tontolonao samy irery ka mihevitra fa izay ataonao dia ataonao irery ka tsy misy hafa afaka mitsabaka amin'iny fa iny no marina aminao.

Isika ange ka miaina ao anaty ''fiarahamonina'' ê!; amiko ny hevitra atosakareo dia diso sehatra satria hevitra filozofika no tianareo aroso fa mody larona fivavahana sy hoe Baiboly.

Ny Je pense donc je suis, sy ny hoe l'homme est né tellement beau mais c'est la société qui le déprave sns ...

Izay IANAO izay miezaka ny hanamarin-tena io; haveriko foana fa tsy hevitro mikasika ny FINOANA ireo fa izay no hamaritan'ny Soratra Masina ny atao hoe FINOANA. Anjaranareo no mandray sy manadihady; ary toetran'ireo Kristiana tao Beria koa ange no nanao toy izany fa hoy ny voasoratra hoe ''Fa izy ireo nandinika tsara ny Soratra Masina na marina izany na tsia ...''; arak'izany tsy misy fihinanana ambolony mihintsy ny resaka Kristiana ka ny hoe ito ekeo dia hinoy dia iny fa mino fotsiny amin'izao.

Rehefa mbola tsy maharesy lahatra anao izany dia mba andramo vakiana ny bokin'i Joba iray manontolo dia ho tsapanao fa tsy hoe Andriamanitra dia tsy hanakalahatra i Joba fa niezaka hatramin'ny farany izy nampiseho fa marina.

Sôtra ê!

12. oully ( 30/04/2004 08:25)
Inona no tianareo rehetra ireo hahatongavana ry zareo? Diniho ihany fa sao hampikorontana saina olona fotsiny.
Zarao ny traikefanao dia aleo ny olona no handinika sy hamantatra izay ho arahany, fa tsy hoe ny ahy no ara-baiboly, sns, .... ka araho fa marina.
13. ravatorano ( 30/04/2004 08:47)
tia_ery > ny fahiotako an izao dinika izao dia tsapako fa tena ianao no manamari tena tanteraka.
Amiko dia izao fotsiny na inn lazain iza na iza dia zà manan ny finoako manokana ary tsisy afaka hanala ahy amizay fa ho lany rora eo izy.Eto moa hevitra no ampiadiana dia izay no andraisana anjara mba hahitana koa ny hevitry ny sasany toa anao izao ohatra.
D zay
:D
14. hery ( 30/04/2004 12:41)
oully> ny olona ve moa tsy hikorontana foana ny sainy... Alaina amin-kery hono ny fanjakan'Andriamanitra... ka ampiasaina avokoa ny fomba rehetra hahatongavana any :)

Ny tiako hotenenina eto amin'ity lohahevitra ity dia ny antony ivavahako. Ny Izaho.
Ohatry ny miteny hoe "Tiako ianao satria..." dia expérience personnelle no teneninao. Eny e, tena miteny mihitsy hoe nahoana aho no Tia an'Andriamanitra sy miresaka aminy sy manantena azy. Tsy vokatry ny filazan'ny soratra masina na vokatry ny fibaikoan'ny Fiangonana, ireny dia manoritra ny lalana hahatanterahako an'izay fitiavana izay fotsiny... fa ny fitiavana dia avy ao am-poko.

Raha anontanian'ny vadinao ianao hoe maninona enao no tia ahy? Dia hozy ianao hoe "Satria voasoratra hoe... tiavo ny vadinao." Dia ahoana? Soa ihany fa misy an'ilay fialana bala hoe "Tiako fotsiny amin'izao..."
15. jhouhlambout ( 30/04/2004 15:19)
Tena marina ny lazain i psykatr ato
http://forum.serasera.org/index.php?rub=viewthread&msgid=m40923ca9e57f2&PHPSESSID=f44b5d9a1d955ebea96d75bb9aab413a

Satria mifehy tsara ny zavatra manjo ato amin ity resaka ity!
16. tia_ery ( 30/04/2004 18:00)
Ny tsy fahasahiana miatrika ny tena FAHAMARINA no mahatonga ny olona iray tsy sahy hanatrika na koa hijoro amin'ny tena fahamarinana.

Io apetrako foana hoe araka ny SORATRA MASINA, ary n'inon'inona lazainareo dia izay no apetrako foana. Izahako tsy hilaza izay traikefa niainako sns... fa ireny rehetra ireny ''relative'' daholo fa ny sisa apetrako amin'izay hoe izay no voasoratra; ka n'inon'inona lazainareo dia tokana ihany. metyy tsy tanteraka ny fahalalako ny Soratra Masina nefa izay no marina sy ny voasoratra.

Fa apetraho amin'izay dia jereo sy dinio fa na io MARINA dia marina tanteraka na io DISO dia diso tanteraka fa tsy misy eo antenantenany izany.

Sôtra ê!
17. alz ( 01/05/2004 08:20)
Aleo atao hoe MARINA ny any tia_ery.


Sôtra ê!
18. jhouhlambout ( 01/05/2004 08:28)
:-)
19. ikaretsaka ( 03/05/2004 00:07)
aleo marina ekena fa lastika be
20. librepenseur ( 03/05/2004 09:19)
Ny an'i hery no hitako fa mitombina, satria raha mety aminy tsy voatery ho mety amin'ny hafa.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1686