Marc 15:34 "Mon dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?".

1. librepenseur ( 26/04/2004 07:37)
Fa naninona no tsy nanana ilay famantarana ny ho avy intsony i Jesosy (sens de la divination) ?
novalian'i fatou ny 07/06/2004 20:13
2. tia_ery ( 26/04/2004 09:04)
Fa inona no hidiran'izany famantarana ny ho avy izany io verset io ?

Ny tsara ho fantatra fotsiny aloha dia izao :

Jesosy Kristy dia Andriamanitra ary tonga olombelona ahafahana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra; ho fampihavanana ahy sy ianao, olombelona mpanota, aminy.

Ka io verset io dia mifototra tanteraka amin'izay ''Maha OLONA'' an'i Jesosy izay.

Sôtra ê!
3. librepenseur ( 26/04/2004 10:18)
Izany hoe olombelona ihany izany no tompoin'ny kristiana ?

Ny rehetra fantany mialoha daholo, ka nahoana io no tsy fantany intsony ?

Sa rehefa mahavita fahagagana izy dia Andriamanitra ? rehefa tsy mahalala na inona na inona izy izany dia olombelona ? bizarre ...

Ianareo miseho mahalàla moa no miteny izany ka asa raha tena ilay DIEU CREATEUR ihany izany na hafa !
Miaramila romana kely ireny izany no namantsika sy namono an'Andriamanitra ilay namorona izao tontolo izao ???

Sao dia mba endrika fanompoana sampy ihany aza ny christianisme saingy rehefa ao anatiny dia tsy mahatsapa intsony e !!!
4. ari.malala ( 26/04/2004 10:53)
Marina fa Andriamanitra Izy, ary tsy hoe refa mahavita fahagagana dia Andriamanitra fa rehefa tsy mahalala dia olombelona, fa izay no efa voasoratra tany @ bokin'ny mpaminany hoe "tsy maintsy ho faty i Kristy hamonjy ny olombelona rehetra". Avadibadiho ny baiboly.

Tsy azoko izay tinao tenenina @ hoe " Ianareo miseho mahalàla moa no miteny izany ka asa raha tena ilay DIEU CREATEUR ihany izany na hafa ! ", mba hazavao azafady.
5. librepenseur ( 26/04/2004 11:16)
Ny kristiana no mitompo teny fantatra fa i Jesosy dia Andriamanitra...

Tsy hitombina velively fa i J.-C dia Andriamanitra namorona izao tontolo izao. Sa ny tapany olona manavotra olona ? ny tapany tsy olona nalefan'ny mpamorona ? magique...

Ary ilay fanontaniako rehetra anie mbola tsy voavalin'ny olona akory e !
6. jhouhlambout ( 26/04/2004 12:00)
-Satria izy dia lasa olobelona mitovy amintsika, ka matetika ny ny nofo no mi-domine ny fanahy!
Izy koa ohatra dia natahotra ny ho faty(t@ nofantsihina).
Conclusion:
et hora nona exclamavit Iesus voce magna dicens Heloi Heloi lama sabacthani quod est interpretatum Deus meus Deus meus ut quid dereliquisti me
7. hendry ( 26/04/2004 12:07)
Fa iza no miteny anao fa i J.C .(raha Jesus Christ no tiana lazaina @ io) no namorona izao tontolo izao? Nirahin´ny Ray hanavotra izao tontolo izao izy fa tsy izy akory ilay namorona izao tontolo izao.
I J.C. dia ilay Andriamanitra zanaka.
Ireto no mila fantarinao: Andriamanitra tokana olona telo:
1. Andrimanitra Ray (ilay Andriamanitra mpamorona zao tontolo zao sy naniraka ny zanany hanavotra ny olombelona)
2. Andriamanitra zanaka (i J.C ilay nalefan´ny Ray hanavotra antsika, ilay maty ary nitsangana ho velona)
3. Andriamanitra Fanahy Masina
8. hendry ( 26/04/2004 12:16)
Ho valin´ny fanontanianao ery ambony: tsy hoe tsy nanana ilay famantarana ny ho avy ntsony izy akory fa zay no nandaharan´
Andriamanitra Ray azy.
Io fanontanianao amiko mitovy @ hoe: fa maninona izy no maty raha tena Andriamanitra? Fa maninona no tsy nanao zay tsy hahafaty azy izy? sy ny sisa.
Andriamanitra Ray no naniraka azy tety an-tany, nampanaovina mission izy tety, efa voalahatr´A/tra Ray ny tokony ho fantany sy ny tsia, ny tokony hataony sy ny tsia.
9. jhouhlambout ( 26/04/2004 12:31)
Amen
10. fijo ( 26/04/2004 22:15)
izao anie no mampiomehy e.ianareo miaina firy arivo taona taty aoriana no mino sy milaza fa andriamanitra i rajesosy,nefa ny olona niara nihaina taminy nanameloka sy namono azy.izany hoe ianareo izany mahay kokoa noho ireo niara nihaina sy nahita ny nataony?
mba diniho anie,hoe any aoriana any dia misy olona hino sy hilaza fa tena hirak andriamanitra i ratsiraka.ahoana hoy ianareo amin'izay.ianareo izay nahita sy nizaka ny tsy nety nataony?
11. ikaretsaka ( 26/04/2004 22:37)
relative be izany
12. ikaretsaka ( 26/04/2004 22:38)
sady mampitovy ny trondro @ akondro ianao ko
13. librepenseur ( 27/04/2004 06:53)
Tsy maharesy lahatra aho velively ilay Andriamanitra 3 izay 1. Amiko io dia compilation chrétienne satria nisy finoana 1 tiana hajoro dia ilay antsoina hoe \"Christianisme\".

Na dia irak\'Andriamanitra aza ve i J.-C dia ho miaramila romana vatany kely ireny no hamantsipantsika azy ?

Ireo Evangélistes rehetra dia efa nanana idées préconçues talohan\'ny nanoratany ny Evangiles fa tsy dia hoe tsindry mandry loatra.

Mba fantaro daholo ireo antokom-pinoana nisy tamin\'ny fotoan\'andro fa nisy ny esseniens, pharisiens, saducéens, sns... kanefa dia tsy nisy affirmation nataon\'izy ireo mikasika ny fahamarinan\'izany rehetra izany.

Ao koa ireo philosophes sy historiens maro karazana fa dia ry i Flavius Joseph sy ny tariny no miseho ho mahalala kanefa sady tsy niaina no tsy nahita akory ny tena zava-nisy.

i Jesosy dia tsy nanoratra na litera iray aza fa ny olombelona no nahafantaran\'ny maro azy, ka izay nolazain\'ireo tany ampiandohana dia natao ho marina avokoa. Ny fomba filazan\'ireo nanoratra no namaritan\'ny olona ny atao hoe \"Jésus Christ\" mythique.

Torak\'izany koa ny Genèse sy ny Exode milaza ny fiandohan\'ny olombelona. Ny filazan\'ny olona nanoratra ireny fa tahaka izao sy izao no nipoiran\'ny olombelona no hinoan\'ny olona aty aoriana fa tsy ny tena marina sy ny zava-nisy.

Sa misy afaka ny hitompo teny fantatra fa tahaka izao sy tahaka izao ny endrika amam-bikan\'izany Adama izany ? misy afaka manamafy koa ve fa misy volombava, somary lava volo, fotsy hoditra izany J.-C tahaka ny hita amin\'ny télé sns izany ?

Ohatra iray fotsiny: Raha Palestinien i J.-C dia fotsy hoditra izy izany, satria nolazaina moa fa Jiosy izy (Roi des juifs).

Ny mahagaga voalohany dia:na ny palestinien na ny israelien hatramin\'izay ka hatramin\'izao dia vitsy an\'isa no kristiana.

Ny mahagaga faha-roa dia nolazaina fa nandroaka devoly i J.-C ary dia nafatrany tany amin\'ny kisoa tsy manan-tsiny sady zavaboarin\'Andriamanitra kanefa ny jiosy dia fantatry ny rehetra fa tsy mihinan-kisoa sady tsy miompy kisoa. Bizarre...

Betsaka ny tsy mitombina fa aleo hatreo aloha fa be loatra e !!!
14. tia_ery ( 27/04/2004 09:12)
Ny azo lazaina aloha dia izao ê!
Ny maha Andriamanitra TELO IZAY IRAY an'Andriamanitra dia tsy azonao sarahina na araky ny fotoana na ny toerana na zavatra hafa. Io ny TRINITE na ny UNITARISME dia hevitra ary adihevitra goavana mbola mampisampana foto-pivavahana maro.

Fa ny tiana ho tsindriana fotsiny dia izao JESOSY KRISTY dia nanana ny MISSION raha tonga tety an-tany; tsy sanatria hoe ndeha hanao tourisme na koa hanao suicide fa efa nisy planina maty paika sy vita rindra tsara.

Ary tsy eo amin'io verset io ihany no tiana hanindriana an'izany; fa raha tao Getsemane Jesosy niaraka t@ Petera sy Jaona ary Jakoba dia nivavaka Jesosy nanao ny hoe : ''Raha azo atao dia esory amiko ity kapoaka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao''.

Vavaka izany ary mampiseho an'izany hoe SAROTRA ny asa tsy maintsy hatrehin'i Jesosy Kristy satria izy tenany ilay LAHITOKAN'ANDRIAMANITRA no tsy maintsy atao MATY ho SORONA ho AHY sy IANAO, ''Fa raha tsy misy rà latsaka dia tsy misy famelan-keloka''; Ilay rà latsaka tsy vitan'ny hoe rà mitete fotsiny fa tsy maintsy misy FATY OLONA; io ilay mi-confirmer an'ilay acte de sacrifice tany amin'ny testamenta taloha. Tsy maintsy misy RAN-JANAK'ONDRY sinon tsy accepté ilay sacrifice.

Dia ny amin'i Kristy, afaka vakiana tsara ilay ISAIA 53 dia afaka saintsainina tsara hoe aiza ho aiza amin'izany ny hametrahan'i Librepenseur ny tenany sy izay plan'Andriamanitra tamin'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra nefa nanaiky ho tonga olombelona mba ahatanteraka ilay FAMPIHAVANANA antsika olombelona amin'izy Andriamanitra MPAMORONA.

Sôtra ê!
15. tia_ery ( 27/04/2004 13:20)
Io aloha ramaso, dia ilay principen'ny sacrifice ''FISORONANA'' mihintsy no ataoko fa tsy azonareo. Aminareo toa ampitoviana amin'ny hoe meurtre en suicide ilay acte nataon'i Jesosy Kristy.

Ilay izy ange tsy hoe rehefa faty dia izay no tiana hambara ê! Afaka mamaky tsara ny bokin'ny LEVITIKOSY tsara aloha nareo alohan'ny hidirana amin'ny resaka lalina; fa mazava tsara ao fa tsy izay biby rehetra dia acceptable anaovana sorona.

Ary io mbola tsoriko fa tsisy an'izany resaka isan'andalana izany fa izay ilay fahamarinana dia izay no mitondra azy.

Ny Tenin'Andriamanitra no milaza fa tsy hoe ny Tenin'Andriamanitra no hanamarinana tranga na fait anankiray.

Sôtra ê!
16. tia_ery ( 27/04/2004 13:40)
Ka i RAMASO ange afaka mandroso andininy notsoahina avy ao amin'ny Baiboly raha toa ka mahita hoe 'zany koa toa mifanipaka ê!

Ny andalana rehetra sorataKO eto dia azo hamarinina amin'ny andalana hafa avokoa. Fa raha mahita andalana hafa mifanohitra ianareo dia azonareo aroso eto dia hifampidinihana dia jerena hoe inona no marina ary inona no tena heviny ?

Sôtra ê!

17. fijo ( 27/04/2004 22:22)
ny baiboly anie ka boky nosoratan'olona e.fitambaran'ny tantara jiosy nangonona io ka natao rakitra.izay ny baiboly.tsy masina io taloha fa taty aoriana io vao nolazaina fa masina mba hiarovana ilay rakitry ny ela jiosy.tsy voatery ho marina izany ny ao,ary dia misy tsy mifanaraka koa aza
18. ikaretsaka ( 28/04/2004 03:05)
izany daholo na koran na thorah na inona na inona
19. tia_ery ( 28/04/2004 07:00)
Fa taiza ho aiza hono no nisy an'izany filazana izany ô ?

Apetrako ary ny fanontaniana hoe :

Mba samia mamaky ny Isaia 9 sy Isaia 53 nareo rehetra milaza ireo fa boky tantara natambatambatra io; dia ezaho ampifandraisina amin'ny bokin'ny filazantsara efatra dia mba lazao hoe ANGANO sa TANTARA.

Ekena fa misy ny lafiny tantara ao anatin'ny Baiboly; tsy azonao foanana amin'ny mahaboky azy izay fa ny tena votoatin'ny Baiboly sy ny tena mahazavadalina azy dia ny FILAZANA AN'I JESOSY KRISTY.

Ary ny Baiboly tsy boky nosoratan'olona izany. Ny OLONA nampanoratina fotsiny fa ahoana moa no hanoratan'i Jaona an'izany bokin'ny Apokalipsy izany dia ndeha mba jereo ny Bokin'i Daniela sy ny Ezekiela dia anjaranao ny mampitaha.

Fa ny tiako hisarihana ny sain'ny rehetra ihany koa dia na i Jesosy Kristy aza dia nampiasa an'io horonamboky io, izay moa no filaza azy tamin'izany; raha Izy nasaina namaky teny tao amin'ny synagoga ka ny bokin'ny Isaia 53 no novakiana. Ka aiza ho aiza amin'izany ny hoe boky tantara sy nosoratan'olona.

Ary nisy ihany koa, tamin'ny Jesosy nalain'ny Devoly fanahy ka Tenin'Andriamanitra no nentiny namaliana ireny rehetra ireny.

Ka aiza ho aiza amin'izay ilay hoe ''Ny BAIBOLY dia boky nosoratan'olona sy Tantara fehy tantara fotsiny''.

Hamaranana azy dia izao ''Fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha fa araka izay nampanoratin'ny Fanahy ...''

ary koa ny hoe ''Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa avokoa ho fampianarana, ho fanitsiana izay diso sy ho fandresen-dahatra ...''

Ka asakasakareo koah !!!

Amiko mazàna ny olona mi-insiste amin'ny hoe aza raisina isan'andalana ny teny rehetra ao amin'ny baiboly dia na izy tsy manan-kalahatra na izy tsy mahafantatra akory izay ambaran'ny Baiboly; dia izay foana no arindrarindra etsy sy eroa.

Ka hanazava hevitra iray ve ianao dia hiteny hoe ''araka ny ao amin'ny Gen.1 and 1 ka hatramin'ny Apokalipsy toko farany dia izao no lazainy''

Sady ny TENIN'ANDRIAMANITRA ihany koa ange tsy natao hanazavana zavatra fa ATAO AHAZOANA SY ANEKENAO NY SITRAPON'ANDRIAMANITRA ê!

Tsy fanamarinana trangan-javatra ny Tenin'Andriamanitra fa ny Tenin'Andriamanitra no mampafantatra anao ny tranga anankiray ka anekenao fa HENDRY sy MAHERY ILAY ANDRIAMANITRA.

Sôtra ê!
20. librepenseur ( 28/04/2004 11:27)
Tia ery> \"Sady ny TENIN\'ANDRIAMANITRA ihany koa ange tsy natao hanazavana zavatra fa ATAO AHAZOANA SY ANEKENAO NY SITRAPON\'ANDRIAMANITRA ê! \"

-> Izany hoe tsy ilaina ny manadihady sy mamakafaka fa tonga dia inoana daholo fa marina izay voalaza ? hinohino foana ? Ka raha hilaza lainga aminao aho na ny olona akaiky anao indrindra dia tonga dia hino ianao sa mba afaka ny hanadihady kely ?

-> Izao no tena zava-nisy : Betsaka ny fombafomba, poezia sy ny finoana nalaina tamin\'ny sivilizasiona \"Sumériens\" indrindra fa io lazaina fa testamenta vao² io, tsara angamba raha mba manadihady ny momba io ny tsirairay fa inty marina ilay hoe affirmation gratuite ka milaza izay fantany sy izay nampahafantarina azy fotsiny fa tsy afaka ny hieritreritra ny finoany akory ...

Amiko dia finoana tahaka ny rehetra ny christianisme, azo lazaina ho secte, ary tsy mifanalavitra tamin\'ny mythologies rehetra fantatra noho izany tsy mitombina.

Ny Andriamanitry ny kristiana moa no resaka eto fa tsy UNIVERSEL velively ny fahamarinana sy ny fitombenan\'izany. Izao mantsy, Ilay lakolosy tokana antsoina hoe BAIBOLY daholo no hiantombohan\'ny foto-pisain\'ny kristiana ka mahatsiaro ho tohina ry zareo raha vao mifanohitra amin\'ny fiheverany ny hafa.

Any an-tsekoly, raha mitombina tanteraka toy ny hafa (sciences naturelles, physiques, mathematiques, sns..) dia tokony natao taranja 1 tany andakilasy mihitsy fa tsy natao hoe \"Fandalinam-pinoana\".
Ny Japoney ve mianatra ny baiboly any andakilasy ? ny sinoa ve mahafantatra ny antsoina hoe vao² mahafaly (évangiles) ?

Matthieu 10:7 \"Le royaume des cieux est proche\" ...miandry foana na dia 2000 taona aty aoriana aza, mbola mazoto hiandry ve raha mbola afaka 50 na 200 taona aza ?
Sao mba tsy hisy akory e !!!!
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.6867