mpanampy

1. fijo ( 18/02/2004 10:01)
asa ianareo,fa izaho ny zavatra tsy tantiko indrindra tany mada dia ny fomba fitondrana ireny mpanampy ireny.toa tsy olona ny fiheverana azy ireo.nefa dia ao anaty fianakaviana milaza tena ho kristianina no mipetraka.ary dia zavatra mandeha hoazy ilay izy aminy.
2. kally ( 18/02/2004 10:10)
Marina io voalazan'i Fijo io.(Nefa io ihany ilay fiheverana diso,tsy rehefa mitonona ho kristianina akory ilay olona dia midika inona izany.Misy ny krisitianina ivelany ary misy ny kristianina anatiny).Ary io moa zary lasa tena ao anaty toe-tsain'ny ankamaroan'ny gasy io manivaiva mpanampy io.Satria tsy manana noho ny tena,satria tsy mahay noho ny tena ,satria tsy tsara tarehy loatra noho ny tena dia alikaina.Tsy ny mpanampy irery fa rehefa mety ho eo ambany fifehezany ,mbola toe-tsaina voazanaka koa io,satria izay no nampianarin'ny frantsay fony zareo mbola teto dia izay koa no mba atao raha vao mahazo ampahana fahefana kely.Mampalahelo!
3. psykatr ( 18/02/2004 18:53)
Ka ny gasy ange tia voninahitra be e! Ka refa mba mahazo kely dia manararaotra, afaka maka ohatra @ ireo mpidondra na ireny manana asa ambonimbony ireny. Ry zareo dia manararoatra fotsiny ny fahantran'ny sasany sy ny tsy fahaizany. Mila fiovàna ara-toe tsaina mihintsy io. Ka iangaviana mba hanantona Psy.
4. samoina ( 18/02/2004 09:08)
Marina io tenin'i Psy io: tia voninahitra loatra ny gasy. Saingy ny mampalahelo dia ny mitovy aminy ihany no asiany fa raha sendra vahiny, na maimbotay kely avy any @ misy azy any aza hajainy sy kolokoloiny tsara ery. Raha gasy anefa no mahazo toerana tsaratsara dia ny hampidaboka ny sezany ihany no tanjonn'ny sasany mitady voninahitra !!! Samia miezaky ny miala @ fanjanahan-tsaina e !
5. pitchou ( 18/02/2004 14:39)
marina daholo izany! ary angamba aza ny vahiny mampiasa gasy no manaja mpanampy kokoa noho ny gasy manana mpanampy. eo @ lafiny rehetra hatrany @ karama io. fa ny raharaha koa ange dia ity e (zavatra matetika mahazo ahy ity): rehefa hajaina koa ny mpanampy gasy dia miova ho izy indray no rôle ao an-trano ka dia mahasahy maniraka mihitsy aza! ny famaliana borainginy moa dia manginy fotsiny! de rehefa tezitra ianao ka mandroaka azy dia izy indray hono no mampalahelo fa mahita azy sahirana dia manao toa io!
6. fijo ( 19/02/2004 09:55)
misy fahamarinany izay,fa arakaraky ny fitondrana azy io.tsy mety raha dia miara mihosona loatra koa.fa io no vokany.fa ilay manalika be koa tena tsy azoko ekena mihintsy.
7. ikaretsaka ( 19/02/2004 10:47)
asiana fetranyt e
8. ari.malala ( 19/02/2004 18:19)
Misy fahamarinany dahoklo ny anareo, fa raha ianareo no sendra toy ny nahazo ahy... nentina toy ny zanaka an-trano ilay mpanampy satria hoe olona mitovy @ tena. Ny reniko moa toy ilay voalazanareo hoe tsy mahay mitondra mpanampy. Miara mipetraka izahay, ary ny loza dia tribonaly lava izao ao an-trano ka tsy ny fifampitondranay s'ilay mpanampy no nojeren'ilay ankizy fa ny toetran'ny reniko ary dia tsy nanana mpanampy intsony aho nefa ny zanako mbola kely t@ zany... efa notenenina ihany ilay ankizy hoe izaho jkerena fa izaho no mandoa ny karaman-dry, fa leo ihany ilay ankizy ê! Fa ny zavatra notenenin'ilay tantine ko izay, rehefa kenakenaina ny ankizy mpanampy dia manalika, nefa rehefa tena apetraka @ toerany izy, izany hoe entina araka ny maha mpanampy azy hono izy ireny dia manaja ary maharitra aman-taonany ao aminao, asa marina v zany?
9. samoina ( 19/02/2004 19:14)
Nanana "mpanampy" tamana efa ho 10 taona mahery ny RaD-ko. Tamana satria ampianarina mamaky teny sy manoratra rehefa misy fotoana malalaka ary entina miara-mitsangatsangana toy ny rehetrarehefa week-end na fety. Na izany aza tsapanay ihany fa miasa be loatra izy ka dia ontsa ny fo. Olona 4 izahay nandalo vakansy iray volana tao @ tranon-dRaD ary napetraka hikarakara anay ny mpanampy.Dia navelanay natory maraina izy, izahay ihany no tena nanao lakozia sy mamafa trano ary tsindraindray aza nasianay niara-latabatra taminay fa tsy navela irery an-dakozia. Taty aoriana kely nanontany ny RaD hoe"nataonareo inona ny mpiasa fa lasa mamalivaly be ?"...ary niafara t@ fangalarana radio K7 sy fitaovan-dakozia maromaro sarobidy ( Oh. cocotte minute ) sy fanjavonany andro maro tsy fantatra hoe nankaiza ! Fitarainana t@ pôlisy no nahafantarana ny marina rehetra momba ny halatra. Saingy nony fantatra dia nesorina ny plainte satria zatovo "notaizana" an-trano ihany io hoy ny RaD ka ontsa ihany ny fo handefa azy am-ponja. Saingy na nifona nitalaho toy ny inona aza izy dia tsy afaka notazomina intsony satria namitaka.
ANATRA : Aza ambaniana sy latsaina loatra ny mpiasa mpanampy saingy aza atao zanak'an-trano loatra koa fa tsy mahazatra azy izany.
10. ikaretsaka ( 19/02/2004 12:19)
aleo aloha mi former ilay tena tambanivohitra ne ireny e.. fale efa pro heo efa niasa tetsy sy teroa ireny dia rehefa tsy alikainao izy dia ianao no alikainy
11. donemaskit ( 19/02/2004 12:37)
lé avy any ambanivohitra tsy mahay mampiasa four à gaz koa, may ao ny trano !!
12. donemaskit ( 19/02/2004 12:45)
Ny ahy tsy voako loatra rahakilasy mandry ny mpanampy an-trano... Ny anay tany Dago, ny reniny no mpanampinay voalohany, mpinamana be t@ Rad sns. Ny zanany izao no eo @ toerany, nianatra lakozia izy (nanao formation mihitsy), nampianarina nampiasa machine à laver, micro ondes sns. (Raha vao tsy mety familiarisé dia aleo roahina manjary mampisy disadisa. )
Eo @ fotoana indray, izy tsinona mbola mianatra, dia natao mifanaraka @ emploi du temps-ny ny fotoana hiasany ao an-trano.
13. pitchou ( 19/02/2004 14:32)
ka izao ange ilay izy e! nanontany ny karama tadiaviny aloha aho, dia hitako fa ambany loatra (tsy voako loatra ilay manambaka!) dia nataoko izy hoe toy ny asa rehetra ny anao, toa aho mba miasa aman'olona koa ka smig no omeko anao. dia nasiako ora fiasana koa mba ahafahany mikarakara ny zanany satria izy manan-janaka, ary nampisafidianiko izy izay tiany na kilasy mody na kilasimandry, ary nolazaiko azy ny lafitsara sy lafiratsin'ireo avy. dia nataoko toy ny fitondra any am-piasana koa, matoa aho maka azy dia mila mpiasa ary matoa izy manaiky hiasa dia mila ilay asa. dia natoroko ny zony rehetra koa izy. dia nandeha tsara be t@ voalohany, ary avelako aza izy indraindray maka initiative. fa avy eo hoa gidragidra be, tadiaviny fehezina hatr@ ora handehanako miasa sy hiravako, ny sakafo asaiko andrahoiny neffa zavatra hafa no tiany andrahoina .... dia noroahako. fa andro vitsivitsy taty aorina tsy nahita olona mampiasa toa ahy hono izy fa mba avelao hiverina. dia nolazaiko tsotra hoe toy ny mpiasa rehetra rehefa roahan'ny mpampiasa dia tsy afaka raisina intsony!
fa marina tena marina ny tenin'ikaretsaka, satria ilay rahavaviko izao manana mpiasa, ary izy sady manompa no manalika no midaroka fa dia mifitsaka be ilay mpiasa e! izaho anefa mieritreritra fa tsy tokony ho olona tahaka ahy no hahavita hanao olona sahala @ izany! ny tiako tenenina dia hoe olona mba mahafantatra izay zo tokony hananan'ny mpiasa na inona asany na inona asany!
14. ikaretsaka ( 19/02/2004 15:53)
ilay maka Tambanivohitar be dia mahafoy fotoana mihitsy ampianarana anazy no tena tsara... dia ireny manko rehefa hajaina sy tsy fitahina dia tena lasa olo mahatoky be.. ny an'i Dadabeanay efa 30 taona izoa fa mbola ao ihany
15. kally ( 19/02/2004 16:24)
Matoa koa anie izy mpanampy no asany dia tsy mahay loatra izy e!Io mantsy ny fahadisoan'ny ankamaroan'ny olona ka mahatonga fanalikàna koa,mitady olona mitovy fahaizana @ tena nefa hita fa mpanampy tsy hitovy aminao mihitsy dia raikitra ny hoe ity tena dondrona mihitsy.Ary matetika dia ankinina @ mpanampy daholo ny raharaha rehetra ao an-trano,ny an'ny sasany moa dia hatramin'ny hoe tadiavo ny kiraroko.
16. fijo ( 20/02/2004 11:31)
ny ahy aloha dia io fomba fijerin'i kally io no toa mitovy amiko.fa marina koa fa tsy azo avela hanararaotra ny fahafahany izy.tadidio fa tsy nahita fianarana ny ankamaroany.ka ny kitakita dia tsy handaitra aminy.ilay daroka kosa dia tena laviko tanteraka.efa nampifanditra ahy tamin'ny anabaviko io.
17. ari.malala ( 20/02/2004 18:37)
Marina mihintsy alo zany hoe raha nahita fianarana ireny ankizy ireny tsy ho asa an-trano no hitadiaviny ê!
Fa fotsiny anjaranao mpampiasa no mampianatra azy izay tokony ho hainy arakarak'izay ilainao, ary toa anao miasa ihany koa izy, raha ianao ve no gidragidraina lava sy ambaniana lava hoe dondrona any @ fiasananao tantinao? ianao koa anie mba mpiasa any @ misy anao ê! any antranonao ihany ianao no patron! sady inhumain be koa izany midaroka,izany ê! ny zanakao naterakao ary v tsy vitanao darohana d nahoana ny zanak'olona no darohanao? sady raha maninomaninona eo koa moa izy ianao ihany anie no hahita faisana ê! sady ny nakànao azy hiasa fa tsy hovonoina.
18. pitchou ( 20/02/2004 11:42)
izany indrindra manko ry ari.malala! fa tsy voatery hoe olona tsy nianatra lihitsy ny mpanampy ao an-trano an! misy manana bacc! fa izay no asa hitany! dia anjaran'ny mpampiasa no mieritreritra izany zavatra ampanaovina azy! raha atao sahala @ intendant mihitsy izy dia hafa ny hitondrana sy hanaramana azy! fampianarana daholo koa ange ny asa e:!
19. kally ( 20/02/2004 15:44)
Ka io fitadiavana ny marimaritra iraisana @ fahalalahana omena azy io no manahirana ny olona matetika araky ny nolazainareo tery ambony hoe entina ohatry ny ao an-trano manararaotra;Fa io ohatry ny asa rehetra e!iaano angaha manao ialahy ny patron-nao?Nefa tsy midika koa izany fa manalika anao ny patron-nao.Izany hoe ianao koa mila mipetraka @ maha-mpampiasa anao :miara-manao raharaha fa tsy mitankosina aminy ,miresaka aminy fa tsy misary gaigy miaraka aminy,somary mangatsiatsiaka aminy nefa tsy manalika azy.
20. isrine ( 23/02/2004 19:02)
marina daholo zany e, fa io arakaraky ny toetran'ny mpampiasa sy mpiasa ihany na gasy na vazaha!
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2328