Vehivavy Malagasy - Liban

1. pisobe ( 12/11/2003 15:11)
Salut!
Betsaka ny resaka nandeha indrinadra any Dago: marina ve ny zavamisy iainan'ny vehivavy aty Liban?
Fanazavana:
1- Inona no mahatonga ny olana?
- Milalao telephone
- Tsy mahalala ny atao hoe contrat
- Tsy natao hiady hevitra, fa heverina fa vahaolana ny fandosirana.
2- Fantatra fa eo ambany fifehezan'ny mampiasa fa tsy izay tiana no atao. Ary ny taratasy rehetra momba ny tena dia any amin'ny mpampiasa avokoa.
3- Ny fiaraha-monina, na gasy na vazaha no iasana, 3 taona no contrat, atao izay hampirindra ny fiainana fa tsy hoe 2 andro akory ka hifanafina toetra.
4- Mijaly amin'ny ankapobeny. Indrindra ireo izay miasa amin'ny mbola manan-janaka madinika. Eny fa na ny miasa amin'ny tsy mananjanaka dia misy foana ny olana rehefa samy miziriziry amin'ny heviny sy mitovy toetra.
5- Noho ny filalaovana telephone no mahatonga ny mpampiasa ho sorena, meteza isika eo amin'ny toeran'ny mapmpiasa. Ary ny sasany na dia efa lazaina fa mangataha fa aza mangalatra dia tsy mety fa izay ihany no tiny e.
Inona anefa no lazaina amin'ny telephone? " Be asa be akia ato a ... Ry zareo akia toy izao sy izao a ... " Ary ny fotoana tokony iasana dia very amin'ny firesahana.
Dia ireo izay efa ela niainana taty dia mandrombo ireo vaovao, manao hoe, rehefa be akia ny asa dia miala tao a ... Dia izay fa mitsoka tokoa, nefa rehefa miala tao de mankaiza? Toy ny eny amorondalana, satria tsy manana na taratasy 1 akory any aminy.
6- Ny polisy rehefa mahatratra ireo tsy manana taratasy dia any amponja zao! Hany ka lasa misitrisitrika, ovana ny bika aman'endrika sns, satria ny mpampiasa dia mandefa ny sarinao amin'ny gazety.
7- Tsy mitovy anefa ny cas-ny rehetra, ary ny tombotsoan'ny hafa tsy ho an'ny sasany. Fa ny tsy mahay mionona no voa be.
Vonona hamaly ny fanontaniana hafa aho. Ary raha sanatria ka misy fianakavianareo tsy nahazahoana vaovao mihoatry ny 6 mois dia alefaso ny adresse na No tel, dia holazaiko eto ny valiny. Fa izaho dia tsy afaka ny hahita tava azy akory. Satria izaho dia tsy mahazo na mandeha taxi na mandeha mivoaka irery.
novalian'i isrine ny 23/01/2004 19:04
2. miavisoa ( 13/11/2003 17:25)
Miala tsiny raha somary manontany kely aloha!

Nareo izay mipetraka any ve aloha tena sitrapo ve sa nohon ny tsy fidiny no nahatonga anreo hipetraka any? manao ahoana ny fomba fitondra dry zareo nareo gasy any? maninona raha fantatrao fa tsy ara dalana ny papier tsy mety ve raha miverina aty tanindrazana toa izay mandry tsy lavo loha any tany olona any.Dia inona no antony hamohana ny sarinareo ao gazety sa dia fanalana baraka fotsiny izao, raha toa mantsy ka nangalatra ilay olona na nisy faute grave nataony dia normal raha avoaka gazety fa raha olona tsy tamana eo asany ve dia avoaka gazety, satria fantany ry zareo fa tsy ara dalàna hianareo dia vitany ny manala baraka nareo any.Ka saintsaino ihany ry malagasy havana fa aza dia manaiky hataon 'olona toy izany. Tsy aleo ve mijaly eto @ tany ny tena toy izay any tany olona tsy misy ahavonjy anao akory sady mbola tsy ara dalàna koa ny momba ny tena.
3. isrine ( 13/11/2003 18:34)
Salut!
Fanampimpanazavana.
Tsy hoe tsy aradalana akory ny papier-nay, fa ny mampiasa no mitazona ny papier rehetra, ka rehefa mandositra ilay gasy dia tsisy n'inon'inona zany any aminy ankoatry ny tenany.
Antsitrapo no nandehanako niasa aty, ny sasany tsy fantatro.
Tsy azoko ny tianao lazaina @ heo " noho ny tsy fidiny"?
Olondehibe aby ny mandeha miasa aty fa tsy misy zazakely akory.
Raha ny fomba fitondran'ny mpampiasa indray dia izao: samy hafa ny mpampiasa ary toy ny olondrehetra na gasy na vazaha, misy ny tsara fanahy, misy ny ratsy. Ny ahy tsara fanahy, ary arahiny arabakiteny ny contrat sy ny tsara ho fantatra. Ary izay indrindra no mahatonga ahy tsy ho afaka ny handeha irery na @ taxi, satria ny tsara ho fantatra dia milaza fa:" tsy mahazo mivoaka irery raha tsy miaraka @ olona 1 ao antrano".
Ny mahatonga ny mpampiasa mamoaka ny sary @ gazety anie dia izao e, satria ilay gasy nilefa, tsy fantatry ny mampiasa hoe "aiza"; ka tsy rariny ve raha alefa ny annonce hitadiavana azy. Ohatra nahoana no milefa fa tsy miresaka hitady vahaolona @ izay olana. Tsy vahaolana anaie ny filefasana e, ary ny taona tsy mihemotra fa mandroso, de hanao ahona ny olona toy izany rehefa any aoriana any? Vao mazamazana ny zavamisy de mitsoka!
Mety hoe fanalana baraka no fahitanao ny sary avoaka @ gazety fa ilay gasy nilefa mihitsy no manalabaraka an'i Madagasikara.
Taloha manko anie nisy birao nikarakara ny gasy mankaty e, ny @ izao toa antsokosoko. Ary ny taloha, nisy ny contrat, ka ny à izay indrindra no efa nolazaiko teny ambony hoe: tsy mahalala ny atao hoe " contrat" .
Ny hanazava ny zavamisy mihitsy no nahatonga ahy nametraka ny resaka eto.
Satria ireny izay milaza fa mijaly ireny rehefa nanontaniako, de milaza matetika fa ny mpampiasa no ratsy. Fa rehefa terena izy hanazava hoe ratsy @ ahona sns, rehefa ela vao mibaradaka fa avy à ataony ihany no mahatonga ny mpampiasa ho masiaka. Io ilay lazaiko ery ambony hoe: milalao telephone.
4. ariary ( 13/11/2003 19:38)
1) Ny taratasy ry Pisobe dia an'ny tena manokana (strictement personnel) , ka TSY MANANA ZO MIHITSY NY MPAMPIASA NA KELY AZA hitazona ny taratasin'ny mpiasany. Amiko matoa manao izany ny mpampiasa dia efa manana teti-dratsy mialoha, manao chantage, ary te-hanao toy izay fahita aty France antsoina hoe ESCLAVAGE MODERNE. Na mangalatra telephone ny mpiasa na tsy manantotosa ara-dalana ny asany dia izy irery ihany no tokony hitahiry ny taratasiny.

2) Raha ny hoe misy mitaraina hoe "be asa" indray ireo mpiasa, tsara angamba raha jerena akaiky ny contrat, mifanaraka @ lalàna manakery ve sa misy "clauses abusives" ao anatiny.
Raha ohatra ianao manana contrat hoe miasa 16h/jour dia mazava loatra fa tsy ara-dalana izany contrat izany, na koa raha latsaky ny karama farany ambany voafetran'ny lalàna, dia tsy ara-dalàna koa.

5. xxx ( 13/11/2003 12:38)
marina ny anao ry ariary fa ny taratasy dia ho an'ny tena manokana, tsy moramora ny miasa fa saingy kosa trop ny ataon'reo mpampiasa libanezy, mety hoe mba sendra olona tsara fanahy angamba i pisobe ka tsy mahita ny mahazo retsy sasany, ary tsy amitsika gasy ihany reo libanezy no ratsy fanahy fa na ry zareo srilankezy aza dia mijaly koa, ny Phillippines no mba tsy azony ary ambony karama noho ny gasy sy ny srilankezy, hitanao amizany ry pisobe?? f'ahoana aza no misy zany? azavao ndray ny amin'io,
6. isrine ( 13/11/2003 15:37)
Salut!
Hamaly an\'i X sy Ariary za. Fa ny tiko aloha de izay handray anjara @ fametrahana fanontaniana eto ka te-hovaliko dia apetraho ny ps.
Ny resaka ttsy dia henoko fa sady tsy alefan\'ny mpampiasa no tsy omeny izay tonga, inona no azoko amaliana anareo @ izany.
Za tsy miaro ny Libanaise, na ny malagasy na dia gasy aza. Ny ahy dia tsotra, manana maso sy sofina ary vava aho, dia miaina araka ny maha-izy ahy! Rehefa tsy mety dia tsy mety. Na ny ataon\'ny Libanaise na ny ataon\'ny gasy.
Fa menatra ny tenako, 2 ans angamba izay, raha naheno t@ TV ny zava-nisy tany France (niara-nihaino vaovao teo zahay sy ny mpampiasako), ny @ ity esclavage moderne ity. Dia gasy ny mpampiasa ary gasy no ampiasaina, asa na tadidinareo ilay
resaka. Izaho izay mpanenjika ny Libanaise, @ fampijaliana atao @ gasy, nefa ny henon\'ny sofiko dia gasy samy gasy, de mba ahona ny hevitrareo t@ izy iny? Dia samy tsy niteny na izy na izaho. Ka hoy aho hoe io samy manana ny sainy sy ny fomba mahazatra azy angamba.
Tsy ny Philippines akory no tsy azony atao satria be karama % gasy sy ny Sri-Lankaise fa manana ny mokondohany ny Philippines!
Ary izay mokondoha izay no ilaina, atao ampahendrena anefa! Fa tsy entimpo tafahotra fotsiny! Ampiasaina ny atidoha fa ny tena olona nadia fianarana na manao izao asa zao aza. Fa ny ankamaroan\'ny gasy no mihevitra fa ambany ty asa ty ary na izy tenany ihany dia efa manambany ny tenany. Satria ny gasy rehetra vao maheno an\'izany hoe mpiasa any Liban zany dia ... nareo mahalala ny tohiny.
Ny mahatonga ny Libanaise ho ratsy fanahy hono dia noho ny ady izay nandalovan\'dry zareo.
Ny @ tenin\'i Ariary indray, angamba tsy aty amiko no tokony hivantanan\'ny ilay 2, resaky ry zareo eny ambony latabatra zany angamba, ary tsy ho an\'ny Libanais ihany fa international.
Asa alou nareo na efa nanana vaovao, tohin\'ilay hoe dian\'ny Pdt taty Liban, izay nitondra an\'
ireo gasy nody. Za manko tsy maharaka ny tohiny, de mba ilazao za. Satria efa heritaona izay, nefa inona no nataon\'dry zareo?
Ary ny mahagaga dia ity, fantatry ny vehivavy gasy daholo zany resabe izany an, fa mbola misy ihany ny tonga aty. Izay angamba tsy ho aty amiko ianareo no hanontany hoe nahoana moa no mbola misy ihany ny mankaty Liban?
7. xxx ( 13/11/2003 16:27)
Miarahaba.
Izaho angamba tsy hanontany sady tsy misy anontaniana koa fa tena gaga aho hoe misy ny toe-javatra toy izany. Tena izay hao vao naheno izany hoe : Vehivahy miasa any Liban izany. Dia ny fieritreretako io teny farany etsy ambony io angamba dia mety hoe te-hiala @ fiainana any Dago e! Mieritreritra hoe rehefa an-dafy dia tsaratsara kokoa foana na aiza na aiza. Nefa tokony ho fantatry ny maro fa tsy mitombina mihitsy io.
Dia rehefa misy ny vaovao dia tohizo ihany ary ny resaka fa tena liana izahay maheno ny tohiny.
8. ariary ( 13/11/2003 17:01)
Ny momba ilay contrat, ny tiako holazaina etsy ambony dia hoe tsy rehefa ao anaty contrat akory dia voatery arahina hatramin'ny farany, azo atao ny mi-dénoncer ny contrat raha toa ka hita ato aoriana fa tsy ara-dalàna ilay izy.

Tsy mety noho izany ny miteny amin'ireo malagasy ireo hoe rehefa contrat r'ireto dia tontosay hatramin'ny farany fa efa nekenareo.

Mazava loatra fa ny olana dia sarotra ho an'izay gasy kely tsy mahay lalana sy tsy misy mpiaro ny hanao izany, sady izay indray tsy any aminy akory ny taratasiny!(io ilay miteraka chantage avy @ mpampiasa rehefa avy eo)

Mety manana ny rainy izany ireo gasy miasa indraindray fa tsy hoe azy daholo ny fahadisoana.


9. fijo ( 14/11/2003 20:41)
manao ahoana daholo,
izay aho vao nahita ity resaka ity.ary izao aho vao manomboka mahalala ny zavatra misy sasany.izahay sy ariary angamba dia samy tsapa eto fa samy nanao droit.miasa amina cabinet d'avocat aty france aho.hanazava ny mety ho tokony hisy aho no ilazako io,fa tsy hoe te hisehoseho.
marina ry piso be ilay voalazan'ariary hoe,"ny taratasy dia tokony ianao no mitana azy fa tsy ny mpampiasa".io dia marina eran-tany.saingy,araka ny fantatro any amin'ny tany arabo sasany dia ny lehilhy no mitazona ny momba ny vehivavy.tsy fantatro izay lalana libanaise,fa raha mahita lalanan'dry zareo ianao dia homeo ahy.faha roa,raha misy probleme toa ireo philippine any arabi saodita,ny tsara dia manatona ambasade vahiny,dia any no manazava ny resaka.ny arabo mantsy tsy dia zatra manaja ny zon'ny olom-belona,indrindra fa ny vehivavy.
ary farany,dia marina ny hoe "na dia ao anaty contrat aza,rehefa mihoatra ny ara-dalana dia azo tsipahana."raha misy ambasady gasy any liban dia mba manatona any.
ary hono ho aho,mahazo manao vakansy any ivelan'ny liban ve ianareo?
10. isrine ( 14/11/2003 15:52)
Salut nareo!
Ela za no nitadiavana olona toa anareo 2 lahy fa izo nareo nilaza tsy nanontaniana.
Ka zao anie e, efa iaraha-mahalala ny olana aty, efa taty ny Pdt t@ heritaona. Ka ny tohin'izany diany taty zany anie zao no andrasana e.
Ie, manana ny rariny avokoa ny gasy rehetra ry Ariary, sady tsisy diso zany aty raha ny filazanareo azy no jerena. Ary tsy tokony hanome tsiny be fahatany ny Libanais koa isika zany. Kanefa dia misy ny olana satria misy ny mbola tonga aty.
Ary aty tsy misy ambasady zany fa consulat no aty, libanais ( teratany) le rangahy. Asa an'iza ny hadisoana?
Za ry Fijo tsy mahalala izay lalana Libanais zany fa na ny soratra aza dia efa tsy haiko fa vakiana miankavia.
Tsy mahazo manao vakansy ivelan'i Liban alou za e, ny sasany no tys haiko.
11. xxx ( 14/11/2003 16:20)
akory aby,

xx: ".....te-hiala @ fiainana any Dago e! Mieritreritra hoe rehefa an-dafy dia tsaratsara kokoa foana na aiza na aiza....."

angamba kosa tsy dia izay loatra, fa noho ny tsy fahampian ny asa ao Dago angamba, raha misy ve ny azo atao rehefa tsy ahafaty na aiza ilay toerana , tsy aleo atao toy izay hanisa lalitra any an tanana any fotsiny. Izaho koa manko misy ankizy fatako niasa tany, nefa io ankizy io dia injeniera ary tsy niasa izy tany Dago efa an taonany maro....

ary ahoana kay ry pisobe ny fomba ahitana asa mankany ary, izany lazainao hoe mbola misy tonga any izany izao, aho manko mahafantatra gasy be mokon doha ihany tsy an asa any Dago, ka sao mba mety hahasoa azy ireo... misaotra mialoha dia mazotoa e!
12. fijo ( 14/11/2003 16:36)
manao ahoana daholo.
izahay kosa anie tsy milaza hoe marina daholo ny an'ny gasy any e.araka ny fitantaranao azy no handraisanay ny tokony ho izy.ohatra izany hoe tsy mahazo manao vakansy ivelan'ny liban izany dia zavatra tena tsy azo hekena izany .aiza ny "liberte de circulation"?na dia ao ananty contra aza izany dia tafiditra amin'ilay lazain'i ariary hoe "clause exorbitante"izany hoe tsy aradalana.ny hoe consul libanai,dia tsy maninona,satria ny cosul dia representant commercial ihany,ka tsy voatery hoe teratany malagasy.na izany aza dia natao hiaro ny tombotsoa malagasy izy,koa raha misy problm momba ny gasy dia azo hatao ihany ny miezaka ny manazava io aminy.isirine atsy hoe te hanohitra anao be fahatany izahay,fa mba jereo ny zava misy.olona miasa ve dia tsy mahazo manao vakansy na dia hoe mba ho any aminy aza?izay ilay toetra mandefitra lava tsika gasy ary araraotin'ny olona.toro hevitra ny ahy io,ka asa fa samy mandray izay tiany ny tsirairay.
a+ indray.
13. isrine ( 14/11/2003 18:50)
Salut!
Marina ny tenin'dry ry X, fa zao akia a, misy birao antsokosoko anie hono any Dago e, ny aty koa toa birao antsokosoko hono, fa tsy toy ilay taloha ntsony. Noho ny resaka nandeha no nahatonga an'izany. Ka tsy de haiko lotra ny @ le izy.
Fijo, zao anie e, raha nandeha taty zahay t@ voalohany, de ny contrat no fantatray fa reehfa tonga taty vao nahita an'le izy hoe tsy azo iainana. @ fomba ahona anefa no hitolomana ny @ izany e. Za anie ka nomena fanalahidy raha tsy efa heritaona taoria'ny nahatongavako tato e, zany hoe rehefa mivoka ry zareo dia mihidy ny trano fa soa hono de mandositra. Fa tsy norarahiko. Inona koa moa no hataoko eran'ny lalana iny fa ny lehilahy biby avokoa. Ka na tsy mankaty intsony zahay na miaritra ny zavamisy satria tsy terena, nefa tsy afa-mitolona. Fa tsy hoe mi-plonge ao anaty rano lalina enao de hiadry olona hanavotra nefa efa nolazaina fa lalina io rano io. Ary @ izay no ilazako hoe tokony hiresaka @ mpampiasa ny mpiasa fa tsy entipo.
Tsy hoe manohitra ahy be fahatany ianareo fa azoko tsara mihitsy ny zavamisy rehetra. Ny fandeferantsika gasy moa rahovina no ho afaka e. Tsy izay lotra fa rehefa tsy mahazaka tsony za de miala e.
Ka ny loza dia ity tsy vitan'ny hoe tsy afaka ny mandeha manao vakansy fa sady tsy afa-mandray ihany koa!
14. xxx ( 14/11/2003 19:24)
misaotra amin lay valiny e,
ay sarotra tadiavina be izy izany, ho an zay mahita lalana ambanin tany ihany izany......
15. isrine ( 14/11/2003 20:14)
Izao no izy ry X a, asaivo manontanontany ihany ny any Dago any, fa mety misy mahalala any, fa tsy hoe lalana ambanin'ny tany le izy ka.
Ka le consul anie ry Fijo ka tsy olona natao hamaha olana e, izay no mahatonga ny olana ho mitombo toy izao. Mankany aminy anie izay manana olana tsy voavaha any antrano. Fa ny teniny dia hoe" ampodina ianao zany rehefa tsy hanaiky!" ; De tsy haiko za tohin'ny resaka t@ zay fa zahay sendra nandalo no naheno ny sombiny.
16. isrine ( 14/11/2003 11:05)
Inona ary hoy nareo no tokony hataoko @ izao manoloana ny zava-misy?
17. xxx ( 14/11/2003 12:06)
Fanamarihana: consul fa tsy consulat ry Isrine o!
18. xxx ( 15/11/2003 14:51)
akory ,
misaotra dia mazotoa ary e!
19. fijo ( 15/11/2003 15:18)
ny zavatra tsara atao aloha angamba ry isrine dia ny mijery tsara hoe,tanty ve sa tsia ny zavamisy hiainanao any.rehefa manana fanapahan_kevitra ianao izay vao manomboka mijery ny vahaolana.satria raha ny fahitako azy,(mety ho diso aho)toa mbola te hijanona ianao.izahy anie,ka mampahatsiahy ny tokony ho izy fotsiny aloha e.izany hoe tsy mahazo manao vakansy,sy mandray olona izany ve,ahoana no fieveranao izany.efa nisy cas toa io ary maro any arabi saodite,ka rehefa entiny manao vakansy aty france ireo piasa dia aty no manararaotra mandositra.maro ny manampy anao rehefa tonga aty ianao.
20. xxx ( 26/11/2003 13:51)
Malaza manambany olona ry zareo any, indrindra fa ny la bonne de tena ataony tsy mivoaka ny trano fa
tsy maintsy accompagné raha vao mivoaka, tazominy ny taratasy sao mandeha mandositra satria ataony mafy ny asa, tsy arakaraky ny karama akory, fa zany hoe mba
"dollars" dia ohatry ny hoe de tena vola be, esclavage moderne, misy agence mpanafatra ankizy hiasa, nisy Sri lankaise zay, narary lava lay vehivavy dia tsy nanaiky ilay mpampiasa dia nosoloina hafa, loza fa daroka no nataon'ilay mpanafatra ankizy azy, ary teo imason'ilay ex patronne io, izany ve dia rariny? ny la bonne any rehefa miaramivoaka amin'ny patrone dia tsy mahazo milahatra
miaraka amin'ny mpampiasa rehefa mandeha eny andalana fa tsy maintsy avy ao aoriana no manaraka, ary zany dia reharehan'ny patrone mitsy fa hoe manana la bonne, indrindra moa fa la bonne phillippines, satria ny phillipines tsy hoe mafy loha fa olona ambony nahita fianarana no ankamaroany ka lafo vidy lafo karama, marina fa mety tsy ny rehetra no ratsy toetra saingy ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tena
tsy manaja mitsy
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2258