raha tsy hateraka indray ny olona

1. doum ( 23/05/2003 18:00)
MIno aho fa maro @ tsika kristianina no tsy tena mahazo an'io hevitra io, zao anefa araka TA raha tsy hateraka indray hianareo dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra.
Izany hoe samy hanolon-tena tanteraka isika mba ho eo an-tana-maherin'Andriamanitra ary tadidio fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana; koa mamporisika antsika rehetra samy hahay hiezaka hiady ny ady tsaran'ny finoana; alao hery ary, rehefa eo Aminy isika dia tsy mande irery fa Izy no miaraka amintsika hatrany. misaotra dia manantena ny hevitra avy @ ts1-1
novalian'i flmlot92 ny 10/11/2012 11:44
2. xxx ( 05/06/2003 08:13)
manao ahoana daholo e, voalohany aloha ny zvt tsikaritro , rehefa avy nijery ny sujet rehetra ato @ ty forum ty za , dia mahita fa tsy dia manintona ny olona firy ny resaka fivavahana ato @ ty forum ty, jereo @ zao sujet zao dia tsy misy mandray anjara asa menatra sa matahotra tokoa, raha izay moa haninona fa ny tena mampalahelo raha misy dia ny tsy firaharahiana ny maha kristianina; nefa marina mintsy nge ty lazain'ny mpanome sujet ty fa raha te handroso @ zany lalan'ny kristianina zany dia mila mana-pakevitra tanteraka @ lafin'ny fiainana rehetra; ary izay voalaza ao @TA dia tsy maintsy toa na hino enao na tsia ka aza varimbarina @ ty fiainana mandalo ty fa izay rehetra misy eto tsy hoentintsika ary eee!
Mivavaha mafy
3. xxx ( 17/07/2003 10:11)
Manao hianareo ooo
de misaotra antsika izay manome sujet ho resahina @ tony forum tony de
raha ny hevitro @ io sujet omen'i doum io de mahita za fa tsy ampy raha izay fotsiny ny kristianina fa ilaina koa mifakazatra @ Tsitoha satria izany no tena mitondra fahombiaza eo @ fiainana ary Izy no manome tolon-tsaina isa'andro; ary koa miteraka fahendrena sy fanahy voazaha toetra; ka de samy handroso @ zany fanarahana ny Tompo izany anie isika rehetra ary samy hiezaka isan'andro @ fanarahana Azy .
4. mtiana ( 18/10/2003 17:15)
Samy tsy misy diso ny zavatra ambaranareo, fa izaho mba manana teny ambara kely ny amin'ny tokony hangatahantsika ny Fanahy Masina mba hiasa manankery mandrakariva eo amin'ny fiainantsika, satria ny Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina dia miara-miasa mandrakariva. Raha tsy miaiky ny fahadisoana isika ka mibebaka amin'ny alalan'ilay Fanahy Masina mampahatsiaro dia tsy afaka hanatona ny Tompo, mba hadio sy ho zanak'Andriamanitra tokoa mba tsy hisy petipetin'ota.
5. xxx ( 20/10/2003 16:26)
Asa raha mitombona ny fahazahoako ilay fahaterahana indray na tsia fa mba jereo hoe azafady
Ateraka indray : Miditra amina monde vaovao na de hoe eto antany ihany aza ary ao anatin'ilay vatana taloha ihany, tsy manana passé intsonyary manadino ny zavatra taloha, vaovao ny fanahy, manao fanahinjaza vao teraka ka miankina tanteraka amin'ny fikarakaran'i Tompo azy, raha fehezina dia fiangana vaovao miaraka amin'i Tompo, teraka ara panahy.
6. rfanjav ( 20/10/2003 19:02)
tena mahafeno azy mihitsy ny fanazavanao, misy hoeritreretina
fa hono kosa ho'aho (misy fanontaniana adaladala) : ahoana izany ireny zazakely atao batemy na batisa ireny? f'angaha ny zazakely mahalala an'izany?!
7. kakalahy ( 31/10/2003 19:53)
Ny Batemy na Batisa anie raha jerena mahitsy tsotra fotsiny ny TA dia "Tso-drano no tena dikany ê" fa tsy dia araky ny fampianaram-piangonana loatra !
8. rfanjav ( 31/10/2003 10:50)
kakalahy >
Izany hoe raha azoko tsara ny voalazanao :
ny katolika sy ny protestanta "fjkm sy flm" izany dia tsy azo lazaina hoe "nateraka indray" na hoe olom-baovao, satria ny ankamaroany dia nandray ny batemy sy batisa (araka ny filazanao hoe "tso-drano") t@ mbola kely daholo?!
9. kakalahy ( 03/11/2003 17:58)
Ireo antokom-pivavahana rehetra mbola mitazona io fampianarana io mihitsy na iza na iza, indrindra izy ka tsy mampianatra sy manindry ny atao hoe "fahateraham-baovao" araky ny TA fa tsy ny "dogme-ny" akory.
10. rfanjav ( 03/11/2003 16:44)
Izany hoe ho very daholo izany ireo antokom-pivavahana lazainao ireo?

efa fantatra izany hoe iza antokom-pivavahana iza no afaka hitondra olna ho any an-danitra?
11. rajaona ( 04/11/2003 14:31)
izay mino sy atao batisa no ho vonjena ary izay tsy mety mino no helohina. Izany tsy mandeha irery, tsy hoe rehefa vita batisa dia tsy maintsy ho voavonjy izay, fa mila finoana. Raha mino fotsiny koa anfe fa tsy atao batsisa dia efa tsy izy koa e!
12. mtiana ( 04/11/2003 13:36)
Ampiako kely ny nambaran'ny Rajaona, ka ny batisa eto dia batisan'ny fibebahana, sy ny batisan'ny Fanahy Masina. Tsy maintsy mandray ireo vao voavonjy. Satria ny batisa dia fanadiovana no dikany. Rehefa voavela heloka sy mandray ny Fanahy masina dia olom-baovao.
Raha ny momba ny zaza indray dia ny fanekena ataon’ny ray aman-dreniny no zava-dehibe. Ny fanekeny ny hitaiza ilay zaza ho an’Andriamanitra izay mifampitohy amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo, adidin’ny ray aman-dreniny sy ny mpiantoka ilay zaza ny mitaiza io zaza io ho an’I Jesoa. Ny rano dia marika ihany fa ny finoana no zava-dehibe.
Raha fehezina , ny batisa izany dia lalam-pamonjena.
13. rfanjav ( 05/11/2003 19:51)
Ka ny tiako ho fantatra izany dia izao e:
ireo olona mivavaka na miangona any @ antokom-pivavahana mampanao batisa olon-dehibe ireny ihany izany no surs kokoa fa ho voavonjy!
14. mtiana ( 06/11/2003 17:12)
Raha ny momba ireo izay mampanao batisa olo-dehibe hoe surs kokoa fa ho voavonjy indray ,raha ny hevitro dia Andriamanitra ihany no mahalala ny olona tsirairay, fa ny anjarantsika dia ny miezaka manao ny tsara sy ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Tsy misy lalàna mamaritra hoe firy taona ny olona no azo atao batisa fa arakaraky ny finoan'ny tsirairay ihany io.
"Tano mafy izay hanananao mba tsy hisy haka ny satro-boninahitrao"
15. rfanjav ( 06/11/2003 15:13)
Samy manana ny heviny marina ny tsirairay,
sarotra be ny miady hevitra momba ny finoana rehefa tena dinihina, fa resaka ka atao!
16. rcorrina ( 30/11/2003 19:31)
manao ahoana daholo oh!
tena mahaliana ilay sujet! tsy nilaza mihintsy ny baiboly hoe ny antokom-pinoana itsy na itsy ihany no voavonjy fa personnel io , ary izay manaiky mandray an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy azy @ fiainany manokana ihany , ary manaiky ny hateraka indray , miala @ ratsy fanaony mandeha @ fiainam-baovao, izay ihany no mandova ny fiainana mandrakizay , ary indrindra indrindra izay maharitra mandrakizay; tsy ny fanaovana asa soa akory no mahavonjy ; na ho any am-piangonanan isan'andro aza nefa ny ao anatin'ny fo zavatra hafa dia sasa-poana eo , fa ny ao anaty fo sy ny fanahy no jeren'Andriamanitra , koa dia mahereza daholo fa any an-danitra mihaona ho an'izay mino !!!!!!
17. doum ( 01/12/2003 17:37)
Marina daholo izay voalazanareo namana isany fa na izany aza , izao no tsy azo hadino , Tsy ny herin'ny tenantsika nge no hahafahana manao izany ezaka rehetra izany e, Ahoana hoy ny TA tsy misy mahay manatona an'ANdriamanitra raha tsy ny FM no mitarika azy.
izany de maneho mandrakariva fa isika refa manaiky hiasany de Izy no miantoka ny fiainantsika ka alao hery ry namana isany fa tsy maintsy mandroso hatrany ary le resaka hoe batisan-jaza sns teo de zao no azoko lazaina ireny de fanehona ihany fa vita tombokase eo apelan-tanany isika , midika zan fa Azy isika ka tena ilaina ny batisa ary tena lalana mintsy 1er io.
de zay ary @ manaraka indray
18. xxx ( 21/01/2004 09:24)
Miarahaba anareo tompoko !!!
Marina mihitsy ilay hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianareo isika io an de tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra,fa ny tiko anontaniana hoe fiangonana aiza eto amintsika no ahitana porofo mazava io teny soratra masina io, fa tsy hoe vakina na lazaina fotsiny fa izay tena azahoana azy no tena zava-dehibe.
19. doum ( 06/03/2004 17:07)
eny oa, amiko manokana aloha de tsy ny fiangonana manaporofo mazava ara-bakiteny no zavadehibe fa ny finoana raisin'izay manaiky ho zanak'i Jesosy Kristy;
azavaiko ny hevitro , ny tokony ho fantatry ny tsirairay de hoe tsy aiza ny fanjakan'Andriamanitra fa ao anatinareo (ao anatitsika)
de izay no zavadehibe tokony hajaina sy tandrovana fona
de mahereza daholo e
20. danielio ( 18/01/2012 11:49)
Tsara ho fantantakoa fa ny olona noteneniny Jesosy hoe ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra dia ireo izay nanaradia ny tompo izany hoe tsimaintsy lalana izay nandehanany Jesosy no halehany io lalana io no tsara fantarina APOK14/12
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.9484