raha tsy hateraka indray ny olona

21. flmlot92 ( 10/11/2012 11:44)
Manahoana dahoo oooo.tsara kosa io sujet io an .Maro ihany no jambenany io sm kely io satria tsy fantany izay lazainy io sm io.tsara ny andinihana azy io ;izao ary no fahazaoako azy io ."raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'ANDRIAMANITRA ".Ity voalohany ity mikasika fahaterahana izany izy io tsara tsindriana tsara fa ity nofo no simbany ota ity dia tsy maintsy vonoina .ary tsy maintsy soloina satria tsy mahazo mahita fanjakan'ANDRIAMANITRA .ka noho izany hateraka iindray raha vao vita batisa ny olona iray dia azo lazaina fa vita hatreo ny fahotana no lovaina avy t@ adama voalohany fa soloina adama vaovao izany (jesosy);fa na iza na iza no natao batisa @ kristy dia mitafy an'i kristy izy diakny izay dia kristy no tfiantsika fa tsy adama taloha intsony.Ary raha tsy manana an'i kristy ny olona iray dia tsy ekeny jesosy ho vonjena raha tonga @ farany izany.hateraka @ alalany rano sy ny fanahy izy io ka ndeha hojerentsika ary ny dikany rano .ny rano tsy mahavita inona fa ny teny miaraka @ ihany no manankery.na dia rano iray bariak ary no ahidina eo @ olona iray raha tsy misy teny ao dia tsy batisa izany.maro ny miady hevitra hoe tsy mety io batisany flm sy fjkmio satrai tsy natoa @ rano be ka tsy afaka ny fahotany manontolo.diso izany fiheverana izany satria voalza fa ny teny no heriny batisa raha tsy misy teny foana ny maha batisa ny batisa.izao fotsiny diniho ;ity rano ampiasaina ity ranompahasoavana ka noho izany dia raha rano eny rehetra eny anaovana azy dia mba ranompahasoavana ve reny sa inona .mikasiaka y batisajaza .ny zaza dia olombeolna ka laviko ny fampianarana tsy manao batisa zaza.ny zaza dia teraka mpanota ka noho izany ilainy ny batisa .ary raha ny famorana no tandidony batisa dia ny zaza no niforana ary izany famorana izany dia famantaranafanekena tn'Andriamanitra sy i abraham koa raha ny zaza no natao anatiny fanekena taloha vao maika va aty TV.maro ny milaza fa tsy manana finoana ny zaza ;laviko izanysatria jesosy tenany mihitsy no nuteny mafy hoe:"raha misy manafitohina ireny madinika mino ahy ireny dia tsara ho azy anantonana vato fikosohambary eo amin'ny vozony.manampinoana ny zaza.Ary raha naniraka ny mpianany jesosy hanao batisa olombelona dia ny "firenena no niteneny"ary ny zaza dia anisany firenena koa.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2499