You are here: home > Forum

Mitovy endrika.

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Inona no manjo ny [b]fanahinay[/b] rehefa tsy mana...
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 >  Farany
tealala - 20/08/2019 15:46
Inona no manjo ny fanahinay rehefa tsy manaraka an'izany jesosy izany?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/08/2019 15:47
Ilay trou noir BE IO AFO BE IO handevona ny masoandro sy ny kintana ary ny volana izy dia avy eo ny tany koa hatsipy any amin'ny farany....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/08/2019 15:48

tealala
Inona no manjo ny fanahinay rehefa tsy manaraka an'izany jesosy izany?


Tsy ho voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao dia ity no hiafaranao...

« Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana, dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. » (Apokalypsy 20:15)
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 20/08/2019 15:49
Vakio tsara ilay fanontaniana.

Lasa tahaka izao ilay resaka,

Fanontaniana : maninona tee-shirt ko rehefa handoko trano aho?

ny valiny omenao : ny kiraronao dia misy loko
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/08/2019 15:50
efa voavaly fa mety hoe tsy mahandry ianao dia mifanena ny post...jereo io ambony io
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 20/08/2019 15:50
lasa any anatin'ilay farihy afo be izany ilay "Fanahy"?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/08/2019 15:51

Ataoko mazava tsara hoe hatsipy any amin'ny farihy afo (TROU NOIR BE AFO BE) ny fanahinao rehefa tsy mino an'i Jesosy ianao...

« Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana, dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. » (Apokalypsy 20:15)
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 20/08/2019 15:52
Fa inona no hatao hoe fanahy ary e?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/08/2019 15:52
fanahy (f) no resahiko fa tsy Fanahy (F)

fanahy (f) = fanahin'olombelona
Fanahy (F) = manambara Fanahin'Andriamanitra
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/08/2019 15:54
Ny olona dia Aina+vatana + fanahy

Rehefa maty dia ny Aina miverina any amin'Andriamanitra
ny vatana miverina ho vovoka

Ary ny fanahy kosa lalàna roa : na mankany paradisa...na mankany amin'ny helo

Valio | Miverina eny ambony
tealala - 20/08/2019 16:00
fanahy (f) = fanahin'olombelona

Izany hoe tsy misy hifandraisantsika amin' Andriamanitra mihitsy zany io fanahy (f) io?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/08/2019 16:01
dia ny fanahy mankany paradisa no hatsangana aloha (fitsanganana voalohany) Apok.20:6 1Tes.4:16
avy eo dia hakarina mankany amin'i Jesosy...1 Tes.4:17

Ny fanahy any amin'ny helo kosa no hatsangana faharoa ary rehefa voatsara dia hatsipy any anatin'ilay farihy afo....(TROU NOIR BE MIENDRIKA FARIHY NGOZA BE)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/08/2019 16:01

tealala
fanahy (f) = fanahin'olombelona
Izany hoe tsy misy hifandraisantsika amin' Andriamanitra mihitsy zany io fanahy (f) io?

Raha vao tsy mino an'i Jesosy....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/08/2019 16:02
« Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako. » (Jaona 14:6)
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 20/08/2019 16:02
"Ny olona dia Aina+vatana + fanahy"
Ilay aina aloha dia tsindriko kely fa tsy mitovy amin'ny famaritana aminay.
olom"belona"=vatana + fanahy izany hoe efa miaina io rehefa ao ireo zavatra 2 ireo
Maty = vatana fotsiny
Maty = fanahy fotsiny
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/08/2019 16:07
olombelona = olona velona = vatana misy aina

Vatana = ilay avy tamin'ny vovoka

Aina = ilay fofon'Aina mahavelona (avy tamin'Andriamanitra izay hiverina any Aminy rehefa maty ilay olona (angovo manetsika ny vatana)

« Ary vovo-tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofoniny fofonaina mahavelona ny vavorony; dia tonga olombelona izy. » (Genesisy 2:7)

Aza dia tia manakatra lavitra be re ry tealala fa efa mazava be ange io teny voasoratra io e!
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 20/08/2019 16:44
Aiza no misy hoe "(avy tamin'Andriamanitra izay hiverina any Aminy rehefa maty ilay olona" ??
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 20/08/2019 16:46
ny fofon'aina izay nomena no hatao amin'ny teny hébre hoe "HOUAKH" ka ny olona rehetra ve no manana azy io sa ny taranak'i Adama ihany?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/08/2019 17:21
tealala
Aiza no misy hoe "(avy tamin'Andriamanitra izay hiverina any Aminy rehefa maty ilay olona" ??

« ka ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra, Izay nanome iny. » (Mpitoriteny 12:7)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/08/2019 17:25
Ity koa mbola manamarina fa alain'Andriamanitra ilay fofon'aina rehefa maty tealala...fa ny vatana lasa vovoka

« Manafina ny tavanao Hianao, dia raiki-tahotra izy; Alainao indray ny ainy, dia maty izy Ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy, » (Salamo 104:29)
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 >  Farany