FAMPIANARANA AVY ANY AMBONY (AN DANITRA)

21. gasy1zay ( 16/03/2023 15:18)
Fa tohizana ny fandalinana RBNIR

Ny batisa amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina ngaha tsy avy any andanitra?

Ny batisan'ny Fanahy Masina nga tsy avy any an-danitra?

Ny olana aminao dia ianao tratran'ny fampianaran-diso tsy mifototra amin'ny baiboly mikasika ny hoe iza no afaka manao batisa sy hoe ahoana ny endriky ny batisa

vakio ny baibolinao fa tsy misy instruction ao hoe rehefa manao batisa ianareo dia tsy maintsy izao no fanaovana azy na ary no hanaovana azy, tsy misy fepetra hoe olona toa izao ihany no afaka manao batisa

Averiko amin'i RBNIR hoe raha TENA mpianany ianao ka mitoetra ao aminao ny Fanahy Masina dia ny baiboly maniraka hanao hitory filazantsara sy hanao batisa.
22. RBNIR ( 20/03/2023 08:29)
Aleo ngamba hotohizana ary amin'ny lohahevitra batisa amin'izay namana gasy1zay fa eto mantsy lohahevitra fampianarana avy any an-danitra....
23. gasy1zay ( 04/04/2023 18:04)
RBNIR a! tsy fantatrao nga ny dikan'ilay hoe Emanoela > Andriamanitra eo aminareo, Andriamanitra RBNIR tsy nijanona any ambony fa nidina tety an-tany t@ alalan'i Jesoa Kristy aloha, nitondra ny fanjakan'ny lanitra tety an-tany :

vakio : Matio 12 :28 Fa raha ny Fanahin’Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan’Andriamanitra.

avy eo RBNIR ireo rehetra nandray famonjena ka natera-baovao dia lasa tempolin'ny Fanahy Masina, izany hoe Andriamanitra mitoetra ao anatiny amin'ny alalan'ny Fanahiny

Romana 8:10 Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana.

ka io fampianarandison'i pasitera Nirina hoe hoan'ny olombitsy ihany no mahazo fampianarana avy any ambony dia diso tanteraka, izay rehetra manana ny Fanahy Masina RBNIR dia mahazo fampianarana avy any ambony satria ny Fanahy Masin'Andriamanitra mitoetra ao aminy mintsy no mampianatra azy ny zavatra rehetra.
24. midrou ( 31/03/2024 19:15)
gasy1zay:
Fa tohizana ny fandalinana RBNIR

Ny batisa amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina ngaha tsy avy any andanitra?

Ny batisan'ny Fanahy Masina nga tsy avy any an-danitra?

Ny olana aminao dia ianao tratran'ny fampianaran-diso tsy mifototra amin'ny baiboly mikasika ny hoe iza no afaka manao batisa sy hoe ahoana ny endriky ny batisa

[i]vakio ny baibolinao fa tsy misy instruction ao hoe rehefa manao batisa ianareo dia tsy maintsy izao no fanaovana azy na ary no hanaovana azy, tsy misy fepetra hoe olona toa izao ihany no afaka manao batisa[i/]

Tena misy tokoa ny fepetra napetrak'i Jesosy momba ny batisa ry gasy1zay a !
Aleo fa hohitanao eto ihany ny tohiny
25. midrou ( 31/03/2024 19:35)
midrou:
gasy1zay:


Vakio ny baibolinao fa tsy misy instruction ao hoe rehefa manao batisa ianareo dia tsy maintsy izao no fanaovana azy na ary no hanaovana azy, tsy misy fepetra hoe olona toa izao ihany no afaka manao batisa

Tena misy tokoa ny fepetra napetrak'i Jesosy momba ny batisa ry gasy1zay a !
Aleo fa hohitanao eto ihany ny tohiny


Matio 3 : 6. ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny, rehefa niaiky ny fahotany.
MIAIKY NY FAHOTANA
Marka 16 : 16. Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina
MILA MINO

Matio 28 : 19. koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina
MILA mianatra

Asan'ny Apostoly 2 : 38. Ary hoy Petera taminy: Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina;
MIBEBAKA

Mbola misy fa ampy angamba ireo, vakio tsara dia diniho.
Ankoatr ireo dia mbola mipetraka koa ny hoe :iza no afaka manao batisa
26. Fonengo ( 01/06/2024 15:23)
Ny marina no hanafaka anao tsy andevo ary ny ahitana ny marina ho an'ny kristianina de ao amin'ny Baiboly(vakio,dinio,ianaro,ampiharo fa ny finoanao no mahavonjy anao)
27. jojo-bebe ( 03/06/2024 17:57)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1997