You are here: home > Forum

RESAKY NY 3eme ETAGE FATAON'I BOR2LAIS @ Atra

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : [quote=midrou] Asa.19: 2. ka nanao taminy hoe:[b] ...
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 8 9 10 11 12 >  Farany
RBNIR - 15/05/2020 06:42
midrou
Asa.19:
2. ka nanao taminy hoe:
Efa noraisinareo va ny
Fanahy Masina, fony vao nino ianareo?
.....

Io ilay averimberiko matetika eto hoe ny olona nandray ny FM hoy aho dia tokony "MAHAFANTATRA" tsara hoe "EFA NANDRAY" marina tokoa izy ary efa MITOETRA ao anatiny marina tokoa Ilay FM;...

Tsy tahaka ny lovatsofina nampianarina antsika ankehitriny hoy aho fa araka ny zava-nisy marina niseho tamin'ny andron'ny apostoly...

P.S : afaka mananatra olona ny FM rehefa tsy misy tsy mety ataon'ilay olona hitoerany....jao.14:16
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 15/05/2020 07:04
gasy1zay
Ny tanjon'Andriamanitra dia ho masina toa azy sy marina eo anatrehany isika ka afaka hijoro eo anatrehany toa ny tao saha Edena fahiny mba HO VITA FIHAVANANA AMINY ka HANANA FIFANDRAISANA AMINY

tena marina dia marina io gasy1zay ...
Hoy tokoa ny teny hoe .......« Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay an'ny Zanak'ondry ihany. » (Apokalypsy 21:27)

fa saingy izao : ity ny famaritana ny atao hoe olona masina

« Indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. » (Apokalypsy 14:12)

olona masina = izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i JEsosy..

Hitanao? efa tena mihezaka be mihitsy aho ho obzektifa (rehefa marina ny lazainao dia tena tohanako hoe marina tokoa...)
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 15/05/2020 14:39
gasy1zay
RBNIR
aza mba mamorona na milaza zavatra tsy mifanaraka @ soratramasina

Io ilay averimberiko matetika eto hoe ny olona nandray ny FM hoy aho dia tokony"MAHAFANTATRA" tsara hoe "EFA NANDRAY" marina tokoa izy ary efa MITOETRA ao anatiny marina tokoa Ilay FM;...Tsy tahaka ny lovatsofina nampianarina antsika ankehitriny hoy aho fa araka ny zava-nisy marina niseho tamin'ny andron'ny apostoly...


Io voalazan'i RBNIR io lay tiko hahatongavana raha ny FM no resahina..

Tena misy porofo mivaingana sy tsapan'ilay efa nandray Azy ny FM..
Hoy mantsy gasy1zay hoe" izay voasoratra anaty Baiboly ihany"

Ny tao @ Baiboly zao de samy nahatsapa avokoa izay rehetra nandray ny FM. Ary izay manana ( hitoeran'ny FM) koa aza raha mahita olona mandray ny FM dia mahafantatra avy hatrany

Ohatra:
Asa.10:
44. Raha mbola nilaza izany teny izany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny ny
Fanahy Masina.

45. Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'i Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana, dia ny
Fanahy Masina.

46. Fa nandre azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe:
47. Moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo, izay efa nandray ny
Fanahy Masina tahaka antsika koa?


Halafisiko àry ..ary tsoriko fa ny hahafantarana fa hoe nandray na nilatsahany na manana ny FM dia
miteny @ fiteny tsy fantatra..

Ara-Baiboly reo an
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 15/05/2020 14:46
misy mifandiso kely reo ambony reo an:-(
fa ianao vé TS hahalala oe ty lay nambarako
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 15/05/2020 15:18
gasy1zay> Aminao mantsy zany de oe efa tonga Jesosy hanatanteraka drafi-pamonjena de tsy (misy) ilàina intsony NY lalàna???
Fa rehefa mibebaka (asa oe inona le hibebahana?) sy hatao batisa @ anaran'i Jesosy de vita...
=> mandray ny FM..
Ka tsy zava-dehibe intsiny ny oe mitandrina ny didy( lalàna)

Hoy Jesosy amintsika..

Matio.5:
17. Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka.
18. Fa lazaiko aminareo marina tokoa: 
Mandra-pahafoan'ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera* iray na tendron-tsoratra iray aza, mandra-pahatanterak'izy rehetra.  (*Dia yod, izay litera kely indrindra amin'ny Abidy Hebreo)   

Mbola namafisin'ireo Apostoliny..

Jakoba.2:
10. Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra, nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra.

Izany hoe
Raha ny Didy 10 no resahina dia rehefa 10 de 10
Ty ny formul:
Amintsika: 10-1 =>9
@ A|tra : 10-1=>O
Mainka fa hoe tsy hitandrina mihintsy???? 
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 15/05/2020 15:20

RBNIR
gasy1zay
Ny tanjon'Andriamanitra dia ho masina toa azy sy marina eo anatrehany isika ka afaka hijoro eo anatrehany toa ny tao saha Edena fahiny mba HO VITA FIHAVANANA AMINY ka HANANA FIFANDRAISANA AMINY

tena marina dia marina io gasy1zay ...
Hoy tokoa ny teny hoe .......« Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay an'ny Zanak'ondry ihany. » (Apokalypsy 21:27)

fa saingy izao : ity ny famaritana ny atao hoe olona masina

« Indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. » (Apokalypsy 14:12)

olona masina = izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i JEsosy..

Hitanao? efa tena mihezaka be mihitsy aho ho obzektifa (rehefa marina ny lazainao dia tena tohanako hoe marina tokoa...)RBNIR >isika anie d'accord amin'io fa ny tsy itovizantsika hevitra dia ny didin'Andriamanitra aminao dia midika lalàn'i Mosesy fa ny ahy ni didin'Andriamanitra dia mijanona hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao ( tsy mandainga, mangalatra, mijangajanga sns) ary ny tiava an'Andriamanitra @ fonao rehetra ny sainao rehetra ny fanahinao rehetra ( manana fifandraisana aminy @ alalan'ny vavaka-fiderana -fankatoavana)

Valio | Miverina eny ambony
midrou - 15/05/2020 15:21
gasy1zay> Aminao mantsy zany de oe efa tonga Jesosy hanatanteraka drafi-pamonjena de tsy (misy) ilàina intsony NY lalàna???
Fa rehefa mibebaka (asa oe inona le hibebahana?) sy hatao batisa @ anaran'i Jesosy de vita...
=> mandray ny FM..
Ka tsy zava-dehibe intsiny ny oe mitandrina ny didy( lalàna)

Hoy Jesosy amintsika..

Matio.5:
17. Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka.
18. Fa lazaiko aminareo marina tokoa: 
Mandra-pahafoan'ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera* iray na tendron-tsoratra iray aza, mandra-pahatanterak'izy rehetra.  (*Dia yod, izay litera kely indrindra amin'ny Abidy Hebreo)   

Mbola namafisin'ireo Apostoliny..

Jakoba.2:
10. Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra, nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra.

Izany hoe
Raha ny Didy 10 no resahina dia rehefa 10 de 10
Ty ny formul:
Amintsika: 10-1 =>9
@ A|tra : 10-1=>O
Mainka fa hoe tsy hitandrina mihintsy???? 
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 15/05/2020 15:55

midrou
gasy1zay
RBNIR
aza mba mamorona na milaza zavatra tsy mifanaraka @ soratramasina

Io ilay averimberiko matetika eto hoe ny olona nandray ny FM hoy aho dia tokony"MAHAFANTATRA" tsara hoe "EFA NANDRAY" marina tokoa izy ary efa MITOETRA ao anatiny marina tokoa Ilay FM;...Tsy tahaka ny lovatsofina nampianarina antsika ankehitriny hoy aho fa araka ny zava-nisy marina niseho tamin'ny andron'ny apostoly...


Io voalazan'i RBNIR io lay tiko hahatongavana raha ny FM no resahina..

Tena misy porofo mivaingana sy tsapan'ilay efa nandray Azy ny FM..
Hoy mantsy gasy1zay hoe" izay voasoratra anaty Baiboly ihany"

Ny tao @ Baiboly zao de samy nahatsapa avokoa izay rehetra nandray ny FM. Ary izay manana ( hitoeran'ny FM) koa aza raha mahita olona mandray ny FM dia mahafantatra avy hatrany

Ohatra:
Asa.10:
44. Raha mbola nilaza izany teny izany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny ny
Fanahy Masina.

45. Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'i Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana, dia ny
Fanahy Masina.

46. Fa nandre azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe:
47. Moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo, izay efa nandray ny
Fanahy Masina tahaka antsika koa?


Halafisiko àry ..ary tsoriko fa ny hahafantarana fa hoe nandray na nilatsahany na manana ny FM dia
miteny @ fiteny tsy fantatra..

Ara-Baiboly reo an
mahafinaritra mintsy ny mifanakalo hevitra aminareo eto

tena diso indray nefa nareo ka tsy maintsy ahitsiko kely, afangaronareo ny nandray ny FM sy ny nilatsahan'ny FM/baptisé dans le Saint Esprit

zavatra 2 samihafa ireo na dia mety hitranga @ fotoana iray aza hoan'ny olona sasany.


1) nandray ny Fanahy Masina = rehefa nandray ny famonjena / voavela heloka ka lasa zanak'Andriamanitra / lasa tempolin'ny FM :

toy ny nahazo ireo mpianatra rehefa niseho taminy Jesoa rehefa nitsangana t@ maty :

Jean: 20.22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint Esprit.

Jereo tsara fa tsy mbola niteny t@ fiteny tsy fantatra ry zareo teo, ary talohan'ny niakaran'i Jesoa tany @ Ray dia mbola nanafatra tsara izy hoe aza miala ao Jerosalema aloha ianareo raha tsy vita batisan'ny FM

Jereo koa ilay tandapa Etiopiana fa tsy niteny t@ fiteny tsy fantatra izy na dia natao batisa aza, ka tsy nandray ny FM ve izy hoy midrou?


2) nilatsahan'ny FM na natao batisa @ FM dia toy ny nitranga t@ mpianatra ny pentekoty, toa ny nitranga t@ Kornelio mianakavy, toy ny nitranga t@ ireo efesiana rehefa nametrahan'i paoly tanana izy ireo

Étymologie
Le substantif masculin français « baptême » est un emprunt3,4, par l'intermédiaire3,4 du latin ecclésiastique baptisma4,5, au grec3 ????????4,6, dérivé de ?????????6 baptizein, fréquentatif du verbe ??????? baptein (« plonger dans un liquide », « immerger »).

izany hoe misy tranga fanindroany izay JESOA KRISTY no manao azy araka ny voalazan'i Jaona mpanao batisa ankoatra ny fandraisana ny FM dia mety ho baptisé @ FM na immergé na plongé koa ianao mba ho fenon'ny FM toa ny nahazo ireo mpianatra /kornelio/efesiana sns...


Jereo fa ny mpianatra nandray ny FM teo @ Jaona 20: 22 fa tsy niteny t@ fiteny tsy fantatra izy ireo raha tsy teo @ Asa 2:4 rehefa fenon'ny FM

Actes: 2.4 Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 15/05/2020 18:15
gasy1zay
mahafinaritra mintsy ny mifanakalo hevitraaminareo etotena diso indray nefa nareo ka tsy maintsy ahitsiko kely, afangaronareo ny nandray ny FM sy ny nilatsahan'ny FM/baptisé dans le Saint Espritzavatra 2 samihafa ireo na dia mety hitranga @ fotoana iray aza hoan'ny olona sasany.1) nandray ny Fanahy Masina = rehefa nandray ny famonjena / voavela heloka ka lasa zanak'Andriamanitra / lasa tempolin'ny FM :toy ny nahazo ireo mpianatra rehefa nisehotaminy Jesoa rehefa nitsangana t@ maty :Jean: 20.22Après ces paroles, il souffla sureux, et leur dit : Recevez le Saint Esprit.Jereo tsara fa tsy mbola niteny t@ fiteny tsy fantatra ry zareo teo, ary talohan'ny niakaran'i Jesoa tany @ Ray dia mbola nanafatra tsara izy hoe aza miala ao Jerosalema aloha ianareo raha tsy vita batisan'ny FMJereo koa ilay tandapa Etiopiana fa tsy niteny t@ fiteny tsy fantatra izy na dia natao batisa aza, ka tsy nandray ny FM ve izy hoy midrou?2) nilatsahan'ny FM na natao batisa @ FM dia toy ny nitranga t@ mpianatra ny pentekoty, toa ny nitranga t@ Kornelio mianakavy, toy ny nitranga t@ ireo efesiana rehefa nametrahan'i paoly tanana izy ireoÉtymologieLe substantif masculin français « baptême» est un emprunt3,4, par l'intermédiaire3,4 du latin ecclésiastique baptisma4,5, au grec3 ????????4,6, dérivé de ?????????6 baptizein, fréquentatif du verbe ??????? baptein (« plonger dans un liquide », « immerger »).izany hoe misy tranga fanindroany izay JESOA KRISTY no manao azy araka ny voalazan'i Jaona mpanao batisa ankoatra ny fandraisana ny FM dia mety ho baptisé @ FM na immergé na plongé koa ianao mba ho fenon'ny FM toa ny nahazo ireo mpianatra /kornelio/efesiana sns...Jereo fa ny mpianatra nandray ny FM teo @ Jaona 20: 22 fa tsy niteny t@ fiteny tsy fantatra izy ireo raha tsy teo @ Asa 2:4 rehefa fenon'ny FMActes: 2.4Et ils furent tous remplis du SaintEsprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.


Mahafinaritra ka

Ka ny FM anie ry gasy1zay lay tin'i Jesosy bambara @ lay hoe" teny fikasan'ny Ray e"

Zany oe fikasàna hotanterahin'A|tra @ zay mino Azy...

Lioka.24:
49. Ary, indro, 
Izaho mampitondra ny teny fikasan'ny Raiko ho anareo; fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin'nyhery avy any amin'ny avo.

Asa.1:
4. Ary raha niara-niangona* teo aminy Jesoa, dia namepetra azy tsy hiala an'i Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasan'ny Ray, izay efa renareo tamiko, hoy Izy;   (*Na: niara-nihinana)   
5. fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano; fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny
Fanahy Masina, rehefa afaka andro vitsivitsy.

Vao fikasàna ireo fa teo @ Asan'ny Apostoly.2: vao tanteraka...

Ary raha ilay tao @ Jaona.20:22
dia vao teny fotsiny io fa t@ ilay Pantekôty vao tanteraka t@ Apostoly io teny io ..
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 15/05/2020 18:16
Iray ihany ireo ry gasy1zay fa tsy 2
tao amin'ny jao.20:22 Izay nanome tamin'ny alalan'ny teny (fikasana)...

fa saingy mbola tsy nandray tamin'ny Ray ny FM fa rehefa tafakatra Izy ka nandray ny FM...

« Ary rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra* Izy, ary nandray tamin'ny Ray ny Fanahy Masina Izay nokasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao Izy. [* Na: ho eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra] » (Asan'ny Apostoly 2:33)

rehefa norasiny tamin'ny Ray ny FM dia notanterahany amin'izay ilay teny fikasana nataony tao amin'ny Jao.20:22

« Ary izy roa lahy nametra-tanana taminy, ka dia nandray ny Fanahy Masina ireo. » (Asan'ny Apostoly 8:17)
« Moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo, izay efa nandray ny Fanahy Masina tahaka antsika koa? » (Asan'ny Apostoly 10:47)
« Fa izay efa nohazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny Fanahy Masina » (Hebreo 6:4)

Izany hoe Jao.20:22 = teny fikasana Asan'ny apostoly kosa dia fanantanterahana ny teny fikasana...

Izay no nahatonga Azy niteny hoe...« Fa Izaho milaza ny marina aminareo; mahatsara anareo ny fialàko; fa raha tsy hiala Aho, dia tsy ho avy aminareo ny Mpananatra*; fa raha handeha Aho, dia hirahiko hoy aminareo Izy. [* Izahao 14.16] » (Jaona 16:7)

Izany hoe na dia niteny aza Izy hoe Raiso ny FM raha vao tsy niakatra Izy tsy ho tanteraka mihitsy izay...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 15/05/2020 18:32
aleo azavaina tsara mihitsy:
1- Jao.20:22 niteny Izy Raiso ny FM saingy Izay mbola teto dia mbola tsy nisy tena nandray ireo olona ireo aloha fa vao nandray teny fikasana fotsiny...

2 - Niakatra Izy dia nandray ny FM tamin'ny Ray dia nandatsaka ny FM tamin'ireo olona amin'izay..Asa.2:33

3 - Tanteraka tamin'ny olona amin'izay ilay teny fikasana "nandray" ny FM amin'izay izireo Asa.2:1-4; Asa.8:17 Asa.10:47 Heb.6:4

Averina ihany na dia niteny aza Izy hoe Raiso ny FM raha mbola tsy niala teto Izy tsy afaka ny nandray ny FM mihitsy ireo olona ireo ....« Fa Izaho milaza ny marina aminareo; mahatsara anareo ny fialàko; fa raha tsy hiala Aho, dia tsy ho avy aminareo ny Mpananatra*; fa raha handeha Aho, dia hirahiko hoy aminareo Izy. [* Izahao 14.16] » (Jaona 16:7)

P.S : Mahafinaritra fa nekenao ilay famantarana gasy1zay...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 15/05/2020 18:50
gasy1zay
Jereo fa ny mpianatra nandray ny FM teo @ Jaona 20: 22 fa tsy niteny t@ fiteny tsy fantatra izy ireo raha tsy teo @ Asa 2:4 rehefa fenon'ny FM

nandray izireo fa tsy voasoratra...tany anaty efitrano izireo no nandray ny FM...

tety ivelany kosa izy no hitan'ny olona niteny tamin'ny fiteny samy hafa...

nisy zavatra nitranga tao anelanelan'izay fa tsy voasoratra...

vakio tsara ity fa ity no manamarina fa ilay fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra no tena marika...

« Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'i Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina. » (Asan'ny Apostoly 10:45)
« Fa nandre azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe: » (Asan'ny Apostoly 10:46)

Ary talanjona ny mino....satria nilatsaka tamin'ny jentilisa ...ny FM fa "nandre azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra....izy..
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 15/05/2020 19:18
Jean 20:22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint Esprit.

izay indray nareo fa manao interpretation,

Jereo tsara ary
il souffla sur eux ...tsy mampatsiahy anareo zavatra ve io?

Gen 2:7 Le SEIGNEUR Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie, et cet homme devient un être vivant.

voalohany: raha ny fandraisana ny FM @ pentekoty ny resak'i Jesoa eto dia inona ny anton'io il souffla sur eux io?
faharoa: raha ny fandraisana ny FM @ pentekoty no resak'i Jesoa eto dia maninona no RECEVEZ : impératif présent no ampiasainy nefa ao @ Asa dia ATTENDEZ, VOUS ALLEZ RECEVOIRValio | Miverina eny ambony
RBNIR - 15/05/2020 19:27
gasy1zay
Jean 20:22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint Esprit.

izay indray nareo fa manao interpretation,

Jereo tsara ary
il souffla sur eux ...tsy mampatsiahy anareo zavatra ve io?

Gen 2:7 Le SEIGNEUR Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie, et cet homme devient un être vivant.

voalohany: raha ny fandraisana ny FM @ pentekoty ny resak'i Jesoa eto dia inona ny anton'io il souffla sur eux io?
faharoa: raha ny fandraisana ny FM @ pentekoty no resak'i Jesoa eto dia maninona no RECEVEZ : impératif présent no ampiasainy nefa ao @ Asa dia ATTENDEZ, VOUS ALLEZ RECEVOIR

teny fikasana re io ry gasy1zay a! rehefa nanao teny fikasana Andriamanitra taloha dia jereo fa tsy hoe avy dia eo no eo no tanteraka fa indraindray aza misy vanimpotoana maharitra dia maharitra mihitsy vao tanteraka...

« Fa Izaho milaza ny marina aminareo; mahatsara anareo ny fialàko; fa raha tsy hiala Aho, dia tsy ho avy aminareo ny Mpananatra*; fa raha handeha Aho, dia hirahiko hoy aminareo Izy. [* Izahao 14.16] » (Jaona 16:7)

vakio tsara ....raha tsy hiala Aho dia tsy ho avy aminareo ny Mpananatra....Ny FM tsy mbola teny antanany fa mbola niakatra Izy aloha nandray azy tamin'ny Ray....Asa.2:33
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 17/05/2020 00:45
RBNIR > tena sarotra aminao mintsy ve ny manaraka ny chronologie an'ny baiboly? Tsy maninona fa hiverenako iny rehefa misy fotoana fa valio ilay fanontaniko ary raha voavalinao

naninona izy no niteny hoe il souffla sur eux?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/05/2020 04:20
ka kronolozia mihitsy ngeh izany lazaiko an'i gasy1zay izany e!

1- Jao.20:22 niteny Izy Raiso ny FM saingy Jesosy mbola teto an tany ihany dia mbola tsy nisy tena nandray ireo olona ireo aloha fa vao nandray teny fikasana fotsiny...
rehefa avy niteny an'io Izy dia namafisiny tsara fa mbola teny fikasana io...
« Ary raha niara-niangona* teo aminy Jesosy, dia namepetra azy tsy hiala an'i Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasan'ny Ray, izay efa renareo tamiko, hoy Izy; [*Na: niara-nihinana] » (Asan'ny Apostoly 1:4)
dia mbola namafisiny koa hoe...
« Fa Izaho milaza ny marina aminareo; mahatsara anareo ny fialàko; fa raha tsy hiala Aho, dia tsy ho avy aminareo ny Mpananatra*; fa raha handeha Aho, dia hirahiko hoy aminareo Izy. [* Izahao 14.16] » (Jaona 16:7)

2 - Niakatra Izy dia nandray ny FM tamin'ny Ray dia nandatsaka ny FM tamin'ireo olona amin'izay..Asa.2:33
« Ary rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra* Izy, ary nandray tamin'ny Ray ny Fanahy Masina Izay nokasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao Izy. [* Na: ho eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra] » (Asan'ny Apostoly 2:33)
hitan'i gasy1zay fa tsindriny tsara mihitsy hoe "nandray tamin'ny Ray ny FM izay NOKASAINY...
io no manamarina fa tena mbola teny fikasana ilay tao amin'ny jao.20:22


3 - Tanteraka tamin'ny olona amin'izay ilay teny fikasana "nandray" ny FM amin'izay izireo Asa.2:1-4; Asa.8:17 Asa.10:47 Heb.6:4

azonao vakioa ireo tanisaiko ireo fa izao no voasoratra 'NANDRAY NY FM izireo izany hoe teo vao nandray izireo...
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 19/05/2020 10:59
RBNIR
gasy1zay
Jean 20:22Après ces paroles,il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint Esprit.izay indray nareo fa manao interpretation,Jereo tsara aryil souffla sur eux ...tsy mampatsiahy anareo zavatra ve io?Gen 2:7 Le SEIGNEUR Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain.Puis il souffle dans son nez le souffle de vie, et cet homme devient un être vivant.voalohany: raha ny fandraisana ny FM @ pentekoty ny resak'i Jesoa eto dia inona ny anton'ioil souffla sur euxio?faharoa: raha ny fandraisana ny FM @ pentekoty no resak'i Jesoa eto dia maninona no RECEVEZ : impératif présent no ampiasainy nefa ao @ Asa dia ATTENDEZ, VOUS ALLEZ RECEVOIR

« Fa Izaho milaza ny marina aminareo; mahatsara anareo ny fialàko; fa raha tsy hiala Aho, dia tsy ho avy aminareo ny Mpananatra*; fa raha handeha Aho, dia hirahiko hoy aminareo Izy. [* Izahao 14.16]» (Jaona 16:7)vakio tsara ....raha tsy hiala Aho dia tsy ho avy aminareo ny Mpananatra....Ny FM tsy mbola teny antanany fa mbola niakatra Izy aloha nandray azy tamin'ny Ray....Asa.2:33


Efa tena mazava be io ry gasy1zay a...
Raha mbola tetÿ Jesosy de Izy mintsy no niteny hoe 'tsy hoavy aminareo NY Mpananatra raha tsy mandeha Aho'
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 20/05/2020 00:06

RBNIR
ka kronolozia mihitsy ngeh izany lazaiko an'i gasy1zay izany e!

1- Jao.20:22 niteny Izy Raiso ny FM saingy Jesosy mbola teto an tany ihany dia mbola tsy nisy tena nandray ireo olona ireo aloha fa vao nandray teny fikasana fotsiny...
rehefa avy niteny an'io Izy dia namafisiny tsara fa mbola teny fikasana io...
« Ary raha niara-niangona* teo aminy Jesosy, dia namepetra azy tsy hiala an'i Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasan'ny Ray, izay efa renareo tamiko, hoy Izy; [*Na: niara-nihinana] » (Asan'ny Apostoly 1:4)
dia mbola namafisiny koa hoe...
« Fa Izaho milaza ny marina aminareo; mahatsara anareo ny fialàko; fa raha tsy hiala Aho, dia tsy ho avy aminareo ny Mpananatra*; fa raha handeha Aho, dia hirahiko hoy aminareo Izy. [* Izahao 14.16] » (Jaona 16:7)

2 - Niakatra Izy dia nandray ny FM tamin'ny Ray dia nandatsaka ny FM tamin'ireo olona amin'izay..Asa.2:33
« Ary rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra* Izy, ary nandray tamin'ny Ray ny Fanahy Masina Izay nokasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao Izy. [* Na: ho eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra] » (Asan'ny Apostoly 2:33)
hitan'i gasy1zay fa tsindriny tsara mihitsy hoe "nandray tamin'ny Ray ny FM izay NOKASAINY...
io no manamarina fa tena mbola teny fikasana ilay tao amin'ny jao.20:22


3 - Tanteraka tamin'ny olona amin'izay ilay teny fikasana "nandray" ny FM amin'izay izireo Asa.2:1-4; Asa.8:17 Asa.10:47 Heb.6:4

azonao vakioa ireo tanisaiko ireo fa izao no voasoratra 'NANDRAY NY FM izireo izany hoe teo vao nandray izireo...


ary ohatrany niova théologie anie nareo zany ry RBNIR e! Sa diso ny fandraisako ny fanazavanao?

Hoavina no mandray ny Fanahy Masina ny mpino ry RBNIR?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/05/2020 11:33
« Ary izy roa lahy nametra-tanana taminy, ka dia nandray ny Fanahy Masina ireo. » (Asan'ny Apostoly 8:17)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/05/2020 11:38
teto ihany koa dia mbola "nandray ny FM" ny mpino ary tamin'i Jesosy efa tafapekatra eto ankavanan'Andriamanitra daholo ireo tranga ireo vao niseho...

« Moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo, izay efa nandray ny Fanahy Masina tahaka antsika koa? » (Asan'ny Apostoly 10:47)
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 8 9 10 11 12 >  Farany