RESAKY NY 3eme ETAGE FATAON'I BOR2LAIS @ Atra

261. rhaj0 ( 29/06/2020 11:18)
rediredin'i RBNIR:
simples cellules = taolana avy amin'ny taolako


Bravo RBNIR.. Izany no nianaran-dRBNIR tao @ sekolin'i HRNRN

Dia nianatra biolozia bacc++ HONO i RBNIR, nefa koa, tsy mbola ni-cick azy iihany ilay greffage nasisiko, nefa izany bouturage no marina aminy. Fa na greffage na bouturage na clonage dia teny anaovana poezia fotsiny izany @ RBNIR fa izay no fisainana kristiana ao an-dohany.. dia fransemà, gaga ve ianao ry RBNIR raha najanonao ilay biolozia-bac++? Tsy hoe mandatsa na maneso aho eto, fa mety tsara aminao kokoa ny tsy nanohy biolozia: izao ianao mpanankarembe, tongasan'i HRNRN fotsiny.
262. RBNIR ( 30/06/2020 11:49)
ka mitovy ihany hoy aho izany greffage sy bouturage = clonage ihany....

http://le-clonage-vegetal.e-monsite.com/pages/mes-pages/les-techniques-du-clonage.html
263. rhaj0 ( 30/06/2020 12:42)
Raha nianatra biolozia tokoany ianao ry RBNIR dia TSY hiteny an'izany.

Fa Kristiana moa ianao ry RBNIR, dia ilay mampiady rima @ teny no mba hainao, ka hoe,
- girefa-azy,
- boutura-azy,
- kilona-azy,
- dia mety foana amin'azy

Satria mampatoritory ireo Kristiana mpihaino izany, izay manaiky sesefana abobo, dia avy eo, manaiky tangosan'i HRNRN ny 1/10-karenany
264. RBNIR ( 01/07/2020 02:39)
tsy tian'i rhaj0 angaha ilay site nopartageko?

ity ary misy iray hafa manamafy hoe

Chez les végétaux, les boutures sont des clones.

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/genetique-clonage-310/
265. rhaj0 ( 01/07/2020 13:21)
Ny teknikan'ny kilaonazy dia miainga AMINA SELA.

Ilay bouturazy taterina tao @ ilay artikla io, dia miainga AMINA TISSUS.

Ny bouturazin'i Adama namoronana an'i Eva HONO, hozy ny Angano, dia niainga t@ TAHO-NA TAOLA-TEHEZANA.


Fa miaraka amina IMAZINATION izany dia afaka ampiadiana foana ny rima kah...
266. RBNIR ( 01/07/2020 13:53)

rhaj0:

Ny teknikan'ny kilaonazy dia miainga AMINA SELA.

Ilay bouturazy taterina tao @ ilay artikla io, dia miainga AMINA TISSUS.

Ny bouturazin'i Adama namoronana an'i Eva HONO, hozy ny Angano, dia niainga t@ TAHO-NA TAOLA-TEHEZANA.


Fa miaraka amina IMAZINATION izany dia afaka ampiadiana foana ny rima kah...

izany hoe tsipahan'i rhaj0 marindrano izany ireo teorian'ny siantista milaza fa ny botira dia kilaona ihany???

Ilay taolan-tehezana ngah moa tsy nisy sela intsony??? tsy nisy tissus intonsy???
ianao ihany ngeh no nandroso teto hoe karazana grefazy na botirazy iny e? sa miova indray ny teorian'ny namako???

:-) :-) :-)
267. rhaj0 ( 01/07/2020 22:03)
Taola-tehezana najoboka tanaty eprouvette kay no nataon-dRBNIR rahefa nanao labo momba clonage nedala, ary dia. .. voaroaka t@ Biolozia izy :-)
268. RBNIR ( 02/07/2020 04:49)

rhaj0:

Taola-tehezana najoboka tanaty eprouvette kay no nataon-dRBNIR rahefa nanao labo momba clonage nedala, ary dia. .. voaroaka t@ Biolozia izy :-)

:-) ngah izaho irery, nisy aza efa nampaniry vola koa :-)
269. rhaj0 ( 02/07/2020 12:21)
RBNIR:
:-) ngah izaho irery, nisy aza efa nampaniry vola koa :-)

... niaraka t@ lay vavaka manao hoe: "ameo anio ny vola sahaza anio"?

Ary dia nilatsaka avy any an-danitra ny vola?
Ary dia notangosan'i HRNRN ny 1/10-ny?
270. RBNIR ( 03/07/2020 05:24)
Tsapako hoe tena manomboka tsy te hitsiky intsony i rhan0 izany???

Ary izaho manamafy mihitsy koa hoe tsy mampihomehy ity resaka ity ny tena marina fa zava-doza amin'ny atambo no mitatao ny fiainan'ny zanak'olombelona....

https://forum.serasera.org/forum/message/m5efd6d6210e67

rehefa nijaly tany amin'ny helo (fiainan-tsihita) ilay mpanankarena dia izao no nambarany....

« ary raha nijaly tao amin'ny fiainan-tsi-hita* izy ka niandrandra, dia nahita an'i Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany.[*Gr. Hadesy] » (Lioka 16:23)
« Ary izy niantso ka nanao hoe: Ry Abrahama raiko ô, mamindrà fo amiko, ka iraho Lazarosy mba hanoboka ny tendron'ny rantsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako; fa fadiranovana aho eto anatin'ity lelafo ity. » (Lioka 16:24)
« Fa hoy Abrahama: Anaka, tsarovy fa ianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro niainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy; fa ankehitriny izy no ampifalinay . ary ianao kosa no fadiranovana. » (Lioka 16:25)
« Ary mihoatra noho izany rehetra izany, misy tevana makadiry ajadona ao anelanelantsika, mba tsy ho afa-mita hankeny aminareo izay te-hiala ety, ary ny ho afa-mita hankety aminay izay eny. » (Lioka 16:26)
« Dia hoy izy: Mangataka aminao ary aho, ry raiko: mba iraho Lazarosy hankany amin'ny tranon'ny raiko » (Lioka 16:27)
« (fa manana rahalahy dimy aho), mba hilaza tsara aminy, fandrao mba ho tongay amin'ity fijaliana ity koa izy. » (Lioka 16:28)


tena nijaly izy ary "goutte" kely iray no mba nangatahany (efa tena zava-dehibe aminy izay goutte kely izay)...
henjana....rehefa fantany hoe tsy ho avotra intsony izy dia hany heriny mba hanirao olona mankany amin'ny tranon'ikaky any hampitandremana ireo rahalahiko hoy izy....

Izaho mino fa raha nisy ny seconde chance ho an'ity lehilahy ity na inona na inona nampanaovin'Andriamanitra azy dia ho nataony izany eny fa na dia mafy tahakan'ny inona aza...

Aza dia variana manamafy fo re fa mba valio ny ANTSONY E!!!

https://www.youtube.com/watch?v=h7JJUJon5P0

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!
271. rhaj0 ( 03/07/2020 18:38)
atsy @ facebook aho no mivanitika gilady indray, manamafy ny voalaza teto :-)

rizareo any no ndeha ampieritreretana kely indray, fa i RBNIR eto efa tsy mieritreritra intsony, mankaleo :-)

Koa na ry Gasy1zay mbamin-dry Bor2lais aza toa hitako leo... sa tsy leo? :-)

Ny Zaza Midrou izao lasa niery fa dia naninona loatra koa :-)
272. RBNIR ( 04/07/2020 03:21)

rhaj0:

atsy @ facebook aho no mivanitika gilady indray, manamafy ny voalaza teto :-)

rizareo any no ndeha ampieritreretana kely indray, fa i RBNIR eto efa tsy mieritreritra intsony, mankaleo :-)

Koa na ry Gasy1zay mbamin-dry Bor2lais aza toa hitako leo... sa tsy leo? :-)

Ny Zaza Midrou izao lasa niery fa dia naninona loatra koa :-)

aiza ary izany namana ....vao manomboka v ny resaka dia ....isika ngeh nifanome fotoana hoe amin'ny 20.... :-)

sao dia mba voakasika otran'i agripa azy i rhaj0 izany dia lasa mitady..

rehefa nifandahatra tamin'i paoly izy dia izao no teny nataony....

« Ry Agripa mpanjaka ô, mino ny mpaminany va ianao? Fantatro fa mino ianao. » (Asan'ny Apostoly 26:27)
« Fa hoy Agripa tamin'i Paoly: Hay! ataonao fa mora toy izany no hampanekenao ahy ho Kristiana. » (Asan'ny Apostoly 26:28)


ary farany dia resy lahatra fa tena tsy meloka i paoly saingy i paoly moa nisisika hiresaka ami'n'ingahy kaisara.
« Ary hoy Agripa tamin'i Festosy: Azo nalefa ihany io lehilahy io, saingy efa nifidy ny handahatra any anatrehan'i Kaisara izy. » (Asan'ny Apostoly 26:32)
273. midrou ( 24/12/2020 16:56)
rhajO:
Ny Zaza Midrou izao lasa niery fa dia naninona loatra koa


Ato ian ka! Fa tsy tena maharaka intsony:-)
Mahaginaritra e!
274. midrou ( 17/01/2021 09:34)
rhajO:
Hoe mankaiza ny kanosa (toa an'i RBNIR) hozy Midrou?

Mankany @ Sektan'ny Pasitera Herinirina, mba ho rotsirotsian'i HRNRN ao @ resaka garabola, ampatoriana na ampihidin-dRaHRNRN ny sainy tsy hieritreritra ka hiatrika ny zava-misy, sady pehan'ny HRNRN koa @ io ny 1/10-n'ny haremben-dRBNIR


hi hi hi... Fa mila tohizana ny resaka eto @ izay mba tonga h@ 2020 ny mpamangy eto @ ity sehatr'i Bor2lais ity ee...


Aleo hazavaina kely fa ôtran tsy de mazava @ rhajO mintsy ty resaka ty!
Tsy kanosa velively ny olona raha resy lahatra @ ilay hafatra farany ho an'izao tontolo izao izay na ilay fahamarinana torin'i Pr Herinirina fa kosa rehefa nandre dia nandinika ary hita fa marina tsy azo lavina ilay zavatra toriny, indrindra fa voamarina ara-baiboly avokoa.

Mba henoy tsara ihany dia diniho fa aza dia tonga dia miodina:-):-)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.429