You are here: home > Forum

RESAKY NY 3eme ETAGE FATAON'I BOR2LAIS @ Atra

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : zay foana ny ambarako aminareo hoe misy chronologi...
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 7 8 9 10 11 >  Farany
gasy1zay - 13/05/2020 15:24
zay foana ny ambarako aminareo hoe misy chronologie izy io fa aza manao interprétation fa lasa raisinareo hors contexte ny verset.

Ny fanontaniana dia hoe ahoana ny hahazoana ny FM araka ny voalazan'ny Baiboly?

tsy ny antony fa hoe ahoana?

tsisy resaka hoe rehefa nibebaka ka nitandrina ny lalàna izay vao nahazo ny FM

ny voalaza eo dia rehefa nibebaka dia natao batisa dia nahazo ny FM
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 13/05/2020 15:32
midrou > fanontaniko anao ary dia izao :

1) Paoly nanaraka lalàna, naninona tsy nahazo ny FM?
2) Kornelio ve nanaraka lalàn'i Mosesy nefa izy miaramila romana? nandray ny FM ve izy sy ny fianakaviany sa tsia?Ny fanarahana lalàna ve no nahazoany FM?
3) Ilay tandapa etiopiana ve nanaraka lalàn'i Mosesy? Fantany akory ve izany? Nandray ny FM izy sa tsia?Ny fanarahan-dalàna ve no nahazoany FM?
Valio | Miverina eny ambony
bor2lais - 13/05/2020 18:05
Efa lasa lavitra dia lavitra tokoa izany resaka izany a ! Mahatsiaro ny efa nifanaovana fahiny tamin-dry RBNIR. Aleo mba hanampy fanazavana kely iray fotsiny aho eto.

voalaza teo
zay foana ny ambarako aminareo hoe misy chronologie izy io fa aza manao interprétation fa lasa raisinareo hors contexte ny verset.


Io indray aloha dia fomba fiasan-dry RBNIR e !
Ary tsy menatra ny manova na manampy ny voasoratra izy amin'io a !

Ohatra :
Matio 24.14 "Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran' ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany.
"

Ny an-dry RBNIR kosa

"Ary hotorina INDRAY amin'izao tontolo izao ity filazantsaran' ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany."

Io verset diso io no nanorenany ny thèse-ny hoe miverina indray Jesoa ankehitriny mampianatra sns.
Asa raha mba hitany moa ny voasoratra eo ambony eo mikasika ny Jesoa sandoka sy ny mpaminany sandoka !
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 13/05/2020 18:44
hi hi hi... voan'ny tambabe i RBNIR marina.. i RBNIR saika hi-valider ny finoany eto, sady mba miana-kendry mba mitroritory toa an'i HRNRN, nefa tena ataon-dry Gasy1zay sy Bor2lais mangana mihitnsy. Raha tsisy an'i Midrou mba mandokadoka an'ilery angamba an....
Azony i RBNIR anie ao efa mipapapapa mihintsy ee...

Fa ny fototr'io rehetra io ho'a, dia be loatra ilay "tsy fantany izay ataony" ny an'i RBNIR. Ny tena giravy dia mIhevitra ilery fa mivavaka @ Andriamanitra HONO, nefa kay, ao @ Anganon'ny Ntaolo pejy 202, kay Vadin'i Andriananahary ilay Andriamanitra (ivavahany) io

Ka hoy aho hoe, izaho kosa ho'a ry RBNIR tena mbo te-hanampy anao ee.....
- Ka ahoana ny feeling-nao ao.. menatra be ve?
Satria dia tsy mba nampiasa saina fa dia nanao oui Missie tao, ary izany dia h@ ianao efa lehilahilehibe izao 2020 izao?

- sa tena te-hitomany ianao ao, fa dia tena nasavorovoron'ny Fotsy ny sainao ao?

- sa tena vasoka be ianao, fa nihevi-tena ho hoe raitra, kay tena TSY hainao akoriny IZA no antsointsoinao @ io anarana tonotononinao lava ao io?

- sa toa fantampantatrao ihany, fa izao ianao vao tonga saina, fa kay NIVAVAKA T@ VADIN'I ANDRIANANAHARY kay ianao ao io izay ela izay, ary izany anefa dia bedin'ny Didy voalohany @ Didy 10 Kristiana ondananao lava ao io?

- sa ...


Lazao eto ny feeling-nao ry RBNIR, fa afaka ary te-mba hanampy anao ihany aho io eee ...


hi hi hi... i Bor2lais sy Gasy1zay koa nefa toa ao tsara mihintsy koa
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 14/05/2020 07:44

bor2lais
Efa lasa lavitra dia lavitra tokoa izany resaka izany a ! Mahatsiaro ny efa nifanaovana fahiny tamin-dry RBNIR. Aleo mba hanampy fanazavana kely iray fotsiny aho eto.

voalaza teo
zay foana ny ambarako aminareo hoe misy chronologie izy io fa aza manao interprétation fa lasa raisinareo hors contexte ny verset.


Io indray aloha dia fomba fiasan-dry RBNIR e !
Ary tsy menatra ny manova na manampy ny voasoratra izy amin'io a !

Ohatra :
Matio 24.14 "Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran' ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany.
"

Ny an-dry RBNIR kosa

"Ary hotorina INDRAY amin'izao tontolo izao ity filazantsaran' ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany."

Io verset diso io no nanorenany ny thèse-ny hoe miverina indray Jesoa ankehitriny mampianatra sns.
Asa raha mba hitany moa ny voasoratra eo ambony eo mikasika ny Jesoa sandoka sy ny mpaminany sandoka !

ato ny famelabelarana raha tian'i bor2lais ho fantatra ary e!...

http://forum.serasera.org/forum/message/m5d6fc24a5fe10#m5ddbd7976416e
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 14/05/2020 08:57
gasy1zay
ka tsy azoko hoe aiza @ io no misy fanarahana didy?

efa nihezaka nanazava aminao ihany i midrou fa hoe ny dikan'ilay fibebahana dia midika fiverenana amin'Andriamanitra (fialana amin'ny ota) ota=fandikan-dalàna (lalàn'Andriamanitra)

Fa ny resahiko koa dia manamarina fa tena takiana ilay fitandremana didy izay Izy vao mandefa ilay mpananatra (FM)

Vakio tsara ary ireto teny ireto....

« Raha tia Ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko. » (Jaona 14:15)
« Ary Izaho hangataka amin'ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra* hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, [*Gr. Parakleto, dia Mpanampy, na Mpampahery, na Solovava] » (Jaona 14:16)

Araho tsara mitandrina didiny = Tia Azy
Tia Azy ==> hangataka amin'ny Ray Izy ma hanome mpananatra (FM) ny RAy

===> mitandrina ny didy ==> fanomezana mpananatra (FM)
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 14/05/2020 10:05
gasy1zay
3) Ilay tandapa etiopiana ve nanaraka lalàn'i Mosesy? Fantany akory ve izany? Nandray ny FM izy sa tsia?Ny fanarahan-dalàna ve no nahazoany FM?


Tena tsapako fa na i gasy1zay na i bor2lais de tena mpivavaka tokoa...

Fa saingy tsy fantatro fa diniho tsara anie ity teny ty e..:

Romana.10:
1. Ry rahalahy, ny irin'ny foko sy ny angatahiko amin'Andriamanitra ho an'ireny dia famonjena.
 
2. Fa vavolombelon'ireny aho fa mazoto ho an'Andriamanitra izy, saingy tsy araka ny fahalalana.

Misy zavatra tsy azon gasy1zay mintsy...
Tena tsy maintsy mitandrina NY didy ho'a e

 
I Jaona.2:
3. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala Azy isika, dia ny fitandremana ny didiny.

4. Izay manao hoe: 
Fantatro Izy, nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny.

5. Fa na iza na iza mitandrina ny teniny, dia tanteraka ao aminy marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra* izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika.   (*Na: ny fitiavan'Andriamanitra)   

6. Izay* milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa.

Ny hoe MAHALALA AZY de tsy hoe mahafantatra ny momba Azy ihany fa....:
..izay milaza fa zanany,mino Azy, akaiky Azy...
NEFA Tsy mitandrina ny DIDINY ( LALÀNA ) dia : MPANDAINGA

Ratsy be mihintsy raha mpivavaka nefa lazain'A|tra hoe MPANDAINGA an

Diniho tsara ihany lou e


Valio | Miverina eny ambony
midrou - 14/05/2020 10:27
rhajO
hi hi hi... voan'ny tambabe i RBNIR marina.. i RBNIR saika hi-valider ny finoany eto, sady mba miana-kendrymba mitroritory toa an'i HRNRN, nefa tena ataon-dry Gasy1zay sy Bor2lais mangana mihitnsy. Raha tsisy an'i Midrou mba mandokadokaan'ilery angamba an....


Tsy hoe mifanampy izahay fa na i RBNIR aza anie tsy fantatro akory e...!

Fa ny marina dia miara-manaiky izahay fa iray ny marina tahakan'ilay hoe:
2 2=4
Ka NY marina rhajO de tsy hoe zah s'y RBNIR ihany fa izay rehetra te-hoany @ fiainana mandrakizay dia tokony tsy hiazona izay metimety aminy fa izay lazain'ny Baiboly
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 14/05/2020 13:31
midrou > ny resaka eto aloha dia hoe ahoana ny ahazoana ny FM dia manambara aminao aho fa tsy misy resaka fanarahana lalàna ny fahazoana ny FM, valio hoy aho ireto fanontaniana ireto dia ho hitanao ny valiny


1) Paoly nanaraka lalàna, naninona tsy nahazo ny FM?
2) Kornelio ve nanaraka lalàn'i Mosesy nefa izy miaramila romana? nandray ny FM ve izy sy ny fianakaviany sa tsia?Ny fanarahana lalàna ve no nahazoany FM?
3) Ilay tandapa etiopiana ve nanaraka lalàn'i Mosesy? Fantany akory ve izany? Nandray ny FM izy sa tsia?Ny fanarahan-dalàna ve no nahazoany FM?
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 14/05/2020 14:43
midrouMisy zavatra tsy azon gasy1zay mintsy...
Tena tsy maintsy mitandrina NY didy ho'a e
Kay ianao ry Midrou mpanaraka Paoly toa an'i RBNIR koa? hitako nareo mifanadokadoka eto

RAha tena m(p)anaraka an'i Kristy ianao, mino ary mahatoky tokoa, dia rahefa ho hadinin'i Kristy, toa ilay teo ankavanany tetsy ambony hazo, dia tonga dia avotra... madio, na dia TSY NITANDRINA NY DIDY azany


Ka dia hadalanareo 'mitandrina ny Didy' io... sa hadalanareo 'mino fa ho avelan'i JEsosy @ segondra farany'' foana io??


Dia rehefa mimeme izahay Atheist, dia hotry ny hoe izahay indray no adala
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 14/05/2020 15:05
gasy1zay
midrou > ny resaka eto aloha dia hoeahoana ny ahazoana ny FM dia manambara aminao aho fa tsy misyresaka fanarahana lalàna ny fahazoana ny FM,


Eny ary....
Aleo hazavaiko misisisy ary e.

Araka ity teny ity dia zava dehibe tokoa ny hoe manana ny FM na tsia

Romana.8:
9. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo, fa ao amin'ny
Fanahy, raha ny
Fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny
Fanahin'i Kristy, dia tsy Azy izy.


NY tena an'i Kristy dia hitoeran'ny Fanahy Masina na manana ny FM

Ka raha ny hoe hahazoana ny FM dia:

Jaona.14:
15. Raha tia Ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko.

16. Ary Izaho hangataka amin'ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra* hafa mba ho eo aminareo mandrakizay,   (*Grika: 
Parakleto, dia Mpanampy, na Mpampahery, na Solovava)   

Miainga @ fahatsapa-tena....hoe hitandrina ny didy...ka raha hitan'i Jesosy ao anatinao ireo dia Izy mihintsy no hangataka @ Ray dia omeny anao ny FM..hoentina ( hanampy anao ) mitandrina ny didin'A|tra

Jesosy irery no tompon' fanapaha kevitra farany ny @ fanomezana ny FM

Matio.3:
11. Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana; fa Ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy miendrika hitondra ny kapany aza aho;
Izy no hanao batisa anareo amin'ny
Fanahy Masina sy ny afo;


Asa!!!!
Efa tanteraka taminao vé ireo???-

Asa.19:
2. ka nanao taminy hoe:
Efa noraisinareo va ny
Fanahy Masina, fony vao nino ianareo?
.....
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 14/05/2020 15:20
rhajO
Ka dia hadalanareo 'mitandrina ny Didy' io... sa hadalanareo 'mino fa ho avelan'i JEsosy @ segondra farany'' foana io??


Ny tsy fantatro klou de oe mivavaka @ A|tra vé ianao io ??

Fa raha mpivavaka ianao nefa tsy mitandrina ny Didy dia mihatra aminao ty teny ty:

Ohabolana.28:
 

9.Izay manentsin-tadiny tsy hihaino ny lalàna, 
Na ny fivavahany aza dia fahavetavetana

Ka diniho ihany ho'a e
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 14/05/2020 15:49
Atheist izany dia TSY mino(mino), TSY mivava(bava)ka izany ry Midrou aa... Na Dieu io na God, na Allah na Vishnu, na koa izay fomba-tsy-fantatra-izay-(tsy)-maharatsy-azy rehetra izao.


Fa dia ampirisihiko foana ianao TSY miadaladala dia mitandrina lava izao Didy fahagola tany moyen-orient izao ry Midrou aa...
Ny Lalana sy soatoavina 2020 no araho tsara, ary henoy ny lazain'ny Siana, na @ fiainanao manokana na @ izay andinihinao ny fiaraha-monina sy ny tontolo.

Entouka ho'a, raha toa nefa ka ''mino dia mino'' lava ao ihany ianao izao, dia minoa sy mahatokisa ho'a an'ilay hoe Jesosy eee... Mpangalatra efa voaheloka izao azany afa-maina, fa mainka fa ianao... f'enao koa toa ampitahoran-dry Paoly @ n'a pas ao fotsiny, dia avy eo ianao tatahan-dry HRNRN sy RBNIR ao fotsiny


Fa afaka 10 taona moa izy teo isika hifankahita, dia irina fa efa hiha-lehibe ny Zaza Midrou, ary dia tsy levona ao @ ity finoanoam-poana foana foana ity intsony ee..

Fa rahefa manomboka hiova hevitra ka mba mivoatra iny fotsiny ianao, dia aza misalasala manontany sy miresaka eto, satria tena mety misafotofoto ny feeling rahefa miala @ ilay finoanoam-poana dia mba lasa Atheista @ izay an...
Jereo fotsiny ireny zaza nino dia tsy nino pere noel ireny intsony.. tsihaitsihay hoe, vasoka sa menatra sa kivy dia manongo-tena... mety deprime be an...

Valio | Miverina eny ambony
midrou - 14/05/2020 15:54
rhajO
Kay ianao ry Midrou mpanaraka Paoly toa an'i RBNIR koa? hitako nareo mifanadokadoka eto


Tsy mifandokadoka zan zahay an
Sady tsy mpandoka ah no mila d'Oka

Galatiana.1:
10. Ary ankehitriny, olona va no ilako fitia, sa Andriamanitra? 
Sa mila sitraka amin'olona aho? 
Raha mbola mila sitraka amin'olona aho, dia tsy mpanompon'i Kristy.
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 14/05/2020 15:55
midrou & RBNIR > ny fahadisoampijerinareo dia afangarinareo ny MOYEN sy ny OBJECTIF

Andraso fa hazavaiko aminareo dia mety hihiratra ihany ny masompanahinareo :


Ny tanjon'Andriamanitra dia ho masina toa azy sy marina eo anatrehany isika ka afaka hijoro eo anatrehany toa ny tao saha Edena fahiny mba HO VITA FIHAVANANA AMINY ka HANANA FIFANDRAISANA AMINY

Io ny OBJECTIF, ireto ny verset manamarina izany

Lévitique: 11.45 Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints ; car je suis saint.

Apocalypse: 3.20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.


Exode 19 : 9Alors le Seigneur lui déclara : « Je vais venir jusqu’à toi, caché dans une épaisse fumée, afin que les Israélites m’entendent parler avec toi et qu’ils aient confiance en toi pour toujours. » Moïse répéta au Seigneur la réponse du peuple.
10 Le Seigneur dit encore à Moïse : « Retourne vers le peuple et dis-leur de se purifier aujourd’hui et demain. Qu’ils lavent aussi leurs vêtements.


araho tsara ny voalaza : Andriamanitra te hifanatrika @ zanak'israely, fa alohan'izay dia mila manamasina tena ny vahoaka


ny Objectif tsy hoe manamasina tena ( fanarahana lalàna) fa ny hanana fifandraisana amin'Andriamanitra


Dia inona ny MOYEN mba hahanantsika fihavanana @ Andriamanitra ?

1- TALOHAN'NY NAHATONGAVAN'I JESOA dia ny fanarahana ny lalàn'i Mosesy
2- TAORIANAN'I NITSANGANAN'I JESOA t@ maty dia ny FINOANA ny asam-pamonjena nataony


Romains: 5.10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.

2 Corinthiens: 5.18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.


Izany hoe rehefa nitsangana t@ maty Jesoa Kristy dia vita fihavanana @ Andriamanitra isika ka afaka manana fifandraisana aminy, tsy mila fanarahana lalàn"i Mosesy intsony toy ny taloha

Ephésien 3:12 Dans l’union avec le Christ et par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance.

azonareo tsara ve ilay différence :

t@ andron'ny zanak'Israely tany an'efitra dia tsy mahazo mihaina ny fanatrehan'Andriamanitra ry zareo raha tsy nanaraka ny lalàn'ny Mosesy amin'ny antsipirihany ka manamasina ny tenany

fa eo @ voasoratra ao @ efesiana dia milaza Paoly fa afaka mandeha eo @ fanatrehan'Andriamanitra ianao rehefa tafaray @ Jesoa Kristia amin'ny finoana ny famonjena azy

OBJECTIF : fanatrehan'Andrimanitra sy fifandraisana aminy
MOYEN : Jesoa Kristy nanolotra ny ainy, fa talohan'ny famonjeny dia fanarahana ny lalàn'i Mosesy

fa hoan'ny RBNIR sy midrou ohatrany hoe ny OBJECTIF dia ny manaraka lalàna dia adino hoe MOYEN hahazoana ny fanatrehan'Andriamanitra talohan'ny famonjen'i Jesoa io

dia ny mahavery an'i RBNIR koa ny fahitako azy dia ny eritreriny hoe rehefa tsy manaraka ny lalàn'i Mosesy ny olona dia MANOTA

valiny nefa dia mazava be ao @ BAIBOLY fa rehefa miaraka natera-baovao ianao dia MATY @ ota

Romain 6 :

1 Que faut-il en conclure ? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante ?
2 Certainement pas ! Nous sommes morts au péché : comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ?

Aoka anie ny FM mba hanokatra ny masompanahinareo ka hampafantatra anareo ny tena fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 14/05/2020 16:06
midrou > aiza ao @ baiboly ianao no mahita olona nilavin'i Jesoa ny fanomezana ny FM azy?

averiko ihany, tena mba miangavy anareo kristiana namana aho, aza mba mamorona na milaza zavatra tsy mifanaraka @ soratra masina
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 14/05/2020 16:22
gasy1zay
midrou > aiza ao @ baiboly ianao nomahita olona nilavin'i Jesoa ny fanomezana ny FM azy?averiko ihany, tena mba miangavy anareo kristiana namana aho, aza mba mamorona na milaza zavatra tsy mifanaraka @ soratra masina


Zah kosa aloh ry gasy1zay dia tsy ho resy lahatra mihintsy hoe ny olona rehetra dia afaka mandray ny FM daholo an..

Jao.14:
17. dia ny
Fanahin'ny fahamarinana, 
Izay tsy azon'izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany;
fa ianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo.

Raha mbola manao ny fanaon'izao tontolo izao ( ny fisainany, ny fombany.....sns )

Tsy handray ny FM izany
Fa misaotra anao hatrany manazava e
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 14/05/2020 16:49
gasy1zay> mbola horesahintsika misimisy ny momba ireo resaka ireo raha sitrpon'ny Tompo

dia ny : lalàna sy ny FM
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 14/05/2020 17:20
midrou > efa nozaraiko teto ny CONDITIONS ahazoana ny FM araka ny voalazan'ny baiboly:

Acte 2:38 Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit.

1) Mibebaka
2) Atao batisa @ anaran'ny Jesoa Krity

vao manao ireo 2 ireo ihany dia voavela heloka ary mahazo ny Fanahy Masina


Tsy misy mintsy eo hoe mila manaraka lalàna ianareo dia avy eo mahazo ny FM
Tsy misy mintsy eo hoe rehefa manaiky Jesoa dia mahazo ny FM

ka zay no lazaiko hoe aza ampiana ny voasoratra fa ny fampianarana misy kilema dia tsy ny tsy ampy ihany fa ny mihoatra ny voasoratra koa.
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 14/05/2020 17:31
Mba saika hanome fanamarihana kely fotsiny ny tenako, matoa aho manindry mafy eto ny CONDITION hahazoana ny FM dia tsy sanatria hoe faly hiady hevitra amin'ny mpanaraka an'i pasitera Nirina fa te hizara ny namana kristiana rehetra indrindra indrindra ry zareo diso hevitra

Fa tiako ambara ho antsika fa mora ny mahazo ny Fanahy Masina satria izay ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika ankehitriny, fa raha disoana @ fanampiana condition hafa toy ny ambaran'ny sasany dia lasa tsy mino intsony ny olona sasany hoe manana anjara amin'ny FM izy vao mibebaka sy manaiky ny famonjen'i JK.

Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 7 8 9 10 11 >  Farany