zanak'Atra sy Zanak'Atra

21. RBNIR ( 01/03/2020 02:41)
tsy hiditra lalina amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra tao aho satria tsy ho takatry ny saiko mihitsy izany ...fa ny fantatro aloha, naka zavatra tao amin'i adama i Jehovah dia tonga olombelona iny avy eo...

tahaka ny ataon'ny olona ankehitriny maka cellule iray izy dia ataony tonga clone iny avy eo...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolly_(brebis)

Ny fahaizan'ny olona amin'izao fotoana izao koa tsy mbola mitovy amin'ny fahaizan'Andriamantra tamin'izany fotoana izany...azo antoka fa samy hafa ny procédée natao tao....

ps, izaho ange tsy niteny hoe mitovy gene i Adama sy Eva e! fa hoy i Adama hoe taolana avy amin'ny taolako ity, ary nofo avy amin'ny nofoko.....tsy misy idiran'ny gene izany ...
fa ny nofo no hitovizany, ary ny taolana no hitovizany...

fanampiny taty aoriana koa Andriamanitra dia nandrara tanteraka ny fanambadian'ny mpihavana akaiky....fa tany amboalohany izay aloha no pratika tena natao....
22. endriny ( 01/03/2020 07:07)
Hitako I Eva no be volom-bava be. Kay izy Clone
23. rhaj0 ( 02/03/2020 00:26)
RBNIR:
... tsy ho takatry ny saiko mihitsy izany .. fa hoy i Adama hoe taolana avy amin'ny taolako ity, ary nofo avy amin'ny nofoko.....tsy misy idiran'ny gene izany ... fa ny nofo no hitovizany, ary ny taolana no hitovizany...

fa mazia mazia hozy RbNIR, dia raha ny nofo sy taolana itovizana, ampiana ny volombava hozy Endriny izay raha araka ny fahaizan'i RbNIR IHANY, fa kosa hozy RBNIR Mpisorona beurk, fa ny Zene kosany dia Tsy itovizana.

Fa ilay Zene kay @ RBNIr toatoa ny kapa eny antongotra an?

Mba mahalala menatra ry RBNIR fa efa mandroso beuh anie ilay taonanao eee... :-)

Tena atsaharo ilay zavatra (bebily) ry RBNIR fa tena giravy ee...
24. rhaj0 ( 02/03/2020 14:19)
rhaj0:

_____Taona 2020_____:
Hozy Gasy1zay hoe, "zanak'Andmntra" izy, rahefa avy nibebaka mafy ka lasa "born again".

Taitra i RBNIR, ary nanontany hoe, ianareo ilay mirehareha eo anatrehan'ny hafa fa tena zanany marina tokoa sa????? dia manao demonstration etsy sy eroa???? ary dia asaina miforitra ny hafa fa haseho mihitsy hoe ianareo ilay zanany??? mila manetry tena tanteraka fa tsy mizahozaho eraky ny tanana manindraindra izay mahazanak'Andriamanitra izay.

Asa I RBNIR raha nanaiky fa "zanak'Andmntra" marina tokoany I Gasy1zay born-again io. fa nony hitany fa toa mampetimety ny baolinany ilay izy, dia nilaza indray I RBNIR fa izy koa dia "zanak'Andmntra"
(fa i RBNIR dia TSY born-again; satria I RBNIR dia tarabe an'i HRNRN loatrany).

_____L'an zero_____:
Hozy Jesosy hoe, "Zanak'Andmntra" izy. Zanak'i YWVH moa izany, fa i YWVH no nivavavahana t@ izany fotoana'androny izany.

Taitra ny Mpisoronabe, ary nanontany hoe, ianao ilay mirehareha eo anatrehan'ny hafa fa tena Zanany marina tokoa sa????? dia manao demonstration etsy sy eroa???? ary dia asaina miforitra ny hafa fa haseho mihitsy hoe ianao ilay Zanany??? mila manetry tena tanteraka fa tsy mizahozaho eraky ny tanana manindraindra izay mahazanak'Andriamanitra izay.

Fa tsy nanetry tena i Jesosy, ary dia iny nahantona t@ Lakroa iny, tao moyen-orient de l'an zero

Hatramin'izao ny Jiosy dia TSY manaiky ny maha-"Zanak'Andmntra" an'i JEsosy.
RBNIR:
Diso fandray tanteraka....tsy mahay mampitahy....

hi hi hi... Dia tsisy poukoi sy comman ve ry RBNIR fa dia izay fotisny no fantsinao.
NEfa ny parallele tena parfait :-)

Fampitaha fotsiny no atao, dia inona no mahakaodikaody anao ao re ry RBNIR? :-) :-)
25. RBNIR ( 03/03/2020 08:37)
satria efa noporofoiko teto fa i Jesosy dia nanetry tena (izay no nahatonga ny olona sahy nanao an'i Jesosy hoe "ialahy")

Raha niseho tamin'ny endrik'Andriamanitra Izy dia hafa ny fijerin'ny olona Azy...

Na dia ianao koa aza ankehitriny dia "sahy" manambany Azy, ka mahasahy milaza fa olona tsy mahay i Jesosy (tsy lasa alavitra amin'ny fahalalàna).....

Dikany diso tanteraka.....
26. rhaj0 ( 03/03/2020 15:05)
Ka ry Gazy1zay tena nanao sahala @ Jesosy. Iza moa no ianarany raha tsy Jesosy. Hafa ianao RBNIR.

Ka I Gasy1zay izany, dia notondroin'i RBNIR @ ilay vava manao hoe:

Taitra i RBNIR, ary nanontany hoe, ianareo ilay mirehareha eo anatrehan'ny hafa fa tena zanany marina tokoa sa????? dia manao demonstration etsy sy eroa???? ary dia asaina miforitra ny hafa fa haseho mihitsy hoe ianareo ilay zanany??? mila manetry tena tanteraka fa tsy mizahozaho eraky ny tanana manindraindra izay mahazanak'Andriamanitra izay.

Ary raha atao ny parallel, dia ny Mpisorona be koa nampanontany an'i JEsosy fanontaniana toatoa izany, na akoriny aza: tena izay exaktema.

Bravo RBNIR. Izaho kosany ho'a mba tena tsy mba nahita an'iny, fa misaotra ee... :-)
27. gasy1zay ( 03/03/2020 18:11)
Raha ny marina dia vitsy ny kristiana no mahalala fa izay naterabaovao dia nateraka t@ Fanahy dia tonga zanak'Andriamanitra satria mi-former un seul corps avec Christ

Tafiditra ho tenan'i Kristy no hoe faire partie de l'Eglise du Christ fa tsy ilay fiangonana hita maso ( trano) mahazatra ny olona

Ka ny baiboly dia mazava : raha mpanompo ianao dia tsy afaka hitoetra mandrakariva ao @ misy an'Andriamanitra fa raha zanaka ianao dia afaka Jaona 8:35

Izay no antony tsy nahazakan'i satana hoe nisy olombelona nofo sy ra nefa zanak'Andriamanitra ( Jesoa)

Jereo ny fakampanahy nahazo an'i Jesoa fa manomboka foana hoe raha zanak'Andriamanitra ianao ...

Dia ataovy ny fampitahana @ ilay parabole tompon'ny tanimboly sy ireo mpiasa...

28. rhaj0 ( 03/03/2020 18:22)
Io kabary-revelation-nao io ve ry Gasy1zay, io ve tsy mitovy an'ilay Jerosalema amboarin'i Netanyahu, izay hihobian'i Gasy1zay (an'i Trump), nefa kay koa HONO, Jerosalema imazinera (tsy hita maso) no noresahin'i Jesosy...

Dia henatra ho anao ry Gasy1zay vokisan'ny Trumpisme.
(dia tena tsy mbo nikOzy taminao ilay FM tao aminao ny @ iny ry Gasy1zay.. henatra eee..
henatra ho an'i Gsy1zay sa henatra ho an'ny FM? ataoko hoe, henatra ho an'i Gasy1zay)
29. RBNIR ( 04/03/2020 06:26)

rhaj0:

Ka ry Gazy1zay tena nanao sahala @ Jesosy. Iza moa no ianarany raha tsy Jesosy. Hafa ianao RBNIR.

Ka I Gasy1zay izany, dia notondroin'i RBNIR @ ilay vava manao hoe:

Taitra i RBNIR, ary nanontany hoe, ianareo ilay mirehareha eo anatrehan'ny hafa fa tena zanany marina tokoa sa????? dia manao demonstration etsy sy eroa???? ary dia asaina miforitra ny hafa fa haseho mihitsy hoe ianareo ilay zanany??? mila manetry tena tanteraka fa tsy mizahozaho eraky ny tanana manindraindra izay mahazanak'Andriamanitra izay.

Ary raha atao ny parallel, dia ny Mpisorona be koa nampanontany an'i JEsosy fanontaniana toatoa izany, na akoriny aza: tena izay exaktema.

Bravo RBNIR. Izaho kosany ho'a mba tena tsy mba nahita an'iny, fa misaotra ee... :-)

aza afangaro ny hoe milaza ny marina sy ny hoe fizahozahoana...
Ohatra i Jesosy nilaza ny marina raha niteny hoe Zanak'Andriamanitra izy nefa tsy nentiny nizahozahoana izany fa fampahafantarana no nataony....

Ny mpizahozaho mantsy dia miaraka amin'ny hoe izaho no tsy maintsy hinoanareo satria izaho no Zanany, raha tsy mino ianareo dia haringako jereo ny pouvoirako fa ho faty ianareo raha tsy manaiky Ahy sns....

Jesosy tsy nanao toy izany fa nampahafantatra fotsiny Izy fa Izy no ilay mesia (Zanak'Andriamanitra), tsy nanery ny olona hino Azy, fa nampisafidy malalaka....Izay nino avy dia nanajà Azy ary nametraka Azy amin'izay toerana maha-zanak'Andriamanitra izay (Nanaiky fa Izy no marina no Tompo ka tokony hotompoina)

Izay tsy nino kosa dia navelany malalaka ary nisy mihitsy aza nanivaiva ka nahasahy nanao ialahy Azy nefa otran'izao no mbola nataony tamin'ny karazan'olona toy izany...
« Ary hoy Jesosy: Raiko ô, mamelà ny helony, fa tsy fantany izay ataony.Dia nanaovany loka no fizara ny fitafiany. » (Lioka 23:34)

Izay no tena Jesosy Zanak'Andriamanitra rhajo!!!
30. endriny ( 04/03/2020 08:08)
Mety hoe Josefa io Rainy io sa ve dia hoe Jehova mihintsy?
31. RBNIR ( 04/03/2020 08:44)
Jesosy rehefa niteny hoe Ray dia miatomboka amin'ny R (majuscule) foana RAy = JEHOVAH Andriamanitra..
32. rhaj0 ( 04/03/2020 16:49)
RBNIR:
Jesosy rehefa niteny hoe Ray dia miatomboka amin'ny R (majuscule) foana RAy = JEHOVAH Andriamanitra..

Dia ahoana ity ry RBNIR? Ndana anontanio Ineny gogola..

L’alphabet hébraïque comporte 22 consonnes et ne distingue pas l’écriture majuscule de l’écriture minuscule.


Izany ho'a no alehany ry RBNIR rehefa misavisavika ny finoan'ny olona (Jiosy). TSY hay akoriny ny tena resaka aminy ao. Ilay anarana hoe YWVH moa dia nadika ho Jehovah, dia tonontononina fotsiny any, tsy fantatra akoriny INONA tsara ny hasina sy dikan'io @ tompon'ny Teny. Ao @ Didy 10 (Jiosy) ao nefa mazava beuh ilay hoe "aza manonontonona".


Ilay anarana Andriamanitra, izay midika @ Ntaolo Malagasy ho "Vadin'i Zanahary" moa manginy fotsiny. Fa iny moa, ny Ntaolo moa dia efa tsinontsinoavin-dry Kristiana, ka dia tsy koty izay mba hasin'ny Ntaolo @ Kristiana.

Fa @ ilay hoe YWVH, dia mifampitana @ Jiosy ao izany nareo ee...

Mbo aiza indray azany ilay ranamana Tealala izay hanome ny paquet-ny anareo Kristiana indray
33. rhaj0 ( 04/03/2020 19:21)
Eny azany fa nanetry tena HONO I JEsosy hozy RBNIR.

NEfa nefa foana ho'a...
_____L'an zero_____:
Hozy Jesosy hoe, "Zanak'Andmntra" izy. Zanak'i YWVH moa izany, fa i YWVH no nivavavahana t@ izany fotoana'androny izany.

Taitra ny Mpisoronabe, ary nanontany hoe, ianao ilay mirehareha eo anatrehan'ny hafa fa tena Zanany marina tokoa sa????? dia manao demonstration etsy sy eroa???? ary dia asaina miforitra ny hafa fa haseho mihitsy hoe ianao ilay Zanany???

Ary ahoana ry RBNIR, ilay @ ilay hoe dia manao demonstration etsy sy eroa????
Tsy io ve ilay fanasitranana sy fahagagana nataon'i JEsosy etsy sy eroa
Tena raha mpisorona tsy rangitra @ izany k'lou, dia TSy ahazaka an'izany tokoany, ary hanohitra an'izany, satria hotry ny .. TSY fanetre-tena ny fanaovana "demonstration etsy sy eroa".

Dia fanampiny: "ary dia asaina miforitra ny hafa fa haseho mihitsy hoe ianao ilay Zanany???"

Sa tsy izany ry RBNIR? Ireo fampitahorana Afobe sy fahaverezana nataon'i JEsosy angaha nodingadinganinao fotsiny re ry RBNIR?Fa tena TSY tianao izany ilay izy ao @ fanahy maintinao ao, satria I Gasy1zay izao namenao ny kouestionema henjana be toa izay, ilay araka ny filazanao Mpisorona be RBNIR azy ihany, @ ilay manao hoe...

_____Taona 2020_____:
Hozy Gasy1zay hoe, "zanak'Andmntra" izy, rahefa avy nibebaka mafy ka lasa "born again".

Taitra i RBNIR, ary nanontany hoe, ianareo ilay mirehareha eo anatrehan'ny hafa fa tena zanany marina tokoa sa????? dia manao demonstration etsy sy eroa???? ary dia asaina miforitra ny hafa fa haseho mihitsy hoe ianareo ilay zanany???


34. RBNIR ( 05/03/2020 02:59)
rhaj0:

Ary ahoana ry RBNIR, ilay @ ilay hoe dia manao demonstration etsy sy eroa????
Tsy io ve ilay fanasitranana sy fahagagana nataon'i JEsosy etsy sy eroa
Tena raha mpisorona tsy rangitra @ izany k'lou, dia TSy ahazaka an'izany tokoany, ary hanohitra an'izany, satria hotry ny .. TSY fanetre-tena ny fanaovana "demonstration etsy sy eroa".
Dia fanampiny: "ary dia asaina miforitra ny hafa fa haseho mihitsy hoe ianao ilay Zanany???"
Sa tsy izany ry RBNIR? Ireo fampitahorana Afobe sy fahaverezana nataon'i JEsosy angaha nodingadinganinao fotsiny re ry RBNIR?

Fampahafantarana no nataon'i Jesosy : filazana ny marina...fa tsy fizahozahoana...

Porofo???? fa maninona ianao io no tsy mety mino an'ireo fahagagana maro???? (nanangana tamin'ny maty ange izy e! nanasitrana olona maro sady nampahiratra ny jamba, nampiteny moana sy marenina teo imason'ny vavolombelona maro hatrany.......

Fa ilay fampitahana hoy aho tsy mety mihitsy satria izaho ankehitriny no mipetraka eo amin'ny fitoeran'i Jesosy fahiny fa tsy gasy1zay...

Azavaiko...gasy1zay no mitovy aminin'ireo Jiosy (niaina nandrindra ny taonjato maro ilay fampianarana nolovaina tamin'ny razana...

Izaho kosa nitondra fampianarana avy any an-danitra (fampianarana tsy misy kilema) ...tahaka an'i Jesosy...
fampianarana vaovao io raha oarina amin'ny efa niainan'i gasy1zay...

Dia raha hampitahy ihany ianao dia izay iaingana aloha.....
35. RBNIR ( 05/03/2020 07:22)
Andriamanitra rehefa mananatra olona dia matetika ampitiavana no hitenenany...

ary izay mihitsy no mahavoafitaka ny sain'ny maro...

Ohatra i Adama sy Eva....« fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin'ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. » (Genesisy 2:17)

Dia otran'izay mihitsy no nataon'i JEsosy raha niresaka ny Afobe Izy...

vokatr'izay misy mahasahy mandrabiraby.....manivaiva...

Iarahantsika mizaka moa izao ny vokatry ny nataon'i Adama sy Eva...

Torohevitra....Aza raisina à la légère ny tenin'Andriamanitra fa raiso amin-tahotra...dia tsy ho voafitaka mihitsy ianao...
36. rhaj0 ( 05/03/2020 13:22)
RBNIR:
Andriamanitra rehefa mananatra olona dia matetika ampitiavana no hitenenany...

Tantarao hoe ry RBNIR ilay Jaona 2:13-15.Nefa anie tena mirehareha mihintsy Jesosy nanao an'io ary tena @ voninahiNY mihintsy eee...
37. RBNIR ( 06/03/2020 06:53)
Hoy aho hoe "matetika", fa indraindray aloha dia tena mampiseho ny voninahiny Izy (rehefa olona tena akaiky Azy)...

« Dia hoy Mosesy tamin'i Arona: Izany dia ilay nolazain'i Jehovah hoe: Amin'izay akaiky Ahy no hisehoako ho masina, ary eo anatrehan'ny olona rehetra no hampisehoako ny voninahitro. Dia sina Arona. » (Levitikosy 10:3)

Rehefa tena akaiky Azy ilay olona dia miseho amin'ilay endrika Masina Izy (tena mibedy sy masiaka Izy eo)

Rehefa somary lavidatra Azy kosa ilay olona dia hafa ny fisehoany (malefaka, be fitiavana (fahagagana sns...;)
38. rhaj0 ( 09/03/2020 18:52)
Ka mpiangatra ary ve sa mpanavakavaka ilay Andrmntr'i RBNIR ito eee?

Ohatra hoe, raha mpampianatra na dokotera ve no manao an'izany "akaiky" sy "alavitra" izany, @ izao 2020 izao, marina raha tsy efa voatoraky ny voataibia?

ntss... TSY takatr'ilay Andrmntr'i RBNIR izany ee...
TSY takatr'i RBNIR mantsy no marimarina coucou eee...

Atao ahoana tokoany moa izao angano resa-kehy izao, fa I RBNIR dia migoka miletra milela-molotra na zero (man)atody ny resaka na akoho
39. RBNIR ( 10/03/2020 06:48)
tsy miangatra Andriamanitra fa na iza na iza manetry ny tenany dia hasandrany hanakaiky Azy...

Rehefa akaiky Azy dia izao no teneniny ...« Izay* rehetra tiako no anariko sy faizako; koa dia mazotoa ianao, ka mibebaha. [* Gr. Raha Izaho, dia izay] » (Apokalypsy 3:19)

Izay no mahatonga Azy miseho ho masiaka sy entitra manoloana ireny olona TIANY ireny...(akaiky Azy)...
40. rhaj0 ( 10/03/2020 11:56)
Izany dia tere-ko masaka toa voalobo-jaza fotsiny ny resaky ry RBNIR.

Hozy ry RBNIR hoe, ny sasany HONO "tena akaiky Azy" ary ny sasany ataony "alavitra" azy.
Dia TSY maiangatra HONO izany.

Sa izany koa no fitaizanao ny zanakao ao ry RBNIR?

Dia amafisiko indray, fa ny tsaratsara kokoa anao ry RBNIR, dia ny manaja toa ny anakandriamaso ny hafatr'i Jesosy:

Matio 19:29:
Ary izay rehetra efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany, noho ny anarako, dia handray zato heny ka handova fiainana mandrakizay.
HAFOY NY (TOKAN-)TRANO SY NY ZANAKA DIA MANARAKA JESOSY.
[size=12]Hafoizo...[/size] [size=10]Hafoizo ... [/size][size=8]Hafoizo ...[/size]

Mino aho fa ho sambatra kokoa Ivadinao SY ny zanakao @ izay.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0954