zanak'Atra sy Zanak'Atra

1. rhaj0 ( 27/02/2020 14:32)
Akisako eto ity fa tena zava-dehibe loatra

gasy1zay:
Tadidio fa lasa zanak'Andriamanitra ianao...

RBNIR:
Ny tian'i gasy1zay lazaina v izany dia hoe ianareo ilay mirehareha eo anatrehan'ny hafa fa tena zanany marina tokoa sa????? dia manao demonstration etsy sy eroa????
ary dia asaina miforitra ny hafa fa haseho mihitsy hoe ianareo ilay zanany???

rhaj0:
Dia miverina ny scenario t@ l'an zero eee...

1- I Gasy1zay manandra-tena hoe "zanak'Andriamanitra" HONO (satria born-again)

2- I RBNIR tena likiliky @ izany olona misora-tena ho "zanak'Andriamanitra" izany

Mampatsiahy zavatra tsy vaovao? :-) :-) :-)
novalian'i rhaj0 ny 27/03/2020 18:30
2. RBNIR ( 27/02/2020 16:13)
rhaj0:

2- I RBNIR tena likiliky @ izany olona misora-tena ho "zanak'Andriamanitra" izany

Mbola hahitsy hatrany fa i rhajo moa efa hita fa tia mampiteny olona zavatra tsy nolazainy...

ny valiteny dia tsy miova....

ilay hoe zanak'Andriamanitra sy olombaovao tena marina fa ahaka an'i Jesosy dia mila manetry tena tanteraka fa tsy mizahozaho eraky ny tanana manindraindra izay mahazanak'Andriamanitra izay...
« Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, » (Filipiana 2:5)
« Izay, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, » (Filipiana 2:6)
« fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona; » (Filipiana 2:7)
« ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. » (Filipiana 2:8)

Na dia zanany marina tokoa aza dia aoka ho toy ny mpanompo no hahitana anao....izay ange no nahatonga an'ireo olona ireo nanivaiva an'i Jesosy e! nisy mihitsy aza "sahy nanao ialahy" an'i Jesosy..satria tsy mba nizahozaho Izy, fa nanambara ny marina fotsiny ihany....
3. rhaj0 ( 27/02/2020 16:25)
Eny azany fa tsy hoe "likiliky" I RBNIR, fa kosa, "be fanontaniana" eee..

Tena mbo tia aheno an'i Gasy1zay aho, mba mamaly an'i RBNIR "be fanontaniana" ny @ Gasy1zay "zanak'Andrmntra", alohan'ny anampiako kaomanitera ;-)
4. RBNIR ( 27/02/2020 16:33)
tena zanany aho ry rhajo satria nandray ny FM ary nahazo ilay hery avy amin'ny FM,
« Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery* ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, [*Na: anarana, na fahefana] » (Jaona 1:12)

Saingy izany tsy hoentiko mihitsy hireharehavana na koa izahozahoana eraky ny tanana satria Jesosy nampianatra toy izao....

« ka tsy miendrika hatao hoe zanakao intsony; fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. » (Lioka 15:19)

fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona; » (Filipiana 2:7)

Ka raha Izy aza nanetry tena lalina tahaka izany maika v ka isika olombelona???


5. endriny ( 27/02/2020 16:40)
Ny olom-belona rehetra hono dia zanak'Atra daholo, ary mpirahalahy sy mpianadahy ary mpirahavavy ao amin'ny Tompo daholo.

Ka mba heritrereto kely ange e!

Asa iza no ahavita hihevitra hoe an'io rehefa ilay mivady iny. Oay ity izaho mivady amin'ny anadahiko na ny anabavaviko ao amin'ny Tompo

Loza a
6. rhaj0 ( 27/02/2020 16:47)
endriny:
Ny olom-belona rehetra hono dia zanak'Atra daholo, ary mpirahalahy sy mpianadahy ary mpirahavavy ao amin'ny Tompo daholo.

Io izao mety hitan'i Gasy1zay ny fanafodiny: manao I Gasy1zay, dia avy eo, mibebabebaka ary dia lasa "born again", dia rahefa "born again" dia lasa "virgin again"..

Ka madio izany ny rano nitAna ny an-dry Gasy1zay ee... :-)


Ny an'i RBNIR indray, dia manao ihany koa izy. Dia avy eo koa izy mibebabebaka. Dia ao @ vavakany ao, dia hoe, "ka tena TSY fantatr'i RBNIR anie fa manota (fady) izy teo, fa dia mba mamelaha hono eeee". Dia voavela I RBNIR.

Dia madio koa ny rano nitAna ny an-dry RBNIR izany ee... :-)
7. RBNIR ( 27/02/2020 23:14)

endriny:

Ny olom-belona rehetra hono dia zanak'Atra daholo, ary mpirahalahy sy mpianadahy ary mpirahavavy ao amin'ny Tompo daholo.

Ka mba heritrereto kely ange e!

Asa iza no ahavita hihevitra hoe an'io rehefa ilay mivady iny. Oay ity izaho mivady amin'ny anadahiko na ny anabavaviko ao amin'ny Tompo

Loza a

Adama aza ny tenany ihany no novadiny koa...« Ary hoy ralehilahy: Ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. » (Genesisy 2:23)

Efa nambara teto fa "clone" an'i Adama i Eva...

« Ary Jehovah Andriamanitra nahasondrian-tory an-dralehilahy, ka dia natory izy; dia naka ny taolan-tehezany anankiray Izy ka nanakombona nofo ho solony. » (Genesisy 2:21)

nahasondriatory = natao anesthésie générale
nakombona ny nofo = nosokafana aloha vao hakombona = natao opération
naka ny taolan-tehezany = nanao clonage...

saino kely ange ho an'ny manampanahy e! Andriamanitra efa tany amin'izany taona famoronana izany no efa nahay clonage....

Isika olombelon anefa izao vao manomboka miketrika mafy amin'izany...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clonage

Vinavinao amin'izany ny "fahaizan'Andriamantra" sy i JEsosy (satria teo koa i Jesosy)...
Hoy Izy hoe « Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah. » (Isaia 55:8)
« Fa tahaka ny hahavon'ny lanitra noho ny tany no hahavon'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. » (Isaia 55:9)

koa aza dia miana-kendry re hanohitra an'Andriamanitra e!!!!

8. RBNIR ( 28/02/2020 08:17)
na izany aza endriny ny mpihavana akaiky tsy navelan'Andriamanitra nivady intsony taty aoriana...na dia pratika be aza izany tany amboalohany tany....
9. rhaj0 ( 28/02/2020 13:52)
endriny:
Oay ity (RBNIR)mivady amin'ny anadahiny na ny anabavaviny ao amin'ny Tompo
RBNIR:
Efa nambara teto fa "clone" an'i Adama i Eva...

hi hi hi.. tampohin'ny mahay ilay "secret" hoe "clone" indray I RBNIR dia mba mizesta be HONO fa efa "nanambara".

Ilay "firaisana ara-nofo" anie eo ihany ry RBNIR, fa ilay "Zene" ange rehefa cloner-na ... wow wow ... aleo TSY tenenina fa "secret" mbola tsy hain'i RBNIR izany :-)


Esy e ry RBNIR.. efa hoe, ny Siansa ho'a TSY toa ny Baiboly: mila mbo hay ihany ny base-ny alohan'ny hitenitenenana foana, ary tsisy secret secret izany io.

Fa ao @ Baiboly ianao ry RBNIR no afaka manao Ratiatsimpontsimpona Betsindrotsindroka, dia mizesta "manambara" izany @ "feo mafy" avy eny ambony alitara, dia mety foana io,
na dia ihomehezan'ny Ankizy fotsiny azany :-)
10. RBNIR ( 28/02/2020 17:12)
voapetaky ny vy mahamay v sa? na dia efa hitondrana porofo aza dia????
11. rhaj0 ( 28/02/2020 17:34)
Ny inona no "voapetaky ny vy mahamay" ao @ imazination-ndRBNIR ao rey olona a? :-)

Ity ve tsy hitan'i RAbetsimpontsimpona indray? Sao mila manova solomaso ianao bainina aaa? :-) :-)

Ilay "firaisana ara-nofo" anie eo ihany ry RBNIR, fa ilay "Zene" ange rehefa cloner-na ... wow wow ... aleo TSY tenenina fa "secret" mbola tsy hain'i RBNIR izany
12. rhaj0 ( 28/02/2020 19:09)
_____Taona 2020_____:
Hozy Gasy1zay hoe, "zanak'Andmntra" izy, rahefa avy nibebaka mafy ka lasa "born again".

Taitra i RBNIR, ary nanontany hoe, ianareo ilay mirehareha eo anatrehan'ny hafa fa tena zanany marina tokoa sa????? dia manao demonstration etsy sy eroa???? ary dia asaina miforitra ny hafa fa haseho mihitsy hoe ianareo ilay zanany??? mila manetry tena tanteraka fa tsy mizahozaho eraky ny tanana manindraindra izay mahazanak'Andriamanitra izay.

Asa I RBNIR raha nanaiky fa "zanak'Andmntra" marina tokoany I Gasy1zay born-again io. fa nony hitany fa toa mampetimety ny baolinany ilay izy, dia nilaza indray I RBNIR fa izy koa dia "zanak'Andmntra"
(fa i RBNIR dia TSY born-again; satria I RBNIR dia tarabe an'i HRNRN loatrany).

_____L'an zero_____:
Hozy Jesosy hoe, "Zanak'Andmntra" izy. Zanak'i YWVH moa izany, fa i YWVH no nivavavahana t@ izany fotoana'androny izany.

Taitra ny Mpisoronabe, ary nanontany hoe, ianao ilay mirehareha eo anatrehan'ny hafa fa tena Zanany marina tokoa sa????? dia manao demonstration etsy sy eroa???? ary dia asaina miforitra ny hafa fa haseho mihitsy hoe ianao ilay Zanany??? mila manetry tena tanteraka fa tsy mizahozaho eraky ny tanana manindraindra izay mahazanak'Andriamanitra izay.

Fa tsy nanetry tena i Jesosy, ary dia iny nahantona t@ Lakroa iny, tao moyen-orient de l'an zero

Hatramin'izao ny Jiosy dia TSY manaiky ny maha-"Zanak'Andmntra" an'i JEsosy.


13. gasy1zay ( 28/02/2020 19:35)
Efa ao anaty prophecie fin du temps daoly zany rhaj0 a, raha tsy hainao dia ny mesia hoekeny Jiosy ho mesia dia ilay antichrist hiditra ao @ toerana masina indrindra @ tempoly fahatelo hoamboarin'ny jiosy...
14. gasy1zay ( 28/02/2020 19:50)
Omeko fanampimpanazavana kely i rhaj0 fa vitsy ny fahalalana mikasika ito saingy important be ilay izy satria tsy mijanona eo @ finoana kristiana

Rehefa tonga ilay fotoana dia mety hahalala izay namaky ity forum ity

JK no Mesia saingy ny jiosy tsy nino azy, rehefa tsy mandray azy ny jiosy dia afaka nandray azy ny hafa firenena rehetra sy ireo jiosy sasany nandray azy.

Ny jiosy hatr@ zao miandry ny mesiany, mikasa ny hanangana tempoly fanintelony ry zareo, ny toerana tokony hisy ny tempoly anefa... mosque no mitsangana ao... tsy hanaiky ny hananganana tempoly eo mintsy ny silamo raha tsy hoe angaha...ekeny ho irak'i Allah ihany koa ny mesia jiosy, izay tsy mahay dia ny silamo koa miandry ny mesiany al mahdi no iantsony azy ary finoan'zareo dia hoavy @ andro farany koa ilay io
Ny vinavina zany dia mety hitambatra ny fivavahana jiosy sy silamo raha misy olona 1 hoeken'izy 2 ireo fa mesia hoan'ny jiosy ary al mahdi hoan'ny silamo...
Fa rehefa hikasa hiditra ao @ toerana masina indrindra an'ilay tempoly ilay io ( antichrist) dia tonga ny farany ( hiseho Jesoa kristy handrava azy ny miaramilany).

15. rhaj0 ( 28/02/2020 19:55)
O ry Gasy1zay:
- eritreritr'i Gasy1zay ao ireo,
- sa ao anaty Baiboly,
- sa ilay FM-ao-@-Gasy1zay no nibitsika anao izao io?

Tena toa eritreritrao Gasy1zay IRERY ao io, satria ny Jiosy sy Moslimo dia sakay sy rano, ary Ny Baiboly dia TSY mahalala ny @ Moslimo.

Sa tena ny FM-ao-@-Gasy1zay no nibitsika anao an'io ho'a ee??


Dia iza HONO ny "miaramilan'i Jesosy"?
16. gasy1zay ( 28/02/2020 20:08)
Manomboka eo @ ilay vinavina dia hevitro manokana, fa ny hafa anaty baiboly sy coran ka, tadiavo ao @ google ao hoe iza zanh al mahdi andrasan'ny silamo @ faraandro izany dia iza ilay mesia andrasan'ny jiosy judaika dia aiza ho aiza ny projet institut du temple @ fananganana ny tempoly fanintelony ao jerosalema

17. RBNIR ( 28/02/2020 20:27)

rhaj0:

_____Taona 2020_____:
Hozy Gasy1zay hoe, "zanak'Andmntra" izy, rahefa avy nibebaka mafy ka lasa "born again".

Taitra i RBNIR, ary nanontany hoe, ianareo ilay mirehareha eo anatrehan'ny hafa fa tena zanany marina tokoa sa????? dia manao demonstration etsy sy eroa???? ary dia asaina miforitra ny hafa fa haseho mihitsy hoe ianareo ilay zanany??? mila manetry tena tanteraka fa tsy mizahozaho eraky ny tanana manindraindra izay mahazanak'Andriamanitra izay.

Asa I RBNIR raha nanaiky fa "zanak'Andmntra" marina tokoany I Gasy1zay born-again io. fa nony hitany fa toa mampetimety ny baolinany ilay izy, dia nilaza indray I RBNIR fa izy koa dia "zanak'Andmntra"
(fa i RBNIR dia TSY born-again; satria I RBNIR dia tarabe an'i HRNRN loatrany).

_____L'an zero_____:
Hozy Jesosy hoe, "Zanak'Andmntra" izy. Zanak'i YWVH moa izany, fa i YWVH no nivavavahana t@ izany fotoana'androny izany.

Taitra ny Mpisoronabe, ary nanontany hoe, ianao ilay mirehareha eo anatrehan'ny hafa fa tena Zanany marina tokoa sa????? dia manao demonstration etsy sy eroa???? ary dia asaina miforitra ny hafa fa haseho mihitsy hoe ianao ilay Zanany??? mila manetry tena tanteraka fa tsy mizahozaho eraky ny tanana manindraindra izay mahazanak'Andriamanitra izay.

Fa tsy nanetry tena i Jesosy, ary dia iny nahantona t@ Lakroa iny, tao moyen-orient de l'an zero

Hatramin'izao ny Jiosy dia TSY manaiky ny maha-"Zanak'Andmntra" an'i JEsosy.
Diso fandray tanteraka....tsy mahay mampitahy....
18. RBNIR ( 28/02/2020 20:32)

rhaj0:

Ny inona no "voapetaky ny vy mahamay" ao @ imazination-ndRBNIR ao rey olona a? :-)

Ity ve tsy hitan'i RAbetsimpontsimpona indray? Sao mila manova solomaso ianao bainina aaa? :-) :-)

Ilay "firaisana ara-nofo" anie eo ihany ry RBNIR, fa ilay "Zene" ange rehefa cloner-na ... wow wow ... aleo TSY tenenina fa "secret" mbola tsy hain'i RBNIR izany

tsy namaky tsara "isika olombelona" izao vao miketrika...Ny an'Andriamantra efa "fahagola" no nanao pratika (tsy hoe vao niketrika Izay fahagola fa efa nanao pratika ny zavatra fantany....).
19. rhaj0 ( 29/02/2020 03:28)
Rehefa cloner-na ilay gene ry ministry ny fahalalana ao @ sekta HRNRN, dia maninona?
Dia avy eo dia inona ny tohiny?

Eo fa ampiako i RBNIR, ampahalalaina "secret", fa dia mampalelo loatra ilay RBNIR ity, tarihin'i HRNRN ho dondrom-belona ao, nefa efa mba lehilahilehibe ihany:

[size=9]When two people having the same genes marry and reproduce, these once dormant recessive (ineffective) genes double, making them more likely to cause genetic abnormalities in children.[/size]

ka raha mitovy gene dia tonga @ ilay genetic abnormalities..

ka takatrao @ izay ve ry RBNIR, sa mila fotoana kely ianao iasan'ilay coco kelinao ry RBNIR? :-)
20. rhaj0 ( 29/02/2020 19:41)
Ka ahoana RbNIR? Nanontanianao i HRNRN, dia nanontanian'i HRNRN i Jesosy, dia ahoana ny lazain'i Jesosy? :-)

ka dia vita hatreo koa izany ny theory-na Clone ao @ Baiboly arak'i RBnIR,
sa mbola ngeza ihany ny fitombenany? :-) :-)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1548