Fihinana ve ny "thon"?

1. tealala ( 05/08/2019 18:44)
Raha ny voalazan'ny baiboly dia fihinana ve ny thon?
novalian'i RBNIR ny 24/01/2020 11:50
2. hery ( 06/08/2019 14:32)

tealala:

Raha ny voalazan'ny baiboly dia fihinana ve ny thon?


Toa fihinana daholo ny biby rehetra raha ny voalazan'ny baiboly an
Jereo eto: http://baiboly.katolika.org/boky/Asa/10/9-16
3. tealala ( 06/08/2019 16:04)
Misaotra anao namana Hery namaly ny fanontaniako.
4. tealala ( 06/08/2019 17:51)
Raha arak'ity lahatsoratra http://baiboly.katolika.org/boky/Asa/10/9-16 ity marina moa izany dia rava tanteraka ny lalàna momba ireo biby madio sy maloto?
5. hery ( 06/08/2019 19:57)
Ahoana no fieritreretanao azy? :-)
6. tealala ( 07/08/2019 03:40)
Araky ny hevitro dia noravain'ilay nanandratena ho andriamanitra ny didy satria raha izao zavatra voasoratra izao dia manambara fa tonga izy handrava ny didy fa tsy hanatanteraka azy :).
7. RBNIR ( 07/08/2019 08:00)
hery:

tealala:

Raha ny voalazan'ny baiboly dia fihinana ve ny thon?

Toa fihinana daholo ny biby rehetra raha ny voalazan'ny baiboly an
Jereo eto: http://baiboly.katolika.org/boky/Asa/10/9-16

Izaho aloha mbola tsy hamaly avy hatrany na fihinina na tsia ny thon!

Fa ny post an'i hery no tiako mba asiana fanamarihina kely fotsiny...

Betsaka tokoa ny kristiana ankehitriny no lasa mihinana ireo karazana biby voakilasy hoe "maloto" ao anaty baiboly, noho io teny io...

Izao anefa, raha vakiana hatramin'ny farany io dia hoy i petera hoe 14Fa namaly Piera ka nanao hoe: Sanatria, Tompoko, tsy mbola nihinan-javatra fady sy maloto aho.
Izany hoe : talohan'ny nifidianana azy apostoly : mbola tsy nihinana an'io i petera
nandritra ny fiarahany tamin'i Jesosy : mbola tsy hininana ihany koa izy (izany hoe i Jesosy koa izany tsy nihinana satria niray latabatra hatrany ry zareo ireo..

ary taorian'ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra ihany koa dia mbola nanohy tsy nihinana ihany i Petera,

Dikany i Jesosy izany tsy nampianatra mihitsy hoe azo hanina ireny (izay no marina ry tealala)

Ka inona ary ny dikan'ilay fahitana nasehon'Andriamanitra an'i Petera....Aleo aloha tsindrina tsara hoe fahitana izy ity....fa tsy hoe nisy sakafo tena réel akory teo....

Ny dikany dia hoe : 28Dia hoy izy tamin'izy ireo: Fantatrareo fa fady amin'ny Jody ny mikambana amin'ny jentily na ny miantrano ao aminy; nefa nasehon'Andriamanitra ahy, fa tsy misy olona azoko atao hoe maloto na tsy madio.

Olona no tian'Andriamanitra resahina an'i petera...Taloha ny olona hafa firenena dia noharin'ny Jiosy tahaka ireo biby maloto ireo....

Ka hihinana olona ary v izany isika satria efa azo hohanina ny olona????

Vazivazy izany, i petera dia nandà tsy nety nihinana, nefa Andriamanitra tsy nibedy azy satria tsy nety nihinana ireo biby maloto izy.....satria olona no tian'Andriamantra resahina tamin'io fotoana io....

Araka ny hevitrao midika v izany fa tokony hohanina amin'izay ireny biby maloto ireny????

Izaho aloha dia hanao tahakan'i petera ihany aho (tsy hihinana) satria i Jesosy tsy nampianatra azy hoe mihinana sady Jesosy koa tsy nihinana mihitsy..(mpiray latabatra Jesosy sy petera fa tadidio)...

« Izay* milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. [* Na: Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika: Izay etc] » (1 Jaona 2:6)

izaho te ho ao amin'i Jesosy mandrakariva...
8. tealala ( 07/08/2019 09:08)
Dia miverina amin'izay ilay fanontanina hoe "Fihinana ve ny "thon""
9. RBNIR ( 07/08/2019 13:02)

tealala:

Dia miverina amin'izay ilay fanontanina hoe "Fihinana ve ny "thon""

Ny thon hono otran'ny misy karazany....thon inona no tena tianao anontaniana zfdy???
10. bor2lais ( 07/08/2019 16:51)

tealala:

Raha ny voalazan'ny baiboly dia fihinana ve ny thon?

Raha ny Asa 15 ao @ Baiboly Kristiana aloha tsy mandrara ny fihinanan'ny Kristiana (tsy jiosy) thon e !
11. RBNIR ( 08/08/2019 05:11)
bor2lais:

tealala:

Raha ny voalazan'ny baiboly dia fihinana ve ny thon?

Raha ny Asa 15 ao @ Baiboly Kristiana aloha tsy mandrara ny fihinanan'ny Kristiana (tsy jiosy) thon e !

Salama bor2lais, elaela mihitsy izy izany tsy hita namana an!

Faly misera eto indray e!
12. RBNIR ( 08/08/2019 07:36)
bor2lais:


tealala:

Raha ny voalazan'ny baiboly dia fihinana ve ny thon?

Raha ny Asa 15 ao @ Baiboly Kristiana aloha tsy mandrara ny fihinanan'ny Kristiana (tsy jiosy) thon e !

Fa mba asiko resaka kely ihany koa ity post n'i bor2lais ity....

http://baiboly.katolika.org/boky/Asa/15

Marina tokoa fa misy koa ny kristiana ankehitriny (sy ny taloha) namaky an'io Asa 15 io dia nandray fa hoe ireto ihany izany no tokony ho tandreman'ny jentilisa niverina tamin'Andriamanitra...

28Sitraky ny Fanahy Masina sy izahay ny tsy hampitondra entana anareo, afa-tsy izao zavatra tsy maintsy tandremana izao: 29dia ny hifadianareo ny hena natolotra tamin'ny sampy, sy ny rà, ary ny biby nokendaina, mbamin'ny fijangajangana; soa ho anareo ny mifady an'izany. Veloma.

Izany hoe zavatra 3 fotsiny no tokony ho tandremany : mifady hena natolotra tamin'ny sampy mifady ra sy biby nokendaina ary ny fijangajangana.....

Izay marina v no izy???

Raha mamaky ilay asa 15 isika dia mahita avy hatrany hoe
Asa toko 15
Ady hevitra ny amin'ny famorana - Fivoriana lehibe tao Jerosalema

Izany hoe resaka famorana aloha izany no tena nipoiran'ity resaka ao amin'ny Asa 15 ity satria voalaza fa hoe : 1Ary nisy olona avy tany Jodea nampianatra ny rahalahy hoe: Raha tsy foràna araka ny Lalàn'i Moizy hianareo, dia tsy ho voavonjy.

Nisy olona nitory tamin'ireto jentilisa ireto hoe tsy ho voavonjy izireo raha tsy foràna....

Fanontaniana mipetraka moa marina v izany ireo didy 3 ireo ihany no tokony hotandreman'ny jentilisa????

Ato amin'ity Asa ity ihany aloha dia efa mamaly izany....
Hoy ny voasoratra hoe :
21Fa hatramin'ny taranaka mifanesy hatry ny ela dia manana izay mitory azy isan-tanàna rehetra Moizy, satria vakina ao amin'ny sinagoga isan-tsabata ny teniny.
22Nankasitrahan'ny Apostoly sy ny Pretra mbamin'ny Eglizy rehetra izany ; ka nifidy ny sasany tamin'izy rehetra izy ireo, mba hirahina ho any Antiokia hiaraka amin'i Paoly sy Barnabe: dia Joda izay atao hoe Barsabasy, sy Silasy, lehilahy lohandohany tao amin'ny rahalahy, no laniny.

21 Car, depuis les générations anciennes, Moïse a dans chaque ville des hommes qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. "
22 Alors il parut bon aux apôtres et aux Anciens, ainsi qu'à toute la communauté, de choisir quelques-uns d'entre eux pour les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé; (on choisit) Jude, surnommé Barsabbas, et Silas, Hommes de premier rang parmi les frères,

Izany hoe isaky ny sabata izany dia nisy hatrany olona irahina mba hitory ny teny any ampielezana rehetra....ary dia nanao tahaka izany koa ry zareo tamin'ireto jentilisa ireo, nandefa olona izy hitondra teny amin'ny sabata.....

Dikany : nasaina nitandrina sabata ireto jentilisa ireto (nasaina nandeha tany amin'ny sinagoga (fiangonana izy rehefa sabata hihaino ny tenin'Andriamanitra)....


Ity no porofo fa tena marina izany (i paoly koa nanao tahakan'izany nitondra ny teny isaky ny sabata tamin'ny jentilisa tao anaty sinagoga) « Ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony; ary Sabata telo no niadiany hevitra avy amin'ny Soratra Masina tamin'ny olona tao. » (Asan'ny Apostoly 17:2)

http://baiboly.katolika.org/boky/Asa/17
Raha vakinao io Aza 17 io dia tany Tesalonika sy Berea izy no nandeha ary tena jentilisa marina tokoa no nitoriany teny isaky ny sabata tao....

3Nasehony sy noporofoiny mazava fa tsy maintsy ho nijaly sy nitangana tamin'ny maty ny Kristy, ary izany Kristy izany dia Jesoa izay toriko aminareo, hoy izy. 4Nino ny sasany tamin'izy ireo, ka nikambana tamin'i Paoly sy Silasy, toraka izany koa jentily maro be tia vavaka, sy vehivavy ambony toetra betsaka

Ity teny ity moa dia manambara fa tena mbola tandremana ny sabata ...

8Fa raha tany efa nomen'i Josoe izany fialan-tsasatra izany, dia tsy ho nilaza andro hafa intsony Davida taty aorian'izany; 9ka dia mbola misy andro fialan-tsasatra àry ho an'ny vahoakan'Andriamanitra.

Hoy ny teny hoe vahoakan'Andriamanitra (tafiditra ao na jiosy na jentilisa sns)

Fehiny: resaka famorana no tena tian'ny tenin'Andriamantra resahina teo nofoanana ny famorana fa kosa nosoloina didy 3 mazava tsara (afa-tsy izao zavatra tsy maintsy tandremana izao: 29dia ny hifadianareo ny hena natolotra tamin'ny sampy, sy ny rà, ary ny biby nokendaina, mbamin'ny fijangajangana;

Tsy tafiditra tamin'izany ny fitandremana ireo didy hafa mbola tokony hotandremana tahaka ny sabata sns....

13. RBNIR ( 08/08/2019 07:53)
Ny dikan-teny katolika amin'ny teny angilisy moa dia manamarina fa ny andro fahafito mihitsy ilay sabata resahina fa tsy maintsy mbola misy teo...8 If Joshua had led them into this place of rest, God would not later have spoken of another day.

9 There must still be, therefore, a seventh-day rest reserved for God's people,

https://www.catholic.org/bible/book.php?id=65&bible_chapter=4

Ka ny tena marina mba tsy hahavoafitaka ny olona dia mila mamantatra ny marina hatrany fa sao dia zavatra kely dia mety hahavery (hanina ve no hahavery ohatra) mety mampalahelo ihany an! betsaka ange ny sakafo azo hanina raha ny baiboly no vakiana e!
14. bor2lais ( 08/08/2019 09:21)

RBNIR:

...
Ka ny tena marina mba tsy hahavoafitaka ny olona dia mila mamantatra ny marina hatrany fa sao dia zavatra kely dia mety hahavery (hanina ve no hahavery ohatra) mety mampalahelo ihany an! betsaka ange ny sakafo azo hanina raha ny baiboly no vakiana e!

1. Faly miarahaba anao in-1 RBNIR
2. Ny fanontanian'i Tealala no novaliana
3. Ny tiako ampitaina dia ity : tsy ny fihinanana thon na tsia (izany hoe resaka sakafo) no mahavonjy amin'ny Kristiana (tsy jiosy)
15. RBNIR ( 08/08/2019 10:11)
bor2lais:

3. Ny tiako ampitaina dia ity : tsy ny fihinanana thon na tsia (izany hoe resaka sakafo) no mahavonjy amin'ny Kristiana (tsy jiosy)

Azoko tsara mihitsy ny tianao hampitaina, ary izay mihitsy no nitondrako fanazavana : misy ny diso fandray an'ilay Asa 15 dia lasa manao tsinontsinona didy hafa mbola tokony hotandremana toy ny sabata sns.... satria izireo mihevitra fa zavatra 3 sisa no tokony hotandreman'ireo jentilisa (noho io teny io)....
16. rhaj0 ( 08/08/2019 10:13)
bor2lais:
3. Ny tiako ampitaina dia ity : tsy ny fihinanana thon na tsia (izany hoe resaka sakafo) no mahavonjy amin'ny Kristiana (tsy jiosy)

manakora bor2lais.. :-)

fa ny mahantra noana sy ankizy tsy ampy sakafo (misy 1 matin'ny malnutrition isaky ny 12 minitra izy teo), ireo kosa, dia avotra raha mihinana thon :-)
17. bor2lais ( 08/08/2019 13:18)

rhaj0:

bor2lais:
3. Ny tiako ampitaina dia ity : tsy ny fihinanana thon na tsia (izany hoe resaka sakafo) no mahavonjy amin'ny Kristiana (tsy jiosy)

manakora bor2lais.. :-)

fa ny mahantra noana sy ankizy tsy ampy sakafo (misy 1 matin'ny malnutrition isaky ny 12 minitra izy teo), ireo kosa, dia avotra raha mihinana thon :-)

Faly miarahaba anao Ramose "2 étages" ô ! :-)
18. tealala ( 09/08/2019 08:55)

RBNIR:


tealala:

Dia miverina amin'izay ilay fanontanina hoe "Fihinana ve ny "thon""

Ny thon hono otran'ny misy karazany....thon inona no tena tianao anontaniana zfdy???


Ny karazany rehetra ka
19. bor2lais ( 10/08/2019 09:34)

RBNIR:

bor2lais:

3. Ny tiako ampitaina dia ity : tsy ny fihinanana thon na tsia (izany hoe resaka sakafo) no mahavonjy amin'ny Kristiana (tsy jiosy)

Azoko tsara mihitsy ny tianao hampitaina, ary izay mihitsy no nitondrako fanazavana : misy ny diso fandray an'ilay Asa 15 dia lasa manao tsinontsinona didy hafa mbola tokony hotandremana toy ny sabata sns.... satria izireo mihevitra fa zavatra 3 sisa no tokony hotandreman'ireo jentilisa (noho io teny io)....

Sao dia mba isan'ilay diso fandray koa ary RBNIR ! :-)
20. rhaj0 ( 10/08/2019 13:02)
bor2lais:
3. Ny tiako ampitaina dia ity : tsy ny fihinanana thon na tsia (izany hoe resaka sakafo) no mahavonjy amin'ny Kristiana (tsy jiosy)

Io ve tsy toa ny Ntaolo hoe, ny trafon-kena dia an'ny mpanjaka (satria matsiro). Fa ny Gasy moa tsy nanitatra hoe, any @ helo ianao raha mihinana trafon-kena.

Dia eto izany, nnisy bainbainina tao moyen-orient de l'an 0-3000 tao, asa raha narary kibo izy fa nihinana thon, dia tonga dia toriany avy eny ambony alitara fotsiny hoe, 'tsy fihinana ny thon'.

Dia giravy fa h@ izao, iliay olona mba mahita internety fa tsy nihidy tao @ vohitrakely, dia (mbola) izany no andaniany bandwidth: hihinan'ny thon va sa tsy hihinan'ny thon

mitapy mihintsy ireto mpinopino foana ireto :-)

Sa ahoana ny fahitanao azy avy any @ 69eme etage any ra-bor2lais? :-) :-)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1062