ampio fa mijaly

1. lunahdemada ( 21/09/2010 07:49)
aiza ho aiza kay ny toerana misy ny vady vita soratra raha toa ka maty ilay rangahy, ahoana ny fananana niaraha niary? manana zoky hafa reny aminay izahay ka mitaky ny anjara lovany izy voasoratra ao anty acte de notorité izy ary tsy manda ny fizarana izahay fa kosa izy dia manizingizina ary nampiseho article mihintsy fa tsy manana anjara hono io mamako io fa izay mpandova ihany, nanao ilay hoe kitay telo an dalala ry zareo tam nisoratra fa toa hoe raha misara belona vao manankery izany! dia hiala maina ve kay zany io reninay io raha izany, dia ny harena nisasaran izy mivady ve dia horobain ny hafa fotsiny, ampio aho fa mampalahelo ahy ny mamako raha marna izany!!
novalian'i Ratoa ny 20/01/2012 15:09
2. ssendra ( 21/09/2010 17:29)

lunahdemada:

aiza ho aiza kay ny toerana misy ny vady vita soratra raha toa ka maty ilay rangahy, ahoana ny fananana niaraha niary? manana zoky hafa reny aminay izahay ka mitaky ny anjara lovany izy voasoratra ao anty acte de notorité izy ary tsy manda ny fizarana izahay fa kosa izy dia manizingizina ary nampiseho article mihintsy fa tsy manana anjara hono io mamako io fa izay mpandova ihany, nanao ilay hoe kitay telo an dalala ry zareo tam nisoratra fa toa hoe raha misara belona vao manankery izany! dia hiala maina ve kay zany io reninay io raha izany, dia ny harena nisasaran izy mivady ve dia horobain ny hafa fotsiny, ampio aho fa mampalahelo ahy ny mamako raha marna izany!!

normalement raha niaraka niary fananana dia ianao vadiny no tompon'ny lova sy ny vola tahiry rehetra any ananona any, koike nanao testament manokana izy, dia tsy maintsy mahazo ny anjarany izay voasoratra ao am testament lay olona voakasika....
3. ssendra ( 21/09/2010 17:31)
ARAKARAKA ny lalàna misy am firenena hieptrahana koa io...
4. ssendra ( 21/09/2010 17:36)
RAHA ohatra indray ka efa fananan'ilay rangahy talohan'ny fanambadiana ary nisy ny contrat niarahana nanao sonia dia tsy afaka mandova ilay ramatoa....
5. lunahdemada ( 22/09/2010 12:48)
ka normal nge hoe vady tsy mandova e!! satria efa fananany le izy ve moa ho lovainy,fa izay anjarany any am ray amandreniny no lovainy; fa hoe izay anjarany iniarahandry zareo niary!!!tsy mis mits ve?
6. Ratoa ( 04/11/2010 00:27)

lunahdemada:

ka normal nge hoe vady tsy mandova e!! satria efa fananany le izy ve moa ho lovainy,fa izay anjarany any am ray amandreniny no lovainy; fa hoe izay anjarany iniarahandry zareo niary!!!tsy mis mits ve?

Tsia, tsy normal izany. Araky ny lalàna gasy dia mandova ny vady. Raha tsy nanana hafa tsy vady tokona ilay maty, dia zarain'ny vady sy ny zanaka ny lova. Taloha tsy nilana lalàna akory fa vavolombelona sy ny fomba no nampiarina: fahatelo-tànana ny an-dRamatoa raha maty rangahy amin'ny zava-niaraha niary.
Ny zaza "sary" tsy mandova, raha tsy hoe angaha mamela hafatra ilay maty.
Raha misy contrat indray, dia izay lazain'ny contract no ampiarina. Ohatra iray: ny an'ny raibeko sy renibeko natao "indivis" ny fananana niaraha-niary. Izany tsy azo zaraina raha tsy efa maty daholo izy mivady. Raha maty izany ny iray, dia mitantana ny fananana izay velona. Tsy azo zaraina na amidy ny lova (lalàna) fa rehefa maty ilay faharoa, izay vao azo zaraina na amidy, izay ataon'ny zanany eo dia mety.
Ankehitriny, mandre aho fa ny zaza ilégitime tsy mandova ary 75% an'ny vady navela sy 25% an'ny ankizy ka rehefa maty ilay vady navela ka tsy namidiny ny anjara-lovany, dia ifampizaran'ny ankizy.
Fehiny: 1°) NINONINA mitranga dia mandova reninao satria vady vita soratra ary fahafatesana no nampisaraka azy mivady.
2°) mantona mpahay lalàna
7. Bandygass ( 08/11/2010 06:36)
Manatonà expert juridiqu
8. arialy ( 18/03/2011 09:23)
Mampalahelo ny fihetsika toy izao, mbola velona ny vadin'i maty dia efa hitady handova ny zanaka velona, indrisy tsy misy fandriampahalemana hoan'ilay ramatoa maty vady.
Io ve tsy miankina oe enfant adultérin sa naturel (avant mariage) ilay zanak'ilay rangahy te handova??

Ratoa< lalàna vaovao any amintsika ve io lazainao io? sa efa hatrizay ?
inona izany zaza sary? (adultérin sa naturel)
9. Ratoa ( 18/03/2011 14:10)

Ny zaza sary dia enfant naturel, izany hoe teraka ivelan'ny tokatrano, zanaka vehivavy tsy mbola nanambady ka tsy neken-drainy (tsy reconnu dia tsy mandova raha tsy hoe mana porofo izy fa zanky rainy dia mandova an-drainy koa). Ny enfant adultérin indray dia tsy haiko ny milaza azy amin'ny teny gasy fa raha manambady ilay ramatoa adultère dia misoratra ho zanaky ny vadiny ny zaza, na dia miteraka divorce aza ny fahaterahany.
Ny fahatelo tanana dia lalàna efa hatrizay ary mihatra mandra ankehitriny raha tsy misy contrat de mariage milaza mametra ny anjaran'ny tsiray-ray avy. Ary raha misy zanaka mahay mifanaraka amin-dreniny dia mety daholo izay lazain'izy miaka avy eo.
Raha ny rariny amin'io situation voalaza etsy ambony etsy, raha tsy misy ny contrat de mariage, dia mahazo 1/3 amin'izay niaraha niary reniny.
Ny sisa an'ny ankizy ka mitovy daholo ny zanaky ny olona iray (iray ray na iray reny) eo anatrhan'ny lalàna. Tsy misy hoe zanaka tamin'ny vady voalohany na zanaka naturel na zanaka adultérin, zanaka daholo rehefa "reconnu" eo anatrehan'ny lalàna.
Ny faha samihafana mety hitranga dia ateraky ny didi-pananana (testament) na fanolorana (donation) raha namela izany ny maty.
Ny vaha olana amin'ity dia ny manantona pahay lalàna.
10. Ratoa ( 19/03/2011 18:47)

adinoko fa ny harena mainty molaly - izany hoe ny harena nolovaina avy amin'ny ray amandreny sy ny razana - dia tsy ifampizaran'ny mpivady. Ny zanaka sy taranaka ihany no mandova
11. fijo ( 30/10/2011 17:45)
misy filaharany ny fandovana,ka raha maty ny lahy dia tsimaintsy arahana io filaharana io raha toa ka tsy misy didy(didi-panana) nataon'ilay maty.marina fa ny zanaka no voalohany amin'io filaharana io ary ny vady dia ery amin'ny farany eo alohan'ny fanjakana.
ny kitay telo andalana na koa ny zaramira dia mihatra raha misarabelona ny mpivady.eto dia lova no resahina ka dia ilay filaharana no mihatra.
aza hadino kosa fa ireo mpandova dia tsimaintsy mitahy ilay vady (reny)vita soratra
12. jesuisla ( 17/01/2012 16:53)
tsy mpahay lalàna aho, f ny fantako d manana zo avoko ny rehetra na iza na iza. Izay tsy mahay miady, tsy mahay manazava, tsy mahay manaporofo ny zoany ihany no very zo. Ny zavatra misy porofo ihany no heken'ny lalàna f marina. Ary ts misy mihoatra izany. Porofoy àry f mpandova, na mpizara ianareo. raha toa ka voaporofonareo izany, d mino aho fa ho sarotra ny mandresy anareo. Izay no hevitro. Misaotra tompoko
13. zonia ( 19/01/2012 15:07)
Article @na lalàna nivaoka hoviana ary lalàna inona sy manao ahoana io narosony anaporofoana io hevitra iziriziany io? Lazaiko etoana fa efa nisy lalàna vaovao momba Regime matrimonial malagasy avy @ Ministeran'ny fitsarana t@ taona 2009. Tsy hahadiso anao, jereo eny ministera io lalàna io, na manontoana ao Direction des réformes legislatives eny @ io ministera io maka toro-hevitra fa ry zaraoe no namoaka io Regime motrimonial vaovao io.
NB: anatin'io lalàna io voaaro tsara mihitsy vehivavy.
14. Ratoa ( 20/01/2012 15:09)
Isika malagsy dia manaja sy mitsinjo ny reny sy vady ka jereo tsara ny lalàna fa miaro andreninao. Manaraka izany, ny kitay telo an-dalàna dia fomba malagasy efa tena latsa-paka lalina dia lalina ka mihatra foana rehefa tafasaraka ny mpivady, ninoninona antony. Na fahafatesana io na fisaraham-belona. Vao haingana aho no namaky lalàna mifehy ny fandovana sy fizarana fananana ary dia mitobona tsara ireo voalazako teo aloha.
Ny tena mety hoy aho dia ny manantona mpahay lalàna fa be ny mpisoloky.
Misy amin'ny internet na ny constitution na ny droit de succession malagasy, droit de la famille koa fa tadiavo.
Izaho namaky fa tsy nitàna ny références rehetra.
Na eto amin'ny serasera aza nisy nampiditra io lalàna io. jereo ilay lohahevitra hoe "hoy ny lalàna"
15. Ratoa ( 20/01/2012 15:09)
Isika malagsy dia manaja sy mitsinjo ny reny sy vady ka jereo tsara ny lalàna fa miaro andreninao. Manaraka izany, ny kitay telo an-dalàna dia fomba malagasy efa tena latsa-paka lalina dia lalina ka mihatra foana rehefa tafasaraka ny mpivady, ninoninona antony. Na fahafatesana io na fisaraham-belona. Vao haingana aho no namaky lalàna mifehy ny fandovana sy fizarana fananana ary dia mitobona tsara ireo voalazako teo aloha.
Ny tena mety hoy aho dia ny manantona mpahay lalàna fa be ny mpisoloky.
Misy amin'ny internet na ny constitution na ny droit de succession malagasy, droit de la famille koa fa tadiavo.
Izaho namaky fa tsy nitàna ny références rehetra.
Na eto amin'ny serasera aza nisy nampiditra io lalàna io. jereo ilay lohahevitra hoe "hoy ny lalàna"
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 1.3085