Moa ve atao tsianjery ny fivavahana?

1. niryna ( 25/01/2007 08:09)
Ahoana no fomba hiresahantsika ny RAR tsika,moa ve mila manao famerenana rehefa angataka aminy.Toy izany koa isika raha miresaka amin'Atra.Moa ve ny vavaka natao omaly ihany no averina?Moa ve manao tsianjery dia averimberina ilay vavaka?
novalian'i jimmy ny 07/05/2007 12:34
2. booboo ( 25/01/2007 09:49)
Misy 16 mianadahy zahay no zafikelin'ny bebenay, dia izy no nampianatra anay ny vavaka refa himotika sy rehefa hidasika t@ mbola kely. Efa samy lehibe zahay zao fa tsisy nanova ilay vavaka na iray aza :-D:-D.
Mety hoe tsianjery tokoa, raha zay no famaritana lé vavaka miverimberina lazain'i Niryna, fa nampiarina anay na izany aza ny dikan'izany hoe mivavaka zany donky tsy misy manao kinanga an'io zahay....
3. methode ( 25/01/2007 10:26)
Ka rehefa tsy mahita ho lazaina kosa ve aloha tsy aleo mba mamerina izay nampianarin'ny olona.Tsy mora le miresaka amin'Andriamanitra! Mila mianatra fahalalam-pomba vao afaka miresaka amin'ny olon-dehibe dia mety ho toy izay koa ny miresaka amin'Andriamanitra.
4. scorpion ( 25/01/2007 10:44)
niryna> Jesoa aloha raha ny fahalalana kely mba haiko no nampianatra hanao vavaka tsianjery, hoy Izy mantsy hoe rehefa mivavaka ianareo dia manaova hoe: Rainay any an-danitra,etc...
5. niryna ( 27/01/2007 02:06)
Ahoana izany raha marary isika dia mitady rano foana?Omeo rano a dada a.Omeo rano aho dada a.Averimberenina foana izany io teny io.Dia tsy ho reraka ve izy zavatra iray iny foana no angatahina?Eritreritra ny ahy io.8O8O
Na inona na inona no ataonareo amin'ny fivavahana ka amin'ny finoana dia ho azonareo izany Mt 21:22.Ny dikany dia miresaha amin'ny izay zavatra tadiavintsika arahana finoana,fa tsy hoe averimbereno ilay fivavaka satria isan'andro dia misy olana samihafa foana dia iny no resahina aminy.Miresaka tanteraka izany isika.Izay no atao hoe fivavahana,zavatra mivoaka ao am-pontsika ka resahantsika azy daholo izany.Asa aloha e.:cry::cry:
Miresaka aminy mivantana ny olana rehetra isika toy ny miresaka ny ray niteraka antsika ary raha tianao ny vavaka nampianaran'ny tompo satria mangataka ny zavatra isan'andro ianao dia tsy maninona manamarana azy io vavaka nampianarin'ny tompo io.Ny teny dia teny velona hiainana isan'andro,ny vavaka koa izany dia mety mitranga aminao na namanao na olon-kafa ka miovaova isan'andro ny situation .Miova isan'andro koa izany ny vavaka.
Ny mamerina vavaka imbetsaka mitovy dia tsy ao anaty baiboly fa fananarana no noteneniny hoe aza manao vavaka lavareny,ary ny hoe amin'ny molony no hitompony ahy fa ny fony tsy any.
6. methode ( 27/01/2007 10:36)
niryna: Andriamanitra tsy mitovy amin'ny olombelona raha tsy izany efa ela izy no tsy namaly tsony. Na tsy mamerimberina vavaka aza be loatra matetika ny zavatra angatahina nefa rehefa mahazo tsy malala misaotra akory
Ny mamerina vavaka imbetsaka mitovy dia tsy ao anaty baiboly: Tena marina ve io? Za tsy mino fa vakio daholo aloha ny Baiboly iray manontolo!
7. LazaDaddy ( 27/01/2007 11:37)
niryna:
Ny mamerina vavaka imbetsaka mitovy dia tsy ao anaty baiboly


"Raiko ô, raha azo atao, dia aoka hesorina amiko ity kapoaka ity; nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao, fa ny Anao." Mat 26:39

"Dia nandeha fanindroany Izy ka nivavaka hoe: Raiko ô, raha tsy azo esorina ity, fa tsy maintsy hosotroiko,dia aoka ny sitraponao no hatao". Mat 26:42
8. Samoana ( 27/01/2007 17:38)
Ny vavaka nampianarin'ny Tompo izany ahoana raha izany :roll:?
9. Zina ( 28/01/2007 01:58)
amiko ny fivavahana dia miresaka @ andriamanitra ...

Tsy mora le miresaka amin'Andriamanitra

mora tokoa moa izany, io ny namanao otran'ny miresaka aminy namanao ianao rehefa miresaka @ Jesosy bien sur avec fanajana...

oy i jesosy oe aza mivavaka otran'ny hypocrity (otran;ireo fariseo sy panoradalana) fa izay ao am-ponao no lazaina ny iny foana ary no miverina ...

Zay ny fahafantarako azy a...

Zao ko ry reto a alohan'ny hivavanao dia efa fantatr'Andriamanitra ny rehetra.

Ny vavak nanpianarin'ny tompo dia tsara dia tsara rehefa tena am-po no hanavoana azy misy dikany lalina be anie io vavaka io...
10. niryna ( 30/01/2007 06:49)
methode:

niryna: Andriamanitra tsy mitovy amin'ny olombelona raha tsy izany efa ela izy no tsy namaly tsony. Na tsy mamerimberina vavaka aza be loatra matetika ny zavatra angatahina nefa rehefa mahazo tsy malala misaotra akory
Ny mamerina vavaka imbetsaka mitovy dia tsy ao anaty baiboly: Tena marina ve io? Za tsy mino fa vakio daholo aloha ny Baiboly iray manontolo!

methode,ny tiako tenenina dia mitovy ilay tenenin'ny namantsika ireo.Ao am-ponao ianao no miresaka aminy toy ny miresaka ny namana na ny olona manavanana anao hitantarainao ny alahelona.Ny tsianjery tiako ho tenenina dia ny mamerimberina vavaka imbetsaka.

11. methode ( 30/01/2007 11:32)
niryna: Misy vavaka miverimberina foana ka! Ohatra hoe "Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka..."! "amin'ny anaran'i Jesosy..." Vavaka daholo ireny amiko!
12. booboo ( 30/01/2007 15:17)
Ny tsianjery tiako ho tenenina dia ny mamerimberina vavaka imbetsaka.


Niryna > omeo ohatra hoe ? ratsy angaha ny manao tsianjery ? raha tsianjery maimbo dia ié? fa raha avy @ fon'ilay oul bof !
13. Zina ( 30/01/2007 18:47)
ratsy angaha ny manao tsianjery

booboo a ny maha ratsy azy dia satria tsy avy any am-ponao ilay fa izany dikany oe tsianjery izany...
inn aloha no atao oe tsianjery e?...
ao ny olana...
14. booboo ( 30/01/2007 19:27)
Zina > zao raha averimberina zao hoe no tsianjery ouz Niryna...fa miombon-kevitra aminao zà hoe tsara kokoa raha @ fo no anaovana ilay vavaka. Nenà klou ny vavaka himotika efa hatr@ fahazaza no haverimberimberina fa ataoko @ fo e hihihihihihi
15. pissoa ( 30/01/2007 20:06)
:-D:-D:-D

Raha azoko tsara dia tsy ny tsianjery no ratsy fa ny "tsianjery tsy atao amin'ny fo". Miombon-kevitra amin'io aho. Aro fanina ho an'ny ankizy koa io raha ny hevitro, mba tena hiresaka amin'Andriamanitra fa tsy hanao toy ny hoe "Misaotra Anao fa tsy tahaka an-dranona mpanompo samy" ohatra.

Ka iza no mahita izay ataon'ny hafa amin'ny fo na tsy ataony amin'ny fo ? Mino aho fa tsy i niryna ! tsy i pissoa, tsy ... fa Andriamanitra ihany. Izy ihany no mahay hoe mety na tsia ny vavaky na ny resaky ny olona iray nataony tsianjery.
16. xxx ( 30/01/2007 20:38)
Ny vavaka dia resaka hatao mivantana @ Andriamanitra fa tsy tsianjery izany!
Ny resaka omaly dia tsy haverina anio fa hafa ny andro anio.Ary ny andro rehetra dia tsy mitovy fa samy manana ny mahasamihafa azy daholo!
17. Zina ( 31/01/2007 03:01)
booboo [ Valio ] 30-01-2007 20:27:51
Lohateny : Re : Moa ve atao tsianjery ny fivavahana?
Zina > zao raha averimberina zao hoe no tsianjery ouz Niryna...fa miombon-kevitra aminao zà hoe tsara kokoa raha @ fo no anaovana ilay vavaka. Nenà klou ny vavaka himotika efa hatr@ fahazaza no haverimberimberina fa ataoko @ fo e hihihihihihi

booboo a ka zay zany ko akory atao....
18. niryna ( 02/02/2007 22:18)
scorpion:

niryna> Jesoa aloha raha ny fahalalana kely mba haiko no nampianatra hanao vavaka tsianjery, hoy Izy mantsy hoe rehefa mivavaka ianareo dia manaova hoe: Rainay any an-danitra,etc...

Fahalalana lehibe io ka

19. niryna ( 02/02/2007 22:31)
methode:

niryna: Misy vavaka miverimberina foana ka! Ohatra hoe "Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka..."! "amin'ny anaran'i Jesosy..." Vavaka daholo ireny amiko!

Methode a raha ihinan-kanina isika dia mivavaka.Tsy maninona ny miteny hoe jesosy o tahio ny sakafonay ahasoa anay mandrakizay.Na Atra tahio ny sakafonay amena.Tena zava-dehibe mihitsy ny miantso azy mitsodrano ny sakafo sy misaotra azy.Tsy miady hevitra amin'io aho.Miala tsiny aho fa mety misy ho tohana ny olona eto.Tsy ahanao izay ahatezitra azy sanatria no ataoko fa ny manome lanja ny antony hivavahatsiaka.
Tadidin'i methode ilay hoe aza manao vavaka lavareny toy ny an'i jiosy? Taty ivelany aho vao nahita ilay izy mimenomenona mivavaka amin'ilay boky kely.Tadidio fa ny vavanao mibadabada mihira,mitalaho, mandohalika, mitomany, mananga-tanana ,miandrandra misaotra azy.Zavatra avoakanao ao am-ponao no tadiaviny fa tsy ny..
Inona izany ny izany ? Nahita olona aho nanana taratasy izy efa vita kopia tany am-piangonana ary nitazona vakana misy karazany manga, mena, maitso,miaraka ny sarikely ery ambany misy lohan'olona.Rehefa nivavaka izy eo am-piandrasana dentista aho dia mamaky ilay taratasy misy anaran'olo-masina betsaka izy,misy mpiambina,misy mpiaro,misy mpanasitrana ary mihodina ny tanany amin'ilay vakana.Fanontaniana moa ve ireo olona hivavahany ireo tao anaty fony? Moa ve iny vakana ahodikodiny iny miantso an'Atra kanefa izy miteny hoe aza mivavaka amin'ny zavatra hafa?Io foana no size-tsika eto ary raikitra foana ny ady satria ilay olona miteny no hiadivany fa tsy ny fanahy tokony ho voavonjy.Na inona na inona no angatahintsika amin'ny anarany ka naloakan'ny vavantsika na vavaka nataon'ny olona antsika dia tsy maintsy misy valiny.Misy ny miandry ary misy ny sitrapony,misy ny tsy nahay nivavaka isika

20. xxx ( 04/02/2007 10:02)
niryna:
Nahita olona aho nanana taratasy izy efa vita kopia tany am-piangonana ary nitazona vakana misy karazany manga, mena, maitso,miaraka ny sarikely ery ambany misy lohan'olona.Rehefa nivavaka izy eo am-piandrasana dentista aho dia mamaky ilay taratasy misy anaran'olo-masina betsaka izy,misy mpiambina,misy mpiaro,misy mpanasitrana ary mihodina ny tanany amin'ilay vakana.Fanontaniana moa ve ireo olona hivavahany ireo tao anaty fony? Moa ve iny vakana ahodikodiny iny miantso an'Atra kanefa izy miteny hoe aza mivavaka amin'ny zavatra hafa?Io foana no size-tsika eto ary raikitra foana ny ady satria ilay olona miteny no hiadivany fa tsy ny fanahy tokony ho voavonjy.Na inona na inona no angatahintsika amin'ny anarany ka naloakan'ny vavantsika na vavaka nataon'ny olona antsika dia tsy maintsy misy valiny.Misy ny miandry ary misy ny sitrapony,misy ny tsy nahay nivavaka isika

fantatrao ve izay tany ampony sa ilay taratasy fotsiny no hitanao dia lasa ianao nanokatra dinika ?
niteny taminao angaha izy hoe ilay vakana no miantso an'Andriamanitra fa tsy izy ?

Ny sasany eto amin'ny serasera mila baiboly vao "miteny" aminy hono Andriamanitra. Tsy hitako izay olana. Fomba iray hiresahan'Andriamanitra amintsika iny.
http://dailynews.blaogy.com/post/392/2441 , i Dailynews izao sary tamin'ny internet no hitany ary nampatsiahy azy tamin'ny fotoana iray fa mahery Andriamanitra ary nozarainy tamintsika. Inoako marina fa nanandratra vavaka kely izy avy eo nidera an'Andriamanitra. Inona no olana amin'izany.
Ka raha misy olona, kisary no manampy azy hifantoka amin'Andriamanitra, hahatsiaro an'Andriamanita, inona no olana be amin'izany ?
Ny an'ny sasany boky fitaritana atolotry ny fiangonana no manampy azy, inona no olana amin'zany ?

Mihodina amin'io foana ny resakao ry niryna, mahagaga. Mitandrema ianao, sao ny hevi-disonao sy ny hateren-tsainao tsy mahay mandinika nefa miziriziry no lasa mahakamo ny olona hivavaka sy hanatona an'Andriamantira indray ! Mitandrema hoy aho fa sao tsy hahasahy hijery an'Andriamanitra akory ianao amin'ilay fitsarana dradrainao isan'andro io. :-*
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2023 - page load 0.1472