DIA AHOANA EH!

1. rrodin ( 08/06/2004 09:29)
Dia manohy ny diany hatrany ity Madagasikara ity. Toa mbola ankamantatra foana anefa hatramin’izao izay tena lalan-kizorantsika, fa na ny mpitondra aza toa tsy misy manoka-bava manome fanazavana. Manararaotra etsy andanin’izany ireo marivo salosana mora rangitina milaza izay rehetra tiany holazaina.
Nodradraina moa talohaloha teo fa “fampandrosoana haingana sy maharitra” no atao eto... Dia izao iarahantsika mahita izao aloha ny zava-misy eh! Haingana dia haingana ny fiakaran’ny vidim-piainana ary ANGAMBA haharitra tokoa izy ity, koa dia samia maharitra eh!
Ireo heverina ho manan-tsaina sy manam-pahaizana moa indrindra ireo miasa amin’ny fanjakana dia midradradradra koa fa tokony hatao amin’izay ny fampiakarana ny karaman’izy ireo na koa fikarakarana manokana ny momba azy ireo, fa tena tafahoatra ity onjam-piainana mianjady ity... Dia mijery fotsiny moa ny vahoaka madinika manoloana izany satria tsy hahakasika azy izany tombotsoa atao angoatenda izany.
Raha tsy hiresaka afa-tsy ity ataon’ny MPANDRAHARAHA SADY MPIKAROKA eny amin’ny anjerimanontolo ity... dia hitako taratra fa lasa takalon’aina ny mpianatra amin’izao fotoana izao... dia ampitahorina ny rehetra fa ho raikitra ihany ny taona fotsy amin’ity... Dia toa misy mitarika fisavoritahana hanamafisana izany mba hilazana avy eo fa ny nataon’ny mpianatra ihany no mahatonga ny tsy fahatontosan’ny fianarana.
Mba olon-dehibe sy misaina ihany ary noheveriko fa mba matsilo sy manam-pahaizana ihany ireo zoky ray aman-dreny mpikaroka ireo kanjo indrisy...
Amin’ny maso tsy miangatra no ijereko sy ilazako fa matoa tsy afaka manome fahafaham-po azy ireo ny fitondram-panjakana ankehitriny dia satria ANGAMBA mbola tsy misy ny ho enti-manana na tsy laharam-pahamehana izany, mba misy laharany ny zavatra atao rehetra fa tsy “izay tiako anio dia ataovy anio”... Hamafisin’ireo mpampianatra mpikaroka ireo moa fa tsy hisy fianarana ho vanona mihintsy raha tsy voavaly ny hetahetany... atao ahoana fa izay ANGAMBA no valin’ny fikarohana hitany ka hampanjary ny raharaha.
Dia tena takalon’aina tokoa ny Zatovo mpianatra eh!
Amiko olon-tsotra raha mijery dia hoy aho hoe “rehefa tsy mahafa-po anao ny sehatra ametrahanao anao na amin’ny asa aman-draharaha na ny tombotsoa samihafa” dia mametraha fialana mazava fa aza mampahory ny mpianatra hoatr’izao... Aleo ho an’izay afaka mahazaka azy ny toerana fa tsy lany olo-manga ity Madagasikara ity eh!
Fa ho an’ireo efa manandra-peo sahady fa tokony hiala ny mpitondra ka hidirana ny fitondrana tetezamita dia izao no hevitro:
Tsy sanatria miaro be fahatany ny mpitondra aho... mba maharary ahy ihany koa izao fisondrotry ny vidim-piainana izao ary mampisendaotra tokoa... Fa mba mieritrereta ihany aloha vao miteny...
Hoesorina ny mpitondra dia iza no hapetraka eo??? Azo antoka ve afaka mamonjy avy hatrany ny vidim-piainana izay mpitondra ho avy eo sa hanampy trotraka ny fahasahiranana indray??? Raha ny fahitako azy manko dia eo indray isika no raisina satria efa iaraha-mahalala ny toe-tsaina sy fomban’ireo mpanao pôlitika Goaik’antitra efa nitondra ny firenena hatramin’izay ireo; satria raha ny fihiakan’ireo mitaky fiovam-pitondrana dia midika fa ireo no haverina... satria mbola tsy hita taratra eto izany mpanao pôlitika vaovao izany... Indrindra hoe olon-kafa tena MAZOTO ary VONONA hitondra ara-pahamarinana sy firenena.
Kelikely ihany ny finoako ny amin’ny hoe hisy fitondrana tetezamita mahazaka izao firenena izao ka afaka manala ny fahasahiranana HAINGANA eny fa na dia ny fitondrana hanaraka eo aza.
Mbola hampiditra antsika any amin’ny lalina kokoa io TETEZAMITA dradraina io raha tanterahina eto... Dia iza koa aloha no hapetraka eo amin’io tetezamita io eh??? Mbola hanao fifidianana koa izany sa hanendry olona??? Dia iza no hanendry ireo olona hapetraka eo??? (manomboka mitsinjaka i LAFRANTSA eto satria tsy maintsy ho olona akaiky azy no hapetrany eo) Tsarovy fa mbola tsy tafaala teto ireo voanjo mpanjanaka hatramin’ny andron’i DeGaulle... Mbola eto ny fakany ary mbola hanahirana mihintsy ny fanongotana azy... Io fakany io no mbola mamikitra mafy sy mbola manararaotra mitsentsitra mafy amin’izao fotoana izao.
Dia iza ho’ah no hapetraka hitondra raha hoesorina teo i Ravalomanana eh???
I Vaovao Benjamin ve??? Sa i Zafy Albert??? Sa i Voninahitsy??? Sa i Randriamanjato??? Sa i Elia??? Sa Raketamanga??? Sa IZA eh!??? Tokony mba ho efa hita taratra dieny izao kosa anie fa tsy atao surprise eh!
Aoka mba hisaintsaina lalina isika vao miteny sy manao zavatra fa sao ampihinanin’ny olona ny tsy fihinana eto!
Dia handeha hilahadahatra sy hanao fitakiana atsy sy eroa, dia tsy hisy hiasa fa hi-grevy hono! Fantaro ny vokatry ny atao fa vao mainka fahasahiranana no miandry.
“Tsy hisy hiasa midika tsy hisy vokatra ary dia tsy hisy horaisina.”
Aoka hifanentana sy hifankahery ary hiady hevitra am-pitoniana fa sao...
Mbola be tokoa manko no mihevitra antsika Malagasy ho badrahodra eh!


"Aleo isika hisaina tsara re-olona fa mahamenatra loatra ny fiheveran'ny hafa antsika marina ah"
Tsy aleo ve samy manao tsara ny asany sy ny andraikiny... sady ny fahitako azy koa anie toa mba mihetsiketsika ihany ny Filoham-pirenentsikia ankehitriny fa tsy mipetra-potsiny toy ny nataon'i Deba eh... I Deba anie ka nilevim-belona tao Iavoloha tao na nataony eh.... miala ao Iavoloha izy dia milentika any Frantsa dia mody kely indray aloha... tsy dia hitako izay zavatra hoe natony teto... Tsy misy itovizany amin'ny ataon'ny Filoha amin'izao fotoana izao mihitsy eh...
Ahirato tsara ny masontsika dia aoka samy hisaina lalina fa aza manaiky ho badrahodra eto foana!
novalian'i fijo ny 15/06/2004 23:26
2. xxx ( 08/06/2004 11:32)
kamo be za hamaky anilay teneninao ka .... anjaso klou isy hamaky amitina zay teneninao ???
hihihi
3. nikopol ( 08/06/2004 11:48)
Mumu : tsy miresaka politika angaha njy?
hay azafady fa xxxx kay lay izy....
4. mumu ( 08/06/2004 12:17)
nikopol nde manao solomaso refa tsy mahita tsara klé!!
5. nikopol ( 08/06/2004 12:59)
Miala tsiny mumu a! Diso solomaso aho.

Raha fitinina angamba dia ity : "Mino fotsiny ihany, dia samy manohy ny asa sy ny andraikiny, fa tsy mivebena etsy sy eroa".

Aleo aloha i rrodin no hilaza azy!
6. ravatorano ( 08/06/2004 13:29)
nikopol>aleo hanoloako azy rehefa tsy hisy na tsihitanareo izay hasolo azy ary defa miomana ianao ry nikopol hanangana ny governemanta sy hisambotra an i vaova benjamin ,zafy,voninahitsy,sy ireo miseho be hatoka rhtr irero
7. ramoul ( 08/06/2004 13:35)
rrodin tsy afaka fintinina ve ilay izy fa tô lava be mintsy sady tsy voavakinay mintsy le izy? azafady indrindra rrodin à!
Misaotra
8. nikopol ( 08/06/2004 13:56)
Andriamatoa Prezidà Ravatorano, izaho namitina fotsiny fa tsy tompokevitra akory.
Na izany aza tsy miamboha adidy ny tenanay fa io ilay nolazaiko tary aloha hoe mbola ho resahinay io rehefa mihinana an'ilay plateau de fruits de mer izahay.
9. kitjo ( 08/06/2004 15:57)
Famintinana:
Tafalatsaka lalina be i Madagasikara,fanina na ny entina na ny mitondra fa samy mandeha aloha dia ho hita eo

Ny olona mba efa manana ny toerana misy azy hono mampijaly ny madinika fa mbola miatdy ny tombotsoa manokany ihany...

misy miteny oe harodana ny fanjakana: d iza no hasolo azy?? Mbola resaka hafa koa ny fametrahana azy eo fa aleo zareo ihany no hanohy ny asa aloha.

zay ngamba ny hamintinako azy fa aleo rrodin hitsara raah diso fandika aho
10. kitjo ( 08/06/2004 16:01)
ny hevitro ndray izao

Ny tena fahadisoana lehibe nataon fanjakana "faux pas" amiko dia ny fandraisana fanapahan-kevitra maika loatra tsy nolalinina

ohatra, efa noresahiko tany @ toe-karena:
- detaxation: araka nolazaiko oe ny hialana @ inflation dia tokony hatsaraina sy hampitomboana ny vokatra ao an-toerana inddra ny PPN ary ahena ny entana ampidirina,
Nefa inona fa natao ny detaxation, vao mainka nampitomboina ny importation.

Misy sahy milaza ve isika, araka ny hevitra nolazain zareo oe, be lotra ny "exportation" tsy mifanaraka @ "importation" fa zareo ve ......e???
M/kara ange ka tsy manao "exportation" izany e, satria ny vahiny no tonga ao mividy ny vokatra,matieres 1eres, @ vidiny mora, prix local, d izay no vola miditra @ mpamokatra, rfveo ny haba tsy misy miditra ara-dalana @fanjakana.
Exportation ve izany???
11. kitjo ( 08/06/2004 16:05)
taux directeur:
Efa nolazaiko kao io tao @ toekarena oe ny taux directeur no tokony ampiakarina aza vao manomboka fts ny inflation ary ambony be ny taux (efa ho 300% izao)

Satria???
Lasa be ny olona mindram-bola, dia lasa betsaka ny vola mihodina, mazava ho azy midina ny sandany (loi de l offre et de la demande). satria fmg no alaina.
Rehefa mora ny interet dia kamo ny olona hiasa fa manantena hindram-bola foana, mihena n famokarana....cercle vicieux...

d inona moa fa vao mainka nampidinndrafanja le taux directeur
12. kitjo ( 08/06/2004 16:08)
Bdb fa lasa mitatra le resaka satria tokony ho any @ resaka toekarena fa zany oe nifandray t @ le resaka tato

Fa reny niaranahita ireny:
Nihemotra ndray ny fanjakana, volana vitsy monja, oh oe kilalao zany tsy haiko e.

zao vao nosintonina ny @ detaxation sasany. Tsy ampy ny communication, tsy haiko iza no tompn andraikitra @zany. Raha ny marina tokony efa napetraka hatrany am-boalohany ireo fepetra ireo, farafaharatsiny oe ny entana tsy hita ao Dago nefa ilain olona andavanandro no no-detaxer-na. Ankoatra ny @ resaka fampianarana sy fitsaboana
13. kitjo ( 08/06/2004 16:10)
Tao anatin 4 volana dia in2 nampiakarina ilay "taux directeur",
Taiza re no nisy an'izany e????

Ny mpanapakevitra ve no tsy mahay na tsy mihaino ny mpanolo-tsaina?
Sa ny tompon'andraikitra mitsy no tsy mandinika ka tsy mahay mampihatra ny "theorie" fa manao copier-coller" @ any ivelany?
14. kitjo ( 08/06/2004 16:13)
za tsy manakiana be fahatany ny fanjakana ary miombon-kevitra tanteraka @ rrodin oe aleo aloha hiasa
Fa critiques constructives no nolazaiko.

Bdb koa ny zavatra teo aloha no mila narodana tanteraka mihitsy aloha, ka matoa mbola misy ny stabilite politique dia aleo aloha hanarina ry zareo. Na zany na tsy izany domina kely eny antenatenany eny ihany fa nddray mandeha anjambany.
Fa resaka grevy sy fitakiana lava ity aloha tsy vahaolana mitsy e.

Misy ny zavatra mbola prioritaire izao fa tsy vahaolana personell
15. fijo ( 09/06/2004 00:25)
tsy mahavoa eco aho ka tsy mahita lazaina momba io,fa ny hoe fanapahankevitra tsy voadinika tsara kosa aloha dia tohanako fa marina.
maro ny fanapahankevitra noraisina haingana loatra ka tsy voahevitra tsara ny vokany.
ary ny sersera koa moa dia tena tsy ampy mihintsy.
16. samoina ( 09/06/2004 07:21)
Anjaran'i rrodin indray izao no mamintina ny voatenin'i kitjo saika mody lava kely satria notapatapahiny ! hihihi !
Vazi2 atao fa nareo manoratra sy manoro hevitra, zahay mamaky sy mandray ny tandrify anay fa tohizo hatrany e ! Ento amim-pitsikiana avokoa na izany aza fa fadio ny manenji-dresy fa samy miezaka ny hampiarina an'i Gasikara ny ankamaroantsika .Ny hevitry ny maro mahataka-davitra, na fohikely na llllaaavaaabbbeee !
17. angie ( 09/06/2004 08:21)
lava loatra kosa alou ka tsy vita e sady ny solomasonay efa mila soloina fa tsy mahita tsara, no roddin aza tsy niverina intsony.
fa na izany aza tsara ny resaka toy izao kah.
18. kitjo ( 09/06/2004 17:15)
hihihiihhi
azafady e, tsy tafavoaka le inspiration raha vao amboamboarina fa azafady e


Za aloha d tsy "pour" @ le oe fandrodanana fanjakana e,
@zay tsy hijanona tsn raha tsy 30000fmg ndray ny euro d maty aty a,hiihhihiih

Amiko d tokony handinika sy hanao etude tsara zareo alohan handray afanpahankevitra, fa ny zavamisy ao Dago manko mitsimbadika @ Theorie sy ny realite mazana ka tsy tokony hampihatra Theorie anjambany b fts

Inddra2 ny resaka "communication" @ vahoaka dia tsy misy mitsy mba manazava ny sain olona farafaharatsiny.
Efa mi -reconnaitre manko zareo fa tsy nety le teo matoa niverin-dalana kanefa tokony mba asina resaka ihany @ vahoaka fa d miandry ze fidonany fts ny olona

Raha olona mahay resaka toe-karena dia tsy mila fanazavana fa efa mazava izao fa oe aleo miandry andry zareo miasa satria manaraka ny procedures mihitsy zareo izao, fa ny olon-tsotra tsy mahay anzany fa ny vidin'entana miakatra ihany nohitany ka tokony mba hanisy resaka ihany rafanja!

Raha misy ny korontana manko d ny asany ihany no ho voatsembatsembana.
19. moi ( 10/06/2004 08:43)
Ny fahadisoam-panantenana angamba dia ny fiheverana izany hoe Fampandrosoana haingana ..
Fa hita ho be fahavalo aloha le fitondrana e !
Jereo fa ny mpanohitra be tabataba dia efa saika teo daholo, na tsy nahazo seza.

Ny fahazoako ny anton'ilay detaxation : satria tsy miditra amin'ny fanjakana akory ny vola fa lasandry zalahy, dia aleo ho faly ny mpanafatra entana, ry mpisaosy koa tsy misy hohanina firy intsony. Fa mitombina kosa hoe tsy miantraika any amin'ny tantsaha loatra ny entana natao detaxe...

Resaka Universite : toa hoe tiana akatona mihitsy izy io mba hampandeha be ny eny amin'ny universités privés, satria maro ange no sady mpampianatra eny e !

Fa ny sandam-bola inoako fa hisy fiovana amin'ity volana ity satria ho tafapetraka amin'izay ny marché en continu fa tsy toy ny teo hoe maraina ihany ny marché interbancaire ; fa na izany aza tsy lany hevitra mihitsy ny sasany ; ny lalàna momba ny fampiasana vola devizy mihitsy eto amintsika mihitsy no misy irika azo ilalaovana azy tsara e !
20. jhouhlambout ( 10/06/2004 11:57)
...... ié
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.3561