fambolena vary SRI

1. ankoay ( 03/12/2003 12:43)
arahaba daholo,

75% ny gasy hono dia tantsaha avokoa. nefa dia mbola tsy tratra foana ilay fanamby hoe "hahavita tena ara-tsakafo amin'ny taona 2000" nolazain'i raika lahy iry? sa niova sata niova andriana dia tsy izany intsony indray zao no malza? atao daholo izao tetika rehetra hiadina amin'ny kere izao nefa ange dia eo am-baravarana ny vaha olana eh!!! azavaiko!! mba fantatrareo ve izany atao hoe fomba fambolena vary SRI izany? Io teknika fambolena vary io dia teknika izay noforonontsika gasy ary efa manomboka mahazo laka eran-tany ny vokany satria dia mety ahazahoana hatramin'ny 12 t/ha ny rendement raha hay tsara ny mampiasa azy. nefa indrisy fa dia odian'ny tompon'nadraikitra fanina foana izy io (agronome moa ny filaza azy ireo sa politisianina sa ...jamba), ary tsy mba asian'dry zareo sira akory hany ka lasa siaka tompony indray ny mangataka atiny.. dia vonona ery ny fanjakana hanao conference maro hamongorana ny fahantrana, handany vola be hikaramana consultant vahiny,... nefa izay mba hanokana vola kely hanamparitaka io fomba fambolena io aza tsy atao... fa inouna kay no antony?
novalian'i hery ny 04/02/2005 10:23
2. pitchou ( 03/12/2003 12:53)
misaotra an'i ankoay nampiditra io resaka io eto!
tiako ho marihina kely fa nandritra ny taona 92 à 95 de maro tokoa ny ONG sy ny sisa, na dia tsy programa mikasika ny fambolena aza nanaparitaka azy io! hitako izany nandritra ny fanadihadiana nataoko erak'i mada! hatrany @ farany ambanivohitra! saingy angamba ny tantsaha tena mila azy io tsy tena mbola vonona tsara handray ilay teknika! mitombo be dia be tsy sahala @ mahazatra azy manko ny asa atao rehefa hampiasa SRI! metyy ho isan'ny antyony izany!
3. tendro ( 04/12/2003 15:51)
Tsetsatsetsa tsy aritra nomba hitenenako eto e! Voalohany satry vokasika mivantana amin'ny maha AGRONOME, faharoa amin'ny maha mpanetana sy mpiasa any ambanivohitra lavitra ny renivohitra.
Malahelo aho milaza aminareo fa voalohany dia tsy mahomby io teknika io, tsy tian'ny tantsaha koa izy io ary farany dia tsy mifanaraka amin'ny zavamisy iainan'ny tantsaha(context) any ambanivohitra.
Ajanoko eo aloha iny fa ity misy zavatra hafa homarihiko: tsy isika malagasy akory no nahita azy io voalohany, nanamafy ny teknika isika fa tsy nanao decouvert. Miara miasa akaiky amin'ny olona 2 aho, ny iray nahavita doctoratary ny iray mpianatra gasy nivoka avy ao Cornell Univ, US tamin'io, izay no ahafahako milaza izany. Tsy holazaiko ny anarany fa andefaso e-mail aho dia afaka manome fanazavana misimisy. Avelako eo indray iny, fa bola misy zavatra hafa indray ity: tsy mahay ny agronome gasy fa mahalala fotsiny ny context aleo hakana consultant raha izay no handehanana haingana. Izao no tiako ho tenenina, tsy capable hiasa sy hanamafy ny eny ambanivohitra "izahay" raha tsy efa misy fiofanana manokana atao. Tsy fahadisoanay io fa ny fomba fampianaraha eny amin'ny ambaratonga ambony no efa mila fanatsarana sy fanavaozana.
Hiverina amin'izay aho amin'ny antony tena lehibe indrindra tsy ahafahana manaparitaka ny teknika tsy inona fa ny tena lafiny lalina ara-teknika amin'io fomba fambolena io.
hadihadio tsara ity holazaiko ity:
1./Fambolena tsotra
10 ariary ny volan'ny tantsaha hamboleny tany 1 ara, mila heri-tsandry 5 ariary ary ahazahoana 17 ariary. (tombony 2 ariary)
2/ SRI
10 ariary ny volan'ny tantsaha hamboleny tany 1 ara, mila heritsadry 50 sy zezika 5 ariary, METY ahazahoana (raha voafehy ny teknika) 70 ariary. Tombony 5 ariary.
Fanontaniana voalohany : iza no hiantoka ny 50 ariary, raha misy miatoka ka tratry ny andro ratsy dia very ny vokatra misy assurance ve hameriina ny volan'olona ?
Fanontaniana faharoa: Iza no tianao miasa adiny 5 ianao dia mahazo 2 ariary ? sa miasa adiny 50 dia mahazo 7 ariary?( mety tsy hahazo mihintsy aza )

Dia omeko anaro ny fitenenanana fa efa lava loatra.
Misaotra dia manantena ny hiahaona amin'ny tohiny na amin'ny serasera hafa.

Tendro, namana
4. tendro ( 04/12/2003 15:55)
Misy hadinoko kely, misy kajy hafa nataoko amin'ny resaka toekarena nahatonga ilay 7 ariary fa tsy tonga dia nampifanalana akory. Efa manana zezika ny ankamaroan'ny tantsaha. ary efa manana heri-tsandry
5. xxx ( 05/12/2003 18:57)
SAlama aby !
dia efa tena nahatonga resaka maro io teknikam-pambolena io ; ny tompony Gasy ve sa vazaha ? Mompera sa viet sa iza ..sns .. le izy anefa tsy de zay no olana noan'ny tantsaha maro fa hoe afaka ampiasainy ve idrindra ra ha olona zatra namafy "fafykatrana tsy mikarakara tsy niava ... na eo aza ny fanaentanana isan-karazany de tena ilaina marina ny fampiadiana ny teknika sy ny kolon-tsaina sns... za dia mihavitra fa tsy hahomby foan io raha à velaran-tany lehibe kokoa satria dia saortrea ny fikarakaraka azy mety ketsa tanoraonra kokoa de ampy...
Momba ny tsy faham-piantsakafo indray dia mino aho fa tsy hoe ny fambolem-nary ihany no lalana hahampy nysakafao ka tsy de miombon-kevitra loatra aminao aho ry Ankoay. Afaka tsara manao voly na asa hafa fa tsy voatery hamboly vary foana ny olouna !
Metyhoe mandeha mianatra solon-tsaina ohatra de manao mpikirakira izany amin'nyorinaasa na miasa @ orinasa afak'haba . Tsy voatery hambolu y inaoa vao ampy sakafo...
hareo alou fa de mazotoa eh
6. Py ( 04/02/2005 09:32)
Mba manana ambara kely momba io SRI io.
Ny zavatra tsikaritro aloha dia tsy mbola ampy ireo olona mpanetana ny fampiasana azy io satria ny maro amintsika tanora rehefa mahavita fianarana dia malaina be ery hidina eny ambanivolo na dia miankina @ izay aza ny fianarana natao, araka izany dia tsy ampy ny technicien ary mpamboly anefa mila olona hanampy azy. Sady koa anie mbola mahavoa atsika dia izao ! hoe rehefa midina eny ambanivolo dia Tambanivohitra daholo kanefa raha @ izao zava-misy eto amin-tsika izao no jerena dia ny miditra @ secteur primaire ireny izao no vahaolna voalohany indrindra raha te ho tafita ianao eo @ fiainana koa dia mampahery anareo rehetra fa ny tanintsika mbola midadasika e!
7. hery ( 04/02/2005 10:23)
Tena tia dia tia ny hidina any ambanivohitra tokoa ny olona kah. Ny olana fotsiny dia hoe hivoaka ho faty ohatran'ny kakana any ve? Raha marary tampoka any dia handeha tongotra kilometatra maromaro vao mahita hopitaly. Sarotra be vao hahita ny zavatra isakarazany ilaina andavanandro sy ny sisa...
Mazoto ny ho any mihitsy fa izany hoe mbola tsy milamina ny any dia aleo mihainohaino @ vil alou :@
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2023 - page load 0.1362