"laïcité de l'Etat"

1. virijiny ( 28/06/2003 19:16)
Resabe izy io tato ho ato. Ka hoy aho hoe : "la liberté se termine là où celle des autres commence". Noho izany dia tokony ho hajaina hatrany ny fahasamihafana eo amin'ny mpiara-monina. Na izany aza anefa dia tokony ho aseho amin'ny alalan'ny fihetsikao ny finoanao fa tsy natao ho aderadera na ho dradradraina fotsiny akory.
Ny tenako izaho dia kristianina ary tomponandraikitra amina toeram-piasana. Kanefa tsy izaho velively no hanery ny hafa hanaraka ny finoako.
Araka ny hevitro izany, dia eo amin'izay sehatra rehetra misy olona samy hafa finoana ( ary mety misy mihintsy aza ny tsy mpino )dia tsy tokony hampidirina ny resaka fivavahana. Fa ny toe-tsaina sy ny fomba fiasa no tokony hanehoana izany.
Ny hevitra hono tera-bary koa dia mbà miandry izay eritreritra avy any amin'ny hafa ny tenako mikasika io lohahevitra io.
Misaotra Tompoko. Tapitra *****
novalian'i fijo ny 20/02/2004 12:08
2. trimo ( 28/06/2003 08:13)
ny fifanajana dia tokony hipetraka foana @ zava-drehetra n'inona inona
3. julianna ( 28/06/2003 08:13)
Raha amiko aloha dia samy manana ny finoany ny olona tsirairay nefa tsy tokony ho hanaratsy ny finoany sasany fa samy manaja ny azy daholo .
Ka tsy atako ho mampisy olana amin'ny mpiara-monina amiko na inona na inona ny finoany.
4. dd ( 28/06/2003 12:03)
Ny ahy ilay lohateny hoe Laicité de l'Etat no tiako itondrana ny resaka. Ny valinteny 2 teo mantsy dia mirona fotsiny any amin'ny hoe tokony hisy fifanajana, tokony tsy hanaratsy ny an'ny hafa ...
Ny mahatalanjona ahy nefa dia ny fombandry zareo any @ bekintana; Ahoana kay, ho anareo zay any amin'ny bekintana angamba afaka mamaly azy kokoa, raha tsy diso aho, hatramin'izay nisian'ny bekintana ny bekintana, ny filoham-pirenena dia mianiana eo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka ? Tsy ny maha Bekintana azy akory fa noho ny fiavian'ireo olona tonga tany izay kristiana saika 99% angamba no nahatonga izany ary notaizana ny olona mba ho tonga kristiana dieny mbola zaza ...
Ry zareo kely maso avy any atsinanana indray dia miaina ao anatin'ny buddhisme, ary na hisy hilaza aza hoe tsy azo atao ho isan'ny fivavahana io, dia mahagaga fa tongan'io hatrany amin'ny toetran'ny tsirairay eny antampon'ny fitondrana ka hatramin'ny zaza menavava vao miana-mandeha! ny namana avy any japana angamba afaka manisy resaka momba an'io.
Dia ahoana izany ... aiza ho aiza ilay resaka laicité, mba mahagaga ihany fa ety amindry zareo eoropeana no asiana ilay resaka, ny an'ny sasany efa antsoiko hoe "naturel" izany laicité izany, ...

zay fa tohizo!
5. xxx ( 28/06/2003 17:02)
ok! ndao ifarimbona hanabe ny olom-pirenena amin'ny lafiny rehetra fa resabe iza laicité de l ' état izany .Tsy hisy intsony fanindraindrana ny foto- pinoana izany raha manam- pahalalana sy fahendrena ny tsirairay avy
6. xxx ( 30/06/2003 17:41)
io resaka laïcité io dia tsy dia hain-dry zareo amerikana loatra satria any aminy tsy misy an'itony séparation de l'église et de l'état itony, ka izany no mahatonga an-dry zareo tsy mitovy fandalinana ny zava-mitranga toy ny eoropeana.
eto Frantsa kosa ny resaka laïcité dia vokatr'ireo fanenjehana noho ny foto-pinoana.
marina fa raha manana fahalala dia afaka mihoatra ny firaiketam-po amin'ny finoana sy ny fivavahana, nefa izany tsy garantie koa hoe ho tonga olo-pirenena matotra ! inona koa anefa ny dikan'izany ?
7. arison ( 01/07/2003 12:24)
eto raha izaho manokana dia tsy misy tokony hisy probléme io resaka io satria samy notaizana
t@ rafim-pinoana nisy azy avy iska ka tokany samy hanaja sy hanaraka tsara ny fotom-pinoany;ary farany tokony tsy hisy
ny fifanenjehana eo @ fahasamiafan'ny finoana.Ka manentana antsika ary hanao ezaka mba hialan'ny fifanenjehana eo @samy mpino mba hialana @ io olana io
8. rahasinay ( 02/07/2003 08:59)
maro ny antoko na ny marina angaha dia karazampivavahana:ao ny Kristianisma, ny boudisme, ny hindouisme, ary izy ireo dia samy manana ny heveriny ny ho andriamanitra izay inoany. ny tiako hatongavana amin\'izay fanamarihana izay, raha hiresaka ny hoe \"laîcité de l\'Etat\", na hoe ny tokony hisarahan\'ny raharaham-pajakana sy ny fivavahana dia ny Kristianisma no mby antsaina voalohany. ara-tantara dia io fivavahana kristianisma io no fitaovana nentidrizareo tandrefana hankana ho zanatany ireo firenena faritra atsimo rehefa nafangaron\'ny tamin\'ny hoe civilisation, tsy afa bela tamin\'izany ny malagasy raha ho raisina ohatra ny zavanisy teto hatramin\'ny faraparan\'ny vanimpotoana faha-mpajaka, nandalo ny fanjanahantany. izany hoe toa natao fitaovana politique ny fivahanana kristianina io. ary milaza miara mahita aminareo aho raha hilaza fa ny fanonganam-pajakana na fakana fahefana tato ho ato dia nadray anjara be tao ireo fiangona-dehibe nisy teto amin-tsika....Ny tiako hisintonana ny sain\'ny maro anefa dia izao moa tena izay tokoa ve ny hoe fivavahana kristianina ? raha raisiny hoe ny kristianina dia disciple de Christ, amiko ny antony hivavahana ny fianana mandrakizay any ankoatran\' izao mandalo misy ankehitriny izao fa samy ho faty daholo ihany. Izany hoe raha fintinina dia samy hafa ny politika sy ny fivavahana kristianina. ary tsy misy tokony hifandraisany.Farany hindrana kely ny vazon\'ingahy sareraka izay aho manao hoe fa any andanitra moa misy politika, moa misy hafetsifetsena.....Aza tezitra amiko an!
9. xxx ( 05/07/2003 13:06)
Hovalin'ny teninao farany teo. Hoy ianao : "samy hafa ny politika sy ny fivavahana kristianina, ary tsy misy tokony hifandraisany"

Ka ny olona ao amin'ilay fivavahana kristiana anie tsy miaina fiainana any ankoatra na eny amin'ny volana fa eto amin'ity izao tontolo izao ity e! Ny tiako lazaina dia hoe, raha tena toetra ara-kristiana no entiny eo amin'ny fiaraha-monina dia inona moa no maharatsy izany? tadiavinao tsy afaka hanao politika na hidinika ny amin'ny fiaraha-monina ve izany ny kristiana, satria havahanao izy sy ny politika?marina fa tsy tonga lafatra io toetra io na dia miezaka mafy aza izy; fa aza atao kosa hoe tsy misy ifandraisany ny fivavahana kristiana sy ny politika !! asa aloha.
10. xxx ( 07/07/2003 15:21)
raha eto Madagasikara dia mba itodiho kely aloha ny tantara : ny rafim- pitondrana nifandimby. Aza adino ihany koa ny rivotra mitsoka eran - tany amin' izao fotoana izao: demokrasia,fanajana ny zon' olombelona sns.........
Laicité de l 'état ???Zava - doza noho io no hiseho fa aleo aloha handeha amin'izao .
11. sorohitra ( 06/09/2003 19:34)
Io resaka \"laïcité de l\'état\" io dia an\'i Frantsa manokana, natsangany taoriana kelin\'ny révolution, ary avy teo nataony copier/coller tany @ ireo tany rehetra nozanahany, anisan\'izany i Madagasikara. Asa raha marina izany fa ny constitution française irery - sy ny ex-colonies - ihany, hono, no misy io \"laïcité de l\'état\" io. Rehefa jerena tokoa, hono, ny lalam-panorenana any amin\'ireo firenena rehetra hafa, eto Europe fotsiny ohatra, dia tsy vitan\'ny hoe tsy misy io fa tena miditra lalina mihitsy ny fivavahana ary mavesa-danja ny Fiangonana eo amin\'ny raharaham-pirenena (Espagne, Portugal, Angleterre, Autriche, Belgique, Suède, Norvège, sns). Any Allemagne aza, hono, toa mandoa hetra ho an\'ny Fiangonana daholo na mpivavaka na tsia.
Any Amerika-Atsimo any dia tsy ho voafidy mihitsy ny mpanao politika tsy katolika.
Ny amerikanina moa dia efa tsy lazaina intsony, ary tsy ilaina hazavaina lava eto akory ireo firenena islamiques eran-tany. Na ny mpitondra kominista aza, hono, dia nanana ny fivavahany dia \"Ny tsy finoana na inona na inona\".
Ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka tatsinanana indray (Chine, Japon, Inde, sns...) dia tsy miafina ary tsy manafina ny finoany na any an-tranony, na eny ankalamanjàna, na amin\'ny lanonam-panjakana, na any am-piasana. Iza anefa no sahy hilaza fa \"lany andro amin\'ny fivavahana fotsiny japonais sy ny sinoa ?\".
Ny tiana ambara dia :
1- Tsy mbola nisy vazaha tonga tany M/kara dia efa tanaty filôzôfia malagasy ilay hoe \"Zanahary\". Nanamafy sy nametraka rafitra fotsiny no nataon\'ireo misionera frantsay sy anglisy ary norvezianina.
2- Raha manabaribary ny finoany ny mpitondra, ka tsy manery ny tsy mitovy finoana aminy hivavaka na hitovy fivavahana aminy, inona no olana ?
Mety misy hiteny angamba hoe \"tsy mpivavaka daholo ny malagasy ka tsy tokony haneho ampahibemaso ny finoany izy @ fanatanterahana ny raharaham-pirenena\". Dia hamaly ny hafa hoe \"mifanohitra tanteraka amin\'ny finoanay sy ny fivavahanay ny ataon\'ny mpitondra rehefa manatrika joro sy zavatra mitovitovy amin\'izany izy\".

Fehiny :
1- Avelao ny mpitondra ampiasa izay REHETRA fantany fa mety hampandroso ny firenena sy ny mponina ao aminy. Rehefa tonga ny fotoam-pifidianana dia ny vahoaka no hitsara azy.
2- Tsy aretina ny fivavahana, na dia azo ampiasaina, toy ny zavatra rehetra, hanaovan-dratsy aza.
3- Ny tena \"laïcité\" dia ny famelàna ny rehetra (anisan\'izany ny mpitondra) hanao sy haneo izay fivavahana tiany, izany hoe misy fahafahana. Raha tsy diso aho toa mamonjy lamesa saiky isan\'alahady ry Chirac mivady (katolika). Ry Rocard (protestanta) dia nandeha nitory teny sy nanao conférences tetsy sy teroa nandritra ny naha-praiminisitra azy. Jospin indray (protestanta) toa tsy mpiangona loatra. Ireo mpanao pôlitika jiosy rehetra eto Frantsa ireo mivavaka isan\'asabotsy any @ synagoga daholo ary tsy menatra ny mitondra kippa @ fotoana ilàna izany (ry Chirac mbamin-dry Jospin koa aza asainy misatroka kippa rehefa mitsidika an-dry zareo).
4- Raha sakanana tsy hahazo miaina ny fivavahany ny olona dia tsy \"laïcité\" intsony izany fa ilay filôzôfia kominista taloha izay nandrara ny fivavahana sy nanenjika ny mpivavaka.
12. xxx ( 10/10/2003 13:09)
N'aiza n'aiza aleha tsy voahaja akory io, toa tenenina sy dradradradraina fotsiny fa misy manao ihany e;
raha tsy hijery raha tsy ny eto amintsika fotsiny aho,
angaha moa tsy terena ny mpiasa hivavaka any am-piasana isaky ny alakamisy hariva,
dia angaha koa moa ny nanaovan'ny filoha amperinasa propagande t@ fotoanany voalohany tsy t@ alalan'ny fivavahana (hoe filoha lefitry ny FFKM moa izy izay raha tsy diso aho),
dia raha mandinika koa ianareo, rehefa misy resaka fivavahana eto ka mila manam-pahefana eto @ fanjakana, rehefa katolika dia ny piraiminisitra no alefa, fa rehefa protestanta dia mandeha foana ny filoham-pirenena, tsy haiko aloha fa zavatra mba tsikaritro fotsiny iny!
13. xxx ( 09/11/2003 13:34)
Ka katôlika zany sa protestanta le Etat?
14. jhouhlambout ( 26/01/2004 20:26)
Athé
15. fijo ( 28/01/2004 11:18)
izaho izany no ETAT satria izaho tsy mino.ary mihaiky ihany kay ianareo mpino fa mampisy korontana io fonoan'areo io
16. livakely ( 19/02/2004 17:34)
Sady mampikorontana Fanjakana no mampikorontana Fiangonana ny fifampidiran'ireo na ho rahoviana na ho rahoviana ary na iza na iza mpitondra mahay sy kinga eo.
Ny an'ny be kintana anie tsy mifampitsabaka mihitsy e.Diniho ny zava-misy eto an-tanana e !
17. fijo ( 20/02/2004 12:08)
raha vao io finoana io no mitondra dia loza foana izay.jereo iran
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.3232