Antanin' anandrano sa FJKM

1. xxx ( 13/06/2003 18:57)
mahalasa saina ihany ity olana miseho ] FJKM ity
ahoana ny hevitrareo @ ao atanin' anandrano
2. xxx ( 13/06/2003 09:50)
Tsy olana miseho @ FJKM ny zava-miseho ao @ antaninanandrano. Fisehoanjavatra tahaka ny zava-misy rehetra ireny. Na ny Fiangonana Protestanta ihany koa anie (FJKM na FLM) mba niala tamin'ny Fiangonana Katolika taloha e. Be dia be ny nanome tsiny tamin'izany fotoana izany kanefa izao maninona? Ka aza mora kivy fa samy manana ny fanomezan'ny FAnahy Masina... ny sasany nantsoina hamorona fiangonana vaovao sns...
3. jahary ( 14/06/2003 10:31)
Miarahaba e

Marina ny hoe tsy olana io.Tokony miaritreritra ireo milaza fiangonanaara-tantara hoe:MANINONA NO MISY NY FITRESAHANA TAHAKA IRENY?Rehefa tsy ao anatin'ny fiangonana ara-tantara ve de tsy izy fa lazaina foana hoe sekta?Ekena fa misy ny manao dikan-teny mivilana @ baiboly nefa tokony hojeren'izy ireo io anton'ny fialana na fivakisanaio.
4. jao ( 07/10/2003 16:59)
Miarahaba;Rano raraka tsy azo raofina ny fisarahana toy ireny.Tsy misy afaka milaza fa ny fisarahana dia sitrapon'Andriamanitra .Anatra hoan'ny manaraka iny.Mahereza daholo hotanteraka tokoa anie ny fampiraisana avy @ Fanahimasina.
5. kakalahy ( 10/10/2003 08:09)
Ary ahoana moa raha ovaina ny loha-hevitra hoe : Antokom-pivavahana sa KRISTY JESOSY ? Tsy izay ve no matotra kokoa ?...
6. sioka ( 13/11/2003 13:57)
Salut daholo !
Asa izay hevitrareo fa ny fanahin'ny fampisarahana dia tsy iza fa ny devoly ! betsaka ny resaka heno sy mandeha momba an'io Antanin'anandrano io fa hoe misy fanahy mamitaka ao @ io past mitondra azy io ary nandefa hafatra isaky ny FJKM eran'i Madagascar ny foibe milaza fa mpanompo sampy io lehilahy io ka izay manaraka azy dia mpanompo sampy tahaka azy koa .
7. njivo ( 19/11/2003 16:35)
Samy manana ny fandraisany azy tokoa ny tsirairay fa amiko dia ny "Apokalipsy 3 : 11" no hitondrako azy
Tano mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satro-boninahitrao
8. moi ( 24/11/2003 11:14)
Ny fiangonana aloha nivaky, fa ny mpino koa ve mifanavakavaka ?
Amiko, misy olona ho voavonjy daholo any amin'ireny fiangonana maro isan-karazany ireny, na katolika io, na protestanta, na pentekotista... na anandrano sy izay tsy voatanisa, ary misy ho very ihany koa. Satria tsy ny fiangonana hiangonana no mahavonjy, fa "ny Zananilahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay." Jaona 3 : 16
9. xxx ( 17/12/2003 13:33)
iza kou no nilaza any i sioka fa manompo sampy io fiangoanana io?aza mba minomino zay resahan'olona wa?. tano mafy hono zay anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao? de anjaratsika tsirairay avy no mieritreritra,
10. livakely ( 12/01/2004 17:57)

raha ny tokony ho izy dia "sujet" hafa mihitsy izy ity, sady ilana famakafakana tsarasatria mahakasika ny fiainampanahin'olona maro.
Tokony ho fantatra tsara aloha hoe:
- inona moa ny FJKMary inona no foto-pinoany
-inona koa no rafitra misy ao aminy
-iza avy no manana fahefana hanao ny foto-dalana sy fitsipika anatiny ary iza avy no tokony ampiharana izany
- efa mba nisy fotoana ve nahafantarana ny tena olana ka nijerena izany ifotony.
-inona marina no zava-nisy tao A F taloha ka nahatonga azy hisintaka ny FJKM sady nahatonga ny Foibe FJKM hanala azy tsy ho ao naty firaisambe intsony;
-aiza ho aiza ny tohin'izany rehetra izany amin'izao
Tokony ho ataontsika alohan'ny hilazana vaovao dia ny mamakafaka sy manadihady ny manodidina ilay vaovao rehetra.
Misaotra daholo
11. hntsoa ( 14/01/2004 09:55)
Za manokana alo de nahare zvt bdb momba anio pasteur io na ratsy zany na tsara fa za tsy mpivavaka tao ka tsy d mahalala loatra.Fa na izany aza mba mampieritreritra ihany ny zavaniseho tao.Aiza ve ka mahay mapitsagana ny maty hono lery.Zany ve tsy hafahafa.Sady ohatran'ny matoky tena loatra e!!Nefa izay tspanao fa mamelombelona ny fanahinaosy fantatrao fa mety ahatsara ny fiainanao ie ahavovonjy anao ihany io fa tsy zay hoe mial @FJKM na tsia no andehano
12. manafolahy ( 30/01/2004 19:07)
Faly miarahaba anareo namana rehetra raha ny ahy indray aloha dia tsotra : ny fiainana mandrakizay tsy natao hoan' ny FJKM na ny TANINANANDRANO SNS fa ny tena zava-dehibe dia izao rehefa mivavaka ianao ka mino sy mankatoa ilay JESOSY KRISTY namonjy antsika sy ilay naniraka azy dia izay no tena tsara fa tsy fifanenjehana sy fitsikerana fiainan'ny hafa lava izao ,
Ary matoa anie misaraka ny fiangonana dia ANDRIAMANITRA mihintsy no nanao izany làlana izany mba hahatonga ny fiangonana hitombo sy ihamaro ( raha mba fantatrareo mantsy fa t@ izy ireo mbola nikambana anie ka in-4 miditra ny fiangonana e ! ) koa dia aleo ny sasany hanangana. SADY TSY ALEO VE NY FIANGONANA NO MITOMBO ISA TOY IZAY NY NIGHT CLUB ( Samia tonga any am- paradisa daholo isika)
13. manafolahy ( 30/01/2004 19:07)
Faly miarahaba anareo namana rehetra raha ny ahy indray aloha dia tsotra : ny fiainana mandrakizay tsy natao hoan' ny FJKM na ny TANINANANDRANO SNS fa ny tena zava-dehibe dia izao rehefa mivavaka ianao ka mino sy mankatoa ilay JESOSY KRISTY namonjy antsika sy ilay naniraka azy dia izay no tena tsara fa tsy fifanenjehana sy fitsikerana fiainan'ny hafa lava izao ,
Ary matoa anie misaraka ny fiangonana dia ANDRIAMANITRA mihintsy no nanao izany làlana izany mba hahatonga ny fiangonana hitombo sy ihamaro ( raha mba fantatrareo mantsy fa t@ izy ireo mbola nikambana anie ka in-4 miditra ny fiangonana e ! ) koa dia aleo ny sasany hanangana. SADY TSY ALEO VE NY FIANGONANA NO MITOMBO ISA TOY IZAY NY NIGHT CLUB ( Samia tonga any am- paradisa daholo isika)
14. manafolahy ( 30/01/2004 19:07)
Faly miarahaba anareo namana rehetra raha ny ahy indray aloha dia tsotra : ny fiainana mandrakizay tsy natao hoan' ny FJKM na ny TANINANANDRANO SNS fa ny tena zava-dehibe dia izao rehefa mivavaka ianao ka mino sy mankatoa ilay JESOSY KRISTY namonjy antsika sy ilay naniraka azy dia izay no tena tsara fa tsy fifanenjehana sy fitsikerana fiainan'ny hafa lava izao ,
Ary matoa anie misaraka ny fiangonana dia ANDRIAMANITRA mihintsy no nanao izany làlana izany mba hahatonga ny fiangonana hitombo sy ihamaro ( raha mba fantatrareo mantsy fa t@ izy ireo mbola nikambana anie ka in-4 miditra ny fiangonana e ! ) koa dia aleo ny sasany hanangana. SADY TSY ALEO VE NY FIANGONANA NO MITOMBO ISA TOY IZAY NY NIGHT CLUB ( Samia tonga any am- paradisa daholo isika)
15. livakely ( 19/02/2004 17:30)

Tsy misy Andriamanitra mampisaraka izany araky ny hoe "mba ho iray ihany izy rehetra.Matoa napetrak'Andriamanitra ny diy folo dia mazava fa fitsipi-piainana tokony hatao izany.Tsy sanatria tsikera fa filazana ny zava-misy.
Aleo iray na roa na telo ny fiangonana nefa manaraka ny Baiboly toy izay 200 nefa samy misintona io Baiboly io hifandraika amin'ny finoana foroniny.
16. xxx ( 01/01/2005 14:22)
ZAO é, TENINY JESOSY MIITSY NO MITENY FA RA HENJEHINAREO DE MBOLA ATO ANATINAREO IANY AHO ZAY TENINY FA REFA TSY HENJEHINATSONYDE TSY ATO ANATY TSIKA IZY hitanareo mantsy mitovy iany NY FJKM sy FPVM fa jesosy ef aniteny fa tsy maitsy halazo io FJKM io fa samy ray iany reo fa fomba fitsika ao @le fiangonana no maha say hafa azy ,fa tsy oe akory le pasteur manompo sampy fa tsy efa nigadra v izy zay ra ohatra manompo sampy izy ,na ko efa tsy misy olona tsony tao fa le past ange efa niteny fony mbola tao amboony fa ts maintsy mbola b olona no hanaraka anazy ,ary zao tsika miteny zao de mitombo teo aloha .Tsy oe ny fanisany ny olona no zv dehhibe fa mmangetaheta Jesosy ;de zay no teniny ,de olona mitsangana any maty alo refa mana pinona enao de zay ,zao ary é,misy ange no olona tiany Jesosy mbola hibebaka ,ary aoana moa no ahaizana ny zava miafina any andanitra ra tsy misy ny olona mitsangana maty ,fa any Apokalipsy any misy oe olona 144000 iany no voavonjy ;tsy oe refa ao antananan de voavonjy daolo fa ra olona 1000 aza no tokony hovonjena de 1 no voavonjy.
17. josi ( 26/05/2005 16:45)
slt daholo ianareo an! raha ny resaka FJKM sy FPVM no hiadianareo hevitra dia tsy ho vita io satria raha t@ ilay lehiben\'ny fiangonana protestante taloha no jerevana dia izy no anisan\'ny nanala ny Ondriny betsaka indrindra tao ambala ka aiza no tsy hanorina hafa i Pasteur be (Andrianatoandro Jean Joseph ) no anaran\'ilay Pasteur ao @ FPVM ry zareo ary matoa izy mbola mahavory olona maro be dia ao @ ilay Fanahy Masina ary hainy ny mamerina ny ondry ao ambala indray fa raha izany hoe manao ody tsy efa maro ve ny niala tao na tsy nisy niangona tsony tao fa raha te hahafantatra ianareo dia makanesa ao fa in-5 miditra ny fiangonana ao ary dia feno foana ny fiangonana .Fa io an! tsy azo atao ny mitsaratsara olona ivelany fotsiny fa mila mandinika lalina aloha vao miteny rehefa izy no safidin\'ireo mpivavaka be dia be izy izany no mampifoha ny mpino ary izany sekta izany aza asiana izany resaka izany e! ny sekta ange ka tsy mivavaka ao anatin\'ny voasoratra ao anaty Baiboly fa hafa e! fa tsy hoe sekta rehefa tsy FJKM na katolika dia ahoana izany ny Advantista ny Anglikana sy ny maro hafa zany hoe aleo tsy mitsara mba tsy ho tsaraina fa amin\'ny andro farany hita ny marina e! fan izaho dia naisan\'ny mivavaka amin\'ireny fiangonana ivelan\'ny FJKM sy Katolika ireny . ka dia izay e! Mivavaha fa ny vavaka Manova zavatra ry zareo .
18. rafahafahana ( 19/10/2010 16:40)

xxx:

mahalasa saina ihany ity olana miseho ] FJKM ity
ahoana ny hevitrareo @ ao atanin' anandrano


zaho dia mpikambana tao @ antokom-pihira AF taloha ary lasa nifindra tany antaninanandrano avy eo; nanenenako ny nialako tao andravoahangy fivavahana satria fitaka sy lainga be fitiavam-bola no betsaka ao @ taninanandrano

Tohizako ny dinika
Tsy te hiherika an'izany FPVM zany intsony aho fa ampy ahy tanteraka ny zavatra hitako sy nihatra tamiko tao @ io fiangonana io.
Ho anareo zay mbola ao mahereza.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.128