Dia sanatria ve handresy satana

1. xxx ( 27/05/2003 18:28)
Rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra dia teraka tao aoriana kely ny fahotana raha tonga dia handingana aho. Misy izany ny tsara sy ny ratsy. Andriamanitra mitarika ho amin'ny tsara, satana kosa etsy akilany misintona ho an'ny amin'ny ratsy. Ny tanjona ho an'ny Andaniny na ny ankilany dia izay ahazoana mpanompo betsaka. Misy mponina 5 miliara mahery eto amboni'ny tany. Raha zohona ny zava misy ary ka araka ny eritreritrao, dia sanatria ve ohatra 5 na 10% n'ny olombelona fotsiny no hahazo ny Fanjakan'Andriamanitra? Raha izay mantsy dia haharesy satana satria nahazo be. haharesy @ isa io. Asa anao ny mieritreritra.
novalian'i psni ny 24/09/2016 17:25
2. xxx ( 27/05/2003 19:00)
F'angaha tsy 144.000 fotsiny no hahazo an'ilay fanjakana?
3. maka misa ( 27/05/2003 09:39)
izao no izy,mikifira amin'ny finoana o hatrany ianao,fa andriamanvatra rehetra
4. rfanjav ( 10/10/2003 14:21)
Hanaiky an'izany ve ianao? Raha izaho aloha dia tsia no valiny e!
Mila miady handresy an'i satana tokoa isika (ny olona tsirairay izay mahatsiaro tena izany)
ka raha mahatsiaro manana ny hery sy finoana handresena azy ianao dia anjaranao koa ny mandresy lahatra sy mitarika ny manodidina anao!
Tsy misy afaka miady irery @ ity tany ity e,
ny mita be hono tsy lanin'ny mamba, ka alao hery ary!
5. mtiana ( 11/10/2003 17:41)
Mbola tsy ampy ny fitoriana ny filazantsara. Ary araka ny voalazan'ny Soratra Masina dia miharatsy zao fiainana izao satria satana tehanamaro isa hatrany ny miaramilany. Ny efa mpino tokony tsy hihemotra fa hitarika ny namany izay tsy mbola ao am-bala.
Ary Andriamanitra tsy maintsy mandresy. Tsy tiany ho very na dia iray aza isika fa tiany samy handova ny fiainana mandrakizay.
6. rajaona ( 11/10/2003 13:39)
"Fa maro no antsoina nefa vitsy no fidina". Malalaka ny vavahady mankany @ fahaverezana ka maro no hotafiditra any. Raha ny isa no jerena dia mety hitombina ihany ny eritreritrao nefa tsarovy fa efa resin'ny Tompo i satana. Fa io dia miankina amin'ny tsirairay. Ambara sy toriana ny teny tsara nefa ny ratsy ihany no ataon'ny olona. Mahereza! Homba ano ny Tompo.
7. rfanjav ( 13/10/2003 12:00)
Ady ny fiainana,
ary raha ianao no hiseho fa afaka miady irery dia tsarovy fa ho lavo tanteraka ianao ary hanampy isa ny miaramilan'i satana indray!
8. levondraky ( 09/11/2003 13:39)
Avy aiza aloha ny filazana fa 144'000 no ho avotra e? tsy aleo tsy mitsatsaka?
9. besoiiin ( 23/01/2004 19:43)
aza mba miteniteny foana e! tsy hainao moa fa Andriamanitra no tompon'ny hery rehetra? tsy hainao vare fa Izy koa no namorona izao tontolo izao? ary modianao tsy fantatra ve fa eo ambany fahefany izao rehetra izao? koa nahoana ianao no manana ahiahy toa izany? tsarovy fa isan'ny zavaboahariny ange i satana e! tsy misy dikany aminy ange ny hanafoana io e! teny indraimbavany fotsiny ange dia ampy ahafoana an'i satana sy ny forongony e! koa nahoana ary izany no tsy nataony hoy ianao?? satria manaja ny zon'olombelona Andriamanitra! nomeny fahalalahana malalaka ny olona hisafidy izay tiany sy arahany! koa raha hanaraka an'i satana ny ankabetsahan'ny olona dia safidiny ny azy! hadalana ny azy ka tsy hitako izay hidiran'ny faharesen'Andriamanitra amin'izany!
10. fijo ( 28/01/2004 11:15)
raha nahavita izany rehetra izany antra dia efa nataony izay,fa izy ara tsy misy ka inona.
11. xxx ( 02/01/2005 17:00)
Raha vao tsy mandresy ny satana isika de izy ndray no mandatsa antsika ary eo tena mampalahelo refa tsy mivavaka ny olona .>dio
12. mpanompotsymahasoa ( 25/05/2015 17:18)
Atra tsy ho resin'i satana na ho foana aza izao rehetra izao

Fa ianao izay tsy mino, dia ho resiny tokoa raha tsy mino sy mankatoa an'i Jesoa.

Atra dia tsy baikon-tsika @ fahalalàtsika, ary Atra tsy azo vazivaziana. Atra dia Masina. Izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo. ary rehefa tsy mahita Azy sady tsy maheno Azy dia tsy maintsy atsipy any anaty afo. Isika tsy mafy otran'i Hitler fa aiza i Hitler zao? aiza i Beatles @zao nilaza fa tsy malaza noho izy Jesoa. any anaty afo ireny @zao mitaraina mandrakizay tsy misy famin-drapo intsony. Ianao izay mamaky izao soratra izao. Mbola misy fanantenana ho an'ny velona, raha tsy mibebaka ianao dia ho faty @ fahotanao. Maty ho anao Jesoa Kristy, raiso Izy ary ekeo, anio raha ihaino n'i Jehovah ianao, aza manamafy ny fonao
13. toky4 ( 23/09/2016 13:38)
Zao no izy e aza avela hisy hanozingozona intsony ny fianoanao mandrakizay, fa refa tsapanao fa mino enao ka nanao zav maro teo amin'ny fiainanao Atra de fikiro izy, fa iza na mino enao na tsy mino tsy mampiova ny heriny mintsy zany, fa raha ny tena marina fohy ny fisainako sy fisainanao eo antrehany ka mbola be ny zavatra tsy takatra f ra te ahazo tohizo ny fampiasana ny finoana , mba eritreretonao ity teniko iry Rah iny enao eo ambavahoanan ny fahafatesana de iza no antsoina satana ve? ra iny ny ray amndreninao efa handao anao iza no antsoinao ary raha ny zanakao no maray efa ho faty ka hoy ny mpitsabo hoe tsy misy hevitra intsony dia iza no antsoina mbola satana iany ve koa izao ary no izy,misy fotoana ianao ary mety tsy maintsy hisy hiaona na hifanena ny zavatra mbola tsy niainanao nef tsy hitanao intsony izay atao : DE TSAROVY VA NADRIAMANITRA NO SOLON'NY HERY NA BASY NA VOLA NA HARENA sy izay rehetra tsy hanananao
14. psni ( 24/09/2016 17:25)
bjr

tena possible b mihitsy ny andresena ny satana . nefa solution tokana ihany , d YAHOSHUAH irery izany . fa izy lay ANDRIAMANITRY NY ANDRIAMANITRA rehetra . ILAY NAHARY ny lanitra sy ny tany . izy ilay maty teo ambony hazo fijaliana ,ka nitsngana indray. izy ilay efa nanitsaka sy nanorotoro ny lohan ny satana . izy ilay nandrOka ny devoly nivadika t@ ANDRIAMANITRA tao an danitra ka tsy afaka niverina tao intsony ireo devoly sy satana satria tsy misy hery mahatohitra an YAHOSHUAH, fa ZANY KA TENA ANDRIAMANITRA , YAHOSHUAH NO ANARANY , AVO INDRINDRA IZY . Manome ny fiainana mandrkizay ho anao izy , ary tsy mpanota intsony ianao ao aminy satri efa izy YAHOSHUAH no ao anatinao refa mino sy mandray azy ianao


mitaona anao ary aho hihaino ny radio hff : 97.2fm tàna, 104.8fm tamatav , 91.4FM ambatondrazak , 104 fm majunga , tulear finaratsoa , 104.4 fm ambositra sy manakara

rtvyahoshuah.com

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2707