Inona no foto-pinoan'ny Malagasy?

1. rrodin ( 06/05/2003 11:53)
Talohan'ny fahatongavan'ny Vazaha na ny Mpanjana-tany teto amin'ny tanàna.
Nivavaka ve ny Malagasy?
Nivavaka tamin'iza?
Inona no tena fomba fivavaka Malagasy?
Oviana no tonga teto ny Soratra masina na ny Baiboly?

Masina ity tany ity ary Mivavaka ny Malagasy.
Ny famadihana izay kianin'ireo antokom-pinoana MARO samihafa fa milalao FATY ny Malagasy dia Fomba TENA malagasy.

Baiboly: Ahoana no nahitana fa Nitsangana tamin'ny Maty ny Tompo tamin'ny andron'ny PAKA?
Satria nisy andian'olona nandeha teny amin'ny fasana nikasa hanosotra menaka ny razana...

Efa nataon'ny Malagasy hatramin'izay koa ny didim-poitra fa tsy hoe nentin'ny Baboly akory.

Tsy mba mangala-tahaka izany ny Vahoaka teto amin'ny Nosy ity fa manana ny maha izy azy... ireo mpanjanaka sy ireo mpiray tsikombakomba aminy no mampiditra zava-tsy an-drariny eto ka manilmba ny fiaraha-monina.
Tsy nisy izany Malagasy izany... Tsy nisy izany Madagasikara izany.
Nefa efa nalatsaka ao anatintsika moa dia ekena ary efa lasa iraisam-pirenena.

2. xxx ( 08/05/2003 10:36)
Raha fitinina dia kianinao ireo olona nitondra ny tenin'ny Soratra Masina aty @tsika, ary tsy hazonao sy mahatezitra anao ireo antokom-pinoana manakiana ny fomba sy finoana malagasy...
Ataoko fa efa fantatrao tsara ny fotoana nidiran'ny Soratra Masina eto Madagasikara, ary fantatrao koa fa anisan'ny fomba nilain'ny Vazaha t@ fanjanahantany.
Fa @ko tsy eo ny olana : raha misy @tsika te hitana ny fifavahana nentindrazana, zony izany. Raha misy kristiana, zony koa izany. Samia mifidy sy mijanona @ izay mampivelatra azy indrindra, ary mba tokony hianatra "tolérance" @ izay isika mgsy.
Resaka finoana io, tsy tokony asiana kritika ary sarotra atao resaka.
3. hery ( 09/05/2003 12:40)
Aminao izany dia tsy mba afaka nandinika sy nisafidy ny malagasy fa roboka fotsiny tamin\'izay finoana tonga teto. Zà kosa mihevitra fa hatramin\'izay ka hatramin\'izao dia nanana safidy hatrany ny Malagasy. Porofon\'izany dia mbola misy ny Malagasy tsy mifidy ny ho kristianina. Fanambaniana ny Malagasy angamba ny filazana fa nomena finoana fotsiny ny malagasy...
4. xxx ( 09/05/2003 16:10)
ka ahoana ary ny valy omen'i rrodin @ izany fa anaki2 izahay izao no mitovy hevitra...
5. jahary ( 14/06/2003 10:54)
Raha ny valitenin'ival zany de hoe misy ny m/sy kristianina ary misy ny m/sy tsy kristiana;zany hoe misy foto-pinoana 2 raha eto no jerena RAHA ETO HOY AHO.Izany hoe lay finoana an'Andriamanitra inoan'ny kristiana rehetra de ny ampahan'ny malagasy zany! Saingy zao kosa ny hitako :MANINONA NY KRISTIANA NO MITSIKERA NY TSY KRISTIANA?LAZAINA FA ANDRIAMANITRA TSY IZY NO TOMPOINY?NEFA ISIKA SAMY KRISTIANA KOA MIFAMPITSIKERA!Ohatra hitako de zao :fony nana katekomena ny tenako de mitsikera ny finoana katolika foana ny mpitandrina tao satria araka ny fihevitro (averiko hoe: fihevitro) dia mitopo-teny fatratra ny Fjkm hoe ny azy ny marina!!!.Eto dia hiverina @ taninanandrano aho ka hoy aho hoe Dia misy mihevitra ve zany ny sasany zay manome tsiny azy ireo fa tsy manompo an'Andriamanitra daholo ny mpivavaka ao? Iza ny miteny fa ny miangona na mivavaka eny @ FJKM isan-karazany ihany no mivavaka? Ny problème mantsy de izao: mila hifanantsahana @ ny hoe Hérésie no fieverana ny hafa rehefa tsy ao anatin'ny lazaina hoe Fiangonana ara-tantara efatra.
6. kally ( 10/09/2003 19:40)
Ny finoana an'andriamanitra amiko dia tsy miankina amin'ny fireham-pinoana(katolika,bodista ets).Amiko,rehefa manandratra ny fifankatiavana dia izay no lehibe indrindra ary isan'ny manandratra io fitiavana io ny finoana kristiannina(tiavo ny namanao tahaka ny tenanao),ampiharo anie io fitiavana io fa sarotra,tena sarotra neaf ahitanao fiadanana.Tsy ny fomba ivelany no zava-dehibe fa ny ao anaty,izay no finoana,fomba izy raha ny ety ivelany.
7. ainavola ( 18/09/2003 09:19)
izao indra ny fahitako azy. Nanana ny finoaony tokoa ny malagasy fa tsy tena ilay voalazan'ny baiboly satria raha jerentsika ny tantaran'ny filazantsara dia tao jerosalema aloha ny vaovao dia hoy i Jeosy tamin'ny apostoly hoe mandeha ianareo ka ataovy mpianatro ny olona rehetra izao mino sy atao batisa no hovonjena teo ry zareo vao nanamparitaka ny filazatsara ny 1 tao jerosalema ny faharoa tany Jodia ny faha3 tany Samaria ary ny faha4 hatramin'ny faran'ny tany izany hoe hatraty M/kara ka ry zareo vazaha no nitondra an'izy io taty amintsika ka anjarantsika ny handray na tsia nefa izao no tadidio Atra dia tsy mijery ny andron'ny tsy fahalalana izany hoe ireo razam-betsia ireo akory tsy hoe diso fa hatreo no fantany dia nataony nefa rehefa tonga kosa ny baiboly dia betsaka no tokony hahitsy raha te hanara-dia an'i Kristy isika iray ihany Atra iray ny finona ary iray ny batisa ka izay voalaza ao amin'ny baiboly no marina fa tsy ny an'ny fiangonana izatsy na izatsy.
Izay no mba hafazoako azy ka raha mbola misy azonareo hanampiana dia mitohy ny fifanakaloza-kevitra
aivola
8. ainavola ( 18/09/2003 09:20)
izao indra ny fahitako azy. Nanana ny finoaony tokoa ny malagasy fa tsy tena ilay voalazan'ny baiboly satria raha jerentsika ny tantaran'ny filazantsara dia tao jerosalema aloha ny vaovao dia hoy i Jeosy tamin'ny apostoly hoe mandeha ianareo ka ataovy mpianatro ny olona rehetra izao mino sy atao batisa no hovonjena teo ry zareo vao nanamparitaka ny filazatsara ny 1 tao jerosalema ny faharoa tany Jodia ny faha3 tany Samaria ary ny faha4 hatramin'ny faran'ny tany izany hoe hatraty M/kara ka ry zareo vazaha no nitondra an'izy io taty amintsika ka anjarantsika ny handray na tsia nefa izao no tadidio Atra dia tsy mijery ny andron'ny tsy fahalalana izany hoe ireo razam-betsia ireo akory tsy hoe diso fa hatreo no fantany dia nataony nefa rehefa tonga kosa ny baiboly dia betsaka no tokony hahitsy raha te hanara-dia an'i Kristy isika iray ihany Atra iray ny finona ary iray ny batisa ka izay voalaza ao amin'ny baiboly no marina fa tsy ny an'ny fiangonana izatsy na izatsy.
Izay no mba hafazoako azy ka raha mbola misy azonareo hanampiana dia mitohy ny fifanakaloza-kevitra
aivola
9. xxx ( 21/10/2003 18:18)
Ny ahy angamba ny marina ihany no tiako atao,izaho tsy mba mpiditra @ireny fiangonana ireny satria rehefa tena jerena ohatranny savorovoro sy fifanenjehana no betsaka ka manahirana be ny mijery hoe:iza no mandeha aloha ohatranny Taxi be,ireny aza efa tsy azo ialana,tena lany andro fotsiny raha tsy hanolon-tena @izay ekenny tsi-1-1 akory,vao tafiditra lalina ianao dia tsy mahazaka ny kiana atao aminao mihitsy fa ny ahy ihany koa no marina na izaho kosa aza ve de manaiky raha ny zavatra haraiko sy tompoiko no hametrahanao kiana,aleoko mihainohaino fotsiny hoe:inona indray ny vaovao,iza no haraiko dia iza no tsy ekeko,izany no mahatonga ny fivavahana miha-maro satria taloha efa ela be efa nisy ny fifandoroana fiangonana dia ny mbola tsy mpivavaka niteny hoe:iza no haraina dia iza ny tsy ekena nefa toa samy mitovy kilema ihany,"andao rangahy hanangana vaovao a!"
10. rfanjav ( 21/10/2003 18:53)
ka na hanangana vaovao eo anie ianao dia mbola hisy mpanakiana koa e!
tano mafy fotsiny ny finoanao fa aza mety andairan'ny fanenjehana!
11. xxx ( 21/10/2003 19:06)
Izaho anie fantatro fa tsy hanangana rahoviana mihitsy,fa ry zareo sy ny tantarany izany e!
12. levondraky ( 09/11/2003 13:19)
TANDREMO!
Bedy zay mbola managanangana karazam-piangonana eo an!
:-)
13. rajaona ( 09/11/2003 15:31)
Roa ny finoan'ny malagasy:
-finoana an'Andriamanitra any an-danitra (kristiana)
-finoana an'ilay andriamani-kafa (tsy tena andriamanitra)
Fa raha mampifangaro ireo dia olona tsy manam-pinoana izy.
Ny tena finoana marina anefa dia an'Andriamanitra any an-danitra. ilay mandresy ny finoana iray hafa. "Aleo hoy izy mafana na mangatsiaka, fa raha matimaty dia alohan'ny vavako". Ho an'ireo tsy mbola nandre ny vaovao mahafaly ka mbola mitazona ny finoany nentim-paharazana, dia hafa ny momba ireo, fa ho anao izay efa nandre nefa tsy mino ilay tena izy, inona ny finoanao? Ny efa mino moa! Sambatra izy!
14. xxx ( 24/11/2003 12:29)
Ny finoana dia tsy misy mainty na fotsy satria ny finoana dia fianana fahamarinana ary fitiavana
15. fijo ( 25/11/2003 11:09)
hery,diso angamba i hery raha milaza fa nanana safidy foana ny malagasy.ary tsy ny malagasy ihany fa ny tany voazanaka maro.ohatra:amerika atsimo.marina io voalazan'i rrodin io fa nampidirana finoana teto dia nadray ny gasy.nandray izy fa tsy tena nampiasa azy.izany hoe tsy tena fantatra intsony ny tena hinoan'ny gasy.ohatra.mino an'antra ny gasy ,fa matahotra koa ny fanafody gasy.ary izay tsy fananana fototra izay no tena notadiavin'ny vazaha tamin'izy nampiditra ny fivavahana teto.satria nanjarry feno tahotra ny gasy.dia mora nofolahana.tsy hoatra ny indien isika tamin'io,na koa ny japone.ireo na dia voazanaka aza tsy nanary ny finoany sy ny maha izy azy.ny gasy dia nanary ny maha izy azy.ny ankamaroahany sao dia hisy ilaza indray hoe tsy toa izany izahay.jereo,fa na ny teny gasy aza dia hoatra ny mahamenatra ny sasany aty france.ary dia misy sahy milaza ho tsy mahay teny gasy intsony nefa vao roa taona no naha tonga azy taty.tsy blagy io fa tena zava misy taty.
ny marina aloha dia hoe tsy fivavahan-tsika gasy ny kristianisma sy ny musulman e.samy nampidirina tao mada ireo.
16. rasta ( 26/12/2003 17:06)
rajaona>>
Disoko avy hatrany kosa ianao. amin'io tenao io heo. Roa ny finoana malagasy; ny iray kristiana (mino an'andriamanitra any andanitra) ary ny iray dia mino an'ilay andriamanin-kafa(tsy tena andriamanitra).
Fanontaniana; Dia izay tsy kristiana zany d tsy voavonjy amin'ny mpino an'ny jesosy??
De very sy tsy ho voavonjy daholo izany ny olona rehetra malagasy talohan'ny nahatongavan'ny baiboly teto???
Marina ny voalazan'ny rrodin io. Satria fandemena ny sain'ny gasy fotsiny io baiboly io fa efa nahafantatra an'Andriamanitra efa ela ny malagasy ary mino azy tanteraka.
17. rasta ( 26/12/2003 17:15)
Misaotra anao aho rrodin fa tena mitovy fijery sy finoana amiko ianao. Amiko tsinona dia samy nomen'Andriamanitra ny mahaizy azy ny firenena rehetra. Ary samy nomeny ny fomba hoetina mifandray aminy. Nanana izany ny malagasy hatrizay ary tena tsara mihitsy izany. Saingy novetavetain'ny vazaha tamin'ny fampidirana baiboly izany mba hamotehana sy hanjanahana ny malagasy dia hitatsika ahatramin'izao fa very ilay tena fahendrena malagasy ary mbola voazanaka hatramin'ny fisainana hatramin'izao. Tena mampalahelo isika fa isika ihany no manaratsy ny antsika.
Ndao hitolona ho an'ny madagasikara sy ny malagasy isika mba hatsapa tena ra rrodin an.
18. fijo ( 26/12/2003 18:55)
momba an drasta aho amin'io voalazany io.
19. pitchou ( 29/12/2003 20:41)
ny fahafantarako azy dia izany Andriamanitra Andriananahary na Zanahary (Izay Nahary) izany no ninoan\'ny malagasy hatramin\'izay! ary io Zanahary io ihany koa no base ny finoan\'ny firenena rehetra manerana an\'izao tontolo izao! saingy ny mpanalalana no samihafa! ary ny baiboly nampidirina teto, amiko, dia hanovana ilay mpanalalan\'ny malagasy (izay ny razana) ho i Kristy! dia niova nanjary hoe izay tsy manaiky an\'i Kristy ho mpanalalana dia Andriamanitra hafa izany no ivavahany! fa diso izany! ny jiosy, izay tsy kristiana (na dia jiosy aza hoe izany Kristy izany!) dia mivavaka @ io A/tra ny kristiana io ihany koa!
Ny ataon\'i Fijo hoe fanafody gasy izay natahoran\'ny vazaha ange ka fiantsoana ireo ninoan\'ny malagasy ho mpanalalana mankany @ A/tra e! fa endrika ivelany natao ho hitan\'ny maso ny ifantohan\'ny sain\'ny olona (tapakazo, perle ...) fa tsy ireo mpanalalana! aoka tsy ho adino fa na ny kristiana aza dia mampiasa ireo karazana endrika ivelany hita maso koa: la croix, chapelet ... ireny no natao aloha angamba dia mba hahamora ny concentration hifantoka @ A/tra e!
Dia ny ambiny resaka rapport de force fotsiny: kristiana - tsy kristiana; protestanta - katolika ... dia samy mirirotra mankany aminy ka izay malemy finoana dia mivembena mankatsy de manakroa de mankatsy de mankary ... fa tsy afaka mifantoka @ ny tena fivavahana amin\'Andriamanitra!

20. fijo ( 30/12/2003 20:01)
misy lojika marina io voalaza eo ambony io.raha hoan'ny mpino no resahana.saingy ny kristianina no nanova ny resaka teto mada.dia lasa tsy nifankahazo intsony ny samy gasy mino ilay nahary(zanahary)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2075