You are here: home > Forum

IREO MANDRAKIZAY 2

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : ya ya... lasa any ampigadrana izany ohatra ilay pr...
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 > 
rhaj0 - 11/02/2020 14:41
ya ya... lasa any ampigadrana izany ohatra ilay pretra be fa nanolana ankizy, dia hozy I RBNIR hoe, ntss.. itony pretra itony "rehefa anontaniana dia hoe izaho kristiana", nefa kay raha ny tomban'ny oronaben-dRBNIR, dia kay TSY "tena kristiana " ary "manalabaraka an'Andriamanitra "

"Mitsaratsara" izato ianao ry RBNIR sa TSY mitsaratsara??

Dia nefa anie, nisy pretra be izay tena namelan'i Vatikana heloka, ary na dia efa fantatra izao azany fa nanolana ankizy ilehio, dia namen'i Vatikana voninahitra beuh t@ fandevenany (fa maty ihany rapretra mpanolana).

Ny Vatikana izany io manao toa an'i Jesosy, mamela ny mpanota efa akaiky ho faty iny, nefa @ io ny velona, ilay voaolana, dia @ io dia tena rava tanteraka ny fiainany.

Fa mety marina ihany ny anao ry RBNIR raha ny hotran'io ee... tsaratsarao fa manimba ny tany
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 12/02/2020 03:55
Fa marina kosa ny ambaran'i RBNIR hoe tsy zay milaza tena ho kristiana no natera-vaovao na tena tafiditra ilay fiangonan'i Jesoa Kristy e!

Raha fiangonana hita maso no mahampikambana anao fa tsy mbola tafaray @ Jesoa Kristy ianao dia tsy mbola tafiditra anaty fiangonana tsy hita maso ( tenan'i Kristy)

tena voasoratra anaty baiboly zany fa tsy namorona i RBNIR, rehefa tsy fantatr'i Kristy ianao dia tsy mbola mitoetra ao aminy ianao ary izy ao aminao, mety nandodona izy fa tsy mbola novohainao

Ny marina betsaka ny olona te handova ny lanitra nefa tsy mahafoy ny fahotany ( fibebahana) ka mihevitra raha mamonjy fiangonana izy dia na mitoetra anaty ota aza dia handova ny lanitra
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/02/2020 06:16
tsy izaho no namoaka ny didim-pitsarana ho an'ireo pretra sns voalazanao (tsy izaho no nitsara azy...)

na izany aza tena mila mitandrina ny kristiana hoy ny baiboly mba tsy hitenenana ratsy ny tenin'Andriamanitra....

« hahonon-tena, ho madio toe-panahy, hiasa ao an-tranony, ho tsara fanahy, hanaiky ny vadiny, mba tsy hitenenana ratsy* ny tenin'Andriamanitra. [* Gr. hanaovana blasfemia; izahao Mat. 9,3] » (Titosy 2:5)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 12/02/2020 14:05
"Mitsaratsara" ry RBNIR aaa...Tsy "mitsaratsara" ve ho'a ry RBNIR ny fombanao io hoe. "itony tena kristiana", "itony manala-baraka kristiana", "itony tsy mifora", ...

F'angaha tsy takatry ny akoho ho'a ny ao amponao tsy miloaka eee... sirika be mivandravandra io, na dia saortsaromanao resa-baiboly aza. Ary efa lazaina foana hoe, hain'i Bainina "ao ambony ao" anie io ataonao io ry RBNIR ee...

SA indray mbo hoe, mba mampiasa ny vokabolary "mitsara" @ tokony ho izy @ izay HONO I RBNIR, fa tsy @ ilay fomba-kristiana-a-la-RBNIR hoe, ampiasaina @ fahatakaran-dRBNIR fa tsy ny famaritan'ny diksionera ny teny.
Dia nefa, toa raiketin-dRBNIR @ Fitsarana FOTSINY IHANY ny teny hoe "mitsara". Izany hoe, TSISY olona afaka "histara" HONO @ RBNIR afa-tsy ny Mpitsara (Juge).

Da sampona mihintsy ny lojikanareo ry RBNIR rahefa avy voalemy tao.. fa tsara fa mba mampiasa lojika ry RBNIR fa tsy minou fotsy lava ao a...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/02/2020 15:56
Araka ny mpahay teny malagasy hono ny atao hoe fitsarana (raha adika amin'ny famaritana azy amin'ny teny frantsay sy angilisy) dia atao hoe jugement....

http://tenymalagasy.org/bins/teny2/fitsarana

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/02/2020 16:03
fa tsy iadiankevitra iny e! Jesosy sy Jaona mpanao batisa aza ange rehefa niteny mbola mahery lavitra noho izany fiteniko izany e!

« Fa nony nahita ny Fariseo sy ny Sadoseo maro nanatona ny batisany izy, dia hoy izy taminy: Ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? » (Matio 3:7)
« Ry taranaky ny menarana! hataonareo, izay ratsy fanahy, ahoana no fahay miteny zavatra tsara? fa avy amin'ny haben'ny ao am-po no itenenan'ny vava. » (Matio 12:34)
« Ry bibilava, taranaky ny menarana, hataonareo ahoana no fandositra ny fanamelohana ho any amin'ny helo? » (Matio 23:33)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 12/02/2020 16:17
RAhefa mitady asa ny aty Kanada aty, dia ankoatry ny diploma sy ny traikefa, dia isan'ny hanontaniana koa ny Ability, ohatra hoe Jugement na koa hoe Initiative. Izaho izao nandalo t@ io, ary dia nanala exam (psychometric) mihintsy @ resaka jugement fotsiny.

Ka eny, n'izan'iza ry RBNIR dia "mitsara" na koa "mitsaratsara", fa izany dia atao araka ny tokony ho izy, izany hoe, araka ny lalana/soatoavina/siansa/lojika/... @ izao taona 2020 izao.

Fa nareo Kristiana moa, nopepoina hoe, "Aza mitsara", dia TSY mba mahasahy miatrika fiainana, fa m(p)ihatsara velatsihy, m(p)anafi-tay an-tsalaka, na koa m(p)iafinafina ao ambadik'izao namana IMAZINERA ao izao foana.


Ka mijoroa @ izay ry RBNIR aa.. aboahy ny fihevitrao, ary lazao mazava hoe:
tena tsy vanona, tsy valahara, tsy mataho-tody ary tena matesa faingana any mihintsy ireo pretra mpanolana ankizy, na koa, ireo mpikepoka ny 1/10-karenan'ny olona @ anaran'izao resa-kehy fahagola efa tsy mitombona izao intsony.
Avereno lazaina ireo RBNIR aa... io... io...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/02/2020 16:26
tena tsy mety izany rhajo a!!!
Diso izy ekena fa marina izany, fa io hoy aho noho ny tsy fahalalana koa ny antony....
vokatr'ilay fampianarana voizina be hoe isika tsy amban'ny lalàna fa ambany fahasoavana...dia manaonao foana ny ankamaroan'ny kristiana...

ka izany no mahatonga ahy hiteny foana hoe na dia tsy ambany lalàna aza dia tsarovy fa tokony hotanteraka ao anaty ao foana ilay lalàna (heb.8:10) izay no fanekena vaovao...

ka aza mety ho fitahina fa maro ange ny voafitaka mahatonga azireo mbola mijangajanga (toy ireo pretra) sy mangalatra sns e! satria novoizina be tsy misy fandalinana tsara ilay teny hoe isika tsy ambany lalàna intsony....


Izay hoy aho no nahatonga ity teny ity...

« Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety hofitahina ianareo: fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpaka vadin'olona sy ny sodomita* [* Izahao Lev.18.22] » (1 Korintiana 6:9)
« sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao an-keriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. » (1 Korintiana 6:10)
« Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa* ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo, tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny Fanahin'Andriamanitsika. [* Gr. efa nanasa tena] » (1 Korintiana 6:11)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 12/02/2020 17:03
RBNIRDiso izy ekena fa marina izany, fa io hoy aho noho ny tsy fahalalana koa ny antony....
vokatr'ilay fampianarana ...

Dia kinga ery nareo Kristiana "mamela" an'ilay pretra-mpanolana-ankizy (io aloha no atao ohatra, fa io no mazavabe).

- TSY jerenareo ny manjo an'ilay zaza voaolana, fa tena potika tanteraka mihintsy anie ny fiainany.
- Fa ilay pretra no mahamendy anareo, hoe, nahazo "fampianaran-diso" ka dia izy koa azny mba voa
- Ary ny loza, dia ilay "institution", ny Leglizy sy ny lazany, na koa azany, ilay Baiboly nolafihan'i Pretra tao nefa mbola io ny ataony, dia ny loza ho'a, dia ny Leglizy sy ny baiboly no masaka ao antsainareo, fa TSISY fijerena ilay olona izay potika tanteraka ny fiainany satria voaolan'ilay pretra.


Izay ny olana goavana @ Kristiana sy ny fiheviny sy lojikany @ hoe "mitsara".

Asa raha azonao io ry RBNIR. Afaka iverenana raha tsy mazava ny lazaiko.

Dia rahefa azonao io, @ tranga pretra-mpanolana-ankizy io, dia itaro, dia jereo koa ny tranga pasitera-mpikepoka-volan'olona-dia-mody-hoe-1/10.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/02/2020 17:25
izaho nampianaran'i Jesosy an'ity an!

« [Ary raha naharitra nanontany Azy ireo, dia nitraka Izy ka nanao taminy hoe: Izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany] » (Jaona 8:7)

Izany tsy midika mihitsy hoe tsy malahelo an'ilay zaza aho ary mankasitraka ny zavatra nataon'ilay pretra...diso izy hoy aho...


Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/02/2020 17:37
ny olona mitsara matetika dia mihevitra ny tenany ho efa tonga lafatra marina tokoa...
tsy misy kianina, ka tsy mahazaka intsony ny ratsy vitan'ny hafa....

fa hoy ho hoe soloy fitiavana fa ny fitiavana mbola ambony lavitra noho izany e!

« Ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy; ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, tsy mieboebo, » (1 Korintiana 13:4)
« tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otri-po, » (1 Korintiana 13:5)
« tsy mifaly amin'ny tsi-fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, » (1 Korintiana 13:6)
« mandefitra* ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. [* Na: manarona] » (1 Korintiana 13:7)
« Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay; fa raha ny faminaniana, dia ho levona; na ny fiteny tsy fantatra, dia hitsahatra; na ny fahalalana, dia ho foana. » (1 Korintiana 13:8)

fitiavana =
1 mahari-po (tsy maika hanameloka na hitsara fa manana faharetana),
2 mora fanahy : malemy fanahy : tsotra, mora...
3 tsy mialona : faly amin'ny fahasoavana azon'ny sasany
4 tsy mirehareha tsy mieboebo (na dia manana ny atao aza mampitovy ny tenany ho tahaka ny hafa hatrany eny mety mietry mihitsy aza ho toy ny tsy misy
5 tsy manao izay tsy mahamendrika
6 tsy mitady ny azy (ny olona aloha matetika vao ny tenany)
7 tsy mora sosotra
8 tsy manao otri-po (tsy mitana lolo-po amin'iza na amin'iza mamela heloka foana foana)
9 tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana (naditra ilay pretra tsy faly aho na dia....) fa miara mifaly amin'ny fahamarinana
10 mandefitra ny zavatra rehetra (diso izy nefa leferina ny nataony)
11 mino ny zavatra rehetra
12 manantena ny zavatra rehetra
13 maharitra ny zavatra rehetra

Izay tanteraka amin'ireo no afaka manantena fiainana mandrakizay (satria nomena ilay fahasoavana lehibe indrindra dia ilay maharitra mandrakizay

Ireo ange no toetran'Andriamanitra e! raha tsy nanana an'io fitiavana io izy firy firy no efa ripaka otran'izay???

« Koa amin izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny Rainareo Izay any an-danitra. » (Matio 5:48)

Ka aleoko lavitra fitiavana toy izay juge mahay mitsara rhajo!!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 12/02/2020 18:23
RBNIRfa ny fitiavana mbola ambony lavitra noho izany e!
Ka aleoko lavitra fitiavana toy izay juge mahay mitsara ...

Tsara izany kah... TSY mba sahala @ ilay Mpitsara fantatro iray izay, milaza ny tenany izy fa "be fitiavana", HONO, ary izy azany HONO tena mahay, mahery sy henjana fa omnipotent, omniscient ary omnipresent, fa dia tena HENJANA be koa ny Fitsarany, tsisy antra mihintsy, fa dia aza mba mitavozavoza, na hoe tsy nahalala fotsiny raha misedra aminy, fa dia tena aina no fetra fa tsisy somonga mihiintsy an..

Fa tsara izany ry RBNIR aa... aza mba LOZA toa io Mpitsara iray fantatro io mihintsy
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/02/2020 01:51
Fa Izy kosa aloha tsy mitovy amin'ilay mpitsara fantatro izay koa e!
Ilay fantatro izay mantsy milaza izy fa hoe mpitsara araka ny marina nefa
1 tsy misy famindrapo fa tonga dia.....Izy anefa maharipo sady be famindrapo (raha mibebaka mbola raisiny indray ary tsy maika mihitsy Izy hampihatra sazy raha tsy hoe ngah efa tsy laitra hanarina intsony....
2 ilay mpitsara fantatro koa tsy izy no voakasika mivantana nefa izy indray no....nefa Izy aminy mivantana no miantefa ny fihantsiana fa na izany aza mbola mandefitra foana Izy e!

ka ilay fantatro hoy aho dia mahavita mihitsy mitsara Azy nefa ... Mitsara Azy ho loza be nefa hamarin'ny teniny ihany ilay mpitsara fantatro e! LOZABE LAVITRA MIHITSY raha vao mananona kely avy dia...

Enga anie ho tonga saina alohan'ny fotoana io mpitsara fantatro io.....hatreto mbola tsy hitako namaly mihitsy Izy aloha hatramin'izao e!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 13/02/2020 14:35
RBNIREnga anie ho tonga saina alohan'ny fotoana io mpitsara fantatro io.....hatreto mbola tsy hitako namaly mihitsy Izy aloha hatramin'izao e!

yep yep.. voalazanao ilay izy re ry RBNIR

Rahoviana vao ho tonga saina io Mpitsara FANTATRAO RBNIR io?

Ilay Mpitsara fantatro koa aloha dia tena anarany fotsiny ho'a, fa tena TSY tonga saina mihintsy koa ee...
Loz'ty...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 13/02/2020 16:08
esy e ry RBNIR.. mampome mihintsy manao resaky ny moana sy marenina @ RBNIR eto


Fa niresaka ireo pretra-mpanolana-ankizy aho, ary dia vao io maraina io indray, eraky ny radio sy tele, no mampatsiahy fa ilay enquete dia atao ampamoaka rahariva, fa dia siriho eto raha liana nareo

https://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/site?depuisRecherche=true


hi hi hi.. tena hotry ny nisy ni-hack ilay site-n'i RAdio-Canada... tena Katolika angambany no mitady hi-censurer ao... ve? sa sitrapoNY daholo indray izany?
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 17/02/2020 16:04
https://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/site/episodes/450878/pape-eglises-vatican-pretre-abus-agressions-sexuelles-pedophilie

Asa raha afaka mahita io fandaharana Kanadiana io nareo any, fa raha ny fahitako azy, dia tena miverina @ efa noteneniko ihany ny ankabeazan'ny resaka tao, resaka izy efa hitako naverimberina eraky ny tele kanadiana aty. Fa dia mbola manamafy izany fa dia


efa in-100 ity lazaina, fa mbola mandeha manotrona ireo criminels ao @ leglizy foana ny sasany
Dia kinga ery nareo Kristiana "mamela" an'ilay pretra-mpanolana-ankizy (io aloha no atao ohatra, fa io no mazavabe).

- TSY jerenareo ny manjo an'ilay zaza voaolana, fa tena potika tanteraka mihintsy anie ny fiainany.
- Fa ilay pretra no mahamendy anareo, hoe, nahazo "fampianaran-diso" ka dia izy koa azny mba voa
- Ary ny loza, dia ilay "institution", ny Leglizy sy ny lazany, na koa azany, ilay Baiboly nolafihan'i Pretra tao nefa mbola io ny ataony, dia ny loza ho'a, dia ny Leglizy sy ny baiboly no masaka ao antsainareo, fa TSISY fijerena ilay olona izay potika tanteraka ny fiainany satria voaolan'ilay pretra.


Izay ny olana goavana @ Kristiana sy ny fiheviny sy lojikany @ hoe "mitsara".

Asa raha azonao io ry RBNIR. Afaka iverenana raha tsy mazava ny lazaiko.

Dia rahefa azonao io, @ tranga pretra-mpanolana-ankizy io, dia itaro, dia jereo koa ny tranga pasitera-mpikepoka-volan'olona-dia-mody-hoe-1/10.

Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 17/02/2020 19:28
Tena mampalahelo tokoa fa ny zavatra ataon'ny kristiana na ireo mihevitra ho kristiana na koa milaza ny tenany ho kristiana no mitarika ny olona (maro) sasany hihemotra @ finoana na tsy hino an'Andriamanitra.

Izay no averiko hoe rehefa ny fiangonana no mametraka na mamorona lalana na fitsipika tsy mifanaraka ny sitrapo na didin'Andriamanitra dia manokatra varavarana hiasan'ilay ratsy izy hamitahana ireo mpino.

Miala tsiny aminareo namana katolika aho fa tsy misy milaza mintsy ao @ baiboly hoe ny mpitarika fiangonana dia tsy mahazo manambady, ireo levita mpisorona fahiny aza nanambady, au contraire i paoly aza niteny hoe manambadia ianareo raha tsy mahafehy tena mba tsy ho tratry ny fakampanahy.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 17/02/2020 21:48
gasy1zayTena mampalahelo tokoa fa ny zavatra ataon'ny kristiana na ireo mihevitra ho kristiana na koa milaza ny tenany ho kristiana no mitarika ny olona (maro) sasany hihemotra @ finoana na tsy hino an'Andriamanitra.

BEtsaka anefa @ ireo voaolana no mbola mijanona ho Katolika ao. Ilay Ramatoa lehibe nitarika ilay Commission, efa voaolana tao, fa mbola Katolika ao io, ary h@ izao TSY nihemotra @ finoana tao iznay.

Zahay (atheist) izay (efa) aty ivelany no mihivingivina fotsiny hoe, danz be ny lavazy ao izany.

gasy1zayIzay no averiko hoe rehefa ny fiangonana no mametraka na mamorona lalana na fitsipika tsy mifanaraka ny sitrapo na didin'Andriamanitra dia manokatra varavarana hiasan'ilay ratsy izy hamitahana ireo mpino.

Ka raha manaraka ny lojikany kosa i Gasy1zay, dia hoe, ka hozy ny Baiboly tao hoe, aza mi-matsirobe, aza mikasa ny vadin-drahalahy, mijanona virijiny raha mbola azo atao, na koa izany virijiny izany no tena filamatra, dia koa hoe, i JEsosy tsy manambady HONO (nefa i ny mapndinika mahita an'i Maria MAgdalena ho tao tsara mihintsy)...

Ka inona ireo "fampianarana" ireo raha tsy hoe "aza-manambady-toa-pretra-katolika"?

Fomba noforonina taty aoriana io, teo @ 1000 taona lasa, efa fantatra fa na i Petera aza nanambady, fa mba manisy lojika ho'a izany ry Katolika dia izay izany. Ary dia izany fomba-efa-hita-ny-maharatsy azy izany no mbola atao fiki-maty ao, satria izay koa no lojika-katolika.

Vao haingana izao i Fransisy no niverin-dalana dia TSY namela ny pretra any Amazonie hanambady. Dia avelao ho @ izany koa, @ izay TSISY pretra manadala sy mandrebirevby olona intsony koa any Amazonie

gasy1zayMiala tsiny aminareo namana katolika aho fa tsy misy milaza mintsy ao @ baiboly hoe ny mpitarika fiangonana dia tsy mahazo manambady, ireo levita mpisorona fahiny aza nanambady, au contraire i paoly aza niteny hoe manambadia ianareo raha tsy mahafehy tena mba tsy ho tratry ny fakampanahy.

Eto izao tiako aroso kely ilay fanontaniana:
Ilay "FM ao aminao Gasy1zay" ve no miteny, sa tena mba eritreritrao GAsy1zay manokana ao fointsy io lazainao eto io?
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 18/02/2020 19:31
Rehefa logos( tenin'ny soratra masina) no ambara dia tsy mila FM fa mamaky baiboly ianao dia hitanao, fa rhema ( revelation ) na parole de connaissance izay natokana hoan'ny olona manokana no mila ny asan'ny FM

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/02/2020 00:14
rhaj0
Asa raha azonao io ry RBNIR. Afaka iverenana raha tsy mazava ny lazaiko.

Averiko hatrany tsy manome rariny ny pedophile sns mihitsy aho..;
Saingy, izaho tsy haniry olona mihitsy ho lasa any amin'ny Afobe...

Ny antony? fitiavana....mandrakizay ny any ary tsy manampahatamperana...tsy tiako na dia iray aza ny olombelona hisy ho lasa any na inona na inona vitany tety an-tany...(fampianaran'i Jesosy ihany koa izany)....
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 >