You are here: home > Forum

FANTATRAO V IZAO TENY IZAO (SY NY TENA HEVINY MARINA)?

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : FANTATRAO V IZAO TENY IZAO (SY NY TENA HEVINY MARINA)?
Valiny : 66
Pejy:  1 2 3 >  Farany
RBNIR - 16/06/2017 13:34
« Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany. » (Matio 24:14)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 16/06/2017 13:34
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 16/06/2017 13:50
Ka izy io izany, mi-prêcher prêcher ao ianareo, fa henoin'ny olona @ sofina havia, dia avoakany @ sofina havanana eee..

tena mihevitra ve ianao fa tena hanisy sira @ izany ny
- aborigene any Aostralia sy Amazonia
- amerindiana
- atheista
- bodista
- karana
- siantista
- sinoa
- moslimo
- zaponey
- ...

Satria tsy vitanareo intsony ny manao ilay "fampianarana an-tery" toa ny natao t@ ameriniana sy y afrikana..

ka rahefa TSISY MPIHAINO izany izy io, dia TSY ho avy mihintsy ny farany eee....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 16/06/2017 14:05
Amin'ny teny frantsay dia nampiasa fotoana ho avy i Jesosy : (sera) prêchée izany hoe mbola ho avy ilay fotoana raha miohatra amin'ny fotoana nitenenany,

Isika anefa dia samy mahafantatra tsara fa ankehitriny aiza moa no tany mbola tsy nandre ny fitoriana ny baiboly???

Moa v tsy tokony efa mba tonga efa ela ny farany???

Mpandainga v i Jesosy???? nahoana no mbola tsy tonga foana ilay farany???

Ny valiny dia izao "ity filazantsara...ity" hoy Izy....Izany hoe tsy hafa fa ilay notoriany fahiny no hotoriana indray vao ho tonga ny farany....

Io filazantsara io dia nolazainy hoe « Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe: Tsy Ahy ny fampianarako, fa an'izay naniraka Ahy. » (Jaona 7:16)


Io ilay fampianarana avy any amin'Andriamanitra mivantana...Na ilay lazaina hoe fampianarana tsy misy kilema....

Ireo apostoly no nampianarany azy io fahiny,

Indrisy rehefa lasa ireo apostoly, dia very koa ilay fampianarana,

Samy nandray araka izay saim-patany avy ireo mpivavaka nifandimby ary raha ny marina dia very tanteraka ilay fampianarana....

Tsy misy mahafantatra intsony ilay izy ankehitriny, (afatsy i Jesosy irery ihany)....

Ny famerenana ny fitorina an'io fampianarana tsy misy kilema io anefa no andrasana dia vao ho tonga ny farany....

Mila miverina indray i Jesosy mampianatra izay vao ho tonga ny farany satria Izy irery sisa no mahafantatra sy mahay an'io fampianarana tsy misy kilema io...


Misy olona anankiray ity milaza fa nampianariny mivantna an'ilay fampianarana tsy misy kilema (izaho manokana tsy nahita na dia kely aza nahafahana nilaza fa mpandainga izy satria namaky baiboly aho nanamarina ny fampianarany)....Ianao koa dia asaiko mba hanaraka izany ary mandraisa baiboly hanamarinana izay lazainy....

Fampieritrerena, hoy IZY hoe ny fitoriana indray an'io fampianarana tsy misy kilema io no manamarika fa ho tonga ny farany kao dia SAMIA RE MIOMANA DAHOLO E!!
Valio | Miverina eny ambony
bor2lais - 16/06/2017 14:28
RBNIR
...


Raikitra in-1 angaha izy ity ?

Averiko in-1 (satria film efa nandeha teto) : aza afangaro ny « Ary hotorina " izay voasoratra sy ny « Ary hotorina INDRAY " izay fototra iaingana(re)o !
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 16/06/2017 14:44
Salama bor2lais a!

Alefaso lavitra ny saina e,

1- sera (préché) futur io raha mihoatra ilay fotoana nitenenany,
2- Maninona no mbola tsy tonga foana ny farany (f'angah moa ireo nitory hatrizay tsy efa nitory ilay filazantsara)???
3- Iza no afaka hilaza fa mbola manana ilay fampianarana tsy misy kilema (moa tsy Izy irery ihany???)
Koa raha tsy miverina "INDRAY" IZY mampianatra ahoana no hahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra???


Fantatrao hoe iza ireo vavolombelona 2 (na hazo oliva 2)?

« [Ny nandrefesana ny tempoly, sy ny amin'ny vavolombelona roa] Ary nomena volotara tahaka ny tehina aho, ka nisy nilaza tamiko hoe: Mitsangàna, ka refeso ny tempolin'Andriamanitra sy ny alitara, ary isao izay mivavaka ao. » (Apokalypsy 11:1)
« Fa ny kianja eo ivelan'ny tempoly dia avelao* ihany, fa aza mba refesina; fa nomena ny jentilisa izany, ka hanitsaka ny tanàna masina roa amby efa-polo volana izy. [* Gr. atsipazo eny ivelany] » (Apokalypsy 11:2)
« Ary homeko hery ny vavolombeloko roa, ka haminany enim-polo amby roan-jato amby arivo andro izy, sady hitafy lamba fisaonana. » (Apokalypsy 11:3)
« Ireo ilay hazo oliva roa sy ilay fanaovan-jiro roa, izay mitsangana eo anatrehan'ny Tompon'ny tany. » (Apokalypsy 11:4)

Rahoviana avy no miasa izy ireo???
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 16/06/2017 18:30
RBNIRNy famerenana ny fitorina an'io fampianarana tsy misy kilema io anefa no andrasana dia vao ho tonga ny farany....


Tena lelafin'ny saka ny faladianareo ry RBNIR sy Hrnrn, fa AZA TORIANA ho'a ilay izy, @ izay TSY ho "tonga ny farany" ee... Nareo izany koa anie maniry ratsy ary mitady hitondra LOZA ho an'ny mpiara-belona eee...


hi hi hi... Raha ny marina, dia i Jesosy no efa ho faty any, dia narangarangany hoe, ho faty mitsitra eo daholo koa izao tontolo izao... "bientot" hono. He he he.. efa 2000 taona izao no nihodina, ary mbola hisy an'alin-kisa akoriny azany, fa dia ao i Jesosy sy ny ozonozona adalany eee...


Entre-pa fa ny Ao Saudia Arabia na koa North Korea izao, dia misy dia misy, ary maro, ny tanana TSY nahare an'i Jesosy akoriny. Koa na ao Sina sy India azany, dia eraky ny ambanivolo dia TSISY mandraharaha izany, fa samy manana ny Andmntrany zareo any. Jereo ny salanisa, fa 2.3% na 5% raha betsaka no Kristiana any Sina sy India. Dia ny any anaty Jungle-n'i Amazonie sy ao Afrika na Aostralia koa, dia tena TSISY na ny pitiny azany.


Fa dia ho lava velona daholo isika izany, fa TSY HO TONGA NY FARANY @ andro ivelomantsika eto eee..
Vasoka be ao ianao ry RBNIR..
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 16/06/2017 22:32
Rhajo! hoy ny teny hoe "hotorina amin'izao tontolo izao"...dia vao ho tonga ny farany....

Tsy voatery hino izao tontolo izao rehefa hotorina aminy ilay fampianarana tsy misy kilema dia vao ho tonga ny farany.....

Ianao izao ohatra tsy voatery hoe hino ianao, nefa kosa tsy afaka handà mihitsy ianao fa hoe tsy naheno ilay fitorina......
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 16/06/2017 22:41
Hoy rhaj0

Tena lelafin'ny saka ny faladianareo ry RBNIR sy Hrnrn, fa AZA TORIANA ho'a ilay izy, @ izay TSY ho "tonga ny farany" ee... Nareo izany koa anie maniry ratsy ary mitady hitondra LOZA ho an'ny mpiara-belona eee...

Valiny :

Ny anjaran'ity tany ity dia tsy maintsy hotanteraka foana .....
Raha mandà tsy hitory izahay, dia tsy maintsy hifidy hafa Izy hasolo anay satria ny teniny tsy maintsy hotanterahany....

Ny tombotsoa ho anay dia ny manantanteraka ny baikony.....

Sady ilay fampanantenana koa anie tsy hoe ratsy e, raha mino anay ianao dia hahazo fiainana mandrakizay ary ity tany efa simba ity dia hosoloina tany vaovao....Io lanitra efa pollué io dia hosoloina lanitra vaovao ihany koa......

« Kanefa isika, araka ny teny fikasany, dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao, izay itoeran'ny fahamarinana. » (2 Petera 3:13)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 17/06/2017 00:08
RBNIRNy tombotsoa ho anay dia ny manantanteraka ny baikony.....

.. dia ny ahatongavan'ny "andro farany".

he he he... Firy taona moa nareo ao ry RBNIR sy Hrnrn? Ianareo izany ve no efa ambavahoana ao, dia tianareo hiaraka aminareo ny Ankizy?.. Tonga @ ilay hoe, "raha maty aho, matesa rahavana"?

Fa i Jesosy azany ho'a mba nanozonozona toa anareo, fa nierina ny 2000 taona, ny olona mbola misomebiseby eee...

Toritorio ao azany izay torianareo ao ee.. Dia aza hadino ho'a ny 95%-n'ny Sinoa sy ny 95%-n'ny Karana na koa ny Zaponey, indrindra moa ny 100%-n'ny Aborigenes...Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/06/2017 06:31
rhaj0
RBNIRNy tombotsoa ho anay dia ny manantanteraka ny baikony.....

.. dia ny ahatongavan'ny "andro farany".

he he he... Firy taona moa nareo ao ry RBNIR sy Hrnrn? Ianareo izany ve no efa ambavahoana ao, dia tianareo hiaraka aminareo ny Ankizy?.. Tonga @ ilay hoe, "raha maty aho, matesa rahavana"?

Fa i Jesosy azany ho'a mba nanozonozona toa anareo, fa nierina ny 2000 taona, ny olona mbola misomebiseby eee...

Toritorio ao azany izay torianareo ao ee.. Dia aza hadino ho'a ny 95%-n'ny Sinoa sy ny 95%-n'ny Karana na koa ny Zaponey, indrindra moa ny 100%-n'ny Aborigenes...

Tsy hisy adinon'Andriamanitra ny olona rehetra rhajo a! hoy ilay teny hoe "hotorina "amin'izao tontolo izao"......
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/06/2017 06:41
rhaj0
he he he... Firy taona moa nareo ao ry RBNIR sy Hrnrn? Ianareo izany ve no efa ambavahoana ao, dia tianareo hiaraka aminareo ny Ankizy?.. Tonga @ ilay hoe, "raha maty aho, matesa rahavana"?

Hita marina tokoa hoe "tsy ao mihitsy ianao rhajo" ny olona dia "taominay ho any amin'ny fiainana mandrakizay (vie éternel) fa tsy taominay ho amin'ny fahafatesana tsy akory....

Fampahafantara ny olona ny zavatra tsy maintsy hitranga tsy ho ela no fitiavana azonay zaraina amin'ny olona mba hahatonga saina azireo ka hitodihany amin'Andriamanitra mba hananan'izireo fanantenana vaovao.....

http://forum.serasera.org/forum/message/m56a8c87ee9a9b#m592d27a4abdc2
Valio | Miverina eny ambony
Miharena - 17/06/2017 06:44
Salama RBNIR sy ny namana rehetra,

Tsara angamba faritana ilay hoe FARANY raha mitovy ny fijery!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 18/06/2017 07:16
Miharena
Salama RBNIR sy ny namana rehetra,

Tsara angamba faritana ilay hoe FARANY raha mitovy ny fijery!

Aleo ataontsika lohahevitra hafa mihitsy ny mikasika ny hoe FARANY miharena!!!
Valio | Miverina eny ambony
RA TAN - 19/06/2017 12:16
YAHOSHUAH www.rtvyahoshuah.com ilay torina @ izao tontolo izao ho vavolombelona @ firenena rehetra izay vao tonga ny farany:
Valio | Miverina eny ambony
RA TAN - 19/06/2017 12:19
Valio | Miverina eny ambony
bor2lais - 19/06/2017 12:23
RBNIR
1- sera (préché) futur io raha mihoatra ilay fotoana nitenenany,
2- Maninona no mbola tsy tonga foana ny farany (f'angah moa ireo nitory hatrizay tsy efa nitory ilay filazantsara)???
3- Iza no afaka hilaza fa mbola manana ilay fampianarana tsy misy kilema (moa tsy Izy irery ihany???)
Koa raha tsy miverina "INDRAY" IZY mampianatra ahoana no hahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra???


Efa VITA ny asa iraka nampanaovina Azy teto an-tany RBNIR a ! Anjaran'ny Fanahy Masina no miasa (amin'izao andro farany izao) : mampatsiahy ny asam-pamonjena vitaNY teo amin'ny hazo fijaliana.

Ireo teboka telo lazainao ireo dia fandavana ny asam-pamonjena vitaNY sy ny asan'ny Fanahy Masina (nanomboka ny andro Pentekosta ka mandraka ankehitrio).
1. "sera préché" tokoa no izy : nanomboka tamin'ny andro Pentekosta izany. Ny ana(re)o kosa dia "sera REpréché" no afafy !
Io 2. io raha lazaina mivantana dia hoe : raha tena niasa marina ny Fanahy Masina hatramin'izay, nahoana no mbola tsy tonga foana ny farany ! Avelako iana(re)o no hamaly !
Ilay 3. dia mitovy @ 2. ihany.
Ny fanontaniana apetraka amina(re)o dia hoe : mino ny Fanahy Masina tokoa va iana(re)o ?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/06/2017 13:13

bor2lais
RBNIR
1- sera (préché) futur io raha mihoatra ilay fotoana nitenenany,
2- Maninona no mbola tsy tonga foana ny farany (f'angah moa ireo nitory hatrizay tsy efa nitory ilay filazantsara)???
3- Iza no afaka hilaza fa mbola manana ilay fampianarana tsy misy kilema (moa tsy Izy irery ihany???)
Koa raha tsy miverina "INDRAY" IZY mampianatra ahoana no hahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra???


Efa VITA ny asa iraka nampanaovina Azy teto an-tany RBNIR a ! Anjaran'ny Fanahy Masina no miasa (amin'izao andro farany izao) : mampatsiahy ny asam-pamonjena vitaNY teo amin'ny hazo fijaliana.

Ireo teboka telo lazainao ireo dia fandavana ny asam-pamonjena vitaNY sy ny asan'ny Fanahy Masina (nanomboka ny andro Pentekosta ka mandraka ankehitrio).
1. "sera préché" tokoa no izy : nanomboka tamin'ny andro Pentekosta izany. Ny ana(re)o kosa dia "sera REpréché" no afafy !
Io 2. io raha lazaina mivantana dia hoe : raha tena niasa marina ny Fanahy Masina hatramin'izay, nahoana no mbola tsy tonga foana ny farany ! Avelako iana(re)o no hamaly !
Ilay 3. dia mitovy @ 2. ihany.
Ny fanontaniana apetraka amina(re)o dia hoe : mino ny Fanahy Masina tokoa va iana(re)o ?


Nisy asa natombok'ilay hazo oliva voalohany tao fa mbola tsy vita bord2lais, dia izay no nahatonga azy hanome baiko indray ny hazo oliva faharoA (HAMITA ILAY ASAN'NY FAHAMARINANA), ary ny teny azo dia ilay hazo oliva faharoa mihitsy no hamarana ilay ASA...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/06/2017 13:15

RA TAN
YAHOSHUAH www.rtvyahoshuah.com ilay torina @ izao tontolo izao ho vavolombelona @ firenena rehetra izay vao tonga ny farany:


Ahoana indray ity adiny vao tsy miato ity RA TAN???
Valio | Miverina eny ambony
bor2lais - 19/06/2017 15:08
RBNIR
Nisy asa natombok'ilay hazo oliva voalohany tao fa mbola tsy vita bord2lais, dia izay no nahatonga azy hanome baiko indray ny hazo oliva faharoA (HAMITA ILAY ASAN'NY FAHAMARINANA), ary ny teny azo dia ilay hazo oliva faharoa mihitsy no hamarana ilay ASA...


Tsy fantatro ny antsoina(re)o hoe Fahamarinana fa raha ny ahy dia Ilay (nilaza hoe "Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana") teraka tao an-tranonomby, voahombo teo @ hazofijaliana ka nitsangana t@ maty ary niakatra any an-danitra ka mipetraka eo an-tanana ankavanan'ny Ray ... Avy any no hiaviaNY hitsara ny velona sy ny maty ...

Averiko indray fa (amiko) EFA VITA ny asa iraka nampanaovina Azy (Jaona 3.16-18) , raha miverina Izy dia tsy hampianatra (mivantana) araka ny filazana(re)o intsony akory fa HITSARA ny velona sy ny maty ... Ny "fampianarana" (amiko) dia asan'ny Fanahy Masina (Izay nasaiNY nalefan'ny Ray t@ Pentekosta ka mandraka ankehitrio) fa tsy Azy izay voahombo teo @ hazo fijaliana intsony.
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  1 2 3 >  Farany