You are here: home > Forum

Ny fi(s)ainana t@ Taon-jato Zero

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Ny fi(s)ainana t@ Taon-jato Zero
Valiny : 219
Pejy:  1 2 3 >  Farany
rhaj0 - 27/01/2016 14:39
Tiako mba (iarahana) vabahana kely hoe, toatoa ny ahoana ny fahalalana sy fi(s)ainan-draolona t@ taona zero.. Ny tiako ahatongavana, dia ny ahalalana tsara ny etat d'esprit (an'i Jesosy sy ny mpanaraka azy) tao, raha ohatra ka izay no zava-nisy (sy tsy nisy) t@ izay..
https://en.wikipedia.org/wiki/1st_century

Ohatra voalohany tonga dia tonga ato an-tsaina izao dia hoe, TSY mbola nahalala ho'a ny olona t@ izany fa boribory anie ity Tany ity, na dia efa 500 taona talohan'ny zero azany no efa takatakatry ny Grika ihany fa hoe boribory io. Fa t@ tany @ 1450 azany, nony Christophe Coloumb niankandrefana iny, dia tena betsaka no 'nino' hoe, hikorotsaka sahala @ any @ Niagara Falls ny sambon'i Christophe rahefa tonga any @ fara-vodi-lanitra any. I Galileo azany moa, efa t@ 1615, dia noenjehin'i Vatican rahefa nilaza fa tsy fisaka ny marina, na ny Tany moa izany eee...

Ka eo izany isika izao. Raha tsy mahalala izay ambonin'ny Tany (boribory) i Jesosy, na koa ireo Kristiana mpanaraka azy, t@ izany fotoan'androny izany, dia... tena "mino aho", fa rahefa mahita ilay "fara-vodi-lanitra menamena be" iny zareo, dia tena mihevitra fa i Devoly no miketriketrika raha any andrefana any.

Sahona?

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 27/01/2016 15:06
Dia io izao toa ilay ivanitihan'ny namana Endriny lava izay... hoe, ny lanitra "io ambony io" dia tena TSY takatr'i Jesosy araka ny fahatakarantsika azy izao.

Asa ahoana no mba tao an-tsainy tao k'lou, fa dia IZY en personne mihintsy hono moa izany no nilaza fa, toatoa ny hoe, hiraraka eto an-tany sahala @ pitipoa ny kintana ho "fambara" ny andro farany...

Sahona?

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 27/01/2016 15:57
Dia ny Tany boribory azany moa izany TSY takatra, fa koa hoe, hatraiza ny fahalalana jeogirafika t@ izany.

Mijerijery google aho io, dia ny Romana t@ izany fotoan'androny, hono, mba tonga tany India sy China ihany, fa kosa ny ankoatr'izany, dia tena TSY takatry ny hoza-dohany, manomboka @ Japanizy ka h@ Afrikana atsimon'i Ejipta; tsy mila lazaina akoriny hoe, TSISY fantany ny @ pole nord, Amerika sy Madagasikara.
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_commerce


Koa raha TSY fantatr'i Jesosy akoriny kosa ho'a na ny fisian'i Madagasikara fotsiny azany, dia mba ahoana azany no mba "inoanao" fa .. ho vonjen'i Jesosy koa hono, h@ ianao gasy petaka io..

Raha ny marina nefa kosa aloha, dia mbola tsisy olona kosa tao Dago t@ izany, fa ireo razantsika dia mbola any Azia atsimo andrefana, na mety mbola any Chine akoriny azany.

Sahona?

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 28/01/2016 21:36
Dia namadibadika aho ho'a hoe, toatoa ny ahoana ny fiainana t@ izany taonjato 1 izany.
Eto feno sary.

Dia hozy hitan'i google eto hoe
"a son would typically take the trade of his father; a few wealthy families often owned the majority of land in a given society. Family ties were central to religion: priests could be drawn from Levitical families only, and high priests from certain elite families only. Families strongly influenced politics. Sons followed their fathers as kings, and the Roman Senate was open to a few powerful, aristocratic families only."

Io izany dia tena ilay revy primitif be mihintsy ee... Ka i Jesosy izany zanaka mpandrafitra, nefa izany toa... io nisavi-tsaranga io. Sa moa izany izy avy @ Levitical families ?

Dia eto indray..
"When someone died, family members would mourn the deceased, and professional mourners, usually women, joined the procession. Palestine is a hot, dry, country, and lacked refrigeration, so bodies were buried as soon as possible after death. Much of Israel is covered by hills and mountains with plentiful caves, and these caves were used to bury the dead, covered by a large stone to discourage entry. Family members went back after three days to ensure that the person was actually dead, since mistakes sometimes occurred. On the first anniversary of a death, the family might return to the cave to take the bones, put them in an ossuary, and place the ossuary back into the grave."

Ka io izany ilay nony maty Jesosy, dia, araka ny fomba-tany, dia niverenan,i Maria Magdalena (vadiny) nojerena ngo dia hoe... Fa toa efa lasa tsy hita iznay i Jesosy ee.. mety@ ilay hoe, tsy naty teo izy, fa "mistakes sometimes occurred"

Fa io koa izany toa toatoa ny famadihana ny fomban-tany tany izany : "take the bones, put them in an ossuary, and place the ossuary back into the grave"
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 29/01/2016 11:32
rhaj0
Dia io izao toa ilay ivanitihan'ny namana Endriny lava izay... hoe, ny lanitra "io ambony io" dia tena TSY takatr'i Jesosy araka ny fahatakarantsika azy izao.

Tena sur v rhajo?
Diniho angeh e, ireto nisy vavolombelona maro nahita « Ary talanjona ny olona ka nanao hoe: Lehilahy manao ahoana re Io, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky Azy! » (Mat. 8:27)

« Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe: Maty Lazarosy; » (Jao.11:14)
« Ary rehefa nanao izany teny izany Izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: Ry Lazarosy, mivoaha! » (Jao.11:43)
« Dia nivoaka ny maty nisy fehim-paty ny tànany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona: Vahao izy, ka avelao handeha. » (Jao.11:44)
« Ary maro tamin'ny Jiosy, dia ireo nankeo amin'i Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo, no nino Azy. » (Jao.11:45)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 30/01/2016 03:47
rhaj0
Dia io izao toa ilay ivanitihan'ny namana Endriny lava izay... hoe, ny lanitra "io ambony io" dia tena TSY takatr'i Jesosy araka ny fahatakarantsika azy izao.

Aleo mba ho entiko ary ny porofo fa mahafantatra lavitra noho isika (ankehitriny) Jesosy raha io resaka galaxy sy lanitra sns io rhajo!.....

Hoy IZY (2000 taona lasa hoe) any amparany any dia
« Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia hohamaizinina, ary ny volana tsy hahazava; ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hohozongozonina. » (Mat.24:29)

1- Ny masoandro dia hohamaizinina :
Maninona moa ny masoandro no hohamaizinina? satria HOTAPERINA NY ANDRONY (ho tonga amin'ilay atao hoe FIN DE VIE) izy,
Ny masoandro dia karazana kintana (étoile)...
Rehefa tonga amin'ny atao hoe FIN DE VIE ny kintana iray tahaka ny masoandro dia mivadika ho TROU NOIR izy....

Tsy hihamaizina izy araka izany....

2- Ny volana tsy hazava (vokatr'ilay masoandro maizina iny satria isika nandrato fianarana dia mahafantatra tsara fa ny masoandro no manazava ny volana).....

3- Ny kintana hiraraka...

Ireny kintana ireny dia lavitra dia lavitra ny tany, saingy kosa akaikin'ny masoandro....

Ilay trou noir hiforona avy amin'ny masoandro dia hisintona an'ireny kintana ireny....

Mety hisy amin'ireny kintana ireny mandalo amin'ny tany ny "trajectoirany" rehefa sintomin'ny herin'ilay trou noir izy dia ireny no hiraraka amin'ny tany,

Hahita isika araka izany kintana marobe hirohotra mankao ho amin'ilay trou noir....

Dia iny no nolazain'i Petera hoe : « ........ ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra rehetra*, ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. » (2 Pet.3:10)

4- ary ny herin'ny lanitra hohozongozonina. » Vokatry ny herin''ilay trou noir hiforona avy amn'ny masoandro daholo izany rehetra rehetra izany......

Zava-doza no miandry an'ity tany ity ry zalahy a! Ankehitriny dia efa ampahafantarin'Andriamanitra amin'ny olona avokoa ny zavatra rehetra izay hataony tsy ho ela intsony!!!

Ankehitriny dia efa mahita tranga hafahafa eny amin'ny masoandro ny olombelona


Miomana daholo!!! Assureo tsara ny hoavin-tsika ara-panahy fa aza variana amin'ny zavatry ny nofo..

Mianara ato fa hanampy anao izany hamantaranao ny MARINA rehetra...

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 30/01/2016 03:57
« ..... Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro* fitsarany; ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. [* Gr. ora] » (Apok.14:7)
MIBEBAHA DAHOLO!!! MATAHORA AN'ANDRIAMANITRA!!! ATAOVY NY SITRAPONY REHETRA!!!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 30/01/2016 18:07
Aoka ho'a ry RBNIR, fa toatoan'ny tsimpontsimponinao dia apetapetakao @ revirevin'i Jesosy, araka ny fahazoanao azy ao, ny siansa ee...

Jereo kely k'lou ny @ kintana/masoandro eto:
"Most stars take millions of years to die. When a star like the Sun has burned all of its hydrogen fuel, it expands to become a red giant. This may be millions of kilometres across - big enough to swallow the planets Mercury and Venus."

Io mbola lasa "red giant" io aloha ny masoandro; ary rahefa red giant ny masoandro, dia (levona) may ny planeta Latera.

Ary TSISY idiran'ny kintana hafa "hiraraka avy any an-danitra" araka ny lazain'i Jesosy (na i Matio Rabelazao) izany eo. Fa ny kintana hafa ao @ La Voie lactee dia hitazatazana ny masoandro lasa red giant ao io fotsiny.


Sa indray hoe, tena hisy "kintana hiraraka avy any an-danitra" tokoany eto @ planeta Latera, satria izay hozy i Jesosy (na i Matio Rabelazao). Raha mitapO ny kintana dia TSY hitanao "miraraka" izany, fa tonga re dia vita matavy ny masoandro sy ireo planeta rehetra miaraka aminy ee...


ka izay eee... eritrereto tsara. Raha "mino" ianao fa, fara-fahatsarany, dia i Jesosy dia mahatakatra ireo Red Giant sy Collision of stars ireo, dia amboary ny saina izany fa i Matio (sy ny namany) mihintsy izany no Rabelazao eee... nefa dia io Matio io (sy ny namany) no ondananao ao foana ao..

Fa raha ny marina dia i Jesosy mihintsy no TSY mahatakatra ny Univers... dia, franchement, io IZY miteniteny foana io, dia "minou" tokoany koa ianao.

Dia lazaovy fa "esoeso sy fanambaniana" indray ny resako eto io...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 30/01/2016 18:27
Dia tena mitovy tamin'ny andron'i Noa marina izy izany rhajo a,

Mbola andro tsara be tokoa tamin'izany ary mbola tsy nilatsaka ny orana no niteny Noa fa ho avy ny safodrano,
Mazava ho azy fa rehefa tsy mino dia mihomehy.....

Tsy namakay tato angaha ianao fa efa nisy mitraillement in 6 nataon'ny masoandro hoy (ry zareo manampahaizana) fa soa ihany fa mbola voaharon'ny champs magnetique terrestre......
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 30/01/2016 18:44
ilay aiza ho aiza @ ilay safo-drano indray aloha no mbola inoanao mafy ao ee....

Hoe, ilay safo-drano ve tao @ vallee ede canaan, na tao moyen-orient tao fotsiny, sa nilentika hatrany Aostralia?

Koa na hoe hatrany Madagasikara azany hono izany no nilentika, dia ahoana, tena mahay mampiaraka ireo biby tsi22 izany i Noah @ fotoana fohy??

Dia na hoe, nahay nampiaraka hono izany i Noah, dia misy firy indray moa ny olombelona avotra tao @ sambo fiara? Dia ireo indray izany no nifamely an-toerana tao dia nitombo vokatra efa ho 7 milliards izao?


Dia tena tsy mihomehy tokoany @ izay ve ianao ao izao e?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 30/01/2016 18:55
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/dossiers/d/astronomie-trou-noir-dossier-introductif-4/page/3/
Raha io rohy nomeko io aloha rhajo dia 3 ny zavatra mety hitranga amin'ny étoil 1
1- na ilay geant rouge nambaranao
2- na lasa neutron
3- na lasa trou noir (araka ilay nolazaiko)
Ka ianao moa izany avy dia ilay geant rouge no noraisinao....
Izaho kosa manamafy fa trou noir e!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 30/01/2016 19:08
rhaj0
ilay aiza ho aiza @ ilay safo-drano indray aloha no mbola inoanao mafy ao ee....

Hoe, ilay safo-drano ve tao @ vallee ede canaan, na tao moyen-orient tao fotsiny, sa nilentika hatrany Aostralia?

Koa na hoe hatrany Madagasikara azany hono izany no nilentika, dia ahoana, tena mahay mampiaraka ireo biby tsi22 izany i Noah @ fotoana fohy??

Dia na hoe, nahay nampiaraka hono izany i Noah, dia misy firy indray moa ny olombelona avotra tao @ sambo fiara? Dia ireo indray izany no nifamely an-toerana tao dia nitombo vokatra efa ho 7 milliards izao?


Dia tena tsy mihomehy tokoany @ izay ve ianao ao izao e?

Inona moa no olana?
« Fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va? Amin'ny fotoan'andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao Aho, ary Saraha hanana zazalahy. » (Gen.18:14)

Abrahama aza efa antitra B no nomeny an'ity teny fikasana ity....

« dia hahamaro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra Aho, ka homeko ny taranakao ireto tany rehetra ireto, ary amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany; » (Gen.26:4)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 30/01/2016 19:17
P.S: Jesosy efa tany amin'ny 2000 taona no nahita an'ilay izy...(tsy nisy telescope sy satelite ary image vidéo)...
Ary ny an'i Jesosy avy dia affirmation fa tsy misy incertitude...

Ireo manampahaizana ankehitriny vao "manomboka mahafantatra" sady amin'izay mbola théorie fotsiny fa tsy misy manana certitude mihitsy....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 30/01/2016 19:51
Mbola hitombo be io activité solaire ato io....
Ary dia hotanteraka ity teny ity.....
« Ary ny fahelatra nampidina ny tao an-doviany tamin'ny masoandro; dia nasaina nandoro ny olona tamin'ny afo izy. » (Apok.16:8)
« Ary main'ny hafanana be ny olona, dia niteny ratsy* ny anaran'Andriamanitra, Izay manam-pahelana amin'ireny loza ireny, izy sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra Azy. [* Gr. nanao blasfemia; izahao Mat. IX. 3] » (Apok.16:9)
Tsy voaharon'ilay champs magnetique terrestre intsony io aoriana kely ao!!!

Raha nanaraka tsara ny fandaharana ianao dia ny mba handosiran'ny olona tsy ho tratran'izany loza ho avy izany no anton'ny fandaharana....

Azon'Andriamanitra atao tsara no miaro izay olona matahotra Azy ka manao ny sitrapony amin'izany andro izany.....
« Na dia hisy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo an-kavananao, Dia tsy hihatra aminao izany » (Sal.91:7)
« Hijery maso fotsiny ianao,Ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy. » (Sal.91:8)

Efa nataony izany tamin'ny andron'ny loza folo tany Egypta fahiny, ny zanaky ny egyptianina ihany no tratran'ny loza na dia teo amin'ny tany anankiray ihany aza izireo sy ny zanak'israely....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 30/01/2016 21:29
RBNIRhttp://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/dossiers/d/astronomie-trou-noir-dossier-introductif-4/page/3/
Raha io rohy nomeko io aloha rhajo dia 3 ny zavatra mety hitranga amin'ny étoil 1
1- na ilay geant rouge nambaranao
2- na lasa neutron
3- na lasa trou noir (araka ilay nolazaiko)
Ka ianao moa izany avy dia ilay geant rouge no noraisinao....
Izaho kosa manamafy fa trou noir e!

Dia ny anao izany "trou noir" no noraisinao, fa izay no takatrao fa mifanojo @ resak'i Jesosy.

1- miorina @ inona azany hoe k'lou ilay hoe safidinao ny trou noir? Hoe, satria ve izay no mifanojonojo @ resak'i Jesosy??
Ny olona re ry RBNIR raha manondro ny geant rouge, dia satria ny fahalalana ny etoile masoandro aaa.... Izy io ho'a tsy tsindrontsindrohana sahala @ andininy ao @ Baiboly fa misy lojikany. Ary izay lojikany izay, efa hita tamina etoile toa ny masoandro.

2- Ka na hoe lasa "trou noir" azany ny Masoandro eee... Nefa hozy i Jesosy hoe, maizina k'lou ny tany, dia aorian'izay, miraraka ny kintana.. Efa hoe, raha maizina ny masoandro dia efa vita matavy ny planeta Latera, fa TSY ahita izay manaraka intsony.

3- Dia na hoe, mbola mahita ny tohiny azany hono ianao, hozy i Jesosy eee... dia rahefa mipatitaka tokoany moa izany ny planeta latera, dia lasa any @ ilay Univers parallele daholo daholo izany isika rehetra teo, ary avy any isikana no mitazana ilay systeme solaire lasa "trou noir"?? izay ilay izy???

RBNIR« Fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va?... » (Gen.18:14)

TSY takatrao ilay izy eee.. Dia TSY takatr'ireo nanoratra ny BAiboly koa, ary dia... tsy takatr'ilay personnage noforonina tao @ Baiboly koa ee...

Fa fetsy ireo nanoratra ny Baiboly, izay mampiodina anao ho boriky ao io... Rahefa miseho ny absurdite/aberration sy ny ridicule, dia lazainy fa IANAO no tsy mahatakatra, fa i Jehovah no mahay azy ao, fa ilay fanazavana no nalahatra t@ TSY-fahatakaranao. Ary ny fehiny dia : "minou fotsy"..

Dia io ho'a ry RBNIR, raha mety @ izany ho'a moa ny sainao, dia reveo ao azany kouh... F'aza kiriana ka lazaina fa "maneso sy manambany" ny Ankizy rahefa mihomehy anao.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 31/01/2016 03:19
rhaj0
1- miorina @ inona azany hoe k'lou ilay hoe safidinao ny trou noir? Hoe, satria ve izay no mifanojonojo @ resak'i Jesosy??

2-fa ilay fanazavana no nalahatra t@ TSY-fahatakaranao. Ary ny fehiny dia : "minou fotsy"..

1- Voalazanao namana, satria niteny IZY hoe HOHAMAIZININA fa tsy niteny IZY hoe vao maika haredareda (geant rouge).....
Ary ilay hoe étoile lasa trou noir no mahatanteraka ny teny satria ireo étoil dia hiala amin'ny fitoerana misy azy ankehitriny ka "hiraraka" hoy ny teny ary ny sasany ho hita fa ho lasa amin'ny "firimorimoana mafy" hoy ny teny ihany, ary dia ho hita ihany koa fa "ny herin'ny lanitra dia hozongozonona.....

2- Marina ny anao satria ireto izao nisy vavolombelona maro nahita nefa tsy misy mahavaly hoe ahoana no NANAOVANY azy mandraka ankehitriny....

« Ary talanjona ny olona ka nanao hoe: Lehilahy manao ahoana re Io, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky Azy! » (Mat. 8:27)

« Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe: Maty Lazarosy; » (Jao.11:14)
« Ary rehefa nanao izany teny izany Izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: Ry Lazarosy, mivoaha! » (Jao.11:43)
« Dia nivoaka ny maty nisy fehim-paty ny tànany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona: Vahao izy, ka avelao handeha. » (Jao.11:44)
« Ary maro tamin'ny Jiosy, dia ireo nankeo amin'i Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo, no nino Azy. » (Jao.11:45)

Sa manana avaly mikasika an'ireo rhajo???? tadidio nisy vavolombelona (MARO) hoy aho.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 31/01/2016 03:23
P.S : aza mitondra arguments amin'izao fotoana izao fa ny lohahevitra dia hoe fisainana tamin'ny taonjato 0 (ankehitriny toy ny video gag) dia efa manana ny technologie ny olona fa mbola any amin'ny taonjato 0 ny resaka eto aloha (raha voavalin'ny siansanao).....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 31/01/2016 03:34
rhaj0
2- Ka na hoe lasa "trou noir" azany ny Masoandro eee... Nefa hozy i Jesosy hoe, maizina k'lou ny tany, dia aorian'izay, miraraka ny kintana.. Efa hoe, raha maizina ny masoandro dia efa vita matavy ny planeta Latera, fa TSY ahita izay manaraka intsony.

Ilay hoe efa tsy hahita intsony isika aloha (raha araka ny fahalalana kely bilitiny ananako) dia ao amin'ny red giant ihany no possible...
Fa izaho milaza fa trou noir anefa,
Aleo i junior no hanazava azy fa amin'izay ngamba mety mazava tsara kokoa (hohitanao ao daholo fa marina fa dia tena sintoniny avokoa ny rehetra e, ary mbola hohitanao manjelanjetra marina ny kintana rehefa sintoniny ho ao aminy ao......
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 31/01/2016 03:42
Vakio tsara fa hoy i junior hoe :
Comment detecter un trou noir:

Comme son nom l’indique, un trou noir est noir. Dans l’espace, il ne se voit donc pas.

Les scientifiques ont différentes techniques pour les détecter :

Première technique : une étoile est toujours le centre d’un système solaire : toutes les planètes tournent autour d’une étoile. Lorsqu’on une étoile meure et devient un trou noir, les planètes qui l’entourent continuent de tourner autour d’elle. Si on observe des planètes tourner autour de « rien », on en déduit qu’il y a trou noir.

Deuxième technique : le trou noir attire tout sur son passage. Les poussières qu’il attire tournent tellement vite qu’elles émettent des rayons détectables par certains télescopes.

Troisième technique : un trou noir attire et dévie la lumière. Si il passe entre la Terre et une étoile encore vivante, la lumière de cette étoile sera déviée et on aura l’impression que cette étoile brille encore plus que d’habitude.

Quatrième et dernière technique : les astronomes peuvent, par des calculs savants, calculer la masse d’une partie de l’espace. Si il détecte une zone de l’espace totalement noire, et avec une masse plus élevée qu’ailleurs, il sont donc en présence d’un trou noir.

Ao amin'ilay premier technique : on le detecte par la presence d'une planète qui tourne autour de rien (izany hoe tsy potika ilay planète fa mihodikodina eo fotsiny izy izany).....ahoana moa ianao no milaza fa tsy maintsy ho potika ny tany ry rhajo?????

Troisième technique : un trou noir attire et dévie la lumière. Si il passe entre la Terre et une étoile encore vivante, la lumière de cette étoile sera déviée et on aura l’impression que cette étoile brille encore plus que d’habitude.

Izany hoe ho hitan'ny maso tsara mihitsy hoe iny fa misy étoiles natelin'ilay trou noir ary dia mbola manjelanjelatra ery izy amin'izay........
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 31/01/2016 04:33
RBNIR Si on observe des planètes tourner autour de « rien », on en déduit qu’il y a trou noir...Izany hoe ho hitan'ny maso tsara mihitsy hoe iny fa misy étoiles natelin'ilay trou noir..

Aoka ho'a ry RbNIR.. ny planeta, hozy i Junior, mahavita miodikodina manodidina ny trou noir, nefa ny etoiles indray hozy i RBNIR no "voatelina"...

esy ee.. f'angaha ho'a izy ity toa ny resa-baiboly, ka na ahoana na ahoana ny fanodikodinanao azy eo, dia toa mety foana... hozy Ramino ee...
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  1 2 3 >  Farany