You are here: home > Forum

Be fitiavana tokoa ve ilay Atr'Israely?

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Iverenako kely ny resaka Fihavanana [quote=Endrin...
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 5 > 
rhaj0 - 30/09/2016 20:11
Iverenako kely ny resaka Fihavanana

EndrinyRaha ny marina dia Society sy Fraternity no tena hoe fihavanana, saingy ireo akademisianina moa nahay ka nataony hoe fiaraha-monina ny Society, kanefa ny fiaraha-monina tokony hoe social life na hoe associative way of living (dikan'ny teny anglisy tamin'izany faha 1800) io.


rhaj0Tena mba tsy miombo-kevitra @ Endriny kosa aho @ ity resaka Fihavanana ity. Izaho mihevitra fa tsy mijanona @ "Velona iray trano, maty iray fasana" ilay firaisa-miaina, fa miitatra @ "Trano Atsimo Sy Avaratra".

Ny fifampitsimbinana @ fialofana sy sakafo io izany, ary h@ ny fifanomezan-tanana fataon'ny Taloha (sy ny Zokintsika) dia taratry ny fomba firaisa-miaina Malagasy koa. Tsy "Fihavanana" ve izany, hozy i Endriny??

Ny fitaizana ny Ankizy koa, raha tsy diso ny fitadidiko ny tatitr'i Flacourt, dia iraisan'ny vohitrakely.

Ny fahazoako ny Fihavanana, dia hoe... ilay "havana" dia tsapa toa ny "singan'ny tena" mihintsy. Toa ny "Tanan-Kavia Sy Havanana". Fa rahefa misy moa ny tsy mety, na tsy fifanarahana, dia "tapaka" izay fahatsapana "Tanan-Kavia Sy Havanana" izay, ary dia "Ho Hitan'Ny Havany" (hafa) eo ilay andaniny.


ka ilay "Fraternity" dia hoe
- a group of people sharing a common profession or interests.
- the state or feeling of friendship and mutual support within a group.


Nefa ho'a ny fahazoako ilay "havana" dia "singan'ny tena".

Ataoko fa misy maha-samy hafa kely kosa ny hoe,
a- izaho sy Endriny dia samy liana ny mifanaretsaka eto, ary mifanohana @ izay atao na resahina eto
b- izay tsapa, na hoe izay filAna na koa sentiment an'i Endriny ao, dia tsapako, ary manetsika ahy, na tiako ary ezahiko amena fahafam-po, et vice-versa.

Sa miteniteny foana aho dia mi-idealiser ny Malagasy???
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 03/10/2016 10:18
rhaj0
Ny fahazoako ny Fihavanana, dia hoe... ilay "havana" dia tsapa toa ny "singan'ny tena" mihintsy.

Dia miambo ho tompony ery izato rhajo nefa tsy fantany akory hoe IZA no nampianatra an'io....

« Aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao: fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao: Izaho no Jehovah. » (Levitikosy 19:18)


Fantatr'i Rhajo v hoe oviana no nanoratana ny levitikosy????
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 03/10/2016 10:26
Ny an'i Jesosy mbola nampiany hoe (io ilay tsy tian'i tealala)
« Efa renareo fa voalaza hoe: Tiava ny namanao (Lev. 19. 18), ary mankahalà ny fahavalonao. » (Matio 5:43)
« Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Tiava ny fahavalonareo, ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo, » (Matio 5:44)
« mba ho tonga zanaky ny Rainareo Izay any an-danitra ianareo; fa Izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. » (Matio 5:45)


Tsy ny namana ihany fa na izay manenjika koa aza....koa moa ve mitaona ny olona hankahala ny tsy mpino Andriamanitra ry rhajo, voalaza hoe IZY dia mampimosaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy?????

Mianara tsara aloha hoy aho vao manenjika ianao......
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 03/10/2016 14:47
O ry RBNIR... inty ny fanontaniana
rhaj02- Ka "anasongadinany" ilay Fitiavany Lehibe an'izao tontolo izao, dia tsy iza fa ireo "mino" SY ireo "tsy mino", dia .... nafoiny ny Zanany-Lahy-Tokana, hamonjena ireo "mino" IHANY.

Ka mba ahoana izany ity hoe "Fitiavana-Lehibe", mba misy ve izany ho an'ireo "Tsy-Mino" ????

RBNIRMianara tsara aloha hoy aho vao manenjika ianao......

Ary "fanontaniana" io ambony voalohany io ry RBNIR fa tsy "fanenjehana" aaa... Nareo (kristiana) itony ho'a dia tena parano : hoe misy "manenjika" foana hono ity ianareo, nefa ny olona azany ny handositra anareo, na hihataka aminareo sy ny hadogaiginareo no ataony :

paranoïa. Comportement, attitude de quelqu'un, d'un groupe qui a continuellement tendance à se croire persécuté et agressé.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 03/10/2016 16:41
Fa toa izao ny "Fitiavana Lehibe"-n'Andrmntra @ Vhv izany, hozy ny Genesisy eee...


Genesisy 3:16 Ary hoy koa Izy tamin-dravehivavy: Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan-anaka hianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka;


Izay paoma kely iny ve nama no nohanin-dramatoa, nefa dia mihinan'ny tsakaokany h@ zafin-koho-kitrokeliny. "Giladibe" izany ilay "Fitiavana" eee.. Aza mba "TiaNY" ihany...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 04/10/2016 07:13
Miambo ho tompon'ny fitiavana sy fahendrena ianao rhajo nefa ilay fitiavana sy fahendrena tsy fantatrao akory fa kay sombiny amin'ireo efa nampianariny fahiny ihany a!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 04/10/2016 12:53
RBNIRMiambo ho tompon'ny fitiavana sy fahendrena ianao rhajo


Sampona mihintsy ny miresaka amin-dry (kristiana) RBNIR. Teo dia mibaribary ny paranoia-ny. Izao indray, mifanakalo hevitra no eto, dia lazain-dry RBNIR fa misy "tompony" hono ny concept sasany, dia "miambo" hono ilay maneho hevitra.

Maninona raha mba ny votoatin-dresaka no resahina ry RBNIR aaa... Sa TSy hita resahin-dry RBNIR ny aberration sy ridicule ao anaty Baiboly ao?

RBNIR... Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan-anaka hianao (Genesisy 3:16)
... nafoiny ny Zanany-Lahy-Tokana, hamonjena ireo "mino" IHANY (fanekem-pinoana)
... tiava ny namanao tahaka ny tenanao (Levitikosy 19:18)
... Tiava ny fahavalonareo, ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo, » (Matio 5:44)


Ka aiza ny aberration @ ireo ry RBNIR aaa ???

Ny fahitako azy, dia politifikana giravy i Jesosy, na tsy haiko... nahazo divay indray angamba izy nikOzy an'ireo... ka mampanantena sy manao resaka matavy.. fa rahefa halalinina, dia ... ny Rainy ao ambony ao ihany no ambony eee... toa ireo resaka eo ambonin'i resak'i Jeosy notaterin'i RBNIR eo ambony ireo.

Sa kosa ho'a... tonga saina i Jesosy fa hoe, tena aberrant/ridicule ny resak'i Bainina taloha, ka tokony ovaina, ary novainy mihintsy moa izany ee....

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 04/10/2016 13:21
efa nasehoko teto ny toko sy andininy rhajo a! ianao nihevitra ho manampahendrena kay tsy fantatrao fa ilay fahendrena resahinao nisy nampianatra azy efa ela dia ela,
Fantatrao v ny daty nanomezana ny teny tao amin'ny levitikosy rhajo????
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 04/10/2016 13:28
Hoy Jesosy hoe : « Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka. » (Matio 5:17)

Ekena, nanana sy nampianatra fahamarinana ny taloha, saingy manana ihany izy fa tsy nahatanteraka....

Hoy Jesosy hoe : « koa amin'izany, izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo; fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy, nefa tsy manao. » (Matio 23:3)


Miteny ihany izy hoy i Jesosy fa tsy manao (tsy manantanteraka)...

Izay no nahatongavan'i Jesosy hanantanteraka fa tsy hihirahira fotsiny ihany....

Averiko aminao io teny io, ireo fahendrena hirahirahianao eto mba tanterakao v ry rhajo manampahendrena??? indrindra ilay unconditional love matimatesanao sy takianao amin'Andriamanitra?????
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 04/10/2016 13:28
Inty izao ny fanontaniana: "Ka aiza ny aberration @ ireo ry RBNIR aaa ???"

Misy valiny ve izany @ resakao io ry RBNIR?

Io mazavabe io nefany ilay mahatonga ny fanontaniana, fa
- hoy ny Rainy, ohatra, "Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan-anaka hianao "
- nefa hoy ny Zanany, ohatra, "tiavo ny Mamanao"

Dia tena mila mifanaraka izany izy mianaka k'lou, ary unifier-na ny resaka, fa tsy samy miteniteny izay tiany tenenina ao fotsiny ee...

Io azany izao mbola hiampy izay tenitenenin'i Herinirina ao @ KoloTV ao, i Herinirina @ io mendimendy ny hahazo ny 1/10-karenan'ny olona fotsiny...

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 04/10/2016 13:31
Efa voavaly io e....Iny fahamarinana taloha iny ihany no nampianarin'i Jesosy fa saingy Jesosy miampy fanantanterahana fa ny taloha nihirahira fotsiny...

Tahaka anao eto io izay hipetrahan'ilay mba tanterakao v ilay unconditionnal love takinao mafy amin'Andriamanitra io????
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 04/10/2016 13:46
Ireo fahendrena marobe (noheverinao fa anao) kanjo hay efa nampianariny fahiny ihany....Mbo tanterakao v????

Raha tsy mahatanteraka ianao dia mba miaiky fa latsaka betsaka ianao noho i Jesosy Zanany,

Jesosy tonga dia nanantateraka.....

Hoy IZY hoe : « Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. » (Jaona 15:13)


Ka mba hatraiza no vitanao rhajo no mitsaratsara an'i JEsosy ianao????

Ilay fanantaterahana no resahiko fa tsy ilay theorie b fahatany an....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 04/10/2016 14:30
Dia inona moa re ry RBNIR ity resakao, ka isavisavihanao "ahy" hitandahatra @ Jesosy, hoe, samy "mahatnateraka" ny unconditional love izany zahay roalahy?? Tsy hitanao ridicule ve izany resakao izany ry RBNIR?? Mba "izaho" sy Herinirina fara-faharatsiny no atandahatra..

Fa tsihaitsihay ho'a, hoe, politifikana ve, sa divay ve, sa indray, voan'ny crise d'adolescence ve i Jesosy dia io mi-contredire an-dRAiny io eee.. Manohitra, na manao zavatra mifanohitra ny sitraky ny Rainy.

Raha ny Rainy "nihirahira" hozy RBNIR izay, ka hoe, tia ny "hahabe Fahoriana Aho", dia ... ndana mahazo, hozy ny Zanany, fa "Tiavo, Tiavo" no ady eo..

RAha ny Rainy, "nihirahira" ihany hozy RBNIR izay, ka hoe, ny "Mpino" IHANY no ho avotana (ho avotan-janany io), dia ... ndana mahazo, hozy ny Zanany, fa "Tiavo h@ fahavalonao" no ady eo..

tsara kah... izaho kosa dia manohana an'i Jesosy @ io fifanditrana @ Rainy io kosa k'lou eee... Efa mivoatra ho'a ny ankizy ee... ary mitohy mivoatra ny Ankizy h@ izao, ary efa "miala @ Jesosy" koa
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 04/10/2016 14:37
N'iza n'iza mahasay mitsara Azy dia mihevitra ny tenany ho mitovy Azy na ambony noho IZY E!!!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 04/10/2016 14:38
Tsy ny Rainy no nihirahira fa ireo nihevitra fa mpanaraka ny Rainy....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 04/10/2016 14:48
RBNIRN'iza n'iza mahasay mitsara Azy dia mihevitra ny tenany ho mitovy Azy na ambony noho IZY E!!!

Dia sampona foana ho'a rahefa miresaka @ (kristiana) RBNIR eee... Teo "paranoia", dia avy eo, ampidiriny anaty resaka ianao mpiresaka, lazainy fa "tompon'ilay concept"; dia avy eo indray, rana miteny/miresaka ianao, dia pehany fa "miambo". Izao indray. tonga dia pehany fa "mitsara".

Dia inona ihany ry RBNIR aa : hiresaka sa tsy hiresaka... ny votoatin-dresaka ???

RBNIRTsy ny Rainy no nihirahira fa ireo nihevitra fa mpanaraka ny Rainy....

Bravo RBNIR... bravisssimo!!!..

Takatr'i RBNIR ihany farany fa ireo "mpanaraka ny Rainy" no mampiteniteny foana ilay Rainy, an'ireto resaka toa ny hoe
- Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan-anaka hianao"
- ny "Mpino" IHANY no ho avotana


Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/10/2016 00:57
rhaj0Takatr'i RBNIR ihany farany fa ireo "mpanaraka ny Rainy" no mampiteniteny foana ilay Rainy, an'ireto resaka toa ny hoe
- Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan-anaka hianao"

Dia tena kOpy ho'a ianao ry RBNIR fa resaky ny olombe taloha, TSY nahatakatra izay momba ny fiterahana, ka izany no mba hanamarinany ilay "fahoriana" (hono) rahefa miteraka ny vehivavy.

Fa soa kosa ho'a fa efa mandroso izao ny fitsaboana, fa dia asaivo tsindromina ity peridurale ity rahefa miteraka, fa TSISY fahoriana intsony eo, ary dia ho HASAMBARANA ilay manan'anaka, h@ namboarana azy, sy mandritra ny fiterahana ka h@ ny hitaizana azy...

hi hi hi... avelao ho vasoka be ao ilay Andrmntry ny Genesisy, fa TSY mandaitra intsony ny ozonozony eee...

Dia raha aviavy @ feo mafiny koa ohatra ry Herinirina, na migonongonona @ Torah-ny ry (te-ho) Jiosy, dia miboloky io Genesisy io, dia ihomehezo fa TSY ho takatrany mihintsy ny resaka (peridurale), satria TSY ao anaty BAiboly/Torah... hi hi hi.. tsy mety takatrany mihintsy io, nefa efa 2016 ho'a ny taona eee....

Dia hono ho'a koa... ngo dia contre ny peridurale koa ry Vatican??
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/10/2016 01:37
Satria tsy novaliana v ry rhajo dia manjary mamaly samirery ao a! ilay izy ange hoy aho tsy mila adihevitra B e, ny mpamafy "tsy maintsy" mamafy hatrany, satria ilay "voa" natao hafafy fa tsy fihinina eny antanana "raha tiana hamoa",

Indraindray latsaka eny amorondalana dia lanin'ny voromanidina, indraindray latsaka ambony vatolampy dia tsy mamaka na dia kely akory aza, indraindray mba latsaka eny antanilonaka dia mamoa be dia be,

Ka io dia anjaran'ny tsi11 fa ny zavatra rehetra efa natorony avokoa ny tsy maintsy hiseho e!!!

Ataoko ahoana moa rehefa vatolampy ianao??? Anao sy IZY no sisa...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/10/2016 12:47
Dia siorimenehy mihintsy ho'a ianao ao izany ry RBNIR, fa dia mba mandehana maka paozy kely aloha eee... Atsy ianao, toa manao bemarenina tsy mamaly izay resak'olona (Tealala) fa ny anao ihany no asesikao. Eto ianao.. oadray.. koa na ilay fampiasana ny "vatolampy" (kisarisari-teny) azany toa tsy hainao, fa ataonao fa toa anao foana ho'a ny olona eee.. asa raha azonao ohatra, fa ianao ao anie ka "vatolampy" (tsy miteny, na mahateny), ary dia io angeren'ny vorona (Herinirina) io lava foana.. Izay lazain'ilery dia leranao ao, nefa ho'a... ny "fampianaran'i Hernirina" ka dia... (Ihomehezana) hehezin'ny akoho toka-nify eee (Tealala)
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 05/10/2016 12:54
omeny ny aveugle anie le resaka atsy e, zava-miafina hono izy io anefa aparitaka.
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 5 >