Inona indray no ambaran'ny teny ao amin'ny 2 Petera 3:10?

1. RBNIR ( 12/12/2022 13:49)
« Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra rehetra*, ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. [* Na: ny masoandro sy ny volana ary ny kintana] » (2 Petera 3:10)
novalian'i RBNIR ny 13/12/2022 09:46
2. RBNIR ( 13/12/2022 09:46)
ary ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra rehetra*....

Dia tanisainy avy eo ilay hoe tenan'ny zavatra rehetra [* Na: ny masoandro sy ny volana ary ny kintana]

Izany hoe ho levon'ny afo ny masoandro, sy ny volana ary ny kintana.....

Afo araka izany no hoentin'Andriamanitra handevonana sy handorana ny tenan'ny zavatra rehetra..

Dia mipetraka ary ny fanontaniana hoe Afa tahaka ny ahoana re no ampiasain'Andriamanitra handevonana izao rehetra izao e??? Mazava ho azy tokony hoe Afo LEHIBE DIA LEHIBE satria mila mandevona Masoandro sy kintana ilay AFO....

Afaka inoana v izany?
Valiny : ENY....satria ankehitriny ireo manampahaizana dia mahita karazana Afo lehibe dia lehibe tahaka izany afaka mandevona galaxie anankiray ...
Ny galaxie moa ho an'izay tsy mahafantatra dia ahitana karazana kintana sy masoandro maro ao anatiny, ahitana ihany koa planeta tahaka ity tanintsika ity, ary ahitana karazambolana maro dia maro koa ao anatiny ao......

Afo inona izany hitan'ny manampahaizana izany?
Izay no hovaliantsika indray amin'ny manaraka.....
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0956