FANTARO FA.....

1. RBNIR ( 02/07/2020 05:15)
Tena misy Afo lehibe dia lehibe miendrika farihy afaka mandevona kintana tahaka an'io masoandro hitantsika io......

https://www.futura-sciences.com/sciences/videos/rencontre-apocalyptique-etoile-trou-noir-3035/#xtor=EPR-55-[VIDEO]-20200701-[VIDEO-La-rencontre-apocalyptique-entre-une-etoile-et-un-trou-noir]

Nisy faminaniana nataon'i JEsosy 2000 taona lasa izay....fantaro ato ny andinindininy...

https://forum.serasera.org/forum/message/m5d3e8e2616077

Samia mamisavisa.....

[dailymotion]https://www.dailymotion.com/video/x36h05[/dailymotion]

https://www.dailymotion.com/video/x36h05
novalian'i RBNIR ny 27/07/2020 06:53
2. RBNIR ( 27/07/2020 06:53)

RBNIR:

Tena misy Afo lehibe dia lehibe miendrika farihy afaka mandevona kintana tahaka an'io masoandro hitantsika io......

https://www.futura-sciences.com/sciences/videos/rencontre-apocalyptique-etoile-trou-noir-3035/#xtor=EPR-55-[VIDEO]-20200701-[VIDEO-La-rencontre-apocalyptique-entre-une-etoile-et-un-trou-noir]

Nisy faminaniana nataon'i JEsosy 2000 taona lasa izay....fantaro ato ny andinindininy...

https://forum.serasera.org/forum/message/m5d3e8e2616077

Samia mamisavisa.....

[dailymotion]https://www.dailymotion.com/video/x36h05[/dailymotion]

https://www.dailymotion.com/video/x36h05

Araka ny nambarako atsy amin'iry rohy etsy ambony iry dia hoe

TE HANAPOROFO ANDRIAMANITRA ANKEHITRINY FA TENA MARINA NY VOALAZAN'I JESOSY FAHINY.....

IZY NO TOKONY HARAHAN'IZAO TONTOLO IZAO... ARY NY FAMPIANARANY NO TOKONY EKENA....

VOAPOROFO IZANY TAMIN IREO FAHAGAGANA NATAO TEO IMASON NY OLONA MARO... IREO FAMPIANARANA FENO FAHENDRENA ARY ANKEHITRINY IREO FAMINANIANA IZAY HITA FA TANTERAKA SY MARINA TOKOA......

KOA MIANTSO ANAO ANDRIAMANITRA NA IZA IANAO NA IZA... NA TSY MPINO NA MINO AMIN NY FINOANA HAFA NA KO KRISTIANA FA SOMARY TSY MIORINA TSARA... HITODIKA ANY AMIN I JESOSY FA IZY NO EFA NIRAHINA HANAMBARA NY MARINA REHETRA......ARY HITONDRA NY OLONA HO ANY AMIN ILAY FIAINANA MANDRAKIZAY.....

Hoy tokoa mantsy i Jesosy tamin'i pilato hoe ...

« Ary hoy Pilato taminy: Mpanjaka va ary Hianao ? Jesosy namaly hoe: Voalazanao fa mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. » (Jaona 18:37)

« .......Izao no nahaterahako, ....... dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. » (Jaona 18:37)

Hanambara ny marina no nahatongavan'i Jesosy....Tsy inona akory io marina io fa ilay fampianarana tsy misy kilema noraisiny mivantana avy tamin'Andriamanitra...

« Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe: Tsy Ahy ny fampianarako, fa an'izay naniraka Ahy. » (Jaona 7:16)

Ankehitriny dia mampalahelo fa tsy hita intsony io fampianarana io...azo lazaina fa hoe efa maty mihitsy aza noho ny taona maro nifandimby...

Niverina indray i Jesosy ankehitriny ary mampianatra olona Izy (mampianatra an'io fahamarinana tsy misy kilema io ) toy ny nataony tamin'i paoly apostoly...

« Fa ampahafantariko anareo, ry rahalahy, ny amin'ny filazantsara izay notoriko, fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany. » (Galatiana 1:11)
« Fa izaho tsy nandray azy tamin'olona, ary tsy mba nampianarina aho, fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. » (Galatiana 1:12)

I paoly apostoly dia tsy mba nampianarin'olona fa nampianarin'i Jesosy mivantana tahaka an'ireo apostoly 12 fahiny ihany koa...

Afaka arahinao amin'ity rohy ity izany fampianarana izany ...

https://www.youtube.com/watch?v=zXmdk1uhUUE

Hitanao ihany koa ao amin'ny kolo TV isa-maraina amin'ny 5 ora sy sasany ka hatramin'ny 6 ora ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma...(afaka arahina amin'ny canal sat ihany koa...


© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2322