Io Baiboly io

1. rhaj0 ( 28/06/2020 12:52)
Resaka natambatra hita t@ Facebook dia zaraiko io ambany io.

Fa io dia ny an'ny Baiboly irery, fa mila ampiana ny @ Bible hafa rehetra,
- Oviana no nanoratana ny orijinaly
- Firy ny version h@ izao, na dika-teny na "fanavaozana"
- etsetra...

Facebook Mendrika Arikanto - Fantatrao ve ny Baiboly ?:

[size=10]NANORATRA NY BAIBOLY
- Testamenta Taloha
Genesisy : Mosesy
Eksodosy : Mosesy
Levitikosy : Mosesy
Nomery : Mosesy
Deoteronomia : Mosesy
Josoa : Josoa
Mpitsara : Samoela
Rota : Rota
1 Samoela : Samoela, Gada, Natana
2 Samoela : Gada, Natana
1/2 Mpanjaka : Jeremia
1/2 Tantara : Ezra
Ezra : Ezra
Nehemia : Nehemia
Estera : Mordekay
Joba : Mosesy
Salamo : Davida / afa
Ohabolana : Solomona, Agira, Lemoela
Mpitoriteny : Solomona
Tononkiran'i Solomona : Solomona
Isaia : Isaia
Jeremia : Jeremia
Fitomaniana : Jeremia
Ezekiela : Ezekiela
Daniela : Daniela
Hosea : Hosea
Joela : Joela
Amosa : Amosa
Obadia : Obadia
Jona : Jona
Mika : Mika
Nahoma : Nahoma
Habakoka : Habakoka
Zefania : Zefania
Hagay : Hagay
Zakaria : Zakaria
Malakia : Malakia
- Testamenta Vaovao
Matio : Matio
Marka : Marka
Lioka : Lioka
Jaona : Jaona Apostoly
Asan'ny Apostoly : Lioka
Romana : Paoly
1/2 Korintianina : Paoly
Galatiana : Paoly
Efesiana : Paoly
Filipiana : Paoly
Kolosiana : Paoly
1/2 Tesaloniana : Paoly
1/2 Timoty : Paoly
Titosy : Paoly
Filemona : Paoly
Hebreo : Tsy fantatra
Jakoba : Jakoba
1/2 Petera : Petera
1/2/3 Jaona : Jaona Apostoly
Joda : Joda ( rahalahin'i Jesoa )
Apokalypsy : Jaona Apostoly
ASA-SORATRA AO @ BAIBOLY
Mpanoratra : eoeo @ 40
Fotoana nandritra ny nanoratana : 1600 taona
Teny nanoratana (original) : Hebreo - Grika - Arameanina
Voasoratra @ Kaontinanta 3 : Eropa, Asia, Afrika
Toerana nanoratana : dezera, lapa, trano maizina, trano, sns...
Karazan'ny mpanoratra : Mpanjaka, Tambanivohitra (paysans), Mpitsabo, Mpanjono, "savant", sns...
Vanim-potoana nanoratana : ady, filaminana, fahantrana, fahafahana, fanandevozana, sesi-tany, sns...
STATISTIKA BIBLIKA
Isan'ny Boky : 66 ( 39 T.Taloha ary 27 T.Vaovao)
Toko : 1189
Andininy : 31101
Fampanantenana : 1260
Didy : 6468
Faminaniana nambara : + 8000
Isan'ny Fanontaniana : 3294
Andininy lava indrindra : Estera 8:9 ( 78 teny )
Andininy fohy indrindra : Jaona 11:35 "Jesosy nitomany"[/size]
novalian'i rhaj0 ny 02/07/2020 12:46
2. rhaj0 ( 02/07/2020 12:46)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bible_translations#Differences_in_Bible_translations
... since the original text contained only consonants. This sometimes required the selection of an interpretation; since some words differ only in their vowels their meaning can vary in accordance with the vowels chosen.
... Occasionally, a major variant happens when a portion of a text was missing or for other reasons.
... The translation now known as the Septuagint was widely used by Greek-speaking Jews, and later by Christians.[8] It differs somewhat from the later standardized Hebrew

... etsetra etsetra

Dia samy nanao an'izay saim-pantany tao daholo izany ny rehetraretra, ary dia efa amin'arivony ny karazana versions ao. Koa na ny Kritiana Gasy azany mba nanodikodina ny efa nataon'i Andrianaivoravelona koa.


Fa dia inona tokoany moa no hanajana ny hasin'ilay Teny orijinaly voanalohany.


© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.4274