Nidoboka ny Masina (Saint)

1. rhaj0 ( 21/06/2020 01:26)
Nadoboky ny "vahoaka" ny sary vongan'ny Masin-dahy (saint) Serra.
Oye oye ;-)

https://www.foxnews.com/us/ulysses-grant-statue-toppled-san-francisco
The statue was one of three knocked over Golden Gate Park during demonstrations.

The others included a statue of Junípero Serra, an 18th-century missionary who was declared a saint in the Catholic Church


Efa noresahina taloha ihany io
https://forum.serasera.org/forum/message/m55f6cac2601c2/

http://www.vox.com/2015/9/24/9391995/junipero-serra-saint-pope-francis
Junipero Serra was a brutal colonialist. So why did Pope Francis just make him a saint?
... the 2013 healing of a Native American woman who prayed to a relic of his.
It's obvious that Francis wanted to be able to canonize Serra during his trip to the US, making Serra the first saint canonized on American soil.
novalian'i rhaj0 ny 29/06/2020 11:29
2. rhaj0 ( 23/06/2020 12:18)
Jerevo ato fa tena nitsongolo-body mihintsy ny (sary vongan'ny) Masindahy Serra, nanaovan'ny "vahoaka" azy, ny vahoaka izay leo an'ity fanindrahindrana ny brutal colonialist izay nanitsakitsaka nampijaly sy namonovono ny Razambe sy ny Kolotora

https://twitter.com/LATACO/status/1274452567666245632
3. rhaj0 ( 23/06/2020 15:48)
Dia jereo koa ange ato ee.. noesorin'ny "vahoaka" h@ sary vongan'i Jesosy marina... sa diso?
https://theprint.in/india/christ-statue-removed-in-bengaluru-after-hindu-groups-claim-cemetery-land-was-misused/375181/

Ka manjakazaka loatra HONO ny mpitia ilay sary vongana, hany ka hatrany @ fasan'ny olona, izay fitoeran'ny RAzambe, hatrany avy no hanengenana ilay sary vongan'i JEsosy.. tsisy hajany mihintsy mantsy izao Razamben'olona izao.Fa rahefa manontany an'Ineny Gogola moa, dia ameny resaka be loatra...

Ary dia ato indray, voatatitra fa nolatsahan'ny varatra ary kila forehitra tao ny sary vongan'i Jesosy iray hafa koa.
https://www.journal-news.com/news/local-history-giant-jesus-statue-burned-after-lightning-strike-years-ago-today/xgP7iHGpGo6buQPng3tEDI/

Dia efa hita izao fa izay ilay "sitrapon'i Lord God", nefa dia nanamboatra sary vongana vaovao tsy mirehitra indray ny sasany.
Avelao foana hanao ao kouh.. maninona tokoany mouh...
4. RBNIR ( 25/06/2020 12:20)
rhaj0:

Dia efa hita izao fa izay ilay "sitrapon'i Lord God", nefa dia nanamboatra sary vongana vaovao tsy mirehitra indray ny sasany.

Mety marina tokoa hoe "sitrapon'Andriamanitra" ny nandorana sy nandravana an'ireny sary vongana rehetra ireny...

Misy hafatra tiany ampitaina amin'ny olona ankehitriny hoe ...mila miverina mitandrina ny didiny amin'izany ny olona rehetra ankehitriny...

« Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. » (Eksodosy 20:4)

Izay ange no antsoanso ataon'ilay anjely voalohany ato e!

« nanao tamin'ny feo mahery hoe: Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro* fitsarany; ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. [* Gr. ora] » (Apokalypsy 14:7)


OMEO VONINAHITRA IZY....« Ny zanaka manaja ny rainy, ary ny mpanompo ny tompony; koa raha Ray Aho, aiza ary izay hajako? ary raha Tompo Aho, aiza izay tahotra Ahy? hoy Jehovah, Tompon'ny maro, aminareo, ry mpisorona, izay manamavo ny anarako. nefa manao hoe: Amin'inona no anamavoanay ny anaranao? » (Malakia 1:6)

MILA HAJAINA ILAY TENINY E!! OMEO VONINAHITRA IZY...
5. rhaj0 ( 25/06/2020 20:21)
RBNIR:
« Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. » (Eksodosy 20:4)

ka i Mosesy no nanoratra ny Eksodosy, ary i YHWH no nivavahany t@ izany. Ilehio koa no nivavahan'i Abrahama.

- Ka izay "tsy manao sarin-javatra voasikotra" io ve izany no notazomin'ny Moslimo, taranak'i Abrahama, ho an'ny Allah-ny,
- fa kosa, io ve izany isan'ilay Lalàna efa lany andro, hany ka tena fefika kisarin'i Lord God/Dieu ny tontolo Kristiana, izay taranak'i Abrahama ihany koa?

Izany hoe, ny Kristiana fanatika toa an'i RBNIR ao @ sekta HRNRN dia manakaiky kokoa ny Moslimo, izay rahalahiny @ Abrahama.
I RBNIR koa mantsy manao robe lava fotsy (sy be volombava?).. Mahavariana mahaliana an.. :-)
6. rhaj0 ( 27/06/2020 15:54)
Miaraka @ revy BLM (Black Lives Matter) izao, dia mivoaka koa ny "marina" fa hoe, ahoana koa no natao Fotsy i Jesosy, ary dia misy (ary betsaka) no mitady hoe, adobohy any koa izay sary vongan'i JesosyFotsy izany eee.... Dia miitatra ny resaka...

https://www.newsweek.com/activist-who-wants-white-jesus-statues-torn-down-says-christian-whiteness-has-always-been-violent-1513101
Activist Who Wants White Jesus Statues Torn Down Says Christian Whiteness Has Always Been Violent

Ary dia vaky vava h@ Debadeba Kristiana (sasany) fa tena marin'any 'zany..

https://www.cnn.com/2020/06/27/uk/justin-welby-jesus-scli-intl-gbr/index.html
Justin Welby, the Archbishop of Canterbury and head of the Church of England, has said the church should reconsider its portrayal of Jesus as a White man.


Mbo ahoana ho'a ny ao @ imazination-nareo tsirairay ao, rehefa mivavaka @ Jesosy nareo ao, hoe, toatoa ny ahoana ny bika aman'endrik'Ilay iresahanareo ao
[size=4]... h@ Bor2lais any @ 3eme etage-ny, sy ry Gasy1zay niverina ho virijiny, na koa i RBNIR mpiresaka isan-takariva, sy koa ry Zaza Midrou mbamin-dry Alain[/size]
7. RBNIR ( 27/06/2020 21:38)
rhaj0:

- fa kosa, io ve izany isan'ilay Lalàna efa lany andro,

Jesosy kosa tsy nampianatra hoe misy lalàna lany andro izany e...

« Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka. » (Matio 5:17)
« Fa lazaiko aminareo marina tokoa: Mandra-pahafoan'ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera* iray na tendron-tsoratra iray aza, mandra-pahatanterak'izy rehetra.[*Dia yod, izay litera kely indrindra amin'ny Abidy Hebreo] » (Matio 5:18)
8. rhaj0 ( 28/06/2020 02:29)
rhaj0:
- fa kosa, io ve izany isan'ilay Lalàna efa lany andro,
RBNIR:
Jesosy kosa tsy nampianatra hoe misy lalàna lany andro izany e...

Ilay tao @ Deteronomia hoe, pendaso ny ankasarotan'ny fahavalom-badinao raha miady zareo izany mbola TSY lany andro ry RBNIR?
9. RBNIR ( 28/06/2020 05:13)

rhaj0:

rhaj0:
- fa kosa, io ve izany isan'ilay Lalàna efa lany andro,
RBNIR:
Jesosy kosa tsy nampianatra hoe misy lalàna lany andro izany e...

Ilay tao @ Deteronomia hoe, pendaso ny ankasarotan'ny fahavalom-badinao raha miady zareo izany mbola TSY lany andro ry RBNIR?

efa nazavaina teto kosa e!
misy karazana lalàna atao hoe lalàna ateraky ny fandikan-dalana (manota ianao dia misy lalàna iray ampiarina aminao)...

Ireny hoy aho efa nofoanan'i Jesosy : « [Ary raha naharitra nanontany Azy ireo, dia nitraka Izy ka nanao taminy hoe: Izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany] » (Jaona 8:7)
10. rhaj0 ( 28/06/2020 12:34)
rhaj0:
- fa kosa, io ve izany isan'ilay Lalàna efa lany andro,
RBNIR:
Jesosy kosa tsy nampianatra hoe misy lalàna lany andro izany e...
rhaj0:
Ilay tao @ Deteronomia hoe, pendaso ny ankasarotan'ny fahavalom-badinao raha miady zareo izany mbola TSY lany andro ry RBNIR?
RBNIR:
Ireny hoy aho efa nofoanan'i Jesosy

ka ny "nofoanan'i Jesosy", araka ny filazan-dRBNIR azy, no "lany andro", araka ny fahazoako azy. Fa ny filazanao azany no ampiasaina eee...


Ka "nofoanan'i Jesosy" azany ve ilay hoe "Aza manao kisarisary vongana"?
Nefany ny tontolo Katolika feno vongan-tsarisary?

Ka "nofoanan'i Jesosy" koa ve ny hoe "Aza manonontonona ny AnaraNY"?
Nefany ny tontolo Kristiana (ianao RBNIR anisany) raha hiantsoantso ny AnaraNY tahak'n'inona?
11. RBNIR ( 28/06/2020 14:27)
Ny fitandremana ny didy 10 tena mbola nolazain'i Jesosy fa mila tandremana an!
(raha te hiditra amin'ny fiainana)...

« Fa hoy Jesosy taminy: Nahoana Aho no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara*; fa raha te-hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy.[*Na: (Nahoana Aho no ataonao tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra.)] » (Matio 19:17)
« Hoy ralehilahy taminy: Inona avy moa? Dia hoy Jesosy: Ny hoe: Aza mamono olona, Aza mijangajanga, Aza mangalatra, Aza mety ho vavolombelona mandainga, » (Matio 19:18)
« Manajà ny rainao sy ny reninao (Eks. 20:12-16), ary: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao (Lev. 19:18). » (Matio 19:19)
12. RBNIR ( 28/06/2020 14:32)
mila mianatra i rhaj0 hoe rahoviana no tononina ny Anarany dia rahoviana no tsy tokony hotononina...

Raha tranga otran'ity aloha (famojena no hitadiavana Azy) dia tena ilaina ny manonona ny Anarany an!

« Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no hovonjena (Joe. 3. 5). » (Romana 10:13)

Dia izao...rehefa miala amin'ny "ratsy" ny olona tsy tokony hatahotra ny iantso ny Anarany (Rainy) intsony...
« Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao: "Ny Tompo mahalala ny azy", ary koa: "Aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny Tompo hiala amin'ny ratsy." » (2 Timoty 2:19)
13. RBNIR ( 28/06/2020 14:34)
fa raha olona mbola tsy vonona hiala amin'ny ratsy kosa aloha dia aleo ihany mitandrina tsara e!
14. rhaj0 ( 28/06/2020 20:24)
ha ha ha... Aiza ho aiza ho'a ny fahaizan'i RBNIR ny Didy 10 ee... Didy 10-n'i Mosesy ry RBNIR aaa... Ilay voasoratry ny varatra teo @ vato.
Tena TSY hain-dRBNIR mihitnsy io an.. Sa tsy tiany ho hay?? tena mi-se revolte mihintsy ny vavan'ny RBNIR ny hitory ilay Didy 10.

Ary dia tena tsy menatra ve ianao ry RBNIR @ izany?

Ary mbola nampianao hoe, ny resa-Paoly ao @ Romana no ni-contrediser-nao ny Didy-10-n'i Mosesy!!..

Ary dia hahita ho'a ianao ry RBNIR rahatrizay miatrika an'ilay ho hatrehinao any indray andro any ee... Na hiafina ao anaty robe lava fotsy azany ianao ry RBNIR dia ho sirika ee..
15. RBNIR ( 29/06/2020 07:11)
ilay didy 10 hoy aho tsy hain'ny Jiosy ny nitandrina azy dia izay no antony nahatongavan'i
Jesosy hanazava ny tena fomba fitandremana azy...

« Fa nony nahita izany ny Fariseo, dia hoy izy taminy: Indro, ny mpianatrao manao izay tsy mety hatao amin'ny Sabata. » (Matio 12:2)
« Ary hoy Izy taminy: Tsy mbola novakinareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida, raha noana izy mbamin'izay nanaraka azy, » (Matio 12:3)
« Fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho, izay nahadiso raha haniny, na izay nanaraka azy, afa-tsy ny mpisorona ihany? » (Matio 12:4)
« Ary tsy mbola novakinareo ao amin'ny lalàna va fa amin'ny Sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly manota ny Sabata, nefa tsy manan-tsiny? » (Matio 12:5)
« Ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. » (Matio 12:6)
« Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe: Famindram-po no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-drà (Hos. 6. 6), dia tsy mba nanameloka ny tsy manan-tsiny ianareo. » (Matio 12:7)
« Fa Tompon'ny Sabata ny Zanak'olona. » (Matio 12:8)
« Ary nony niala teo Jesosy, dia niditra tao amin'ny synagoga; » (Matio 12:9)
« ary, indro, nisy lehilahy maty* tanana teo. Ary ny olona nanontany Azy hoe: Mety va ny mahasitrana amin'ny Sabata? mba hiampangany Azy.[*Gr. efa maina, na malazo] » (Matio 12:10)
« Ary hoy Izy taminy: Iza moa no olona ao aminareo, raha manana ondry anankiray, ka latsaka any an-kady amin'ny Sabata, no tsy handray azy sy hampakatra azy? » (Matio 12:11)
« Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny Sabata. » (Matio 12:12)

Ka mila mianatra tsara re ry rhaj0 a!

Izay nampianaran'i Jesosy no marina...

« Ary hoy Pilato taminy: Mpanjaka va ary Hianao ? Jesosy namaly hoe: Voalazanao fa mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. » (Jaona 18:37)


16. rhaj0 ( 29/06/2020 11:29)
na ho tondrahanao baiboly azany eto ry RBNIR, dia TSY hamafa mihintsy ny hoe:
- TSY hain'i RBNIR ny Didy 10, tsy hainy averina eto
- na, tena mikomy ny vatan'i RBNIR fa TSy te-hiteny ny Didy 10, na dia nahoana loatra.

hozy ny Didy 10 hoe, Aza tonontononina ny Anarany.

Fa dia tonontonony ao foana azany ry RBNIR aa... inona ny olana?
Sady @ izay mbola antsointsoinao @ anaran'ny Vadin'i Zanahary koa Izy.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2447