Ireo Sekta ao Mada

1. rhaj0 ( 12/05/2020 16:08)
Ireto avy hono ny Sekta ao Dago ao

1- Marc Tatandraza, Apostoly Ambasadaoron'ny Lanitra

2- Apostoly Tsaratsara, Mesia Jesosy Malagasy

3- Pasteur Mailhol, Apokalipsy na ny Fanambarana

4- Kohen Rivolala, Ctic Ctac Dou, Shynagog Hebraika Jodaisma Kabalistika Malagasy

5- Révérend Medar, Mpandika tenin'Anjely

6- Pasitera Fitiavana Herinirina, Apostoly #13


Izay tokoany ve izy io?

Dia mahazaka olona firy aby ireto izy?
novalian'i rhaj0 ny 29/05/2020 10:39
2. rhaj0 ( 14/05/2020 11:48)
i Vatikana izao mety hoe, azo heverina fa tsy Sekta.

Fa tena mbola @ ilay toetra tia kely, fa tsy mba @ ilay hoe, (AMPI)REVEO MAIMAIM-POANA. Dia io mbola (manantena) mandrapaka ny kely ananan'ny olona io foana, nefa ny volamenabeny ao tahak'n'inona, ary ipetrahany ao fotsiny.

Eto izao dia voalaza fa migenongenona ny bainina ao Vatikana fa tsy miditra hono ny vola... noho ny Coronavirus.

https://www.foxnews.com/faith-values/vatican-coronavirus-hurts-donations
Vatican fears 'difficult years' ahead as coronavirus hurts donations


Rahefa atao ny kaonty, dia voa be mihintsy izany ny finoan(oam-poan)a isan-karazany ao
- ny rakitra TSY miditra
- ny mpiangona raha mifamorivory ao dia mifamely Coronavirus @ havendranany ao
- ny olona mitodika sy mihaino ny Siansa fa tsisy mandraharaha izao Belazao mpametra-tanana izao intsony
3. RBNIR ( 14/05/2020 12:11)
rhaj0:

i Vatikana izao mety hoe, azo heverina fa tsy Sekta.

tena tsy miombokevitra amin'i rhaj0 aho amin'io..

raha ny definition'ny secte ato mantsy dia...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Secte

Le mot « secte » désigne d'abord un ensemble d'individus plus ou moins important qui s'est détaché d'un enseignement officiel philosophique, religieux ou politique pour créer leur propre doctrine, mais le terme a pris dans plusieurs langues, et particulièrement en français, une dimension péjorative voire polémique1,2, et tend à y désigner à présent un groupe ou une organisation, souvent mais pas nécessairement à caractère religieux, dont les croyances, les pratiques ou le comportement sont jugés obscurs, inquiétants ou nocifs par le reste de la société1.

ka ny tena marina i Jesosy mihitsy no nanangana ny secte voalohany dia izay rehetra nivoaka avy tao aminy dia sectes daholo...
4. rhaj0 ( 14/05/2020 15:59)
Ka raha ity tokoany ny famaritana vaovao ny hoe Sekta
les croyances, les pratiques ou le comportement sont jugés obscurs, inquiétants ou nocifs par le reste de la société1

Dia tena marina ny anao ry RBNIR, fa raha ny fahitako azy, dia mila ampidirina ao koa i Vatikana :-)
5. RBNIR ( 15/05/2020 06:21)

rhaj0:

Ka raha ity tokoany ny famaritana vaovao ny hoe Sekta
les croyances, les pratiques ou le comportement sont jugés obscurs, inquiétants ou nocifs par le reste de la société1

Dia tena marina ny anao ry RBNIR, fa raha ny fahitako azy, dia mila ampidirina ao koa i Vatikana :-)

famaritana vaovao :-)
6. rhaj0 ( 15/05/2020 10:41)
mivoatra kosany ny teny e... sa tsy izany?

F'izany hoe, io kosa aloha ho'a dia samy hafa @ nataon'ny Misionera ny teny Malagasy madio mangatsagatsaka hoe "Andriamanitra", izay araka ny Anganon'ny Ntaolo, pejy 202, dia hoe ..
Ny vadin'i Andriananahary dia i Andriamanitra, ary i Jaomanera no zanany lahimatoa.

Hafa dia hafa mihintsy ny fandehany, rahefa nosavihan'ny MIsionera Fotsy ny teny hoe "Andriamanitra", ary dia io voalemy voazanaka h@ zanak'atidohany ka h@ ankihikelin-tongony io ny Kristiana Malagasy rehetra
7. RBNIR ( 19/05/2020 23:55)
tsy foinao mihitsy ity anganon'ny ntaolo ity rhaj0 :-) ary dia tena hita sy tsapa fa dia io no tena "hinoanao"...ka tsy atheiste ngeh ianao izany e! :-)
8. rhaj0 ( 20/05/2020 02:11)
Dia raha miresaka abobom-Baimboly eto koa aho izany dia "mino" koa, hozy RBNIR?
9. RBNIR ( 20/05/2020 11:21)

rhaj0:

Dia raha miresaka abobom-Baimboly eto koa aho izany dia "mino" koa, hozy RBNIR?

ka ilay izy entinao hananohanana ny hevitrao ngeh no mahatonga ahy hiteny an'izany e!
Tena mino b ianao fa ilay voasoratra ao amin'ny anganon'ny ntaolo no marina na dia efa manao fikarohana azy ny manampahaizana taty aorina ary dia mirakitra ny fikarohana anaty rakibolana mihitsy ho fampianarana ny kilonga malagasy...
10. rhaj0 ( 20/05/2020 12:12)
Averina indray... io Anganon'ny Ntaolo io dia lova-tsofina nifampitapitaina, ary io tonga hatreo am-poto-tsofinao io ry RBNIR.

Dia inona foana no ialokalofanao @ izao "manampahaizana aty aoriana" izao, izay tsy fantatrao akory hoe iza, na inona ny agenda-ny na hoe nataon'ny FOtsy taingim-bozona tao ve izy...

Dia nefa anie rehefa miresaka Baiboly i RBNIR, izay Angano koa entre-pa, dia mizesta be hoe, ilay Baiboly vakiana fa tsy ny resaka abobon'ilay milaza-tena ho "manam-pahaizana aty aoriana", dia i HRNRN, no henoina.

Sa tsy izay indray moa ny anao ao ry RBNIR? :-)
11. RBNIR ( 20/05/2020 12:32)
ka Jesosy ngeh tsy noforonina hoy aho e!
12. rhaj0 ( 20/05/2020 14:19)
Eny TSY noforonina i Jesosy, fa maro ny MYTH (Angano) nampiarahina an'i Jesosy, na koa ny ao @ Baiboly ao.

Izay no isan'ny herin'ny Kristianisma sy ny Baiboly: afangaroarony ny zava-misy sy ny finoanoam-poana. Dia rehefa oainina izy @ resaka "finoanoam-poanany", dia lazainy fa "zava-misy" mihintsy anie izany resahina ao io ee

Diniho dia eritrereto, dia valio, amarino na disoy, ny saka ny andalana ny resaka io ambany io raha mahery ianao ry RBNIR, fa tsy ny anao foana no asesikao amboletra eto.

inona tokoany moa io Baiboly io:

Ny Baiboly dia mirakitra izay resaka nandehandeha tao moyen-orient t@ fotoan'androny, h@ taona -1200 sy -165 ary taona +100.

Mifangaroaro ao :
1- ny zava-nisy t@ andro sy jeogirafiany t@ izany
2- ny finoanoam-poana arak'izay ambaratongam-pahalalana tao t@ izany
3- ny fitaterana lova-tsofina sy ny eritreritra sy faniriana na revirevy manokan'izay nanoratra azy tao

Aseseho gogoleho anie na olona na resaka bibilika ao @ io Baiboly io, fa misy tonga dia voafaritra ary hita mazava fa MYTHS (Angano). Ao no sirika be fa nalaina avy t@ finoana nisy nanodidina tao na taloha. Ny resaka ao, dia tsy vitan'ny hoe samy hafa ny style (gramera) fa ny votoatiny koa dia be dia be no mifanohitra.

4- ary ireo resaka mifangaroaro ireo dia avy tamina raki-tsoratra maromaro VOAFANTINA, natambatra tany @ taona +200, t@ andron'ny Emperora Constantine

13. RBNIR ( 20/05/2020 14:52)
inona tokoany moa io Baiboly io:

Ny Baiboly dia mirakitra izay resaka nandehandeha tao moyen-orient t@ fotoan'androny, h@ taona -1200 sy -165 ary taona +100.

Mifangaroaro ao :
1- ny zava-nisy t@ andro sy jeogirafiany t@ izany
2- ny finoanoam-poana arak'izay ambaratongam-pahalalana tao t@ izany
3- ny fitaterana lova-tsofina sy ny eritreritra sy faniriana na revirevy manokan'izay nanoratra azy tao

Aseseho gogoleho anie na olona na resaka bibilika ao @ io Baiboly io, fa misy tonga dia voafaritra ary hita mazava fa MYTHS (Angano). Ao no sirika be fa nalaina avy t@ finoana nisy nanodidina tao na taloha. Ny resaka ao, dia tsy vitan'ny hoe samy hafa ny style (gramera) fa ny votoatiny koa dia be dia be no mifanohitra.

4- ary ireo resaka mifangaroaro ireo dia avy tamina raki-tsoratra maromaro VOAFANTINA, natambatra tany @ taona +200, t@ andron'ny Emperora Constantine


Diso tanteraka ny baiboly dia mitantara ny zava-nisy hatramin'ny namoronan'Andriamanitra an'izao tontolo izao ka hatramin'ny fotoana izay hidirana indray kosa any amin'ilay hoe tany vaovao sy lanitra vaovao...

Gen.1 ka hatramin'ny apok.21-22
14. rhaj0 ( 20/05/2020 16:54)
Koa dia eritrereto tsara ao azany dia valio ny fanontaniana:

1a- "zava-nisy" ve ny "namoronan'i Dieu an'izao tontolo izao", sa
1b- "lovan-tsofina", izay @ maha-lovan-tsofina azy izay, dia niovaova, nivilambilana, nampiana sira sy finoanoam-poana, ary faniriana sy revirevy manokana ambara-pipetrany ho Soratra t@ taona -1200 sy -165 ary taona +100?

2a- "zava-nisy" ve ilay hoe "tany vaovao sy lanitra vaovao", sa
2b- mbo eritreritra sy faniriana na revirevy manokan'izay nanoratra azy tao, fa nolazainy fotsiny hoe bitsik'i Dieu 'lay izy, dia izay no n(amp)inoan'ny kristiana h@ izao?
15. RBNIR ( 21/05/2020 03:31)
zava nisy avokoa izay nampitaina tamin'ny alalan'ny mpaminany dia noraiketina antsoratra taty aoriana...kanefa teo ihany koa ny fiverenany matetika tety ambonin'ny tany nifidy sy nitory mivantana tamin'ny olona...

tahaka an'i Noa, Abrahama, Mosesy...Jaona mpanao batisa...

ary mbola mitohy ankehitriny pst HRNR

ny fomban'Andriamanitra dia mifidy olona hatrany izy hanamarinany ny voalazan'ny olona teo aloha ary koa hanambarany ny zavatra mbola ho avy.....
16. rhaj0 ( 21/05/2020 14:01)
RBNIR:
zava nisy avokoa izay nampitaina tamin'ny alalan'ny mpaminany dia noraiketina antsoratra taty aoriana...

Dia t@ taona firy sy taiza HONO izany "zava-nisy"-nao izany ry RBNIR? Ohatra, i Madama Eva? i Abrahama? i Noah?

Fa takatrao tsara ihany io fa LOVA-TSOFINA daholo ireo, ary efa tany @ taona -1200 akoriny aza vao voapetraka an-tsoratra, ary t@ taona +200 vao naravina izay raki-tsoratra nofantimpantenana tao.

Dia hilaza ve ianao fa ireo nametrak an-tsoratra ny LOVA-TSOFINA, na ireo nandravina ny raki-tsoratra, dia "voafidin'i Dieu"?

Halalino tsara ny valin-teninao ary cross-checker-o eraky Gogola, fa tsy ny eo @ petak'oronao no hitompoanao teny fantatra eto ry RBNIR.
17. rhaj0 ( 23/05/2020 14:55)
Kofona indray i RBNIR, fa nataony fa tenintenenina fotsiny angaha io resaka io, hoe "zava-nisy zava-nisy". dia toa ilay hoe "tenin'i Dieu" dia hoe, ho marin-drano tsisy tomika.

Ka etsy tantanako Ranandra azany eee.. :-)

Jereo eto fa nanomboka t@ taona -1200 tany ho any vao tafapetraka an-tsoratra ny resaka nifampitampitaina (lova-tsofina) ny @ hoe, ahoana HONO no namoronana ny Tany ee.. ny Olona ee... sns... izay naravina taty aoriana (taona +200) ary lasa io BAiboly baiboly io.

Gogoleho ohatra hoe, toatoa ny ahoana ny mbo fiainan'ny olona t@ izany taona -1200 izany

Dia jerevo ohatra ny Sinoa fa efa tany @ taona -7500 ohatra zareo, izany hoe efa ho 5000 taona talohan'ny nametrahana an-tsoratra an'i Madame Eva sy ny namany io, efa tany @ taona -7500 zareo no efa nihinam-bary

Dia kopy ianao, fa dia resak'olona t@ fotoan'androny sy jeogirafiany tao io ny resaka ao @ Baibolinao ao io. Satria indrindra moa, rahefa atao ilay kajikajy ao @ Genisisin'ny BAiboly io, dia any @ 6000 taona lasa HONO no nidoladola teto an-Tany i Madama Eva. Ny Sinoa nefa @ io efa nihinam-bary sy nigoka ranovola.
18. RBNIR ( 24/05/2020 17:46)

rhaj0:

RBNIR:
zava nisy avokoa izay nampitaina tamin'ny alalan'ny mpaminany dia noraiketina antsoratra taty aoriana...

Dia t@ taona firy sy taiza HONO izany "zava-nisy"-nao izany ry RBNIR? Ohatra, i Madama Eva? i Abrahama? i Noah?

Fa takatrao tsara ihany io fa LOVA-TSOFINA daholo ireo, ary efa tany @ taona -1200 akoriny aza vao voapetraka an-tsoratra, ary t@ taona +200 vao naravina izay raki-tsoratra nofantimpantenana tao.

Dia hilaza ve ianao fa ireo nametrak an-tsoratra ny LOVA-TSOFINA, na ireo nandravina ny raki-tsoratra, dia "voafidin'i Dieu"?

Halalino tsara ny valin-teninao ary cross-checker-o eraky Gogola, fa tsy ny eo @ petak'oronao no hitompoanao teny fantatra eto ry RBNIR.

efa tamin'ny andron'i moizy no efa nahay soratra ny olona....manaova fikarohana hoe oviana marina no mety hoe nahaterahan'i moizy fa efa taloha lavitra an'io taona lazainao io....
19. rhaj0 ( 24/05/2020 20:40)
Moses - Born: c. 1392 B.C.E.

BBC: The Old Testament is the original Hebrew Bible, the sacred scriptures of the Jewish faith, written at different times between about 1200 and 165 BC. The New Testament books were written by Christians in the first century AD.


Efa ho 200 taona taty aoriana vao noraketina an-tsoratra ny rere t@ tantaran'i Mosesy ohatra. Ary ny tantaran'i Madama Eva sy izao niforonan'ny Latera izao aza moa dia t@ izany izany vao natontatonta tao.

ka tsy 'Lova-Tsofina" va izany ry RBNIR?

Dia lazainao fa 'zava-nisy' ve ny resaka taterin'ny Lova-Tsofina ry RBNIR?

@ maha-lova-tsofina azy ho'a, dia "zava-nisy" navilivily, navalambalana, nampiana sira satria TSISY VAVOLOMBELONA.

20. RBNIR ( 25/05/2020 07:47)

rhaj0:

Moses - Born: c. 1392 B.C.E.

BBC: The Old Testament is the original Hebrew Bible, the sacred scriptures of the Jewish faith, written at different times between about 1200 and 165 BC. The New Testament books were written by Christians in the first century AD.


Efa ho 200 taona taty aoriana vao noraketina an-tsoratra ny rere t@ tantaran'i Mosesy ohatra. Ary ny tantaran'i Madama Eva sy izao niforonan'ny Latera izao aza moa dia t@ izany izany vao natontatonta tao.

ka tsy 'Lova-Tsofina" va izany ry RBNIR?

Dia lazainao fa 'zava-nisy' ve ny resaka taterin'ny Lova-Tsofina ry RBNIR?

@ maha-lova-tsofina azy ho'a, dia "zava-nisy" navilivily, navalambalana, nampiana sira satria TSISY VAVOLOMBELONA.

tsy azonao tsara izany ilay hafatra...tamin'ny andron'i mosesy dia efa nahay namaky teny ny olona...
Vavolombelona maro (antapitrisany no nahita ny soratra teo amin'ny vato tamin'izany...
ireo vavolombelona ireo no porofo fa tena tsy noforonina ilay izy satria ireo vavolombelona antapitrisany ireo mihitsy no nanamafy (tamin'ny taranaka nifandimby) fa samy nahita ny ranomasina nisokatra, ny loza nahazo ny egyptiana sns...
Ka marina ilay fampianarana nampitaina tamin'ny taranaka nifandimby...

Ankoatran'izany hoy aho isaky ny vanipotoana dia mifidy olona mivantana hatrany Andriamanitra hanaporofoiny amin'ny taranaka aty aoriana fa tena mbola velona any marina tokoa Izy ary marina ireo voasoratra rehetra anaty baiboly...
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.186