Inona marina moa no antony tokony hivavahana????

1. RBNIR ( 11/05/2020 06:29)
Maro no tsy mahafantatra ny tena antony tokony hivavahana ankehitriny ka zary laza manao fahazarana sy fomba fomba fotsiny ihany rehefa mivavaka...

Hoy i Jesosy indray andro rehefa nahita ireo olona marobe "niverina" nanantona Azy...

« Jesosy namaly azy hoe: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Mitady Ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky. » (Jaona 6:26)

Misy tokoa olona tonga tsy tapaka miverina hivavaka noho ny .....MOFO....

nefa raha araka io tenin'i Jesosy io dia tsy tokony hoe izay no antony hivavahana...

Ity misy fampianarana iray anisan'ny nampianarin'i Jesosy indray ary afaka hamarinininao anaty baiboly ny fahamarinany...
Tokony ho fantatsika avy amin'ity ny tena antony tokony hivavahantsika...

andeha ataontsika hoe FAHAFATESANA SY FITSANGANANA NY LOHATENINY...

FAHAFATESANA

alohan'ny hamaliana ny atao hoe fahafatesana aloha dia aleo mba hofantarina ny tena dikan'ny hoe olombelona (olona velona)

-Gen.2 : 7: olombelona = Vovoka + fofon’aina
Vovoka = nofo = tena vatana = CORPS
Fofon’aina ( Souffle ) = aina = Âme = VIE ( Fiainana ) Ezek .18 : 4 TOB)
Olombelona = olona velona na vatana misy aina ( miaina)
Azo lazaina ho olona ihany izy raha manana vatana ( corps) fa tsy azo lazaina hoe OLOMBELONA rehefa tsy misy fofon’aina na AINA ( Souffle de vie).
Ny AINA dia hery na angovo avy amin’Andriamanitra hoenti-mamelona sy manetsika ilay vatana. Izany no atao hoe OLONA VELONA ( un être vivant)

Avy amin'izay no ahafahantsika manatsoaka ny atao hoe fahafatesana...

Tsara hofantarina aloha fa raha ny baiboly no vakiana dia misy anarana maro ihany koa hilazany ny fahafatesana:
?Ny fahafatesana dia lazain’ny baiboly torimaso ( Dan. 12 : 2 ; Lioka. 8 :52 ; Jao. 11 : 11) na ko hoe: MODY MANDRY ( Mat. 27 : 52, Asa .7 : 60, I Kor. 15 : 18)

-Inona ary ny fahafatesana ?
Sal. 104 : 29 ; 146 :4 Maty = vovoka - fofon’aina (vovoka nanesorana fofon'aina)
Vovoka miverina ho vovoka ( lo) io ilay ao anaty FASANA
Aina ( Fofon’aina) ? miverina amin’Andriamanitra ( Mpit T 12 :7)
? Ny fialan’ny fofon’aina no mitondra ny fahafatesan’ny olona na ny biby, ary samy tsy maintsy ho vovoka indray ireo (Mpt T 3 : 18-20)

Araka izay dia mitovy ihany ny atao hoe fahafatesana ho an'ny olona sy ny biby (raha ilay vatana fotsiny ihany no dinihina)...

- Ny biby : Mpit.T 3 : 18-20
Raha ny tenany ihany dia “ biby izy “ sy ny hoe iray ihany no fofon’aina hanan’izy rehetra ary ny hoe tsy misy ihoaran’ny olona noho ny biby . Ireo dia ahafahana manambara fa mitovy ny lona sy ny biby satria samy vovoka ary FOFON’AINA iray ihany . Ny biby indray dia sokajiana hoe ZAVA-MANANAN’AINA ( être vivant)
- BIBY = Vovoka + fofon’aina
Ny biby koa raha ny tenany fotsiny ihany dia mitovy amin'ny olona ihany Vovoka+fofon'aina..

ka inona ary izany no mahasamihafa ny olona sy ny biby?
rehefa maty ny olona dia manao ahoana indray kosa ny tohiny?
novalian'i midrou ny 14/05/2020 10:37
2. RBNIR ( 11/05/2020 06:31)
ka inona ary izany no mahasamihafa ny olona sy ny biby?

- Ny mahasamihafa ny biby sy ny olombelona

- Ireto telo ireto dia hita amin’ny olona nefa tsy misy ao amin’ny biby dia ny FITIAVANA, FAHALALANA, FITADIDIANA. Ny tena misy ao amin’ny biby kosa dia ny FAHAZARANA ( Ohab.6:6-8) ary io dia toetra voajanahary hananany.

- Manana fo ny biby ka tsy maintsy manana fihetseham-po koa ( Oh: Alahelo,hafaliana, fahatezerana ). Manana saina ihany koa izy satria misy ati-doha ka izany no mampitoetra ilay fahazarana ao anatiny izay hitovizany amin’ny olona .

- Koa inona ary no mahasamihafa azy ?
I Tes. 5 : 23


NY fanahy + AINA + tena = OLONA ( maha olona)
Ny fanahy ( Esprit) no tsy hitovizan’ny olona sy ny biby satria ny biby dia tsy mba manana fanahy. Porofoin’ny S.M fa raha misy ny tena sy ny aina dia misy koa ny fanahy ( I Kor 15 : 44b)

Inona ary ny fanahy ?


- Tsy misy famaritana mazava fa ny asany ( rôle) no ahalalana ny fanahy.
Ny fanahy no ananan’ny olona ny FITIAVANA sy FAHALALANA ry FITADIDIANA ka hampiasany izany ho amin’ny izay eken’ny sainy (intelligence) ary ny fisehony ety ivelany no manome ny atao hoe : TOETRA (Etat) < Asa.15 : 36> sy ahitana ny atao hoe FOMBA na fahaizana miaina. Ireo dia samy tsy ananan’ny biby avokoa. Izany no mahatonga ilay : « tsara » na « ratsy » fanahy .
- Io fanahy io ihany koa no ahafahan’ny olona mifandray amin’ny tena hafa na zavatra hafa ankoatran’ny tenany sy ivelan’ny maha-olona.
Ohatra : Andriamanitra ( Jao. 4 : 24), fahitana ( Isa6 : Ezek. 1 : Asa 7 : 55,56..)
Toy izany koa ny nofy sy ny tsindrimandry , sns…
3. RBNIR ( 11/05/2020 06:32)
rehefa maty ny olona dia manao ahoana indray kosa ny tohiny?

Apok .14 : 13 : Mitsahatra amin’izay nisasarany rehetra aty an-tany .Tsy hoe akory manao ny asa fanaony tety an-tany ihany ilay olona rehefa maty fa lasa manaraka azy any koa ny fanaony ka tsy hita na hotsarovana intsony aty an-tany ( Mpt T. 9 :5,6,10). Tsy manana anjara ety instony izy izany hoe tsy afaka mifanerasera amin’izay ety intsony. ( Lioka. 16 : 27-29) MITSAHATRA na TAPITRA ny momba azy rehetra

Mankaiza indray kosa ny fanahin’ny maty
Lioka .16 : 19-26 : Aorian’ny fahafatesana dia izao avy :
-Eo an-tratran’i Abrahama na
-Nijaly tao aminny fiainan-tsi hita.

Ny PARADISA ( Eo an-tratran’i Abrahama ) II kor. 12 : 2-4 (any amin'ny lanitra fahatelo)
Lioka .23 : 42, 43 : Aorian’ny fialan’aina dia mitsahatra ny amin’ny Paradisa ny fanahy raha nibebaka izy fony fahavelona ka voavonjy amin’ny fitsarana. Abrahama dia any satria voavonjy amin’ny fitsarana izy. Jesosy koa dia ho any aorian’ny fialan’ny ainy dia toy izany koa ilay lehilahy teo anilany. Ny paradisa araka izany dia toeram-pitsaharan’ny fanahy voavonjy.
Ao izy ireo no miandry ny fananganana azy sy ny fanomezana ilay tena ( vatana vaovao ho azy rehefa tonga ny andron’ny Tompo. Ireo no antsoina hoe « maty ao amin’ny Tompo » ( I Tes. 4 : 16, Apok .14 : 13)

Ny HELO ( Nijaly tao amin’ny fiainan-tsy hita ) Matio. 5 : 29
- Mar. 9 : 43-48 : Afo tsy vonoina sy kankana tsy maty.
Ny helo kosa dia sazy fiandrasana ny didim-pitsarana farany aorian’ny 1000 taona izay hanariana azy any amin’ny AFO BE ( Helo = mandat dépôt)
Efa mandre fijaliana ny fanahy ao amin’ny Helo. Ireo dia tsy mba isan’ny hahazo anjara amin’ny fitsanganana voalohany ( Apok. 20 :6)

Avy aiza ny fahafatesana?
- Rom. 5 : 12 ; 6 : 23a : Vokatry ny ota ( fandikan-dalàna ) dia tonga ho azy amin’ny fiainan’ny olona rehetra ny fahafatesana. Fa saingy ny ora sy ny Fotoana ahatongavany no samy manana ny azy ( Mpit T. 7 : 17b). Tsy nohariana ny fahafatesana fa nisy ho azy vokatr’ilay ota fandikan-dalàna.
-Joba .1 : 6-19 : Amin’ny ankapobeny dia ny devoly no tompon’andraikitra amin’ny fahafatesana nefa tsy tanteraka izany raha tsy efa sitrapon’Andriamanitra aloha.
Io fahafatesana io no fahavolo farany horesena ( I Kor .15 : 26, 54)

Izay no momba ny fahafatesana, raha sitrapon'Andriamanitra dia hotohizantsika
4. rhaj0 ( 11/05/2020 11:57)
RBNIR:
ny tena antony tokony hivavahantsika... FAHAFATESANA SY FITSANGANANA

Ny famaritana ny teny hoe "mivavaka" dia hoe

Famaritana malagasy Mitsaoka sy mangataka amin' Andriamanitra [Rajemisa 1985]

Famaritana anglisy to pray, to worship [Hallanger 1973]
To pray: address a solemn request or expression of thanks to a deity or other object of worship.
To worship: the feeling or expression of reverence and adoration for a deity.

Famaritana frantsay prier, aller à la messe ou au culte [Hallanger 1974]


Ka ho an'i RBNIR izany hono, dia ny "tena" mampitsoaka sy mampangataka azy isa-maraina ao, na @ ankapobeny, dia Rafahafatesana sy ilay Fitsanganana IHANY aloha.


Io no ilazako hoe, "mifangaroaro ao ny finoana primitive-n'i RBNIR" sy izay "revireviny MANOKANA" ao, @ ity resaka eto izay ataon'i RBNIR ity, satria i RBNIR IRERY no koditra @ RAfahafatesana ao, ary dia desespa "mangataka (mivavaka)" sy mitady mazia-mirakla, dia izao Fitsangan(tsangan)ana izao HONO..

Ary izay ho'a no nanontaniako tatsy hoe:
Miombon-kevitra @ RBNIR @ ireo resaka eto ireo ve k'lou ny Mpisera eto, sa...
5. gasy1zay ( 11/05/2020 14:39)
RBNIR ohatrany manao thèse doctorat @ zavatra tsotra kely

Andriamanitra dia mitady fifandraisana amintsika olombelona (relation): zavatra 3 ny endriny voalaza ao @ baiboly :

1- Vavaka : fangatahana / fifonana / fisaorana, mety ho anao na hoan'ny hafa ( intercession)
2- Fidérana : louanges
3- Fankatoavana : mihaino ny teniny, mitady ny sitrapony, mampiatra izany amin'ny fiainana

Ireo endrika 3 ireo dia tena ilaina ny fitarihan'ny FM raha tianao ho hanankery sy hifanaraka ilay verset malaza ito :

Jao 4:24 Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin’ ny fanahy sy ny fahamarinana.6. rhaj0 ( 11/05/2020 15:47)
gasy1zay:
RBNIR ohatrany manao thèse doctorat ...

Izaho indray mahita hoe, nahazo abobo avy t@ HRNRN tany i RBNIR, dia mba velabelariny eto, hitsapany ny halalalin'ny fahaizany azy ao. Na hoe, te-hiana-kendry toa an'i HRNRN koa i RBNIR, ary dia mba manomboka mivarotra abobo eto koa, mitsapatsapa.

Fa dia afangorangoroin-dRBNIR @ finoany-primitive-ny ao ho'a, ary tena ampiany revireviny manokana akoriny aza kosany ho'a ilay abobon'i HRNRN.


Ary dia hozy RBNIR: "tsy manana fitiavana sy fahalalana ary fitadidiana" HONO ny Biby.
Ao an-dava-baton'i RBNIR angamba tsisy Biby, ary dia ny takatry ny imazinatoin-kelin-dRBNIR dia izany HONO.

Koa na ny Lalitra azany ve tsy hananana an'ireo re ry RBNIR...

hi hi hi... mety tena mahalala ary tadidiny ianao ry RBNIR fa masiso ohatra, ary tena tiany an :-)


Ary dia io n'importe quoi io 'le resaka eto eee...
Sa miandry dokafan'ny Zaza Midrou sy i Alain indray i RBNIR eo io?
7. RBNIR ( 11/05/2020 21:47)
rhaj0:

Ny famaritana ny teny hoe "mivavaka" dia hoe

Tsy manao famaritana ny teny hoe mivavaka aho fa hoy aho hoe inona marina no antony tokony hivavahana?
nisy ohatra iray nentiko ery ampiandohana (ohatra nomen'i Jesosy) ...misy hoy aho mivavaka noho ny "mofo".....
8. RBNIR ( 11/05/2020 21:51)
gasy1zay:

Jao 4:24 Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin’ ny fanahy sy ny fahamarinana.

izay mivavaka Aminy tsy maintsy amin'ny ......fahamarinana.
Io fahamarinana io mhitsy no anton'ity lohahevitra ity gasy1zay...
manoro sy mampianatra ny olona ny marina...
9. RBNIR ( 11/05/2020 22:19)
gasy1zay:

RBNIR ohatrany manao thèse doctorat @ zavatra tsotra kely

izay v no fahitan'i gasy1zay an'io fampianarana io? tahaka ny thèse doctorat?...Jesosy re no nanome an'io fa tsy misy hireharehana io na dia kely aza e!
tahaka ireo olona rehetra taloha ihany koa izahay rehefa nandre io fampianarana avy amin'i Jesosy io...
« Ary nony tonga tany amin'ny taniny Izy, dia nampianatra ny olona tao amin'ny synagoga, ary talanjona ny olona ka nanao hoe: Avy taiza re no nahazoan'ilehity izany fahendrena sy asa lehibe izany? » (Matio 13:54)
10. RBNIR ( 12/05/2020 12:12)
Izay no mikasika ny fahafatesana fa mba ahoana indray kosa ary ny voalaza mikasika ny fitsangana?

NY FITSANGANAN’NY MATY
- Dan.12 : 2, Jao. 5 : 28, I Kor. 15 : 12-23 , sns….
- Ireo no manambara fa hisy tokoa ny fitsanganan’ny maty.

1- Fitsanganana voalohany ( I Tes. 4 : 13-17, Apok. 20 : 5,6, Jao. 6 : 40, 54)
Rehefa tonga ny Tompo ka maneno ny Trompetra farany, rehefa vaovao indray mipi-maso ny velona tra-bonjy dia hatsangana tsy ho ela intsony ireo maty ao amin’ny Tompo ( ao amin’ny Paradisa ) < I Kor. 15 : 50-53>
2- Tena endrika vaovao ara-panahy
I kor. 15 : 42-49 ( Baibly katolika ) Amin’io fotoana io dia tsy ilay TENA taloha intsony no hitsangana sy hiseho ary tsy endrika taloha intsony koa fa vaovao izay ara-panahy avokoa. Voalaza moa fa mbola tsy fantatra, ny momba azy io fa mbla miafina ary rehefa tonga izay fotoana izay vao hiseho ( II Kor. 5 : 1, Kol. 3 : 3,4, Fil .3 :20,21, I Jao. 3 : 2) .

3- Fitsanganan faharoa
Apok. 20 : 12-15 Aorian’ny 1000 taona kosa dia ny fitsanganana faharoa ho an’ireo izay ao amin’ny HELO rehetra . Hiatrika sy handray ny didim-pitsarana farany ho azy ireo dia ilay fanamelohana ho any amin’ny AFOBE na ny FARIHY afo. Anisan’izany moa ireo izay may amin’ny andro nahatongavan’ny Tompo. Hanomboka eo indray ny fahafatesana faharoa.

raha fitinina dia hisy fitsangana 2 :
1 Fitsanganana voalohany (ho an'ireo maty ao amin'ny Tompo) izay hitsangana amin'io fitsanganana 1 io no hovoavonjy sy hiaraka hanjaka amin'i Kristy mandritra ilay 1000 taona izay ho avy..
2 Fitsanganana faharoa : izay hitsangana ao dia olona ho very...ny antony hitsanganany dia handraisany ny didim-pitsarana farany handefasana azireo any amin'ilay atao hoe AFOBE (na FARIHY AFO SY SOLIFARA)

11. rhaj0 ( 12/05/2020 13:54)
gasy1zay:
RBNIR ohatrany manao thèse doctorat @ zavatra tsotra kely

RBNIR:
izay v no fahitan'i gasy1zay an'io fampianarana io? tahaka ny thèse doctorat?...

hi hi hi... tsy doka ny fahitako ny lazain'i Gasy1zay fa .. eso :-)
12. RBNIR ( 13/05/2020 05:31)

rhaj0:

gasy1zay:
RBNIR ohatrany manao thèse doctorat @ zavatra tsotra kely

RBNIR:
izay v no fahitan'i gasy1zay an'io fampianarana io? tahaka ny thèse doctorat?...

hi hi hi... tsy doka ny fahitako ny lazain'i Gasy1zay fa .. eso :-)

angambany rhaj0, nefa mampalahelo ihany raha hoe kristiana no manana toetsaina tahaka izany...

koa raha sanatria tokoa ka izay no nataon'i gasy1zay dia ity mba misy teny kely hozaraina aminy...

« Ary hoy Jesosy taminy: Mihevera, ka mitandrema ianareo, fandrao azon'ny masirasiran'ny Fariseo sy ny Sadoseo. » (Matio 16:6)

Nisy fotoana mantsy i Jesosy nampianatra dia izao no nataon'ireo fariseo sy sadoseo ireo...

« Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe: Tena teraka tamin'ny ota ialahy, ka ialahy indray va mampianatra anay? Dia noroahiny izy. » (Jaona 9:34)
13. rhaj0 ( 13/05/2020 12:06)
Aza mba mampitovy ny tenakelinao @ tenaben'i JEsosy kosany ry RBNIR aaa...

Ianao RBNIR no m(p)iteniteny foana, dia hehezin'ny akoho toka-nify lava eto.

F'angaha Jesosy niteniteny foana toa anao koa?
14. RBNIR ( 13/05/2020 12:34)

rhaj0:

Aza mba mampitovy ny tenakelinao @ tenaben'i JEsosy kosany ry RBNIR aaa...

Ianao RBNIR no m(p)iteniteny foana, dia hehezin'ny akoho toka-nify lava eto.

F'angaha Jesosy niteniteny foana toa anao koa?

[size=1]ay v e? iray zany sisa ny nifin'i hajcoq ao raha azoko tsara? oups :-)[/size]
15. RBNIR ( 14/05/2020 06:31)
rhaj0:


Ianao RBNIR no m(p)iteniteny foana, dia hehezin'ny akoho toka-nify lava eto.


HS B ity an! mba hatao hihomehezana fotsiny...

fa nanao recherche tamin'ny google hoy aho izaho tohin'ity resaka akoho toka-nify resahan'i rhajo lava eto ity dia ireto avy ny sary navoakany ao e!

https://www.google.com/search?q=illustration+coq+avec+un+seul+dent&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiqopfJ3LLpAhUhShUIHVpiANwQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1600&bih=786

otran'ny mitovitovy amin'ilay hitako tary anaty blaogy tary an!

Ka iza amin'ireo no mihehy izay lazaiko eto ry rhaj0??? :-)
16. RBNIR ( 14/05/2020 06:48)
sa ity solitaire kely ity :-)

17. rhaj0 ( 14/05/2020 10:10)
Efa maniry nify anie ny Akoho ry RBNIR ee..
Mifanohitra @ nampianarin'ny Fotsy taminao, hoe, quand la poupoule l'aurait dedans, ary tsy takatry ny hoza-dohan'ny olombe nanoratra ny Baiboly velively izany, na milaza-tena ho mpaminany tahak'n'inona azany zareo

HItanao @ izany fa betsaka mihtisny ny tsy fantatrao (izay ataonao) ry RBNIR.
Be ota mihntsy anie ianao ao 'zany ry RBNIR eee :-)

18. RBNIR ( 14/05/2020 10:28)
:-)
19. midrou ( 14/05/2020 10:37)
:-):-)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0849