Ny Didy 12

1. rhaj0 ( 15/04/2020 11:56)
Tena nahaliana ahy ity dia zaraiko etoana.
Azo vabahana tsara araka ny loha-hevitra, finoana sy fivavahana

NY HELOKA 12 MAHAFATY TAMIN'ANDRIANAMPOINIMERINA (JR Ifaliana):

Namoaka Didy Andrianampoina, antsoina hoe Heloka 12 loha mahafaty, mahafaty satria ny Fanjakana dia Masina (Fanjakana satria misy mpanjaka), Masina loatra ka raha heloka amin'ny Fanjakana dia heloka eo anatrehan'Andriamanitra. Ka hananana Tsiny, hifatraharan'ny Tody, tsy ahitana Rariny raha avela ho baranahiny ny Fanjakana:

1- Ny mikomy
2- Ny manangana Mpanjaka hafa (manongam-panjakana)
3- Ny mananika Rova
4- Ny manera vadinandriana
5- Ny mangarondapa (mangalatra fanaka sy entana ao an-Dapa)
6- Ny homana tongoa mionkona (manodikodina hetra, hasin'Andriana, haba, fitia tsy mba hetra, isam-pangady,volampanjakana, vodihena, ...)
7- Ny manao tenin'ny Mpanjaka tsy ho Masina (manova kabary, mandiso hafatra, mitondra teny tsy nampitondraina manao ilay hoe hoy ny Mpanjaka "...")
8- Ny mamoky hankany amin'ny tsy mety sy hanaratsy ny tany sy ny Fanjakana (mampiady vahoaka, mamely tsaho, mamita-bahoaka sy mamitak'Andriana, mamporisika hisotro toaka sy hifoka rongony, mivarotra antsokosoko, mivarotra halatra, mivaromaizina ...)
9- Ny azo tambimbola amin'karena ka ny tsy mety atakalo mety (tsolotra, risoriso, mitsara miangatra, mivarotra olona sy fananana tsy an'ny tena, vavolombelona mandainga, manendrinkendrika olo-marina, tondro-molotra ...)
10- Ny manao ody mahery sy ny mpamosavy
11- Ny mamono olona
12- Ny mangalatra

Ireo ny heloka 12loha mahafaty, tsy vonoina avy hatrany fa voadinika tsara vao vonoina. Mahazo mifona, ary ny vahoaka no asain'Andrianampoina mitsara farany raha mifona ny voapanga "Iza no maha Mpanjaka ahy sy anjakako ? Tsy ianareo ? Ka dia mankasitraka anareo aho, izay ataonareo no izy" (matetika dia vonoina na ampinomana tangena).

-Raha raharaham-pianakaviana toy ny lova, ny fanambadiana, ny fananganajaza, ny fampirafesana dia ny Raiamandreny no mandamina izany fa entina eo amin'ny mpiaramonina ho fantambahoaka.
-Ny ady ifanolanana dia entina eo anatrehan'ny Fokonolona. Ireo no mandamina azy araka izay Rariny hitany sy ny Fomba fantany, satria tandremana tsy ho rava ny Fihavanana ary tsy mitady fahasahiranana ny mpiara-monina fa mitady ny Rariny.

-Rehefa tsy voavahy anefa ny ady dia entin'izay mahatsapa fa tsy mahazo ny Rariny miakatra any an-dRova ho tsaraina ny raharaha.
Ny fototry ny teny hoe Fitsarana dia TSARA. Ny heviny dia izay tranga mampalahelo, manafintohina, mampamoifo dia entina eny amin'Mpanjaka na ny Andriana ho hatsaraina, ahatonga ny malahelo, ny tafintohina, ny mamoifo ho afa-po satria nahita ny Rariny. Raha diso ianao dia hatsaraina, raha marina ianao dia hatsaraina. Mba hisian'ny filaminana dia ny Rariny miankina amin'ny Fomba sy ny Didy no natsangana ho Hitsiny.

Fony faha-mpanjaka dia nisy heloka 12 nahafaty ary isan'izany ny manota fady. Tsy misy ny indra-fo fa dia tapa-doha ara-bakiteny no mihatra. Nataony mpanjaka izany fampandriana fahalemana ny tany ary tena vitsy ny sahy nandika ireo heloka ireo satria matahotra ny ho faty.

JR. IFALIANA

LOharano: Malagasy ve ianao
novalian'i WAISI ny 23/02/2023 12:09
2. rhaj0 ( 16/04/2020 11:08)
Mahavariana fa t@ andron'i Nampoina, dia mbola TSY tafiditra ny Kristianisma. Nefa raha jerena ireto Didy 12, dia hotry ny misy mifampitaha @ Didy 10 Kristiana ny sasany. MIsy trace-na finoana avy ao Moyen-orient ihany nefa moa ny Malagasy, raha araky ny raki-tsoratr'i Flacourt.

Fa mino aho, fa vokatry ny lojikan'ny mpanjaka sy olombe t@ izay zava-misy t@ fotoan'androny ihany io Didy 12 io, sy koa ny DIdy 10.

3. RBNIR ( 16/04/2020 18:46)
raha olona manana bon sens dia tokony avy dia hiaiky fa marina ny baiboly ary fahendrena avy amin'Andriamanitra marina....
4. rhaj0 ( 16/04/2020 20:00)
hi hi hi.. dia i RBNIR ve mbo olona manana bon sens??
Koa nahoana no voajonon'i HRNRN @ kely fotsiny? :-)


Fa ireto ny Didy 10 Kristiana. Mety TSY mitovy @ ao @ Baibolinao, fa hainao ihany fa miovaova izay ihany mantsy izy io, arakaraky ny traduction sy version

1 Ianao tsy hanana Andriamanitra hafa tsy Izaho
2 Aza manonona foana ny anaran'Andriamanitra
3 Mankamasiana ny andro Sabata
4 Manaja ny raiamandreninao
5 Aza mamono olona
6 Aza mijangajanga
7 Aza mangalatra
8 Aza manao vavolombelona mandainga
9 Aza mitsiriritra ny vadin'ny namanao
10 Aza mitsiriritra ny fananan'ny namanao

ka rahefa atao izany ny fampitaha, dia na dia TSY namaky Baiboly azany i Nampoina, dia mba nitovitovy lojika t@ olombe-de l'an zero-tao moyen-orient ihany.


Baiboly 1 === Nampoina 2
Baiboly 2 === Nampoina ?
Baiboly 3 === Nampoina ?
Baiboly 4 === Nampoina ?
Baiboly 5 === Nampoina 11
Baiboly 6 === Nampoina ?
Baiboly 7 === Nampoina 6, 12
Baiboly 8 === Nampoina 7
Baiboly 9 === Nampoina 4?
Baiboly 10 === Nampoina ?

NAmpoina 1 === Baiboly ?
NAmpoina 2 === Baiboly 1
NAmpoina 3 === Baiboly ?
NAmpoina 4 === Baiboly 9
NAmpoina 5 === Baiboly ?
NAmpoina 6 === Baiboly 7
NAmpoina 7 === Baiboly 8
NAmpoina 8 === Baiboly ?
NAmpoina 9 === Baiboly ?
NAmpoina 10 === Baiboly ?
NAmpoina 11 === Baiboly 5
NAmpoina 12 === Baiboly 7

RAha ny tomban'oroko eto, bon sens, dia tena i Nampoina no mahery kokoa noho ireo olombe kristiana/

Sa ... :-)
5. RBNIR ( 17/04/2020 05:55)
Otran'izao ilay bon sens tokony hananana...

http://tenymalagasy.org/bins/ohabolana/ambonyloha

Aza ny lohasaha mangina no jerena, fa Andriamanitra an-tampon, ny loha.
6. RBNIR ( 17/04/2020 06:17)
itony koa bon sens tokony hananana...

https://ohabolana.org/ohabolana/vakio/o51894eb9e8bcf

Aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana

Rehefa manana an'ireny ny olona iray dia mora ho azy ny manaiky an'Andriamanitra...

« Ary hoy Pilato taminy: Mpanjaka va ary Hianao ? Jesosy namaly hoe: Voalazanao fa mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. » (Jaona 18:37)

Hoy i Jesosy hoe izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko...

Fantatrao v hoe iza ireo rehetra avy amin'ny marina ireo???? anisany ianao sa tsia???
7. rhaj0 ( 17/04/2020 17:07)
RBNIR:
Otran'izao ilay bon sens tokony hananana...

http://tenymalagasy.org/bins/ohabolana/ambonyloha

Aza ny lohasaha mangina no jerena, fa Andriamanitra an-tampon, ny loha.

Io ho'a eritrereto tsara.

Kristiana ve no namorona an'io ohabolana io, na hoe t@ Kristianisma efa tafiditra teto ve io? Dia ilay an'ny Kristiana ve izany io mila "jerena ao tampon'ny loha" io??

SAtria @ Ntaolo Malagasy, dia i Andriamanitra, ilay vadin'i Zanahary, dia ... tsy tena mino aho hoe "ao an-tampon'ny loha" izany.

Ny RAzana Ny Avelo, ny Ambiroa ets... izao hotry ny hoe mihaohao eny daholo.
(aiza indray azany i Endriny ampianatra antsika an'izany rehetra izany)

Fa ny tiako lazaina, dia raha i Andriamanitra - ilay vadin'i Zanahary - dia mihaohao eny koa, mety any ambony, mety any ambany, ohatra hoe any ambany rano Izy no hanaitra anao :-)
Fa i God/Dieu (an'ny Kristiana) izany ihany no "ao ambony ao".
Izhjhany hoe, ohabolana kristiana io fa tsy an'ny Ntaolo Malagasy ;-)
8. RBNIR ( 18/04/2020 08:33)
Andriamanitra =Zanahary ihany
ohabolan ny ntaolo marina io....
http://www.archivesnationales.gov.mg/tag/andriamanitra-andriananahary-zanahary/
9. RBNIR ( 18/04/2020 09:42)
Natahotra an’Andriamanitra izay nantsoiny koa hoe Zanahary (Izay Nahary) na Andriananahary ny Ntaolo Malagasy.

Ninoany fa Andriamanitra dia:

Misy: “Manao an’Andriamanitra ho tsy misy ka mitsambiki-mikimpy”
Tompon’ny lanitra sy ny tany
Nanao ny olombelona
Tsy hita maso kanefa mahita ny olombelona n’aiza n’aiza misy azy: “Aza ny lohasaha mangina no jerena fa Andriamanitra eo an-tampon’ny loha”
Tompon’ny fandaharana: “Fikasana ny an’ny olombelona fa ny lahatra an’Andriamanitra”
Tsy miangatra: “Andriamanitra tsy an’ny irery” ; “Andriamanitra tsy tia ny ratsy”
10. rhaj0 ( 18/04/2020 13:49)
RBNIR:
Andriamanitra izay nantsoiny koa hoe Zanahary (Izay Nahary) na Andriananahary ny Ntaolo Malagasy.

[size=15]TSY ilay Andrmntry ny Kristiana io no Andrmntra inoan'ny Ntaolo Malagasy[/size]
[size=10]TSY ilay Andrmntry ny Kristiana io no Andrmntra inoan'ny Ntaolo Malagasy[/size]
[size=5]TSY ilay Andrmntry ny Kristiana io no Andrmntra inoan'ny Ntaolo Malagasy[/size]

- TSY ilay Andrmntra namorona an'i Adama sy Eva: TSY toa izany no fiforonan'izao tontolo izao @ Ntaolo

- TSY ilay Andmntr'i Abrahama na Mosesy (izay an'ny Jiosy sy Moslimo koa): TSY mahalala izay Didy 10-n'i Mosesy izany ny Ntaolo, fa ny Didy 12 an'ny Nampoina ohatra no fantany

- TSY ilay Andrmntra nanan-janaka lahitokana (avy t@ Maria) dia i Jesosy. TSY ilay Andrmntra izay 3 no 1. Andrmntry ny Kristiana (tao moyen-orient) IRERY izany.


Koa raha TSY ilay Andrmntry ny Kristiana io no Andmntra inoan'ny Ntaolo Malagasy, dia tokony TSY miresaka @ izay ohabolan'ny Ntaolo akoriny ianao ry Kristiana RBNIR, satria ...
araka [size=15]ny Didy voalohany @ Didy 10 kristiana... [/size][size=10]ny Didy voalohany @ Didy 10 kristiana... [/size][size=5]ny Didy voalohany @ Didy 10 kristiana... [/size]
11. RBNIR ( 18/04/2020 15:16)
Raha ireto voarakitra ao amin'ny firaiketana nasionaly ireto aloha dia tsy hitako izay tsy mampitovy azy:

http://www.archivesnationales.gov.mg/tag/andriamanitra-andriananahary-zanahary/

"Natahotra an’Andriamanitra izay nantsoiny koa hoe Zanahary (Izay Nahary) na Andriananahary ny Ntaolo Malagasy.

Ninoany fa Andriamanitra dia:

Misy: “Manao an’Andriamanitra ho tsy misy ka mitsambiki-mikimpy”
Tompon’ny lanitra sy ny tany
Nanao ny olombelona
Tsy hita maso kanefa mahita ny olombelona n’aiza n’aiza misy azy: “Aza ny lohasaha mangina no jerena fa Andriamanitra eo an-tampon’ny loha”
Tompon’ny fandaharana: “Fikasana ny an’ny olombelona fa ny lahatra an’Andriamanitra”
Tsy miangatra: “Andriamanitra tsy an’ny irery” ; “Andriamanitra tsy tia ny ratsy”

kanefa marina fa tsy mbola fantatry ny olona Ilay Anarany sy ny antsipirihiny amin'ireo didiny...

Raha vao tonga anefa ny fivavahana kristiana dia avy dia mora tamin'ny olona ny nanaiky satria hita fa mitovy ihany....

tanteraka ity tenin'i Jesosy ity"........ary izao no nihaviako amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. » (Jaona 18:37)"

Mora tamin'ny olona ny nanaiky sy nihaino ny feon'i Jesosy.....
12. rhaj0 ( 18/04/2020 18:19)
RBNIR:
... tsy hitako izay tsy mampitovy azy..

Bravo RBNIR.. raha tsy RBNIR tsy mahita an'izany. Mahay 'le RBNIR 'ty an...
Vokatry ny "resak'i RBNIR @ Jesosy" isan-kariva angamba io an...

Dia 'ndana koa halalino hadihadio ny vaudou an'i Haiti ohatra, na i Toutatis nivavahan'ny Asterix. Toa mitovitovy tokoany koa an... :-)


Inona @ ity no tsy mety azon'i RBNIR h@ izao
1 Ianao tsy hanana Andriamanitra hafa tsy Izaho


Tena hahita 'le RBNIR 'ty rahatrizay..
fa mampirisika ihany aho ee... bravo RBNIR. Tsara fa tohizo :-)
13. RBNIR ( 18/04/2020 18:45)

1Misy:
“Manao an’Andriamanitra ho tsy misy ka mitsambiki-mikimpy”
Ny adala manao anakampo hoe: tsy misy Andriamanitra. Manao izay ratsy sy vetaveta izy; tsy misy manao ny tsara. » (Salamo 14:1)

2Tompon’ny lanitra sy ny tany
« nanao tamin'ny feo mahery hoe: Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro* fitsarany; ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. [* Gr. ora] » (Apokalypsy 14:7)

3 Nanao ny olombelona

« Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ; ary aoka izy hanjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. » (Genesisy 1:26)
« Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny; tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy; lahy sy vavy no namoronany azy. » (Genesisy 1:27)

4 Tsy hita maso kanefa mahita ny olombelona n’aiza n’aiza misy azy: “Aza ny lohasaha mangina no jerena fa Andriamanitra eo an-tampon’ny loha”

« Fa ny mason'Andriamanitra dia mijery ny alehan'ny olona, ary mahita ny diany rehetra Izy. » (Joba 34:21)

5 Tompon’ny fandaharana: “Fikasana ny an’ny olombelona fa ny lahatra an’Andriamanitra”
« Ary Izy no mandahatra* ny andro sy ny fotoana; Izy no manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka; Izy no manome fahendrena ho an'ny hendry sy fahalalana ho an'izay mazava saina.[Ar. manova] » (Daniela 2:21)


6 Tsy miangatra: “Andriamanitra tsy an’ny irery”
« mba ho tonga zanaky ny Rainareo Izay any an-danitra ianareo; fa Izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. » (Matio 5:45)


7; “Andriamanitra tsy tia ny ratsy”
« Fa tsy Andriamanitra mankasitraka izay ratsy Hianao; tsy hitoetra aminao ny ratsy. » (Salamo 5:4)

ny 1,2,3,4,5,6,7 no voarakitra ao anatin'ilay firaiketana nasionaly voalaza fa Andriamanitra notompoin'ny ntalo...

Dia ireo kosa ny toko sy andininy izay nanamarinako fa mitovy ihany amin'ilay Andriamanitra nentin'ny kristiana ilay Izy...14. RBNIR ( 18/04/2020 18:50)

http://www.archivesnationales.gov.mg/tag/andriamanitra-andriananahary-zanahary/

Ity ilay voarakitra anaty rakitra nasionaly an! aleo hazava tsara mihitsy....

"Natahotra an’Andriamanitra izay nantsoiny koa hoe Zanahary (Izay Nahary) na Andriananahary ny Ntaolo Malagasy.

Ninoany fa Andriamanitra dia:

Misy: “Manao an’Andriamanitra ho tsy misy ka mitsambiki-mikimpy”
Tompon’ny lanitra sy ny tany
Nanao ny olombelona
Tsy hita maso kanefa mahita ny olombelona n’aiza n’aiza misy azy: “Aza ny lohasaha mangina no jerena fa Andriamanitra eo an-tampon’ny loha”
Tompon’ny fandaharana: “Fikasana ny an’ny olombelona fa ny lahatra an’Andriamanitra”
Tsy miangatra: “Andriamanitra tsy an’ny irery” ; “Andriamanitra tsy tia ny ratsy”

http://www.archivesnationales.gov.mg/tag/andriamanitra-andriananahary-zanahary/
15. rhaj0 ( 18/04/2020 20:11)
i Toutatis sy Asterix koa toa izany re ry RBNIR aaa...

Tohizo foana ho'a ity fanangaroana voraka ny finoana an'izao Andrmntry ny Kristiana izao ry RBNIR aa.. TSY hitan'Izy "ao ambony ao" angaha ianao RBNIR mamiravira ny revy io.

Dia nofiran'i RBNIR ny Didy voalohany ao @ Didy 10 kristiana.

Alefa RBNIR aaa.. io voarakitra an-tsoratra eto io izany rehetra izany, tsy azo fafana intsony. :-)
16. RBNIR ( 18/04/2020 23:27)

rhaj0:

i Toutatis sy Asterix koa toa izany re ry RBNIR aaa...

Tohizo foana ho'a ity fanangaroana voraka ny finoana an'izao Andrmntry ny Kristiana izao ry RBNIR aa.. TSY hitan'Izy "ao ambony ao" angaha ianao RBNIR mamiravira ny revy io.

Dia nofiran'i RBNIR ny Didy voalohany ao @ Didy 10 kristiana.

Alefa RBNIR aaa.. io voarakitra an-tsoratra eto io izany rehetra izany, tsy azo fafana intsony. :-)

Izao ary tena tsotra kely ity maninona no neken'ireo misionera kristiana Ilay Anarana hoe Andriamanitra sy Zanahary ary Andriananahary???? satria dia nampidiriny anaty baiboly mihitsy ilay Anaran'ilay hoe Andriamanitra (izay adika koa hoe Zanahary na Andriananahary)???
17. rhaj0 ( 19/04/2020 15:58)
Satria mafy orina tao @ Ntaolo Malagasy i Vadin'i Zanahary.

Ary dia nosavihan'ny misionera ny teny.

Dia nameny dikany hafa.

Dia voahitsaka ary very ny (maha-)Malagasy.

NEfa indrisy ry tava-tsosisy fa mbola miboloky daholo ny RBNIR sy ny karazany, sans le savoir, et sans le Savoir

Manomboka izao dia ndana mivavaka @ Jehovah eee...

Io indray nefa dia i YVWH, izay ilay an'i Jiosy.

Dia ao nareo izany eee.... TSY an-tany TSY am-parafara.. nefa toa tsy mahatsapa-tena akoriny fa izay ilay izy.. loz'ty.
18. RBNIR ( 19/04/2020 18:42)
ary tsy foinao mihitsy ny vadin'i Zanahary na dia efa porofoina aza fa diso an!? miverena re ry rhaj0 manao recherche google fa izao foana no hitanao ao a! Andriamanitra = Zanahary = Andriananahary....

io izao rakitra ofisialy ary nasionaly mihitsy no nentiko.. kay moa ny anao efa raikitapisaka ka...
19. rhaj0 ( 19/04/2020 19:32)
Vakio tsara ny lahatsoratra eraky ny internety, ary araho tsara ny fandehany, fa MISARAKA tsara ary SAMY HAFA
- ny famoronana (creation) & Zanahary (Creatrice), sy ny
- ny ambiny & Andrmntra (Dieu moral)

Averina indray, zavatra roa SAMY HAFA ireo @ Ntaolo Malagasy, sy @ kolotora hafa koa.

Fa ny mpanjanaka sy ny tsara voazanaka moa no mitatitra ny tantara, ary dia zareo io "manoratra" sy mamilabila ny Tantara, ary manosihosy ny (maha-)Malagasy, ary mamono ny fi(s)ainana Malagasy ho andevon'ny an'ny vazaha.


Ary averina indray ary ho averina foana fa efa MAZAZAVE BE izao fa ...:

[size=15]TSY ilay Andrmntry ny Kristiana io no inoan'ny Ntaolo Malagasy[/size]
[size=10]TSY ilay Andrmntry ny Kristiana io no inoan'ny Ntaolo Malagasy[/size]
[size=7]TSY ilay Andrmntry ny Kristiana io no inoan'ny Ntaolo Malagasy[/size]- TSY ilay Andrmntra namorona an'i Adama sy Eva: TSY toa izany no fiforonan'izao tontolo izao @ Ntaolo

- TSY ilay Andmntr'i Abrahama na Mosesy (izay an'ny Jiosy sy Moslimo koa): TSY mahalala izay Didy 10-n'i Mosesy izany ny Ntaolo, fa ny Didy 12 an'ny Nampoina ohatra no fantany

- TSY ilay Andrmntra nanan-janaka lahitokana (avy t@ Maria) dia i Jesosy. TSY ilay Andrmntra izay 3 no 1. Andrmntry ny Kristiana (tao moyen-orient) IRERY izany.

20. RBNIR ( 20/04/2020 05:39)
rhaj0:

Vakio tsara ny lahatsoratra eraky ny internety, ary araho tsara ny fandehany, fa MISARAKA tsara ary SAMY HAFA
- ny famoronana (creation) & Zanahary (Creatrice), sy ny
- ny ambiny & Andrmntra (Dieu moral)

Tsy maniona ary fa aleo aho no hiasa ho anao e!
1 rakitra nasionaly
http://www.archivesnationales.gov.mg/tag/andriamanitra-andriananahary-zanahary/

Natahotra an’Andriamanitra izay nantsoiny koa hoe Zanahary (Izay Nahary) na Andriananahary ny Ntaolo Malagasy.
Andriamanitra = Zanahary = Andriananahary

2 ity indray fikarohana google...

https://www.google.com/search?q=andriamanitra%20sy%20zanahary

21https://fr.wikipedia.org/wiki/Andriamanitra
Andriamanitra1 est, à Madagascar et plus particulièrement aux Hautes Terres, un terme servant à désigner la divinité suprême,
On retrouve souvent ce nom qui veut dire la même chose que Zanahary2, signifiant littéralement « Celui qui a créé », et qui désigne le Dieu unique et Créateur, d'où les expressions Andriamanitra-Andriananahary (Dieu, Suprême Créateur), Andriamanitra nahary (Dieu qui a créé) ou Andriananahary (Suprême Créateur)
dia mbola amafisina ihany koa fa Andriamanitra = Zanahary = Andriananahary...

[size=5]]Ka jereo ao re rhaj0 fa ianao v moa sy ny lojikanao (tandremo ihany anefa sao ihomezan'ny ankizy an!)[/size
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.5187