RESAKY NY 3eme ETAGE FATAON'I BOR2LAIS @ Atra

1. rhaj0 ( 06/04/2020 13:02)
i Bor2lais moa mihambo hoe, efa any @ 3eme etage izy raha resaka finoana kristiana no atao, ka dia aleo amboarana sehatra izany izy, mba izarany ny tena manja ny @ izany @ serasera eto.

Ka dia anao ny sehatra Radoko aa :-)
novalian'i midrou ny 17/01/2021 09:34
2. rhaj0 ( 06/04/2020 15:12)
hi hi hi... tsy hoe mampiady baolina fa mba manafana sehatra eee...
H@ izao izany dia

:-) Bor2lais = 39 vangy
:-) Gasy1zay = 62 vangy
:-) RBNIR = 30 vangy

Letia ee.. i Bor2lais poupoulera noho i RBNIR, nefa i Bor2lais tsy hita poupouka ..
3. bor2lais ( 07/04/2020 09:19)
Misaotra anao Ramose namboatra sehatra a ! :-)
Satria moa ianao no mpanafana ato dia mba mametraka fanontaniana aminao (midimiditra ato io) indray aho :

1. manao maska ve ianao alohan'ny idirana ato ? sao dia ... :-)
2. firy ny isan'ireo sehatra vao namboarinao ireo : 1+1+1 = 3 sa 1+1+1=1 ? :-)
4. rhaj0 ( 07/04/2020 11:22)
mba manandrana mandamina kely ny serasera aho Radoko aa... sa diso raha manandrana?

HItanao ihany ohatra fa, nisy fanontaniaNao t@ teo tena mba manja, ary mba niandrasako valiny koa, nefa dia notsentsenfan'i Fantatraoihany resa-kehy, ary dia very.

Fa ianao anie Radoko mba poupoulera ihany ho'a eto eee... Jereo kely indray ny tabilao izao:
- Gasy1zay: 84 vangy
- Bor2lais: 71 vangy
- RBNIR: 49 vangy

Medaly volafotsy ianao Radoko, nefa anie mbola tsy nizara fahendrena na ny pitiny akoriny i Bor2lais.

Ka dia miandry (sy miandrandra) anao izany ny olona f'aza disoina fanantenana eee... :-)
5. rhaj0 ( 07/04/2020 11:26)
Izaho tsy manao maska Radoko, fa hitanao ihany ny masoko io @ sary io :-)
Mbo asivo tapaka sary koa n'enao Radoko fa ianao anie ho'a poupoulera ee...

Ilay 1+1+1 lasa 101 raha tsy mba mizara fahendrena ianao Radoko:
ianao Bor2lais ihany no io latsaka afovoany io :-)
6. bor2lais ( 07/04/2020 13:03)
Ny coronavirus moa no malaza eran-tany amin'izao confinement izao, misaotra an-dramose nanomana sehatra ho ahy ahazoako mizara indray ho an'ny (Kristiana) rehetra liana ny tohin'ilay efa nozaraina :

Ny CORONAVIRUS dia tahaka ny adim-panahy amin'ny fahavalo eny amin'ny rivotra

Koa
« Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba hahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. » Efesiana 6:11


7. rhaj0 ( 07/04/2020 14:23)
bor2lais:
Ny CORONAVIRUS dia tahaka ny adim-panahy amin'ny fahavalo eny amin'ny rivotra

Mba mizara ny mampivanitika ahy kely fotsiny @ ity fehezan-tenin'i Bor2lais. in-1 mandeha aho nijery film-na samurai sa i Borosy Lit (fa toa tsy ity ilay izy), dia tena rebireben'ny moka nedala, fa tena notsaingontsaingohany t@ baguette ho'a ny moka. Ka ireo moka tsy hita tsara, dia tena hotry ny araky ny fantsin'i Bor2lais hoe, hotry ny miady amin'ny fahavalo eny amin'ny rivotra ilaiaka.

Dia izay no sary an-tsaiko (imazination) fandraisako ny fantsin'i Bor2lais :-)

Fa serieux:

- Ny Fanahy ve, na Fanahy Masina io na ny Fanahinareo rahefa mivavaka tsara ao... Ny Fanahy ve no hotry ny hoe "manilika" ny Virus, na koa "miaro" @ virus (toa ilay resak'i Bor2lais hoe, "rakofan'ny ran'i Jesosy")

- Sa, ny Virus no lasa hotry ny hoe, matahotra dia tsy miditra @ tenabenareo?


Satria raha samy mandeha eny an-dalana miara-midola eny izany izaho sy Radoko, dia Radoko izany tsy voany, satria mahay mivavaka toa io, fa izaho ho voany, satria tsy nanao maska.

Izay ve? :-)
8. bor2lais ( 08/04/2020 10:53)
ramose:

Mba mizara ny mampivanitika ahy kely fotsiny @ ity fehezan-tenin'i Bor2lais. in-1 mandeha aho nijery film-na samurai sa i Borosy Lit (fa toa tsy ity ilay izy), dia tena rebireben'ny moka nedala, fa tena notsaingontsaingohany t@ baguette ho'a ny moka. Ka ireo moka tsy hita tsara, dia tena hotry ny araky ny fantsin'i Bor2lais hoe, hotry ny miady amin'ny fahavalo eny amin'ny rivotra ilaiaka.

Dia izay no sary an-tsaiko (imazination) fandraisako ny fantsin'i Bor2lais

:-)
Tena hita fa pedagoga ianao ramose ! Ankizy iza in-1 no tsy ahazo ny tianao tenenina @ io? :-)

Tsy fantatro ny an-dRaborosy raha efa voatsindron'ny moka izy na nahita olona voatsindrona, vao nanao io fihetsika io fa azo ampiharina tsara @ resaka coronavirus ilay izy a ! :-)

Mba sanatria tsy hoe : "avy nandevina vao mino maty". "Aksiona" fa tsy "Re-aksiona" ! :-)

ramose:

- Ny Fanahy ve, na Fanahy Masina io na ny Fanahinareo rahefa mivavaka tsara ao... Ny Fanahy ve no hotry ny hoe "manilika" ny Virus, na koa "miaro" @ virus (toa ilay resak'i Bor2lais hoe, "rakofan'ny ran'i Jesosy")

- Sa, ny Virus no lasa hotry ny hoe, matahotra dia tsy miditra @ tenabenareo?


Satria raha samy mandeha eny an-dalana miara-midola eny izany izaho sy Radoko, dia Radoko izany tsy voany, satria mahay mivavaka toa io, fa izaho ho voany, satria tsy nanao maska.

:-)
Resaka 3ème étage (fanahy) manokana izy izany a ! :-)

Ampatsiahivina anao ramose fa ho an'ny Kristiana, ny Fanahy Masina dia singa iray amin'ilay 1+1+1=1 ka ny fanontanianao izany raha tsorina dia mitovy amin'ny hoe : Andriamanitra ve afaka miaro amin'ny "virus" ?

Valiny : ENY

Izany akory tsy milaza fa "ndana mamono tena" (miandrasa ho voantso fa aza manolo-tena) na koa hoe "ndana vonoy ny hafa" (mpiara-monina).

Averiko fa ity no fototra : Ny Kristiana dia manankina (à 100%) ny fiainany amin'Andriamanitra ka manaiky izay fitondraNY sy ny sitrapoNY.

"Ny dokotera dia mitsabo ihany (fitaovaNY) fa Andriamanitra no manasitrana" :-)
9. rhaj0 ( 08/04/2020 11:22)
rhaj0:
- Ny Fanahy ve, na Fanahy Masina io na ny Fanahinareo rahefa mivavaka tsara ao... Ny Fanahy ve no hotry ny hoe "manilika" ny Virus, na koa "miaro" @ virus (toa ilay resak'i Bor2lais hoe, "rakofan'ny ran'i Jesosy")

bor2lais:
mitovy amin'ny hoe : Andriamanitra ve afaka miaro amin'ny "virus" ?

Valiny : ENY

Dia averiko sady ahitsiko kely:

Raha samy mandeha eny an-dalana miara-midola eny izany izaho sy Radoko, dia
- Radoko izany tsy voany, satria arovan'Andrmntra HONO, na dia TSY nanao maska azany
- fa izaho koa tsy voany, na dia TSY narovan'Andrmntra azany, satria nanao maska.Izay izany ve izy io Radoko? :-)
10. bor2lais ( 08/04/2020 12:44)
ramose:

Raha samy mandeha eny an-dalana miara-midola eny izany izaho sy Radoko, dia
- Radoko izany tsy voany, satria arovan'Andrmntra HONO, na dia TSY nanao maska azany
- fa izaho koa tsy voany, na dia TSY narovan'Andrmntra azany, satria nanao maska.

:-)
Tsy nanaja ny "confinement" voalazan'ny fanjakana izany isika roaroa a ! :-)
Asa raha mba nanaja ny 10tansy 1 na 2m koa teny an-dàlana ! :-)
Amiko, ny fahendrena dia mijanona ao an-trano raha tsy hoe angaha fahamehana tsy azo ialana ka fahendrena ny manao maska amin'izay fotoana izay. :-)
ramose:

mandeha eny an-dalana miara-midola eny izany izaho sy Radoko

:-)
Tsy dia fahendrena a ! :-)
11. bor2lais ( 08/04/2020 13:14)
Coronavirus :
Ity ny version farany ho antsika izay mety liana :

« Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra*. Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory; ary rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra ianareo. » Efesiana 6: 12-13

12. rhaj0 ( 08/04/2020 14:24)
rhaj0:
Raha samy mandeha eny an-dalana miara-midola eny izany izaho sy Radoko, dia
1- Radoko izany tsy voany, satria arovan'Andrmntra HONO, na dia TSY nanao maska azany
2- fa izaho koa tsy voany, na dia TSY narovan'Andrmntra azany, satria nanao maska.

Tsy novalian-dRAdoko raha eny na tsia ireo 1 sy 2 ireo, fa nasafotofotony @ confinement sy 10tansy ny resaka eto.
Dia menatcha be i RAdoko fa tsy mety miarrra-midollla amiko.. lasa lavitra loatra ny imazination-nao RAdoko aaa.. :-)


RAha voavalinao hoe, eny na tsia ireo 1 sy 2 ireo dia tsara RAdoko aa.. Fa raha tsy sahinao ny milaza ny tena marina aminy, dia ovaina kely indray azany ilay fanontaniana eee...

3- Raha TSY manao maska ve ianao Radoko dia mbola ho arovan'Andmntra ihany?
4- Dia izaho izany TSY ho arovan'Andrmntra mihintsy, na dia tsy mivoaka ny trano azany ohatra?
13. RBNIR ( 08/04/2020 20:54)
dia hita marina hoe dokotera i radoko....
inona no tena tianao hahatongavana radoko? hampianatra ny sitrapon'Andriamanitra sa ampianatra ny olona ny momba ny corona virus?
14. RBNIR ( 09/04/2020 04:00)
matetika mantsy dia any amin'ny faran'ny fandaharana foana no hametrahana ny tena tanjona tian'ny mpamokatra hahatongavana.....
15. bor2lais ( 09/04/2020 09:42)
Efitra natokan-dramose ho ahy hono ny ato ka :
- ataoko izarana IZAY TIAKO amin'izay LIANA. Tsy an-tery ny fidirana SAINGY
- iangaviana kely izay miditra ato raha azo atao, mba hanao sarom-bava sao mamindra aretina !
- fanehoana fitiavana sy fanajana ny tenanao sy ny hafa ny fanaovana izany, indrindra amin'izao vanim-potoanan'ny Corona virus izao ! :-)
16. bor2lais ( 09/04/2020 10:53)
ramose:

3- Raha TSY manao maska ve ianao Radoko dia mbola ho arovan'Andmntra ihany?
4- Dia izaho izany TSY ho arovan'Andrmntra mihintsy, na dia tsy mivoaka ny trano azany ohatra?

Hita fa tena mpanafana sehatra marina ianao ramose ! :-)
Ilay momba anao (teboka faha-4) aloha resakao sy Andriamanitra manokana izay ka tsy tsy afaka idirako ! :-)

Ilay momba ahy kosa (teboka faha-3) dia efa nambarako fa ny Kristiana dia manankina tanteraka (100%) ny FIAINANY amin'Andriamanitra, noho izany dia manaiky izay fandaharaNY na amin'ny soa na amin'ny (izay heverina fa) ratsy. Manana fahatokisana tanteraka amin' ILAY MPIANDRY TSARA "Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia TSY HATAHOTRA ny loza aho, fa HIANAO NO AMIKO, ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafa-tahotra ahy" Sal. 23/4.
Koa ny valin'ny fanontaniana faha-3 dia ENY !

Marihina fa mifono hevi-panahy (3ème étage) lalina io Salamo io fa tsy raisina ara-bakiteny (2ème étage) fotsiny !

Sao misy mandray an-tendrony ka hilaza fa ny Kristiana tsy mety maty satria manana an'Andriamanitra ! Ny fahafatesana ara-nofo dia tsy maintsy ahazo na Kristiana ianao na tsia. Saingy ho an'ny Kristiana kosa dia étape ihany io : MINO fa aorian'io fahafatesana ara-nofo io no misy ny fiainana mandrakizay.

Izany no antony lehibe ankalazan'ny Kristiana ny Paska : fisaorana sy fiderana ary fankalazana ny asam-pamonjena VITAn'i Jesoa Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ka nandreseny ny fahafatesana (Andriamanitra VELONA no Tompoin'ny Kristiana) ary izay mino Azy (mpanara-dia Azy) dia hanara-dia Azy koa tahaka izany !

Izay no mba azoko zaraina indray amin'izao herinandro masina izao ahatsiarovan'ny Kristiana ny làlan'ny hazo fijaliana neken'ny Tompo Jesoa nentina noho ny Fitiavan' Andriamanitra antsika olombelona !
17. rhaj0 ( 09/04/2020 11:25)
MIsaotra Bor2lais @ fanazavana.
Aleo aloha tsongontsongoina faramparany ireto fanontaniana alohan'ny ivadihan'ny pejy.
Raha ny fahazoako azy izany dia ...

Raha samy mandeha eny an-dalana miara-midola eny izany izaho sy Radoko, dia
:-) Bor2lais: tsisy midoladoloa izany

1- Radoko izany tsy voany, satria arovan'Andrmntra HONO, na dia TSY nanao maska azany
:-) Bor2lais: Eny

2- fa izaho koa tsy voany, na dia TSY narovan'Andrmntra azany, satria nanao maska.
:-) Bor2lais: resakao sy Andriamanitra manokana izay

3- Raha TSY manao maska ve ianao Radoko dia mbola ho arovan'Andmntra ihany?
:-) Bor2lais: Eny

4- Dia izaho izany TSY ho arovan'Andrmntra mihintsy, na dia tsy mivoaka ny trano azany ohatra?
:-) Bor2lais: resakao sy Andriamanitra manokana izay


Dia raha voany indray nefa i Bor2lais, dia "manaiky izay fandaharaNY" izay i Bor2lais.


Ka fanontaniana faramparany.

5. Ka raha (sanatria) voany izany ianao, dia TSY narovan'Andrmntra ve ianao RAdoko

5a- satria tsy nanao maska, ka dia hoz'Izy hoe.. toa "maka fanahy" ahy ilay RAdoko 'ty, fa dia aleo hijinja izay nafafiny (toa ny resak'i Midrou atsy ambadika tatsy)

5b- sa, na dia nanao maska azany ianao, dia hoz'Izy hoe... ka toa "TSY nibebaka comme il faut" ilay RAdoko 'ty, ka dia ... fantany ny regle de jeu (toa ny firesak'i RBNIR atsy ambadika tatsy)

5c- sa dia tena hoe, tsy teo mihintsy i Andmntra na ny FM ho anao Radoko, ary TSY notantanan'ny FM ianao nidoladola eraky ny lalana io, na nanao na tsy nanao maska, satria ianao tsy mba isan'ireo "Born-again madio" (toa ny firesak'i Gasy1zay atsy ambadika tatsy)


Tena raha valianao ireo 5a, 5b, 5c ireo Radoko, dia ameko anao ny lanitra na ny volana [size=2]indray andro HONO[/size] :-)
18. bor2lais ( 09/04/2020 13:06)
Mora ahazoanao azy ramose dia hevero tahaka ny fifandraisan'ny RAD sy zanaka ilay fifandraisan'Andriamanitra sy ny Kristiana ! Ianao ihany angamba dia afaka mamaly ireo fanontanianao ! :-)
"5. Ka raha (sanatria) voany izany ianao, dia TSY narovan'Andrmntra ve ianao RAdoko"
Valiny : miaro ahy mandrakariva Izy ka !
"5a- satria tsy nanao maska, ka dia hoz'Izy hoe.. toa "maka fanahy" ahy ilay RAdoko 'ty, fa dia aleo hijinja izay nafafiny"
RAD tia ny zanany kosa ramose tsy hanao teny fanozonana tahaka io a ! :-) Indrindra raha mitodika mitady vonjy any aminao (mifona) ilay zanakao izay nania na tsy nanaraka ny zavatra nampitandremanao azy ! Vakio ange (indrindra amin'izao herinandro masina izao) ny tantaran'i Petera nandà (in-3) an'i Jesoa e (Lio 22.33-35 ; 54-62)

"5b- sa, na dia nanao maska azany ianao, dia hoz'Izy hoe... ka toa "TSY nibebaka comme il faut" ilay RAdoko 'ty, ka dia ... fantany ny regle de jeu"
Tahaka ny zanaka mivoaka ny trano an-tsokosoko, tsy niera t@ RAD nefa efa nilazana fa fotoanan'ny "confinement" tsy mivoaka ny trano izao ! :-)

Mitovy @ 5a amiko io tranga io.

"5c- sa dia tena hoe, tsy teo mihintsy i Andmntra na ny FM ho anao Radoko, ary TSY notantanan'ny FM ianao nidoladola eraky ny lalana io, na nanao na tsy nanao maska,"
Tahaka ny tantaran'ilay zanaka adala indray ny fandraisako an'io. Vakio Lio 15.11-32 raha mahaliana anao.

Fehiny (3ème étage): Toa antso ho an-draolombelona ahalala hitodika sy hiverina amin'Andriamanitra izao tranga iainan'ny eran-tany izao !
19. rhaj0 ( 09/04/2020 14:27)
Alefanao alavitra loatra ny resakao RAdoko, fa toa tena hotry ny tsy sahinao lazaina mazava ary tsotra ny valin-teny, hoe eny na tsia. Satria, raha toa ny RAD tia ny zanany kosa i RAdoko, na hoe namana tia ny namany, dia tokony tena mba tsotsoriny ny valin-teny.

Fa maninona moa fa dia miezaka ihany aho izany eee...

Ka ny @ 5a sy 5b, dia mitovy ireo hozy Radoko. Koa raha hoe, tahaka ny zanaka mivoaka ny trano an-tsokosoko, dia TSY nahavita miaro mandrakariva izany ilay RAD, ary dia (mety) ho voa ilay zanaka.

Ny dikan'izany dia overruled, annulé, rava izany ilay petra-kevitr'i Radoko voalohany hoe, miaro ahy mandrakariva Izy ka !


Mbo mety ve aloha izany fijeriko azy izany RAdoko, sa ianao sirika be fa toa lasa manao vilam-bava io, ka hoe, miaro mandrakariva SAUF raha mivoaka antsokosoko

Ilay "mandrakariva" ve tsy mandrakariva doria amen, fa nefa, ahoana no dia asiana condition indray, hoe aza manao antsokosoko?
20. gasy1zay ( 09/04/2020 17:04)
Indraindray tsy haiko mihintsy hoe tena tsy mahazo resaka ve rhaj0 sa mody tsy mahazo sa tsy te hahazo?

Raha fehezina ny fanazavan'i bor2lais dia mazava be hoe Andriamanitra dia miaro anao mandrakariva rehefa MITOETRA eo ambany fiarovany ianao

raha nanomboka niparitaka ity coronavirus ity dia ny tenin'Andriamanitra niparitaka indrindra teo @ milieu chrétien dia ny salamo 91

vakio tsara dia hazava kokoa hoan'i rhaj0 ngamba

1 Celui qui se met à l’abri près du Dieu très-haut se repose à l’ombre du Tout-Puissant.
2 Il dit au SEIGNEUR : « Tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j’ai confiance en toi. »
3 Oui, c’est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur, il te guérit de la peste qui tue.
4 Il te couvre de ses ailes, et tu te réfugies près de lui, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier.
5 Alors tu n’auras peur de rien : ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour,
6 ni de la peste qui avance dans l’obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière.
7 Même si mille personnes tombent près de toi, et si dix mille meurent à côté de toi, rien ne t’arrivera !

Celui qui se met à l’abri près du Dieu très-haut


Azon'i rhaj0 ve ny voasoratra? Tsy hevitro na hevitr'i bor2lais fa ny voasoratra


ny voasoratra dia Celui qui se met à l’abri près du Dieu très-hautio izany no mahazo ilay fiarovana, izany hoe misy safidy ilay izy fa tsy hoe hanome tsiny an'Andriamanitra indray i rhaj0 raha marary nefa i rhaj0 dia tsy nipetraka tao ambany ny fiarovany

Ny marina rhaj0 dia misy safidy ilay izy, dia avy eo raisina @ finoana, izany hoe misy misafidy ny fiarovan'Andriamanitra fa rehefa tonga anefa ny statistique COVID-19 sy ny symptome dia manomboka mihamalemy ny finoana fa ny tahotra no mibahana nefa Jesoa dia efa nilaza hoe aza matahotra fa izaho efa naharesy izao tontolo izao, ny tiana ambara dia tsy voatery hoe ny fahotana na tsy fibebahana ihany no manala anao ambanin'ilay fiarovana fa ny tahotra sy ny tsy finoana dia mety mitarika anao hilentika toa an'i Petera rendrika anaty ranomasina rehefa tonga ny onjan-dranomasina sy tafiodrivotra.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1715