paka 2020

101. rhaj0 ( 08/04/2020 12:23)
O ry MIdrou aa...
Tohizo ilay hoe MANARAKA TSARA NY SIANSA ihany i Midrou[size=5], mba tsy HAKA FANAHY AN'ANDRMNTRA.[/size]

Raha manaraka tsara ny Siansa ianao ry Midrou, dia hivanitika fotsiny @ ireo lazain'i John the Elder ao @ Apokalipsa hoe, "loza". Siansan'ny fahasalamana ohatra arahina.

Dia hivanitika be ihany koa ianao ry Zefania raha manaraka tsara ny Pisikolozia ohatra, @ ireo resaka bibidia sy zanak'onjy :-)
102. midrou ( 08/04/2020 12:39)

O ry MIdrou aa...Tohizo ilay hoeMANARAKA TSARA NY SIANSAihany i Midrou, mba tsy HAKA FANAHY AN'ANDRMNTRA.Tsy ady hevitra anie no hataoko rhajO e.
Ka raha resaka momba ny hoe
Izaho manaraka ny siansa dia marina ny teninao hoe HIVANITIANAO FOTSINY .
Satria ny ahy dia izay lazain'ny Baiboly no HINOAKO ARY AZOKO TSARA KOA MOA NO HAMBARANY dia hivanitihanao,ary izaho koa aza anie mivanitika @ nao e!!!

Ity teny ity no manelanelana antsika:

Matio 11 : 25. Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe: Midera Anao Aho, Raiko, Tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. [] 26. Eny, Raiko; fa izany no sitraponao.

Izay milaza fa olo-kendry( mahataka-davitra) sy ny manan-tsina dia tsy mba hiino mihintsy izay kszain'ny Baiboly satria NANARAKA TSARA NY SIANSA.

=> MAHITA HAMBARA FOANA ????
103. midrou ( 08/04/2020 12:41)

O ry MIdrou aa...Tohizo ilay hoeMANARAKA TSARA NY SIANSAihany i Midrou, mba tsy HAKA FANAHY AN'ANDRMNTRA.Tsy ady hevitra anie no hataoko rhajO e.
Ka raha resaka momba ny hoe
Izaho manaraka ny siansa dia marina ny teninao hoe HIVANITIANAO FOTSINY .
Satria ny ahy dia izay lazain'ny Baiboly no HINOAKO ARY AZOKO TSARA KOA MOA NO HAMBARANY dia hivanitihanao,ary izaho koa aza anie mivanitika @ nao e!!!

Ity teny ity no manelanelana antsika:

Matio 11 : 25. Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe: Midera Anao Aho, Raiko, Tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. [] 26. Eny, Raiko; fa izany no sitraponao.

Izay milaza fa olo-kendry( mahataka-davitra) sy ny manan-tsina dia tsy mba hiino mihintsy izay kszain'ny Baiboly satria NANARAKA TSARA NY SIANSA.

=> MAHITA HAMBARA FOANA ????
104. rhaj0 ( 08/04/2020 14:07)

Mampihomehy mihintsy i Midrou ity kah..

1- "manaraka Siansa" ihany izy (tsindraidray), fanefa toa tsy fantany tsara akoriny fa izay kay no ataony (manaraka Siansa fa TSY manaraka Baiboly).

2- "manaraka (foana) ny lazain'ny Baiboly" HONO izy, fanefa toa tsy fantany tsara akoriny fa mifanohitra @ ataony izany (rehefa mba manaraka Siansa iny izy)


FA na izany na tsy izany, ry Midrou izany dia TSY mba te-ho "hendry sy ny manan-tsaina" mihintsy, fa ngo dia TSY asehon'i JEsosy zavatra eo an...

Dia ao hono izany i Midrou salanitra fa mba "zaza madinika" (fa tsy mandinika) ao foana eee...


Mbo firy taona (age mental) tokoany hoe i MIdrou ao ee?... :-)
105. RBNIR ( 08/04/2020 20:50)
Jesosy re ry rhaj0 tsy nitsipaka ny fahaizan'ny dokotera a!
Hoy Izy hoe ....« Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary; » (Lioka 5:31)

saingy kosa hoy aho ampiaro ilay salamo faha 91 fa io no fototra raha tianao ny harovana tsy ho tratry izany aretimandringana izany....

efa noporofoin'Andriamanitra izany tany amin'ny andro taloha rehetra tany....(vakio ny loza folo tany egypta fahiny fa na dia samy teo antanana ihany aza ny zanak'israely tsy voa nefa mbola tsy nisy maska tamin'izany andro izany....ary mbola hainy ny manantanteraka izany azy ankehitriny....

fa kosa aloha averiko ihany diniho tsara aloha ny tena (tena manao ny marina tokoa v sa???

marina = fahamarinana tsy misy kilema....
106. rhaj0 ( 09/04/2020 11:40)
RBNIR:
Jesosy re ry rhaj0 tsy nitsipaka ny fahaizan'ny dokotera a!

K'efa niresaka t@ dokotera ve i JEsosy ry RBNIR, arak'ilay recette-nJesosy manao hoe

- fotaka + rora = manasitrana-jamba (Jaona 9:1-7)

- tain-tsofina + rora = manasitrana-moana-marenina (Marka 7:33)

- ary raha tsy mahomby ireo, dia satria ilay Kristiana dia TSY AMPY FINOANA (Matio 13:58)
107. RBNIR ( 09/04/2020 17:26)

rhaj0:

RBNIR:
Jesosy re ry rhaj0 tsy nitsipaka ny fahaizan'ny dokotera a!

K'efa niresaka t@ dokotera ve i JEsosy ry RBNIR, arak'ilay recette-nJesosy manao hoe

- fotaka + rora = manasitrana-jamba (Jaona 9:1-7)

- tain-tsofina + rora = manasitrana-moana-marenina (Marka 7:33)

- ary raha tsy mahomby ireo, dia satria ilay Kristiana dia TSY AMPY FINOANA (Matio 13:58)

ny rora n iJesosy ngah moa mitovy amin ny roran ny olona
Aty madagasikara izao miss olona maromaro manao ody may rorany fotsiny dia mains n'y fwry rehefa may.... tsy takatry n'y siansa izany...
108. rhaj0 ( 09/04/2020 18:19)
Dia nefa "nampianatra" ny recette par l'exemple i Jesosy, ary nampiany tsara mihintsy an'ilay ao @ Matio 13:58, izay manipika tsara fa ...

Raha tsy mahomby ireo, dia satria ilay Kristiana dia TSY AMPY FINOANA

Diso loatra ianao ry RBNIR: TSY ny rora no zava-dehibe fa ny FINOANA.

109. RBNIR ( 09/04/2020 20:00)
tsy diso io fa tsy hoe izay rehetra te hametratanana akory dia hahavita otran i Jesosy daholo....
110. rhaj0 ( 10/04/2020 00:02)
RBNIR:
..izay rehetra te hametratanana akory dia hahavita otran i Jesosy daholo....

SATRIA TSY AMPY FINOANA ilay miseho azy hoe "mametra-tanana-dia-mahasitrana", na "rora" atsy sy aroa dia manasitrana koa.

Raha TSY mahavita i HRNRN, ilay manandra-tena ho "mpianany" na "apostoly", dia toa ireo Mpianany (tena Mpianany) ary dia mendrika ny ho fokafokain'i Jesosy

Entre-pa fa natsipiko ilay Matio 13:58, dia tsisy ni-click t@ ireto Krisitiana akory hoe, na RBNIR na Gsy1zay, fa hoe diso aho, dia mba mampiseho ny fahaizany ny MMLK.. fa hheeee....

Inty vakio im-10 dia eritrereto tsara mandritra ity vakansy de Paka..

Matio 17:14-16:

14 Ary rahefa tonga teo amin'ny vahoaka izy, dia nisy lehilahy anankiray nanatona azy, ka nandohalika teo anatrehany nanao hoe: Tompo, mamindrà fo amin'ny zanako lahy; mararin'ny androbe izy ka mijaly mafy loatra, fa matetika mianjera any anaty afo, ary matetika koa any anaty rano.
15 Nentiko tamin'ny mpianatrao izy, fa tsy nahasitrana azy izy ireo.
16 Ary namaly Jesoa nanao hoe: [size=15]Ry taranaka tsy mino sy ratsy fanahy, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo?[/size] mandra-pahoviana no handeferako aminareo?
111. RBNIR ( 10/04/2020 06:01)
fa iza ma n nilaza tamin'i rhaj0 he tsy mahavita izy? mahavita izy fa h an'izay mendrika...

raha mbola otran'i ny toetsainao dia ity no avaly anao....

« Ary raha mbola niangona ny vahoaka betsaka, dia nilaza hoe Izy: Ity taranaka ity dia taranaka ratsy. Mitady famantarana izy; nefa tsy hisy famantarana homena azy, afa-tsy ny famantarana ny amin'i Jona; » (Lioka 11:29)


112. rhaj0 ( 10/04/2020 13:02)
RBNIR:
fa iza ma n nilaza tamin'i rhaj0 he tsy mahavita izy? mahavita izy fa h an'izay mendrika...

Iza ilay "izy" ry RBNIR? i HRNRN? ilay profeta vaovao sa apostoly vaovao?

Ameo eto aloha ny anarany feno fa hotry ny manao resaka anonyme kerisay koa anie nareo izany ry RBNIR eee..

Dia "nahavita inona" ilay rangahy? nanasitrana syphilis toa i Tsaratsara (syphilis no nolazainy ilehio fa cancer)?
Dia hanasitrana Coronavirus koa?

Sa areti-tsaina ohatra koa no sitraniny? [size=1](dia nefa anie ianao RBNIR supporter mafana fo ary MENDRIKA io azany tsy sitrany eee...[/size] :-)
113. RBNIR ( 10/04/2020 13:33)
midira amin'ny lalina dia ho fantatrao e!
114. rhaj0 ( 11/04/2020 13:35)
RBNIR:
midira amin'ny lalina dia ho fantatrao e!

Esy e ry RBNIR.. efa lany henatra i RBNIR ary dia mbola manohy mitady hanjono ihany.

Tsy efa tonga saina ve ianao ry RBNIR, fa ny olona, na ny mpisera santionany eto, ny olona anie TSISY (te)-mino izay ataonareo sy inoanareo y HRNRN ao eee... Jereo kely ny tabilao @ ireo resaka 3 atsy

:-) Bor2lais: vangy 235
:-) Gasy1zay: vangy 205
:-) RBNIR: vangy 153

1- TSISY (te)-mino an'izany hoe, RBNIR hono "miresaka @ Jesosy"
2- TSISY (te)-mino an'izany hoe, HRNRN hono "apostoly" sa "profeta" vaovao
3- TSISY (te)-mino an'izany hoe, HRNRN hono "manasitrana izay mendrika" koa
4- Fanampin'ireo, dia mbola kapohinareo ny 1/10-katsembohana koa ny olona


[size=1]'le RBNIR [/size]'ty 'ngaha adala?... hoozy ny papoozy
115. RBNIR ( 11/04/2020 16:17)
rhaj0:

[size=1]'le RBNIR [/size]'ty 'ngaha adala?... hoozy ny papoozy

Inona moa izay izaho ry rhaj0 a? Izay aza ange nataon'ny olona tahaka izany koa e...maika v ka izaho ity???

« Ary maro tamin'ireo no nanao hoe: Manana demonia Izy ka efa very saina; nahoana no mihaino Azy ianareo? » (Jaona 10:20)

« Fa raha ataony amin'ny hazo maitso izany hatao ahoana amin'ny maina? » (Lioka 23:31)

fa efa vonona ny amin'izany isika rhaj0 a! enga anie ka mba hisy ny tonga saina (na dia 1 aza mahafaly dia mahafaly tokoa)...

Tsy izahay ihany no ho faly fa ny any an-danitra ihany koa..

« Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina sivy amby sivi-folo, izay tsy misy tokony hibebahany. » (Lioka 15:7)


116. rhaj0 ( 12/04/2020 15:11)
O ry RBNIR aa... tsisy resaka bebabebaka anie ireto eee..

1- TSISY (te)-mino an'izany hoe, RBNIR hono "miresaka @ Jesosy"
2- TSISY (te)-mino an'izany hoe, HRNRN hono "apostoly" sa "profeta" vaovao
3- TSISY (te)-mino an'izany hoe, HRNRN hono "manasitrana izay mendrika" koa
4- Fanampin'ireo, dia mbola kapohinareo ny 1/10-katsembohana koa ny olona


Ireo Kristiana namanao manipaka ny revinao (adala) io ange tsy hainao akory raha mba mibebabebaka izany koa ee..
117. RBNIR ( 13/04/2020 02:30)
N'iza n'iza mbola tsy tafaverina 100% amin'ilay fampianarana tsy misy kilema dia mbola mila mibebaka izy...

Eny fa na dia ireo mihevitra ny tenany ho efa lasa lavitra tamin'ny fivavahana aza...

ny antony dia tsotra....matoa tsy mbola tafaverina izy dia mbola misy "ota" tsy afaka ao aminy izay..
118. rhaj0 ( 14/04/2020 12:21)
yap yap.. tsisy kile io fa ameo koa aloha ny 1/10-karena, izay vao mieritreritra izay 100% tsisy kilema izany...
izay izy io ry RBNIR ooo?
119. RBNIR ( 14/04/2020 15:54)
mianara tsara aloha hoy aho...fantaro tsara aloha hoe tokony mbola atao marina tokoa ve sa tsia ny 1/10 dia anjaranao no misafidy avy eo...
efa betsaka ihany izay fampianarana momba ny 1/10 nozaraina teto izay...

Jereo ihany koa ny video (sy ny fandaharana) raha mbola tsy resy lahatra...
120. midrou ( 21/04/2020 16:32)

yap yap.. tsisy kile io fa ameo koa aloha ny 1/10-karena, izay vao mieritreritra izay 100% tsisy kilema izany...izay izy io ry RBNIR ooo?Ataovy an-tsaina fa marina , ary tsy ho diso mandrakizay ity teny ity:


Jaona 8 : 47. Izay avy amin'Andriamanitra dia mihaino ny tenin'Andriamanitra; izany no tsy ihainoanareo, satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo.

Ny tena marina dia tsy ny olona rehetra no afaka hino 100% ny ten'A|tra arak'io teny io fa izay voalahatra ho @ fiainana: Asan'ny Apostoly 13 : 48. Ary rehefa nandre izany ny jentilisa, dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra*; ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. [* Na: ny tenin'ny Tompo]

Toa tsapako fa sahirana bé mihitsy rhajO raha vao hoe 10% karena no resahina.

Diniho tsara ireto teny ireto e:

Matio 5 : 20. Fa lazaiko aminareo: Raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo.

Io ianao! dia hevero hoe misy Fariseo eo akaikinao eo.

• FARISEO:

Matio 23 : 23. Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa mandoa ny fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina* ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna, dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana; ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo ireroana.[*Anaran-java-maniry ireo]

=> Mpandoha 10%karena ny Fariseo an!

Hoy i Jesosy: Ireto tokony hatao " rariny...."
Ireto tokony tsy havela "10%karena" izay efa fanaony.

Raha Kristiana miandrandra fiainana mandrakizay ianao no tsy (mino) manao ny 10% karena dia ho diso fanantenana ihany.

Jakoba 2 : 10. Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra, nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1921