NY ANDRO NAHAFATESAN'I JESOSY

1. RBNIR ( 19/02/2020 07:54)
Mahabe resaka ny mpino kristiana ihany koa ity resaka andro nahafatesan'i Jesosy ity ankehitriny,
Misy mihitsy aza mpitondra fivavahana mampianatra ny mpino ao aminy hoe isika mivavaka amin'Ilay Jesosy maty alarobia fa tsy ilay Jesosy maty zoma....

Mahaliana anao v ny hamantatra ny zava-miafina nampianarin'i Jesosy mikasika io andro nahafatesany io?

Natorony tamin'ny antsipirihiny ny zavatra miafina rehetra, eny fa na dia ny ora nahafatesany aza...

Araho ampitiavana sy ampaharetana ary ireto video manaraka ireto...

2. RBNIR ( 19/02/2020 07:55)
3. RBNIR ( 19/02/2020 07:56)
4. RBNIR ( 19/02/2020 07:56)
5. RBNIR ( 19/02/2020 07:57)
6. RBNIR ( 19/02/2020 07:58)
7. rhaj0 ( 19/02/2020 12:58)
8. gasy1zay ( 19/02/2020 20:45)
Tsy azoko aloha hoe inona no antony mahazavadehibe ny andro nahafatesan'i jesoa hoanareo ry RBNIR
9. RBNIR ( 20/02/2020 01:50)

gasy1zay:

Tsy azoko aloha hoe inona no antony mahazavadehibe ny andro nahafatesan'i jesoa hoanareo ry RBNIR

araka ny nampidirako azy ery ambony gasy1zay dia hoe...misy mpitondra fivavahana ankehitriny mampianatra amin'ny olona hoe isika (izahay) dia tsy mivavaka amin'ilay Jesosy maty zoma, fa mivavaka amin'Ilay Jesosy maty alarobia..dia misy koa ny mifanohitra amin'izay...
ka tena zava-dehibe ity lohahevitra ity ho an'ny kristiana satria entina manamarina
voalohany indrindra hoe inona marina moa ny andro nahafatesan'i Jesosy raha araka ny voasoratra anaty aiboly..
izany moa dia mba hahatanteraka ity tenin'Andriamanitra ity....« Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. » (Jaona 4:24)

Izay mivavaka amin'Andriamanitra araka io teny io dia ......tsy maintsy mivavaka...amin'ny fahamarinana...(teny marina no ampianarina ny olona fa tsy diso....)
10. rhaj0 ( 20/02/2020 12:28)
gasy1zay:

Tsy azoko aloha hoe inona no antony mahazavadehibe ny andro nahafatesan'i jesoa hoanareo ry RBNIR
RBNIR:
ka tena zava-dehibe ity lohahevitra ity ho an'ny kristiana satria ... izany moa dia mba hahatanteraka...

Ny maha-zava-dehibe ny zavatra pitsopitsony kely toa io @ RBNIR, dia satria ... I RBNIR dia tena @ ilay PENSEES MAZIKA dadany be, sa moa pensees-majikan-jaza-be-lelo, ka ny recette dia tsy maintsy arahina h@ girama sy ny millisegondra... :-)
11. RBNIR ( 20/02/2020 21:54)
rhaj0:

Ny maha-zava-dehibe ny zavatra pitsopitsony kely toa io @ RBNIR, dia satria ... I RBNIR dia tena @ ilay PENSEES MAZIKA dadany be, sa moa pensees-majikan-jaza-be-lelo, ka ny recette dia tsy maintsy arahina h@ girama sy ny millisegondra... :-)

Tahaka ny fiainana rehetra io rhajo! rehefa misy tanjona iray tianao hotratrarina dia ataonao avokoa izay rehetra mety azonao atao mba hahatongavanao any amin'ilay tanjona...

Ny Soratra Masina koa dia mampianatra ny olona tahaka izany...raha tena tianao maina ilay atao hoe fiainana mandrakizay (Vie éternel) dia mila manantanteraka ity teny ity ianao...
« Raha izaho ary, dia mihazakazaka, nefa tsy toy ny manao kitoatoa; ary mamely totohondry aho, nefa tsy toy ny mamely ny rivotra; » (1 Korintiana 9:26)
« fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fandrao, na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho, dia holavina kosa ny tenako. » (1 Korintiana 9:27)

Apetraka ho ambony indrindra noho ny zavatra rehetra ilay fikatsahana ny fiainana mandrakizay ary tsy atao kitoatoa fa araka ny tena takin'Andriamanitra marina tokoa....
« Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. » (Matio 6:33)
12. rhaj0 ( 21/02/2020 14:52)
KA raha misy manaraka h@ teboka amam-paingo an'io Baiboly io ve ry RBNIR tsy ny Amish no tonga dia lolaharana @ izany fiainana mandrakizainao izany.

Ndana ho'a gogoleho ny Amish sy ny ataony, fa dia hahita ianao RBNIR, fa tena ... be dia be ny girama sy millisegondra TSY hajainao RBNIR ao @ io Baiboly io.

Dia hihomehezan'ny akoho toka-nify fotsiny ny kely mbo ataonao ao ry RBNIR.

Ny vava sy ny resaka ny anareo RBNIR sy HRNRN no be dia be, fa ny fanajana ilay Teny toa ... Rabetsimpontsimpona Betsindrotsindroka moa no anaranao ry RBNIR? :-)
13. gasy1zay ( 21/02/2020 20:12)

RBNIR:

rhaj0:

Ny maha-zava-dehibe ny zavatra pitsopitsony kely toa io @ RBNIR, dia satria ... I RBNIR dia tena @ ilay PENSEES MAZIKA dadany be, sa moa pensees-majikan-jaza-be-lelo, ka ny recette dia tsy maintsy arahina h@ girama sy ny millisegondra... :-)

Tahaka ny fiainana rehetra io rhajo! rehefa misy tanjona iray tianao hotratrarina dia ataonao avokoa izay rehetra mety azonao atao mba hahatongavanao any amin'ilay tanjona...

Ny Soratra Masina koa dia mampianatra ny olona tahaka izany...raha tena tianao maina ilay atao hoe fiainana mandrakizay (Vie éternel) dia mila manantanteraka ity teny ity ianao...
« Raha izaho ary, dia mihazakazaka, nefa tsy toy ny manao kitoatoa; ary mamely totohondry aho, nefa tsy toy ny mamely ny rivotra; » (1 Korintiana 9:26)
« fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fandrao, na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho, dia holavina kosa ny tenako. » (1 Korintiana 9:27)

Apetraka ho ambony indrindra noho ny zavatra rehetra ilay fikatsahana ny fiainana mandrakizay ary tsy atao kitoatoa fa araka ny tena takin'Andriamanitra marina tokoa....
« Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. » (Matio 6:33)Tandremo fa ny valisoa resahin'i paoly eto tsy fiainana mandrakizay fa ilay harena na rakitra valin'ny nataonao hoan'ny Tompo, ny fiainana mandrakizay azo maimaimpoana rehefa nandray famonjena ianao fa mila terizina @ fitehirizana ny finoana ( mifanohitra @ apostazia )

Ny baiboly mamporisika antsika hanangona harena any an-danitra tsy lanin'ny kadradraka ary tsy azon'ny mpangalatra alaina, tsy ny fiainana mandrakizay mintsy no resahina @ zany satria ny fiainana mandrakizay mitovy daoly hoan'zay voavonjy ( parabole mpiasa antanimboaloboka nitovy karama na niasa maraina na niasa hariva)
Fa ny valisoan'ireo nampiasa ny talentany kosa tsy mitovy ( parabole des talents).

Mila fampianarana koa io fa betsaka no manafangaro.
14. RBNIR ( 21/02/2020 22:03)
izay hidirana ao amin'ilay fanjakana aloha no tokony ho priorité hoy i Jesosy gasy1zay...rehefa tsy tafiditra ao ianao inona moa no valisoa be handrandrainao any???? ianao aza tsy tafiditra akory???

« Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. » (Matio 6:33)

P.S: tsy ampy hoy aho ny finoana an'i Jesosy (ianao ihany dia efa mahatsapa izany raha vao niresaka temoin sy mormon ianao....

Ny finoana an'i Jesosy dia mahavonjy raha izay fotsiny no fantatr'ilay olona dia maty izy (tahaka ilay jiolahy niaraka niantona taminy,)

fa arakakaraky ny olona ilay izy, rehefa tafiiditra anatin'ny finoana indray kosa ilay olona dia tokony hihalehibe izy fa tsy sitrak'Andriamanitra raha mijanona ho zaza eo foana....15. RBNIR ( 21/02/2020 22:08)
« Koa aoka hilaozantsika ny abidim-pianarana ny amin'i Kristy, fa aoka handroso ho amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray, dia fibebahana hahafahana amin'ny asa maty sy finoana an'Andriamanitra, » (Hebreo 6:1)

ny olona miantehitra fotsiny amin'ilay hoe minoa an'i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy no miaina ilay abidi-
16. rhaj0 ( 23/02/2020 14:18)
Ny vava sy ny resaka ho'a ny anareo RBNIR sy HRNRN no be dia be, fa ny fanajana ilay Teny toa ny fataon'ny Amish dia tena tsY hita mihintsy eee... Efa notsatohin'i Gasy1zay ianao RBNIR raha mba manaja tokoany ny lalanan'i Mosesy REHETRA, fa vao mainka nampianao RBNIR vava sy resaka beuh notsimpontsimponinao avy ao anaty baiboly... Dia mbola io tohizanao io..

Ratiatsimpontsimpona Betsindrotsindroka moa no anaranao ry RBNIR? :-)
17. RBNIR ( 23/02/2020 22:08)
Efa nanazava aho hoe....tsy ny lalàna rehetra no mbola tandremana fa....

Mila fantarina tsara aloha hoe iza avy ireo lalàna mbola tokony tandremana sy ireo lalàna efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana...

Amin'ny ankapobeny ireo lalàna 600 mahery ao anaty baiboly ireo dia misy karazany 6...

1- Ny DYDY FOLO : ( Eks.20:1-17) ( Deot. 5:1-18)
-Didy nomen’Andriamanitra mba hotandreman’ny tsirairay

2- Ny lalan’ny FANEKENA na CODE de L’ALLIANACE ( Eks.20:19-23:19)
- Fitiavana an’Andriamanitra ( Eks.20:19- 26 )
- Fitsinjovana Ny hafa sy valin’ny natao ( Eks.21:1-22:19; Deot.15:1-18 )
- Fahaizana miaina eto an-tany sy amin’Andriamanitra (Eks 22 : 20-23 : 19)

3- Lalàna momba ny FAHAMASINANA sy FAHALOTOANA Lev (11-15 ; Deot 14 : 1-21) sy Lev (17-23)

- Ny fanoherana ireo no manome ny atao hoe FAHAVETAVETANA
- Ny lalan’ny fahalotoana ( Lev 11-15 ; Deot 14 : 1-21)
- Ny lalan’ny fahamasinna ( Lev 17-23)

4- Lalàna momba ny tsy fahatokina ara- tsaina ( Infidélité morale) ( Lev 24-27 ; Deot 14 : 22-29)

- Mitaona ny saina hanao sitrapon’Andriamanitra ( Lev 24-27 ; Deot 14 : 22-29)

5- Lalana déoteronomika ( deot 12 : 1-13 : 19, 16 : 18-26 :15)

- Fomba fanao ho hanatsarana ny fiainam-pirenena ( Deot 16 : 18-23)

6- Lalam-pisorona ( Lev 1-7 ; Deot 15 : 19-23)

Ireo karazana lalàna 6 ireo indray dia azo sokajiana ho:
1- Ny tokony atao ( tsy manery): Loi impersonnelle
2- Ny tsy maintsy atao : Loi imperative
3- Lalàna ateraky ny fandikan-dalàna : Loi casuistique ( Raha izany àry no izy, dia izao no atao)

Na koa sokajiana ho toy izao:

1- Lalanà eo anatrehan’Andriamanitra: toy ny didy folo sy izay misy hoe: fahavetavetana eo imason’i Jehovah.
2- Lalàna eo anatrehan’ny fiaraha-monina : Fanamasinana ny fanambadiana , fahaiza-miaina, sns..
3- Lalàna ny amin’ ireo fotoam- pivavahana isan-karazany : Fisoronana, Andro firavoravoana, Paska,….

Ny tsy maintsy tandremana aloha izany dia mazava loatra ireo Lalàna eo anatrehan'Andriamanitra (RAha manota amin'ireo ny olona avy dia manota amin'Andriamanitra) ohatra ny Didy 10 izay nomen'Andriamanitra mivantana

Ny tokony hatao indray kosa dia tsy hoe manota amin'Andriamanitra ilay olona raha tsy mitandrina azy saingy kosa tokony efa hivonona izy handray ny vokany raha ohatra ka tsy manaraka...
« Aza fafazana voan-javatra roa karazana mifangaroharo ny taninao, fandrao samy ho lasa ho sazy ny vokatry ny voan-javatra nafafinao sy ny vokatry ny tanim-boalobokao. » (Deotoronomia 22:9)

Ny manampahaizana ankehitriny dia mahafantatra tsara fa raha voanjavatra 2 no hafafinao eo amin'ny tany iray dia hifamono ireo fa tsy hifamelona.....

Ny lalàna momba ny fanompoampivavahana (lalàm-pisoronana) ireny izao dia efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijalina tsy tokony tandremana intsony....

Dia otran'izay ilay izy mila fantarina tsara aloha hoe iza no tsy maintsy tandremana, ireo tokony tandremana ary ireo tsy tandreamana intsony....
18. rhaj0 ( 23/02/2020 22:36)
Dia inona ireo Lalana TSY mila tandrovina intsony nefa ao anaty Baiboly ry RBNIR?

Na marimarina kokoa hoe, inona ny Lalana tandrovin'ny Kristiana hafa, toa ny Amish na ny TJ sy ny Mormons, nefa TSY tandrovinao ry RBNIR?

Raha tsy fantatrao ireo ry RBNIR, raha tsy mahatafavoaka lisitra toa io ambony io koa ianao, dia tena mazava beuh fa resaka sy vava ny an'i RBNIR no matavy, fa ny fahalalana ny Finoana Kristiana, sy ny fahalalana ny (TSY) tokony atao hanarahana ny Lalana dia zero.

Ka hanala baraka ny Kristiana (indray) ve ianao ry RBNIR?
19. RBNIR ( 23/02/2020 23:05)
Rehefa tena tafiditra tsara ao anatiny ny olona iray dia fantany ho azy ireo lalàna ireo....

Eo no hotanterahin'Andriamanitra aminy ity teny ity....

« Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy izy, Na hanao hoe: Mahalalà an'i Jehovah; Fa samy hahalala Ahy avokoa izy rehetra Hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra; » (Hebreo 8:11)

Ka raha mangetaheta ianao dia mirosoa amin'ny lalina....
20. RBNIR ( 23/02/2020 23:11)
satria hotanterahan'Andriamanitra ity teny ity....« Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'isiraely, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko, Sady hosoratako ao am-pony, Ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko; » (Hebreo 8:10)
Io ilay fanekena vaovao....
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1397