Ny Fomba fanisana malagasy (4)

1. Nav ( 18/02/2020 14:41)
NY FOMBA FANISANA MALAGASY (4)
Fampianarana manisa amin’ny teny malagasy
Fitsipika II: Fandaharana Sokajin’isa Mijotso/Havia-Havanana
--------------
Soa: Amin’ny firy izao, aza fady?
Jao: Amin’ny Folo sy Iray.
Soa: Toa efa atoandro be izany.
Jao: Tsia, mbola tsy mirava Birao. Amin’ny Folo sy Roa no mirava ny Birao.
(Hotohizana)
novalian'i Nav ny 19/07/2023 17:07
2. Nav ( 16/04/2020 03:11)
Fanohizana ny fanazavana no ataoko, heveriko fa ekenareo ny fitsipika matoa tsy misy namaly, averiko ny fitsipika:
- Fandaharana ny Sokajin'isa Mijotso na Havia-Havanana;

Sokajin'isa= 1; 10; 100; 1000; . . . (toraky ny Folo)

Inona no dikan'ny hoe "Mijotso"? Midina ==> Manomboka amin'ny Sokajy Lehibe indrindra (oh: Arivo) ary midina miandalana ka miafara amin'ny Sokajy Kely indrindra (oh: Venty).

Mila fanaporofoana matematika ve ianareo? Misy izany fa tsy aseho eto akory, inoy fotsiny fa ny matematika tsy mandainga.

Ka ahoana àry ny handresen-dahatra ireto Malagasy sasany mikiry mitazona izay lazainy fa fomban-drazana? Ireo Malagasy miteny ilay Fanisana malagasy ankahitriny manao hoe: "Iraika ambin'ny folo"?

Tsotra fotsiny: rehefa hanisa zavatra maromaro (olona, omby, ondry, voasary, . . .) na handrefy na handanja zavatra (halava, lanja, fatra, . . .) moa ve tsy izay LEHIBE INDRINDRA NO OMENA LANAJA, OMENA HASINA? Noho izany atomboka amin'ny Sokajy LEHIBE INDRINDRA na amin'ny teny am-bava na amin'ny teny voasoratra amin'ny tarehimarika?

Teny am-bava: FOLO IRAIKA AMBY, FOLO SY IRAY VENTY, FOLO SY IRAY.
Teny voasoratra amin'ny tarehimarika: 11.

Izany indrindra no nanomezako ilay ohatra kely ery ambony, henonareo tsara fa any Avaratra no miseho ny tantara: Soa (mponina Timerina), Jao (mponina Tandrefana Avaratra).

Hamaranana an'ity fanazavana ity ary fanontaniana anareo rehetra eto amin'ny Serasera: hijery fotsiny ny fanazavako ve ianareo sa hampihatra mihitsy rehefa hitanareo fa sady marina ny fanazavana tsotra nomeko (Izay lehibe no omena hasina) no marina ny matematika?

Any aminareo àry izao ny fanontaniana.
3. Nav ( 16/04/2020 03:09)
Fanohizana ny fanazavana no ataoko, heveriko fa ekenareo ny fitsipika matoa tsy misy namaly, averiko ny fitsipika:
- Fandaharana ny Sokajin'isa Mijotso na Havia-Havanana;

Sokajin'isa= 1; 10; 100; 1000; . . . (toraky ny Folo)

Inona no dikan'ny hoe "Mijotso"? Midina ==> Manomboka amin'ny Sokajy Lehibe indrindra (oh: Arivo) ary midina miandalana ka miafara amin'ny Sokajy Kely indrindra (oh: Venty).

Mila fanaporofoana matematika ve ianareo? Misy izany fa tsy aseho eto akory, inoy fotsiny fa ny matematika tsy mandainga.

Ka ahoana àry ny handresen-dahatra ireto Malagasy sasany mikiry mitazona izay lazainy fa fomban-drazana? Ireo Malagasy miteny ilay Fanisana malagasy ankahitriny manao hoe: "Iraika ambin'ny folo"?

Tsotra fotsiny: rehefa hanisa zavatra maromaro (olona, omby, ondry, voasary, . . .) na handrefy na handanja zavatra (halava, lanja, fatra, . . .) moa ve tsy izay LEHIBE INDRINDRA NO OMENA LANAJA, OMENA HASINA? Noho izany atomboka amin'ny Sokajy LEHIBE INDRINDRA na amin'ny teny am-bava na amin'ny teny voasoratra amin'ny tarehimarika?

Teny am-bava: FOLO IRAIKA AMBY, FOLO SY IRAY VENTY, FOLO SY IRAY.
Teny voasoratra amin'ny tarehimarika: 11.

Izany indrindra no nanomezako ilay ohatra kely ery ambony, henonareo tsara fa any Avaratra no miseho ny tantara: Soa (mponina Timerina), Jao (mponina Tandrefana Avaratra).

Hamaranana an'ity fanazavana ity ary fanontaniana anareo rehetra eto amin'ny Serasera: hijery fotsiny ny fanazavako ve ianareo sa hampihatra mihitsy rehefa hitanareo fa sady marina ny fanazavana tsotra nomeko (Izay lehibe no omena hasina) no marina ny matematika?

Any aminareo àry izao ny fanontaniana.
4. Aminata ( 17/07/2023 07:50)
Nav:
NY FOMBA FANISANA MALAGASY (4)
Fampianarana manisa amin’ny teny malagasy
Fitsipika II: Fandaharana Sokajin’isa Mijotso/Havia-Havanana
--------------
Soa: Amin’ny firy izao, aza fady?
Jao: Amin’ny Folo sy Iray.
Soa: Toa efa atoandro be izany.
Jao: Tsia, mbola tsy mirava Birao. Amin’ny Folo sy Roa no mirava ny Birao.
(Hotohizana)

azafady angamba no fanoratra.
5. Nav ( 19/07/2023 17:07)
Misaotra anao namaly saingy ny valinteninao mikasika ny fitsipiteny fa tsy mikasika velively ny votoatin'ny lahatsoratro.
Ny hitako hatreto dia vitsy ny mpisera eto amin'ity vondrona "serasera" ity no liana amin'ny lohahevitra voiziko.
Ny torohevitra ho anareo rehetra dia mifindrà any amin'ny "facebook" ary araho any ny adihevitra maro dia maro: efa nisy fivoarana be ity voka-pikarohana ity, efa 2023 isika izao.
Mandra-pihaona.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1979