You are here: home > Forum

Ny Fomba fanisana malagasy (4)

Lohahevitra : Kolotsaina
Fitohizan'ny hafatra : Ny Fomba fanisana malagasy (4)
Valiny : 2
Nav - 18/02/2020 15:41
NY FOMBA FANISANA MALAGASY (4)
Fampianarana manisa amin’ny teny malagasy
Fitsipika II: Fandaharana Sokajin’isa Mijotso/Havia-Havanana
--------------
Soa: Amin’ny firy izao, aza fady?
Jao: Amin’ny Folo sy Iray.
Soa: Toa efa atoandro be izany.
Jao: Tsia, mbola tsy mirava Birao. Amin’ny Folo sy Roa no mirava ny Birao.
(Hotohizana)
Valio | Miverina eny ambony
Nav - 16/04/2020 05:11
Fanohizana ny fanazavana no ataoko, heveriko fa ekenareo ny fitsipika matoa tsy misy namaly, averiko ny fitsipika:
- Fandaharana ny Sokajin'isa Mijotso na Havia-Havanana;

Sokajin'isa= 1; 10; 100; 1000; . . . (toraky ny Folo)

Inona no dikan'ny hoe "Mijotso"? Midina ==> Manomboka amin'ny Sokajy Lehibe indrindra (oh: Arivo) ary midina miandalana ka miafara amin'ny Sokajy Kely indrindra (oh: Venty).

Mila fanaporofoana matematika ve ianareo? Misy izany fa tsy aseho eto akory, inoy fotsiny fa ny matematika tsy mandainga.

Ka ahoana àry ny handresen-dahatra ireto Malagasy sasany mikiry mitazona izay lazainy fa fomban-drazana? Ireo Malagasy miteny ilay Fanisana malagasy ankahitriny manao hoe: "Iraika ambin'ny folo"?

Tsotra fotsiny: rehefa hanisa zavatra maromaro (olona, omby, ondry, voasary, . . .) na handrefy na handanja zavatra (halava, lanja, fatra, . . .) moa ve tsy izay LEHIBE INDRINDRA NO OMENA LANAJA, OMENA HASINA? Noho izany atomboka amin'ny Sokajy LEHIBE INDRINDRA na amin'ny teny am-bava na amin'ny teny voasoratra amin'ny tarehimarika?

Teny am-bava: FOLO IRAIKA AMBY, FOLO SY IRAY VENTY, FOLO SY IRAY.
Teny voasoratra amin'ny tarehimarika: 11.

Izany indrindra no nanomezako ilay ohatra kely ery ambony, henonareo tsara fa any Avaratra no miseho ny tantara: Soa (mponina Timerina), Jao (mponina Tandrefana Avaratra).

Hamaranana an'ity fanazavana ity ary fanontaniana anareo rehetra eto amin'ny Serasera: hijery fotsiny ny fanazavako ve ianareo sa hampihatra mihitsy rehefa hitanareo fa sady marina ny fanazavana tsotra nomeko (Izay lehibe no omena hasina) no marina ny matematika?

Any aminareo àry izao ny fanontaniana.
Valio | Miverina eny ambony
Nav - 16/04/2020 05:09
Fanohizana ny fanazavana no ataoko, heveriko fa ekenareo ny fitsipika matoa tsy misy namaly, averiko ny fitsipika:
- Fandaharana ny Sokajin'isa Mijotso na Havia-Havanana;

Sokajin'isa= 1; 10; 100; 1000; . . . (toraky ny Folo)

Inona no dikan'ny hoe "Mijotso"? Midina ==> Manomboka amin'ny Sokajy Lehibe indrindra (oh: Arivo) ary midina miandalana ka miafara amin'ny Sokajy Kely indrindra (oh: Venty).

Mila fanaporofoana matematika ve ianareo? Misy izany fa tsy aseho eto akory, inoy fotsiny fa ny matematika tsy mandainga.

Ka ahoana àry ny handresen-dahatra ireto Malagasy sasany mikiry mitazona izay lazainy fa fomban-drazana? Ireo Malagasy miteny ilay Fanisana malagasy ankahitriny manao hoe: "Iraika ambin'ny folo"?

Tsotra fotsiny: rehefa hanisa zavatra maromaro (olona, omby, ondry, voasary, . . .) na handrefy na handanja zavatra (halava, lanja, fatra, . . .) moa ve tsy izay LEHIBE INDRINDRA NO OMENA LANAJA, OMENA HASINA? Noho izany atomboka amin'ny Sokajy LEHIBE INDRINDRA na amin'ny teny am-bava na amin'ny teny voasoratra amin'ny tarehimarika?

Teny am-bava: FOLO IRAIKA AMBY, FOLO SY IRAY VENTY, FOLO SY IRAY.
Teny voasoratra amin'ny tarehimarika: 11.

Izany indrindra no nanomezako ilay ohatra kely ery ambony, henonareo tsara fa any Avaratra no miseho ny tantara: Soa (mponina Timerina), Jao (mponina Tandrefana Avaratra).

Hamaranana an'ity fanazavana ity ary fanontaniana anareo rehetra eto amin'ny Serasera: hijery fotsiny ny fanazavako ve ianareo sa hampihatra mihitsy rehefa hitanareo fa sady marina ny fanazavana tsotra nomeko (Izay lehibe no omena hasina) no marina ny matematika?

Any aminareo àry izao ny fanontaniana.
Valio | Miverina eny ambony