Fampianarana manisa amin'ny teny malagasy (2)

1. Nav ( 17/02/2020 16:03)
NY FOMBA FANISANA MALAGASY (3)
Fampianarana manisa
Fitsipika I: Mitenena teny malagasy
--------------
Soa: Firy moa ilay N°-tel-nao anankiray, aza fady?
Jao: Indro àry, raiso, tononiko tsirairay ny tarehimarika:
ZERO TELO EFATRA _ ZERO ENINA _ IRAY ROA TELO _ EFATRA DIMY
Soa: Misaotra indrindra. Voaraiko: 034 06 123 45.
Jao: Izay indrindra Mlle.
novalian'i Nav ny 24/07/2023 16:57
2. Donix ( 31/03/2020 17:44)
Mijaly ny vahoaka noho ny covid19
3. Nav ( 03/04/2020 21:39)
Fampianarana teny malagasy pratika no nalefako ka novalianao amin'ny filazana momba ny valan' ny valan'aretina covid19?
Tokony hanararaotra ny fotoana lava fihibohana an-trano ianao hianatra mafy teny malagasy, santiona ihany io, mbola misy tolokevitra maro.
4. Donix ( 15/04/2020 19:41)
Misaotra indrindra tompoko
5. Nav ( 16/04/2020 03:48)
Misaotra anao sy ny maro hafa: mbola mitohy ny lahatsoratra momba ity "Fampianarana manisa amin'ny teny malagasy" ity, efa niseho teto ny laharana faha 3 sy faha 4.

Rehefa hitanareo ny fahamarinan'ny fanazavana dia tsara miezaka mampihatra, araraoty ny fihibohana an-trano fa ao ianareo afaka miady hevitra sy mifanakalo hevitra bebe kokoa noho ny taloha.
6. Nav ( 22/07/2023 15:31)
Ny Fanisana malagasy vaovao (1)
serasera 21/07/2023

Sendra mandalo eto amin'ny serasera.org, 3 taona aty aoriana tokoa; misy fivoarana ny fomba anolorana an'ity raharaha lehibe "Fanisana" ity ka ireto izao ny "Fitsipika mifehy ny fanisana" voafehin'ny Lalàna 4:

 1. Lalàna I: Axioman'ny Isa Fototra;

 2. Lalàna II: Axioman'ny Fototra tokana;

 3. Lalàna III: Teoreman'ny Fandaharana Sokajy ary

 4. Lalàna IV: Teoreman'ny Kilasy.


Tsy tantara indray miseho moa ity lahatsoratro ity, mbola hitohy saingy fintiniko ihany ka raha misy fanontaniana vao hovelarina bebe kokoa.

Lalàna I : Axioman'ny Isa Fototra
Mitanisa ireo "Isa fototra" ampiasaina hanisana sy hanoratana ireo isa rehetra (maro, Vondrona tsiefa io hoy ny matematika).
Ny marihana tsara dia ny anarana omena ny "Isa foana, Tsy misy" dia "Zero" (fa tsy: aotra).
10 (Folo) no isan'ny Isa fototra faritana amin'ireto toetra 3 ireto:

 • Ny sandany

 • Ny tarehimarika (ny be mpampiasa eran-tany dia ny tarehimarika arabo Tandrefana)

 • Ny anarany: samy manana ny azy ny tenim-pirenena samihafa fa ho antsika Malagasy dia aseho anareo an-tsary.

 • (Hotohizana)


7. Nav ( 23/07/2023 17:42)
Ny Fanisana malagasy vaovao (2)
serasera 23/07/2023

Tohin'ny lahatsoratra omaly 22 Jolay 2023, indro ny Lalàna II.

Lalàna II: Axioman'ny fototra tokana

Ny fototra ampiasaina dia Tokana, tsy azo ovaovaina (Rehefa Folo dia Folo, tsy azo ovaina hafa, ohatra Roampolo: diso raha manao an'izany).
Ny fototra be mpampiasa indrindra amin'ny fanisana maro eran-tany dia ny fototra Folo: io ihany koa no ampiasain'ny Fanisana malagasy.

Ny hanamarinana fa mampiasa ny fototra Folo dia amin'ny fijerena ny henenin'ny Sokajy Ampolony sy Sokajy Anjatony.

Sokajy Ampolony oh:
10*1 = 10 : Folo/ Ampolony
10*2 = 20 : Roampolo (fa tsy Roapolo)
10*3 = 30 : Telompolo (fa tsy Telopolo)
. . . .
10*9 = 90 : Sivimpolo (fa tsy Sivifolo)

Sokajy Anjatony, oh:
100*1 = 100 : Zato/ Anjatony
100*2 = 200 : Roanjato
100*3 = 300 : Telonjato
. . . .
100*9 = 900 : Sivinjato.
(Hotohizana)
8. Nav ( 24/07/2023 16:57)
Ny Fanisana malagasy vaovao (3)
serasera 24/07/2023
Lahatsoratra 2 no nalefako teto amin'ny "serasera" momba ny "Fitsipikin'ny fanisana" (endrika vaovao no narosoko momba ny paika hanapariahana ity Fanisana malagasy vaovao ity fa tsy toy ireo vitsivitsy teo aloha):

 • Lalàna I: Axioman'ny Isa fototra (21/07/2023)

 • Lalàna ii: Axioman'ny fototra tokana (23/07/2023)


Indro àry asa iray atolotro mba handraisanareo anjara fa tsy hijery fotsiny izay lahatsoratra ataoko eto ianareo.
Heveriko fa mahay tenim-pirenena maro ianareo eto amin'ity serasera.org ity: ny Fitsipikin'ny fanisana narosoko dia ahafahana mitsara ireo Fanisana an'ny tenim-pirenena hafa rehetra satria fitsipika matematika ireo, "axioma" manan-kery ho an'ny fanisana rehetra eran-tany; nohoizany tsara ihany ny mampitaha sy mijery ireo fanisana hafa ireo, ny "Fanisana malagasy vaovao" moa dia efa nomeko anareo tamin'ireo lahatsorara ireo, natao ohatra nampisehoana ny fitsipika.
Ny asa omena anareo dia fitsaràna ireto fanisana 2 ireto: Fanisana englisy sy Fanisana frantsay:

 • Fanontaniana: Manaraka ny Lalàna I sy Lalàna II ve ireo fanisana ireo?


N.B. : Tsy maintsy mijery ireo Lalàna anankiroa narosoko ireo  ianareo vao afaka mamaly ny fanontaniana roa sosona io (Fanisana englisy sy Fanisana frantsay).
Dia miandry ny valiny aho.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2325