HARA-MAGEDONA

1. RBNIR ( 06/02/2020 23:18)
Maro ireo olona no maneho ny heviny mikasika ny atao hoe HARA-MAGEDONA ao amin'ny bokin'ny apokalipsy tokoa faha 16 moa no ahitana an'io teny io Apok.16:12-16
Ao ny manambara fa ady lehibe faha 3 izy io, ao kosa ireo milaza zavatra hafa....

Mba mahaliana anao v ny nampianarin'i Jesosy momba azy io?

« Ary ny fahenina nampidina ny tao an-doviany tamin'i Eofrata, ony lehibe; dia ritra ny ranony hanamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. » (Apokalypsy 16:12)

Araka io teny io dia amin'ny fotoana andrarahan'ilay anjely fahenina ny tao an-doviany no hiseho ny tantara...
misy mpanjaka maro te hiampita mafy saingy tsy afaka noho ny ony iray lehibe atao hoe Eofrata,
Izany hoe manana programa efa hatry ny ela hiampita ilay ony ireo mpanjaka saingy tsy mbola avelan'Andriamantra hanantanteraka izany aloha izireo raha tsy amin'ny fotoana handrarahan'ny anjely faha enina ny ao an-doviany.

Ny fanontaniana manitikitika ary dia hoe iza ireo mpanjaka ireo dia avy aiza izy ireo????

« Ary nahita aho fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibi-dia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. » (Apokalypsy 16:13)
« Fa fanahin'ny demonia ireo ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao, mba hanangona ary ho amin'ny adin'ilay andro lehiben'Andriamanitra Tsitoha. » (Apokalypsy 16:14)

Ireo mpanjaka ireo araka ireo teny ireo dia tsy iza fa mpanjakan'izao tontolo izao, ary notaomina fanahy maloto 3 tahakan'ny sahona izireo ka ny iray avy amin'ny vavan'ny dragona, ny iray avy amin'ny vavan'ny bibi-dia ary ny iray kosa avy amin'ny vavan'ny mpaminany sandoka...

Ny dragona moa tsy iza fa ilay atao hoe devoly sy satana (apok.12:9)...
Izany hoe ny tena marina izany dia izao: ilay programa dia niainga avy tamin'ny devoly ary maniraka fanahy maloto 3 izy mbamin'ny bibi-dia sy mpaminany sandoka mba hanangonana sy hitaomana ny mpanjakan'izao tontolo izao hiampita ony lehibe iray ka ny antony hitaomana azy ireo dia hiady any amin'ny toerana iray atao hoe Hara-magedona...(Apok.16:16)

Raha fitinina izany dia izao...misy programa efa nomanin'ny devoly hatramin'ny ela be: hanangonana ireo mpanjakan'izao tontolo izao amin'ny alalana fanahy maloto 3 tahaka ny sahona mba hiampita ony lehibe iray. Ny antony dia mba hitaomana ireo mpanjaka ireo hiady any amin'ny toerana iray atao hoe Hara-magedona....Tsy avelan'Andriamanitra hotanteraka anefa izany programan'ny devoly izany raha tsy amin'ny fotoana andrarahan'ny anjely faha6 ny ao an-doviany satria io programa io mihitsy no hoentin'Andriamantra hitondra loza indray ho an'ireo olona izay nandray ny mariky ny bibi dia sy niankohoka teo anatrehan'ny sariny (apok.16:2)

Tianao ho fantatra ary v hoe inona izany programa efa noman'ny devoly efa ela be izany?
Tianao ho fantatra v hoe iza (na koa hoe inona) ireo fanahy maloto 3 tahakan'ny sahona hampiasainy hanangonana ireo mpanjakan'izao tontolo izao ireo?
Tianao ho fantatra v ilay ady lehibe izay hatao any amin'ilay toerana hoe Hara-magedona?
Tianao ho fantatra hoe inona marina ilay loza ho avy rehefa handraraka ny ao an-doviany ilay anjely faha 6?

Araho amin'ireto vidéo ireto ary ny hangatahako anao dia ny hananao faharetana hanaraka izany fa tsy ho diso fanantenana akory ianao....

novalian'i RBNIR ny 25/02/2020 16:55
2. RBNIR ( 06/02/2020 23:19)
3. RBNIR ( 06/02/2020 23:20)
4. RBNIR ( 06/02/2020 23:20)
5. RBNIR ( 06/02/2020 23:22)
6. RBNIR ( 06/02/2020 23:23)
7. rhaj0 ( 07/02/2020 04:33)
8. RBNIR ( 07/02/2020 08:41)
Toa mampihomehy ny hafa tokoa ny finoana kristiana satria zavatra tsy hita maso no antenaina...

« [Filazan-tantara mampiseho ny herin'ny finoana sy ny valiny] Ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. » (Hebreo 11:1)


Te hampahery anao i Jesosy ankehitriny amin'ireo teny hoe....

« Sambatra ianareo noana ankehitriny, fa hovokisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny, fa hihomehy ianareo. » (Lioka 6:21)
« Lozanareo izay voky ankehitriny! fa mbola ho noana ianareo. Lozanareo izay mihomehy ankehitriny fa mbola be ory sy hitomany ianareo. » (Lioka 6:25)
9. rhaj0 ( 07/02/2020 19:57)
Ny "mino" an'ireo lazainao ireo ihany ry RBNIR no "matahotrahotra" ary tsy mahita hihomehezana @ ilay izy eo k'nouh....


Dia hoe, hetezo ihany hoe ny volon'orona rehefa miseho camera ry HRNRN.. f'angaha tsy efa fataonareo io ry RBNIR satria nareo miakatra alitara dia misanasana be ny vava orona rehefa be tatatata?

Fa manja hoe ilay lobaka mainty sy kravaty rozinao ry HRNRN... :-)
Saingy mety efa nahavidianana ramanonaka an-jatony ho an'ny zaza ory sy mahantra anefa izao io, nefa dia nolalian'i HRNRN @ izay izany ny 1/10-katsembohan'ny olona

10. RBNIR ( 08/02/2020 03:30)
rhaj0:

Saingy mety efa nahavidianana ramanonaka an-jatony ho an'ny zaza ory sy mahantra anefa izao io, nefa dia nolalian'i HRNRN @ izay izany ny 1/10-katsembohan'ny olona

Fa tena mampahatsiahy ahy zavatra iray ity teninao ity rhajo a!

« Ary hoy Jodasy Iskariota, anankiray tamin'ny mpianany, ilay efa hamadika Azy: » (Jaona 12:4)
« Nahoana io menaka io no tsy namidy denaria telon-jato ka nomena ny malahelo? » (Jaona 12:5)
Tezitra be mihitsy i Jodasy (ilay mpamadika io) nahita ilay menaka sarobidy nararaka tamin'ny tongotr'i Jesosy dia nidrikina dia nanao an'io teny io.....
Nefa ngeh ny tena marina ny nampalahelo azy dia hoe iny izao tokony taty am-paosiko fa tsy araka ilay vava noteniny akory e!!!


Fantatr'i Jesosy (ilay mahafantatra ny ao ampo izany) ka hoy i Jesosy hoe.....
« Ary izy no nilaza izany, tsy noho ny fiahiany ny malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. » (Jaona 12:6)
« Dia hoy Jesosy: Avelao izy, mba hotehiriziny ho amin'ny andro hanamboarany Ahy halevina io. » (Jaona 12:7)

Sao dia mba zafikelin'i Jodasy ary rhajo ity???? ianao mantsy otran'ny mahay soratra masina ihany nefa toa otran'ny nivadika an??????:-) :-) :-)
11. gasy1zay ( 08/02/2020 10:05)
RBNIR > mba fantatrao ve aloha fa ny fahoriana mandritra ny armagedona dia tsy hihantra ny kristiana raha tafiditra anatin'ireo virjiny hendry izy?12. rhaj0 ( 08/02/2020 15:07)
rhaj0:
Saingy mety efa nahavidianana ramanonaka an-jatony ho an'ny zaza ory sy mahantra anefa izao io, nefa dia nolalian'i HRNRN @ izay izany ny 1/10-katsembohan'ny olona
RBNIR:
Fa tena mampahatsiahy ahy zavatra iray ity teninao ity rhajo a!
(...)
Sao dia mba zafikelin'i Jodasy ary rhajo ity???? ianao mantsy otran'ny mahay soratra masina ihany nefa toa otran'ny nivadika an??????:-) :-) :-)

mouah ha ha.. dia mbola nampidirin-dRbNIR ao @ tantara-mBaiboly indray aho izany. :-)

Fa raha ny anaram-bositro hoe rhaj, dia mety hoe, zafikitrokelin'i Rahab sy Jael aho izany

Tena tapahiko ny hohon'ny kitrokeliko raha hain'i RBNIR-mahay-Baiboly iza moa i Rahab sy Jael :-)
13. rhaj0 ( 08/02/2020 15:31)
i Jah mantsy no tokony tondroinao ho razambeko re ry RBNIR.
Fa tsy hain'i RbniR hoe iza moa i Jah ao @ Baiboly ao... esy e ry RBNIR-tsy-mahay-Biboly


ary inona no dikan'ny [size=15]mangedona [/size]ry RBNIR?

HOe raha atao ao anaty fehezan-teny dia hoe:

. . . . [size=15] ilay RBNIR ity koa toa mangedona lava eto @ serasera eto[/size]...
14. RBNIR ( 09/02/2020 11:13)

gasy1zay:

RBNIR > mba fantatrao ve aloha fa ny fahoriana mandritra ny armagedona dia tsy hihantra ny kristiana raha tafiditra anatin'ireo virjiny hendry izy?

araho ilay video fa voavaly tsara ao izay gasy1zay
15. rhaj0 ( 10/02/2020 17:42)
gasy1zay:

RBNIR > mba fantatrao ve aloha fa ny fahoriana mandritra ny armagedona dia tsy hihantra ny kristiana raha tafiditra anatin'ireo virjiny hendry izy?
RBNIR:

araho ilay video fa voavaly tsara ao izay gasy1zay

TSY voakitiky ny armagedona izany HONO ny "virjiny"..

hi hi hi.. nefa ny Atheist angaha virijiny?? :-)
16. rhaj0 ( 21/02/2020 17:16)
INty misy fiangonana Kristiana, izay inoako fa tena mitovitovy @ revin'ingahy HRNRN sy RBNIR, tratran'ny mangedongedona sy ny coronavirus ary idiran-doza noho ny hadalany

http://www.msn.com/en-ca/news/world/shadowy-church-is-at-center-of-coronavirus-outbreak-in-south-korea/ar-BB10fhKT?ocid=ientp#image=BB10fhKT_1|2
... the secretive Shincheonji Church of Jesus... After the first coronavirus infection was reported among its members, they were told to lie ... More than 400 other church members have reported potential symptoms, health officials said.


Dia tena tahaka an'i RBNIR mihitsy ilay Lee eto ity..
tena mitovy, hoe mpianadahy (ao @ Tomp) I Lee sy RBNIR ! :-)

“We were taught not to be afraid of illness,” Ms. Lee said. “We were taught not to care about such worldly things like jobs, ambition or passion. Everything was focused on proselytizing, even when we were sick.”
17. RBNIR ( 21/02/2020 21:28)
tsy mitovy fa ry zareo mivavaka alahady rhajo a!
tsy mitandrina sabata..(andro fahafito)

Patient No. 31 checked into a small Daegu hospital on Feb. 7, after a minor traffic accident. The next day, she complained of a sore throat. The day after that — a Sunday — she attended a Shincheonji church service, health officials say.

anontanio an'i gasy1zay fa sao fantany ihany aloha....
18. rhaj0 ( 24/02/2020 13:51)
izay sabotsy sy alahady ve no maha-samy hafa azy, dia tena TSY raisinao ho rahavavinao ao @ finoana ireto olona?

FAnefadia mitovy ho'a ny anao RBNIR sy ny an-dreo, ilay fomba sy fisainana hoe, "minoa fotsy" na koa "petra-tanana" dia mety rahefa marary, ary mivavaka mivavaka sy mibebaka mibebaka ary mitory mitory fotsiny foana ihany dia basy.

Sa tsy izany ny anareo ao ry RBNIR? Tsy ampiasaina ilay coco, tsy mihevitra na kely fotsiny hoe, ahoana ny fandehany ara-siansa, fa mievoka lava anaty boky tonta ao, hany ka dia io idiran-doza io no niafarany.
19. gasy1zay ( 24/02/2020 19:37)
Aza asianao mafy kosa RBNIR rhaj0 a!
Mba nijereko ilay article dia ireto misy indices mazava fa misy fampianarandiso io fiangonana ambaranao io

1- vao milaza hoe mandainga na mampandainga ny mpiangona izy dia efa mampisy sonnette d'alarme
Hoy Jesoa hoe devoly no rain'ny lainga, tsy mamela olona handainga mintsy ny baiboly

2- ny mpiangona miafina ary tsy fantatry ny havany akory hoe membren'ny fiangonana, ny baiboly mampirisika ny kristiana hijoro ho vavolombelona fa tsy hanafona toy ny ataon'zareo io

3- fiangonana Kristiana mampianatra olona hamaky tarot??? Tena fahotana mahafaty izany tao @ testamenta taloha ary fanompoantsampy ao @ vaovao.
20. rhaj0 ( 24/02/2020 19:56)
ha... fa "mino an'i Jesoa" @ fony manontolo ireto olona, ka raha mba "mitavozavoza" izy ao @ izao fitiavany lehibe izao, dia ahoana? ho arianareo na latsalatsainareo, tsinontsinoavinareo ary tsaratsarainareo "kristiana-tena-mahay"??

ilay "fitavozavozany" k'lou dia tena previsible.

Fahitako azy: izany no alehany rehefa "Kristiana mafana fo" ao.


Io toa ilay Kristiana tany Japana, mba afaky ny Tsunami, dia nianika bonga kely, dia hoe hivavaka hivavaka fa misaotra misaotra ny Ray, dia inona fa nokaofin'ny Tsunami #2.

Dia avy ry "Kristiana-tena-mahay" toa an-dry Gasy1zay sy RBNIR hoe, ka ny took aman'andininy toa izao TSy narahinareo, na hoe, ilay FM tsy nohenoinareo, koa aiza nareo no tsy voan'ny Tsunami, dia lasa ny Kristianisma no afa-baraka...

Fa dia ao nareo izany ho'a ee... :-)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2312