Imazination

61. RBNIR ( 27/01/2020 15:31)
rhaj0:

Dia inona loatra re ry RBNIr no antony TSY inoan'ny olona ny Pere Noel (Saint Nicholas) intsony ?

Tsy voasoratra anaty baiboly sady tsy ampianarin'i Jesosy amin'izao Izy tonga mampianatra izao....
62. rhaj0 ( 28/01/2020 02:45)
Ka dia ilazao an'izany azany ireo Katolika aman-lavitrisany, fa ireo Saint, toa an'i Saint Nicholas (Sant Klaus = Pere Noel) dia .. resa-kehy, hozy RBNIR.

Dia dikadikao ao foana ho'a ny finoan'ny Kristiana namanao ry RBNIR aa.. Mbola hihaona aminao RBNIR any @ Paradisa na Afobe anie ireo Katolika (taloha) nino beuh an'i Sant Klaus ireo ee..
Dia dikadikao ny finoany izany ry RBNIR aaa... :-)
63. RBNIR ( 28/01/2020 05:28)
rhaj0:

Ka dia ilazao an'izany azany ireo Katolika aman-lavitrisany, fa ireo Saint, toa an'i Saint Nicholas (Sant Klaus = Pere Noel) dia .. resa-kehy, hozy RBNIR.

Dia dikadikao ao foana ho'a ny finoan'ny Kristiana namanao ry RBNIR aa.. Mbola hihaona aminao RBNIR any @ Paradisa na Afobe anie ireo Katolika (taloha) nino beuh an'i Sant Klaus ireo ee..
Dia dikadikao ny finoany izany ry RBNIR aaa... :-)

Ka izay ange hoy aho no antony niverenan'i jesosy mampianatra indray e! efa very ilay tena fampianara tena izy fahiny dia tonga indray Izy mba hanantanteraka ireto teny ireto...

« Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, » (2 Timoty 3:16)

Hampianatra, handresy lahatra, hanitsy izay diso ary hifampitaiza amin'ny fahamarinana....
64. gasy1zay ( 28/01/2020 11:02)
RBNIR a! tsy misy soratra mintsy ao @ baiboly hoe any amparany any hisy fampianarandiso ka hiverina indray Jesoa hampianatra ny tena marina,

Ekena fa misy ny fampianarandiso, mpaminany sandoka, sinagogan'i satana satria efa voasoratra izany, saingy tsy misy resaka mintsy hoe ho tonga indray Jesoa hampianatra ny tena marina

Izay ilay teneniko hoe raha tsy voamarina anaty baiboly dia tsy izy.

65. RBNIR ( 28/01/2020 11:32)

gasy1zay:

RBNIR a! tsy misy soratra mintsy ao @ baiboly hoe any amparany any hisy fampianarandiso ka hiverina indray Jesoa hampianatra ny tena marina,

Ekena fa misy ny fampianarandiso, mpaminany sandoka, sinagogan'i satana satria efa voasoratra izany, saingy tsy misy resaka mintsy hoe ho tonga indray Jesoa hampianatra ny tena marina

Izay ilay teneniko hoe raha tsy voamarina anaty baiboly dia tsy izy.

« Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany. » (Matio 24:14)
66. RBNIR ( 28/01/2020 11:44)
Tsy filazantsara hafa fa ilay notoriny efa 2000 taona no torina amin'izao tontolo izao dia izay vao ho tonga ny farany....

tsy misy amin'izao fotoana iainantsika izao afaka milaza ho manana an'io filazantsara io afats'i Jesosy irery ihany...

Izay no antony niverenany hampianatra an'io indray....satria efa tena ho tonga ny farany...

Izao avy no nolazainy tamin'ity olona ity....Ny apostoly no nanomboka ny fitoriana ny filazantsara fa ianareo no hamarana azy....

Tsy misy fiangonana najoroko mivantana otran'izao eto an-tany afatsy ianareo ihany (iray eto madagasikara dia iray any ivelany any mbola miandry fotoana fa hampafantarin'i Jesosy tsy ho ela hoe iza).....
67. gasy1zay ( 28/01/2020 13:08)

RBNIR:

Tsy filazantsara hafa fa ilay notoriny efa 2000 taona no torina amin'izao tontolo izao dia izay vao ho tonga ny farany....

tsy misy amin'izao fotoana iainantsika izao afaka milaza ho manana an'io filazantsara io afats'i Jesosy irery ihany...

Izay no antony niverenany hampianatra an'io indray....satria efa tena ho tonga ny farany...

Izao avy no nolazainy tamin'ity olona ity....Ny apostoly no nanomboka ny fitoriana ny filazantsara fa ianareo no hamarana azy....

Tsy misy fiangonana najoroko mivantana otran'izao eto an-tany afatsy ianareo ihany (iray eto madagasikara dia iray any ivelany any mbola miandry fotoana fa hampafantarin'i Jesosy tsy ho ela hoe iza).....RBNIR a, raha ilay fizalantsara notorian'ny mpianatra 2000 taona lasa no resahinao dia io voarakitra ao anaty baiboly ikay izy nefa ny fampianaranao dia tsy mety ampanarihanao ilay voalazan'ny asan'ny apostoly, galatiana zaraiko aminao eto
68. rhaj0 ( 28/01/2020 13:13)
RBNIR:
Ka izay ange hoy aho no antony niverenan'i jesosy mampianatra indray e!

hi hi hi ... ao @ "fanekem-pinoan'i RBNIR" dia efa tafaverina (nampianatra) I Jesosy

Alefaso eto hoe ny tsianjerinao ry RBNIR mbo henoina?

Ny fantatro ho'a dia hoe, I Jesosy dia:
maty - nidina - niakatra - nipetraka - dia hiverina in-1 andro any
- ary rahefa tafaverina izy, dia efa vita ny baolina, tsisy prolongation iintsony; izany hoe TSY izao izany Izy no tafaverina, fa @ ilay hoe, "mbola ho avy toa ny goavy"
69. RBNIR ( 29/01/2020 08:28)

gasy1zay:

RBNIR a, raha ilay fizalantsara notorian'ny mpianatra 2000 taona lasa no resahinao dia io voarakitra ao anaty baiboly ikay izy nefa ny fampianaranao dia tsy mety ampanarihanao ilay voalazan'ny asan'ny apostoly, galatiana zaraiko aminao eto

Ekena fa voarakitry ny baiboly, saingy naolan'ny sasany araka izay tiany e....tsy anonona anarana ao fa eto izao dia efa misy iray tena manolakolana araka izay takatry ny sainy (fa tsy araka ny fampianaran'i Jesosy )...
70. rhaj0 ( 29/01/2020 12:25)
RBNIR:
Ekena fa voarakitry ny baiboly, saingy naolan'ny sasany araka izay tiany e....tsy anonona anarana ao fa eto izao dia efa misy iray tena manolakolana araka izay takatry ny sainy (fa tsy araka ny fampianaran'i Jesosy )...

Aoka re ry RBNIR.. samy manolakolana DAHOLO io ry RBNIR, satria toetra raiki-tapisaka (intrinseque) an'ilay Baiboly ny fisian'izany, ka inona mampizihijihitra anao eo re ry RBNIR.

Rahefa TSY mitovy @ "fanolakolananao RBRIN ilay ambaran'ny hafa, dia mivonto beuh ny oronao, nefa samy manao ao DAHOLO ihany nareo :-)

Fa tsara fa takatrao ihany izany ilay izy ry RBNIR aa... bravo! :-)
71. RBNIR ( 29/01/2020 12:53)
mahatsiaro voakasika ngah i rhajo amin'ilay hoe manolakolana? izaho anie tsy nanonona anaran'olona e!
72. RBNIR ( 29/01/2020 13:20)
rhaj0:

Rahefa TSY mitovy @ "fanolakolananao RBRIN ilay ambaran'ny hafa, dia mivonto beuh ny oronao, nefa samy manao ao DAHOLO ihany nareo :-)

fa tsy maniona raha ny ambaran'ny hafa (ianao sy gasy1zay) no hitanao fa aolakolako..;

rehefa tsy ny baiboly no alolakolako dia milamina ny saiko...
73. rhaj0 ( 29/01/2020 19:22)
RBNIR:
Ekena fa voarakitry ny baiboly, saingy naolan'ny sasany araka izay tiany e....

Iverenako kely..
Tsisy manolana Baiboly k'lou, fa io moa "izay voasoratra dia voasoratra", HONO, ka aolana @ ahoana koa azany ry RBNIR.

Fa ilay fitondrana eto na famerenana ny "Tenin"andrmntra" avy ao @ Baiboly, ka manafangaroaro andininy TSY mifanaraka (ara-kronolozia) akoriny, dia raha ny fahitako azy, dia "manolana ny fototry ny hevitra" ihany no dikany.

Toa ny hoe, mitsindroka ny took aman'andinin'ny Disney, dia miresaka an'ilay Nains ananki-7 an'i Blanche-neige, dia mitsimpona an'i Petit Poucet indray, dia miresaka an'izy 7 rahalahin'i PP, dia atambatra ireo ary dia mitompo-teny fantatra (toa RBNIR), dia hoe, "mifanohy" ireo tantara ireo, ka toa zenizeny koa izany ny rahalahin'i PP.

Toatoa izay ny fanaon'i RBNIR rehefa miresaka Baiboly eto io.
74. RBNIR ( 30/01/2020 05:05)
rhaj0:

Tsisy manolana Baiboly k'lou, fa io moa "izay voasoratra dia voasoratra", HONO, ka aolana @ ahoana koa azany ry RBNIR.

Ohatra iray mibaribary ity...

9 There must still be, therefore, a seventh-day rest reserved for God's people,

https://www.catholic.org/bible/book.php?id=65&bible_chapter=4


Nahoana no mbola hitadiavana hevitra hafa indray io nefa dia Sabata (andro fahafito) mihitsy no resahina eo????

ity resaka sabata sy alahady sns ity ange efa tamin'izany no efa.....fa tsy hoe vao i gasy1zay akory no nitondra an'io e!
75. gasy1zay ( 30/01/2020 11:15)
Raha mamaky ny evanjely 4 ianao RBNIR dia ho hitanao fa anisany ny nankahalan'ny fariseo sy mpanoradalana an'i Jesoa dia ny tsy fanajany ny andro sabata araka ny lalan'i Mosesy, nanasitrana ny marary andro sabata Jesoa sns...

tokony hahatonga saina anao izay hanontany hoe fa maninona tokoa moa

Jesoa namaly hoe izy no tompon'ny sabata

Averiko aminao fa tsy ny 1 andro anaty ny herinandro ihany no takian'ny Tompo ho azy amin'ny fanekena vaovao na ny 1/10 ny harenao fa ny fiainanao manontolo

Jereo fa ny voasoratra dia hoe mila mivavaka mandrakariva fa tsy mitsahatra fa tsy hoe rehefa sabata ihany

Mila ankininy aminy ny entamavesatrao rehetra fa tsy rehefa sabata ihany

hianareo hangina fa izaho hiady ho anareo ...

Tsy ianao no miasa mitady fahamarinana @ fanantaterahana ny lalan'i Mosesy fa izy no nanao izany ho anao

Ny repos de Dieu na Sabata resahina ao @ testamenta vaovao dia io RBNIR a! Tsy azonao ngamba ilay hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko
76. RBNIR ( 30/01/2020 11:31)
hitanao izany rhajo?????

77. rhaj0 ( 30/01/2020 13:42)
:-)
Z'afady fa tsy azoko hoe, inonoa no tokony ho "hitako".. :-)
78. RBNIR ( 30/01/2020 13:54)
ay v rhajo koa tsy mahita e!
79. rhaj0 ( 30/01/2020 15:26)
:-)
Hay.. hitako ny volon'oron'i Gasy1zay .. tena giravy tokoany :-)

gasy1zay:
Averiko aminao fa tsy ny 1 andro anaty ny herinandro ihany no takian'ny Tompo ho azy amin'ny fanekena vaovao na ny 1/10 ny harenao fa ny fiainanao manontolo


Ny an'i Gasy1zay io, fa raha ny volon'oroko indray k'lou, dia ny @ 1/10 amiko, dia ilay andininy MAIMAIM-POANA kosa tsy ho aviliviliko @ soratra any @ andininy hafa velively, indrindrindra fa I JEsosy no niteny ny MAIMAIM-POANA, ary Paoly no niteny resaka hafa mifanipaka @ MAIMAIM-POANA.

Avereno eto indray hoe ry RBNIR-mahay-Baiboly iilay andininy sy ny manodidina azy, izay nilazan'i JEsosy mazava, toatoa ny hoe:
ho anareo voahiraka manokana HITORY, raha nahazo MAIMAIM-POANA ianareo, dia manomeza MAIMAIM-POANA.
80. gasy1zay ( 30/01/2020 16:28)
tsy resaka karama mpitoriteny ilay 100% resahiko rhaj0 a! Za tsy mpitory teny mandray karama @ zany fa ny hoe takian'Andriamanitra dia azy 100% ny olony satria lasa zanany ka tsy hoe mandoa 1/10 dia ny 9/10 handeha hanaovana vendredi joli, hanaovana zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony, dia toy zay koa tsy hoe sabata na alahady manokatena ho an'Andriamanitra fa ny ankoatrizay dia manao izay tiana

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.144