Imazination

1. rhaj0 ( 13/01/2020 13:46)
Akisako kely eto ity
rhaj0:
Danz be ihany ilay imazination-nareo rey olona (kristiana)

Raha hoe ilay tantara-angano ("imazinera" ilay lafiny "angano") t@ l'an-zero, no hoe inoana fa marina sy nitranga 100% tao, fa satria izay ilay kristianisma, dia mbola afaka mi-compr ihany aho @ maha-Atheist ahy.

Fa eto, dia hotry ny hoe, mirotsaka AO ANATIN'ILAY TANTARA koa HONO rizareo, @ izao taona-2020 izao.

Mahery ilay imazination an...

Asa raha takatrareo ny takatro.

Io izany, raha alahatra eto ny tantaran'i Blanche-neige sy ny baiboly, dia hoe..

- Ary ny papoozy @ io dia tena "mino" hoe, dia tena manja kosa ireo Nains miaraka @ BN.
- Ary ny Kristiana @ io dia tena "mino" hoe, dia tena manja kosa ireo Saints miaraka @ JC.

Fa kosa ho'a,

- TSISY papoozy miteny hoe, dia izy tenabeny koa lasa Nains, ary mitohy ny Tantara miaraka @ BN
- Fa kosa, misy Kristiana sasany, indrindra ireo Pasitera mpanambaka (toa an'i HRNRN), dia milaza-tena hoe, tena lasa isan'ny Saints koa izy, ary mitohy ny Tantara miaraka @ JC
novalian'i gasy1zay ny 30/01/2020 16:28
2. RBNIR ( 13/01/2020 21:23)
Lioka 8:10

10 Dia hoy Izy: Hianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra; fa amin'ny olon-kafa dia fanoharana no atao, mba hijery izy, fa tsy hahita, ary hahare, fa tsy hahafantatra (Isa. 6. 9).

io no antony tsy hahatakaranao an'ilay izy mihitsy rhajo na dia efa mihezaka mamaky sy mandalina aza ianao
3. RBNIR ( 14/01/2020 06:21)
Raha vao zavatra hafa no hamakianao sy handaliananao ny baiboly fa tsy hoe hamonjena ny fanahinao dia "tsy havelany hahalala" mihitsy ianao...

Ianao izao ohatra mitady hirika hanaratsiana ilay fivavahana no tena antony handalinanao an'ilay baiboly, dia normal B tsy havelany hahalala mihitsy ianao....

Fa manandrama ange e! famonjena tadiavina ao manomboka izao;;; dia ho hitanao fa hanomboka hahalala amin'izay ianao.....

« Andramo ka izahao fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy. » (Salamo 34:8)
4. rhaj0 ( 14/01/2020 20:22)
RBNIR:
... "tsy havelany hahalala" mihitsy ianao...

I Jesosy en personne ve no niteny an'izany, sa dia mbola resa-Paoly indray ny anao ry RBNIR?

Ny fahitako azy dia resa-Paoly. Efa mazavabe fa efa izay foana no revin-draPaoly, @ ilay hoe koa hoe, natao t@ teny Latina ilay izy @ izay TSY mahalala ny sarababem-bahoaka fa miankina @ Paoly sy izay notendren'i Paoly. Io ilay hoe, giazan-drizalahy ny info, ary izay tompon'ny info no manana ny fahefana. Ka dia lehibe tokoany ny fitombenan'ny filazan-dRBNIR azy, dia hoe, raha I Paoly, dia "tsy havelany hahalala" mihitsy ianao.

Izay no nahatonga ny ohabolana malagasy hoe: "Andraso Eo I Paoly" :-)Fa izany hoe, tsisy irahirahian'ny Atheista an'izany, fa sady info angano tsy mahasoa, manimba fi(s)ainana akoriny koa moa ilay izy ao :-)
5. RBNIR ( 15/01/2020 05:04)
rhaj0:

Fa izany hoe, tsisy irahirahian'ny Atheista an'izany, fa sady info angano tsy mahasoa, manimba fi(s)ainana akoriny koa moa ilay izy ao :-)

Io ilay toe-tsaina ratsy be mitsimoka ao anatin'ny atheiste ....."tsy mahasoa, manimba"..
Izay no betsaka tao amin'i Adolf Hitler, dia lasa nankahala Jiosy tsy amin'ny antony....tsy fantany fa raha ny tena marina izy (Hitler) nihevitra hoe manana ny hevitra mahasoa sy tsy manimba no nahavita ny ratsy indrindra teto imason'izao tontolo izao...

Tena te ho tonga amin'izany v ianao rhajo??? otran'ny hitako tatsy mantsy fa i Adolf Hitler no "idol" arahinao???
6. rhaj0 ( 15/01/2020 13:00)
Tsy takatr'i RBNIR ny sarcasm @ Hitler. Dia averiny ary velabelariny eo foana fa izay sisa no hitany.

I Hitler anie ry RBNIR ka "vita batisa" ee.. rahalahinao RBNIR izy izany, ary henatra ho anao raha tsy mitia azy :-)

Fa jereo koa Wikipedia sy google ny amin'i Hitler ee... fa tena toa an'i HRNRN ange izy raha @ kely foana
Hitler rahalahin'i RBNIR @ batisa:
Hitler and the Nazi party promoted "Positive Christianity"
from Norman H. Baynes, ed. (1969). The Speeches of Adolf Hitler: April 1922 – August 1939. 1. New York: Howard Fertig. p. 402.
7. RBNIR ( 15/01/2020 13:07)
rhaj0:

Tsy takatr'i RBNIR ny sarcasm @ Hitler. Dia averiny ary velabelariny eo foana fa izay sisa no hitany.

I Hitler anie ry RBNIR ka "vita batisa" ee.. rahalahinao RBNIR izy izany, ary henatra ho anao raha tsy mitia azy :-)

Fa jereo koa Wikipedia sy google ny amin'i Hitler ee... fa tena toa an'i HRNRN ange izy raha @ kely foana
Hitler rahalahin'i RBNIR @ batisa:
Hitler and the Nazi party promoted "Positive Christianity"
from Norman H. Baynes, ed. (1969). The Speeches of Adolf Hitler: April 1922 – August 1939. 1. New York: Howard Fertig. p. 402.


Vita batisa? tamin'ny sitrapony v no nanekeny atao batisa? efa niaiky ny fahotany izany hitler?

« ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny, rehefa niaiky ny fahotany. » (Matio 3:6)
8. RBNIR ( 15/01/2020 13:11)
f'angaht tsy athée indray i Adelf Milter rhajo a! :-) :-) ahoana indray ary ity mivadibadidela tahaka ny lela may ity....Ngah mahamahy izy ao sa???? :-) :-) tena tsy nihomehy aho raha tsy izay....

Andao mba hojerena ato hono ny tena dikan'ilay "croix gammé"

https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_gamm%C3%A9e_nazie
9. rhaj0 ( 15/01/2020 13:12)
I Hitler dia rahalahin'i RBNIR @ batisa
10. RBNIR ( 15/01/2020 13:32)
rhajo koa ange izany rahalahiko amin'batisa e! :-) :-)

fa izao mbola tsy vita batisa i hitler rhajo a! (tsy mbola vita ilay batisa originaly = ilay avy any an-danitra, dia ianao koa mbola tsy vita....
11. rhaj0 ( 15/01/2020 14:28)
Tsy vitan'i HRNRN batisa, no tian'i RBNIR tenenina.

Satria araka ny finoan'i RBNIR, dia I HRNRN dia tena tafaroboka ao anaty tantaran'ny Baiboly, ary dia araka ny baiboly (version "vaovao" mbola ho azy) dia HO voasoratra ao mihintsy, fa I HRNRN ihany, ary i HRNRN irery, ary i HRNRN hatrany no "mpanao batisa", dia ilay batisa "ilay avy any an-danitra", hozy RBNIR

Mbo iza eto @ ity tany ity rey olona no mba (te-ho) vitain'i HRNRN an'izany batisany izany?

Koa raha tsy adala koa hinohino foana an'izany resa-kehy izany :-)
12. RBNIR ( 15/01/2020 20:36)

rhaj0:

Mbo iza eto @ ity tany ity rey olona no mba (te-ho) vitain'i HRNRN an'izany batisany izany?

Koa raha tsy adala koa hinohino foana an'izany resa-kehy izany :-)

Izay rehetra mino fa ny batisa avy any an-danitra no tena takian'Andriamanitra....

Marka 11:30

30 Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona? Valio Aho.
13. rhaj0 ( 15/01/2020 20:53)
Dia I Tony sy George ary Hillary sy Theresa koa izany mila manantona an'i HRNRN, satria I HRNRN no voaantson'i Jesosy manokana tao??

RBNIR, valio!... :-)
14. RBNIR ( 16/01/2020 05:21)
rhaj0:

Dia I Tony sy George ary Hillary sy Theresa koa izany mila manantona an'i HRNRN, satria I HRNRN no voaantson'i Jesosy manokana tao??

RBNIR, valio!... :-)

Enga anie...ka handre ilay fampianarana izireo dia hino.....

Fa azonao tsara v aloha ilay izy e? Izay mandre ilay fampianarana ange no tokony avy dia mandray fanapahakevitra e! izay mbola tsy mandre moa akory atao fa azy sy Andriamanitra izay
15. rhaj0 ( 16/01/2020 15:12)
Fa raha "nandre" ilay revy be I HRNRN (sy RBNIR), tsy naman'ny voahiraka hanaparitaka izany MAIMAIM-POANA ve izany nareo?

Tena raha mba mananatra an'i Trump izao HRNRN an...
Dia tena ho mendrika ho prix nobel 'le HRNRN eee :-)
16. RBNIR ( 16/01/2020 17:26)

rhaj0:

Fa raha "nandre" ilay revy be I HRNRN (sy RBNIR), tsy naman'ny voahiraka hanaparitaka izany MAIMAIM-POANA ve izany nareo?

Tena raha mba mananatra an'i Trump izao HRNRN an...
Dia tena ho mendrika ho prix nobel 'le HRNRN eee :-)

Aza matahotra fa tsy maintsy hotanteraka ny voasoratra ao amin ny matio. 24:14
17. rhaj0 ( 16/01/2020 17:37)
Serieux.. Tena (manana fikasana) hananatra na koa, hanao batisa an'i Trump I HRNRN???

Ngo dia efa ato kosa I HRNRN ry RBNIR??
Anankiray irery no mainty ao @ sary, fa ny sisa dia fotsy mihaohao.
Ilehio ve I HRNRN?

Raha nahazo hafatra manokana avy T@ Jesosy kosany I HRNRN, tokony noho ny herin'ny FM, dia transporter-n'Imahagaga ao I HRNRN.Sa tena laingabe marivo tototra ny an'i HRNRN?? :-)
18. RBNIR ( 17/01/2020 10:55)
Tsy ny olona no mandidy ny FM fa ny FM no mandidy ny olona....

« Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah. » (Isaia 55:8)

Ka mbola tsy naniraka ho any Izy aloha hatreto....
19. rhaj0 ( 17/01/2020 12:54)
Ka tena TSY nirahirahian'ny FM izany ny tabataban'i HRNRN sy RBNIR.

Ireo fotsy mihaohao ireo IHANY no afaka nametra-tanana t@ Trump, nitso-drano azy ary @ herin'ny vavaka ataony io, dia nanamasina ireo lainga sy fanivativana nataon'i Trump an'izay rehetra tsy mitovy hevitra @ Trump ireto Pasitera sy Masitera ireto.

Fa I HRNRN dia TSY kaoty. TSY mba ni-transporter-n'ny FM. Nefa anie dia tena zava-dehibe iankinan'ny fiainan'olona an-tapitrisany io.

Marina sa tsy marina izany ry RBNIR?
Valio :-)
20. RBNIR ( 17/01/2020 13:04)
ndraindray ny mifanohitra amin'izay no ataony rhajo a!

Noa valo (8) mianaka no nampiasa ny lohany fa tsy ny mponina rehetra sisa tambon'ny tany...
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1285