Momba ny teny malagasy, tsy hitako tsara raha tsar...

1. Nav ( 16/11/2019 07:50)
Momba ny teny malagasy, tsy hitako tsara raha tsara fiditra aho fa eto amin'ity lohahevitra "Fanabeazana" ity no hanoratako.
Fanasana no ataoko: asaina ianareo hanaraka ny lahatsoratra "NY ABIDIA MALAGASY" ao amin'ny facebook: miisa 15 izao ny lahatsorata nivoaka ka tsy hay alefa eto amin'ny "serasera" fa lava loatra.
Famintinana: Ovaina ny "abidia" ankehitriny tsy mahomby ary soloina "Ny Abidia malagasy 1911" efa notapahin'ny Akademia Malagasy tamin'ny 1911 saingy nsakanan'ny Fanjakana kolonialy.
Fohazina io abidia io, tena manaraka ny fitsipiky ny "Association Phonétique Internationale" ARY TENA MAHOMBY.
novalian'i Nav ny 19/07/2023 16:56
2. jaspyfanoela ( 05/12/2019 04:20)

Nav:

Momba ny teny malagasy, tsy hitako tsara raha tsara fiditra aho fa eto amin'ity lohahevitra "Fanabeazana" ity no hanoratako.
Fanasana no ataoko: asaina ianareo hanaraka ny lahatsoratra "NY ABIDIA MALAGASY" ao amin'ny facebook: miisa 15 izao ny lahatsorata nivoaka ka tsy hay alefa eto amin'ny "serasera" fa lava loatra.
Famintinana: Ovaina ny "abidia" ankehitriny tsy mahomby ary soloina "Ny Abidia malagasy 1911" efa notapahin'ny Akademia Malagasy tamin'ny 1911 saingy nsakanan'ny Fanjakana kolonialy.
Fohazina io abidia io, tena manaraka ny fitsipiky ny "Association Phonétique Internationale" ARY TENA MAHOMBY.
3. Nav ( 14/02/2020 15:42)
Tohin'ny lahatsoratra nalefako teto tamin'ny 05/12/2019.
Porofoina fa tsy mahomby ny "Abidia nakehitriny" (izao anoratantsika eto izao):

 1. Tsy manaraka ny fitsipika fonetika ampiharin'ny Association Phonétique Internationale: ohatra: ny feo [u] soratantsika amin'ny kitera "o". Ny tokony ho izy anefa dia ny litera "u" (iraisampirenena) tahaka: it urbi, de kurz.
 2. Efa nisy ve io litera "u" io taloha tamin'y Abidia malagasy voalohany 1823? Valiny : Eny.
  Iza no nanova an'izany? Valiny: ireo misionery protestanta englisy LMS.

Maro ny kilema fa io aloha no aseho androany.
4. Nav ( 03/04/2020 21:29)
Momba ny fanatsaràna ny abidia ampiasain'ny teny malagasy (Tohiny)
Araraotina izao fihibohana an-trano izao hanadihadiana sy hisaintsainana lalina momba ity "Abidia malagasy" ity.
Taorian'ny tolokevitra famerenana indray ny litera "u" (lahatsoratra teo aloha) dia aroso indray ny famerenana ny litera "o" manana ny feo API [o] hasolo ny "ô" (o misy satroka) na ny "ao".
Ohatra:
fotokopia (fa tsy fôtôkôpia)
positra (fa tsy: paositra).
Fanazarantena/fanandramana: ataovy hoe ny fanandramana hitsapàna ny fahavononanareo?
5. ledala 0 ( 22/06/2022 18:50)

Nav:

Momba ny teny malagasy, tsy hitako tsara raha tsara fiditra aho fa eto amin'ity lohahevitra "Fanabeazana" ity no hanoratako.
Fanasana no ataoko: asaina ianareo hanaraka ny lahatsoratra "NY ABIDIA MALAGASY" ao amin'ny facebook: miisa 15 izao ny lahatsorata nivoaka ka tsy hay alefa eto amin'ny "serasera" fa lava loatra.
Famintinana: Ovaina ny "abidia" ankehitriny tsy mahomby ary soloina "Ny Abidia malagasy 1911" efa notapahin'ny Akademia Malagasy tamin'ny 1911 saingy nsakanan'ny Fanjakana kolonialy.
Fohazina io abidia io, tena manaraka ny fitsipiky ny "Association Phonétique Internationale" ARY TENA MAHOMBY.

Somary tsy azoko tsara inona avy ilay fiovana, azonao hazavaina ve?
6. Nav ( 28/06/2022 20:02)
Ireto ny fanovana amin'ny litera "Abidia ankehitriny" (Ny Abidia ankehitriny dia ilay Abidia noforonin'ireo Misionery protestanta englisy LMS tamin'ny 1825) araky ny fanapahana nataon'ny Akademia Malagasy tamin'ny 1911:

  "o 1835" ==> "u", ohatra: "mofo 1835" ==> "mufu" (Jereo ny Sary)
  "ô 1962" ==> "o", ohatra : "fôtôkôpia 1962" ==> "fotokopia" (Jereo ny Sary)
  "y faran-teny 1835" ==> "i", ohatra: "vary 1835" ==> "vari"
  "j 1835" == "dz", ohatra: "Mpanjaka 1835" ==> "Mpandzaka"


Ny Abidian'ny Akademia Malagasy 1911 dia manana litera miisa 20 : a, b, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, z.

Tamin'ny 2018 dia nisy ny fehin-kevitra nataon'ny Akademia Malagasy nanapahana ny "Politikan"ny teny" izay nanampy koa litera 6 vaovao: c, j, q, w, x, y ahafahana manoratra lahatsoratra siantifika ahitana ireo litera vaovao ireo.

Ny Abidian'ny Akademia Malagasy 2018 dia manana litera miisa 26 toy ny Abidia latinna klasika.

Toy izao ny soratra amin'ny Abidia malagasy vaovao 2018:

Ni sekuli. Nirava ni sekuli; maika hudi Mura si Mira, mpianatra au amin'ni SFF irai. Avi anefa ni urana, kutsa ni akandzu.

Matanjaka ny Abidia malagasy vaovao, tsara lavitra noho ny Abidia malagasy ankehitriny: afaka manoratra teny malagasy tsotra, manoratra fitenim-paritra ary manoratra lahatsoratra siantifika izay tsy vitan'ny Abidia malagasy ankehitriny.
7. Nav ( 19/07/2023 16:51)
Nav:
Ireto ny fanovana amin'ny litera "Abidia ankehitriny" (Ny Abidia ankehitriny dia ilay Abidia noforonin'ireo Misionery protestanta englisy LMS tamin'ny 1825) araky ny fanapahana nataon'ny Akademia Malagasy tamin'ny 1911:

  "o 1835" ==> "u", ohatra: "mofo 1835" ==> "mufu" (Jereo ny Sary)
  "ô 1962" ==> "o", ohatra : "fôtôkôpia 1962" ==> "fotokopia" (Jereo ny Sary)
  "y faran-teny 1835" ==> "i", ohatra: "vary 1835" ==> "vari"
  "j 1835" == "dz", ohatra: "Mpanjaka 1835" ==> "Mpandzaka"


Ny Abidian'ny Akademia Malagasy 1911 dia manana litera miisa 20 : a, b, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, z.

Tamin'ny 2018 dia nisy ny fehin-kevitra nataon'ny Akademia Malagasy nanapahana ny "Politikan"ny teny" izay nanampy koa litera 6 vaovao: c, j, q, w, x, y ahafahana manoratra lahatsoratra siantifika ahitana ireo litera vaovao ireo.

Ny Abidian'ny Akademia Malagasy 2018 dia manana litera miisa 26 toy ny Abidia latinna klasika.

Toy izao ny soratra amin'ny Abidia malagasy vaovao 2018:

Ni sekuli. Nirava ni sekuli; maika hudi Mura si Mira, mpianatra au amin'ni SFF irai. Avi anefa ni urana, kutsa ni akandzu.

Matanjaka ny Abidia malagasy vaovao, tsara lavitra noho ny Abidia malagasy ankehitriny: afaka manoratra teny malagasy tsotra, manoratra fitenim-paritra ary manoratra lahatsoratra siantifika izay tsy vitan'ny Abidia malagasy ankehitriny.
8. Nav ( 19/07/2023 16:56)
Tamin'ny 4 taona lasa no nandefasako ny voka-pikarohana momba ny "Abidia malagasy" teto amin'ny "serasera".
Tsy nisy mpamaly afa tsy iry ihany, tena vitsy kely: toa tsy maha liana ny mpiserasera eto amin'ny "serasera" ity fikarohana ity ka aleo any amin'ny "facebook" no miditra: any be olona ary tena mafana ny adihevitra.
Mandra-pihaona.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.3527