Au nom de la religion

1. rhaj0 ( 26/10/2019 12:28)
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/02/13/france-afrique-la-fin-des-annees-chirac_866796_3212.html

Jacques Chirac, 13 Fevrier 2007:

"Nous avons saigné l'Afrique pendant quatre siècles et demi, commença-t-il. Ensuite, nous avons pillé ses matières premières ; après, on a dit : ils (les Africains) ne sont bons à rien. [size=18]Au nom de la religion[/size], on a détruit leur culture et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique leurs cerveaux grâce aux bourses. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élites. Après s'être enrichi à ses dépens, on lui donne des leçons."

novalian'i gasy1zay ny 09/12/2019 16:44
2. RBNIR ( 29/10/2019 14:44)
Olom-be tokoa iny filoha Frantsay taloha iny....

Saingy izao: « Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. » (Romana 8:28)

Mety marina tokoa fa mety hoe tetika nataon-dry zareo mpitondra tandrefana ireo marina tokoa ny hoe "hampiasa" ny fivavahana mba hambotrina ny vahoaka afrikana...

Nefa izay no lalàna namonjen'Andriamanitra ny vahoakany izay tsy tiany ho very....

Ity izao hevitra avy amin'ilay mpisorona be atao hoe kaiafa...« Ary Kaiafa no ilay nanome saina ny Jiosy fa mahatsara raha maty ny olona anankiray hamonjy ny firenena. » (Jaona 18:14)

Tsy fantany (tsy fantatr'i kaiafa) anefa fa Andriamanitra no tao ambadik'izay mba hahatanteraka ny famonjena ho an'ny olona rehetra....

« Ary tsy niteny izany ho azy izy, fa satria mpisoronabe tamin'izany taona izany izy, dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena; » (Jaona 11:51)

Kaiafa dia nieritreritra hoe hevitra avy tany aminy iny tetika hamonoana an'i Jesosy iny nefa raha ny tena marina dia "naminany" izy (izany hoe ny Fanahy Masina no nitondra ny hevitra tao amin'i Kaiafa mba hahatanteraka ny faminaniana sy ny famonjena ho an'ny olona rehetra .

Dia tahaka izay io zavatra lazain'ny filoha chirac io...Nisy mpaminany tao ambadik'ireo mpitondra fitondrana tandrefana ireo fa tsy hoe nandeha tamin'ny sainy akory izireo...

Ny tanjon'Andriamanitra dia ny mba hahatanteraka ny famonjena ny vahoaka afrikana...;

Jereo ange e! ny afrikana no be mpivavaka indrindra ankehitriny eran-tany...
3. rhaj0 ( 29/10/2019 22:46)
Ka marina ve k'lou ry RBNIR ny hoe :

[size=18]Au nom de la religion, on a détruit leur culture[/size]
4. RBNIR ( 30/10/2019 05:40)
rhaj0:

Ka marina ve k'lou ry RBNIR ny hoe :

[size=18]Au nom de la religion, on a détruit leur culture[/size]

Misy zavatra miafina ao amin'Andriamanitra rhajo! mba hisandratany (hisandratan'Andriamanitra ILAY TENA IZY ao anatin'ny tsirairay) dia misy zavatra tsy maintsy ravana aloha....

Mazava ho Azy rehefa taomina ny olona hanompo ilay Andriamanitra tena Izy dia tsy maintsy ravàna izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraky ny fony (Mat.7:21-23)...

ao anatin'ny culture malagasy izao ohatra dia marina tokoa fa bdb no tsy mifanaraka amin'ilay sitrapon'Ilay Andriamanitra voasoratra ao anaty baiboly...

Ka safidy ihany aloha no apetrak'Andriamanitra rhajo a! na hifikitra amin'ny zavatra fanaony ilay olona na hiala amin'izany dia hanao ny sitrapon'Ilay Andriamanitra (izay manana fahefahana handefa ny olona any amin'ny helo)...
5. RBNIR ( 30/10/2019 05:54)
fa averiko hatrany ireo mpitondra tandrefana ireo no nampiasain'Andriamanitra mba ho tonga amin'ny vahoaka afrikana ihany koa ny famonjena!

Izany tsy midika hoe nankasitra izay rehetra nataon'ireo mpitondra tandrefana ireo Andriamanitra (tahaka ny tsy fahakasitrahany ny zavatra nataon'i kaiafa mpisorona be izay nampamono an'i JEsosy)...

fa izay ilay izy e! « Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. » (Romana 8:28)

Ka aza Andriamanitra no iadivana hoy aho, fa raha hiady ihany tsy aleo ve miady amin'ny fahotana mba ho voavonjy e!

« Miadia ny ady tsaran'ny finoana, hazòny ny fiainana mandrakizay; fa ho amin'izany no niantsoana anao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason'ny vavolombelona maro. » (1 Timoty 6:12)


6. rhaj0 ( 30/10/2019 23:49)
rhaj0:

Ka marina ve k'lou ry RBNIR ny hoe :

[size=18]Au nom de la religion, on a détruit leur culture[/size]
RBNIR:
ao anatin'ny culture malagasy izao ohatra dia marina tokoa fa bdb no tsy mifanaraka amin'ilay sitrapon'Ilay Andriamanitra voasoratra ao anaty baiboly...

ok.. mazavabe.

Dia rehefa nanary ny kolotora gasy ka nanaraka ny kolotora kristiana dia io toa an-dRBNIR io...

Iza an? :-)

Dia toa ny ahoana ny "toa an-dRBNIR"?? :-) :-)
7. RBNIR ( 31/10/2019 05:08)
rhaj0:

Dia toa ny ahoana ny "toa an-dRBNIR"?? :-) :-)

izay rehetra manana fanantenana fa handova fiainana mandrakizay.....(tsy ho very any amin'ny afo be= avotana tsy hotratran'ilay trou noir BE)....
8. rhaj0 ( 03/11/2019 21:17)
Avadika kely indray ny resaka

Jereo tsara ity sary eto ambany ity.

Ireo olona ireo dia mpitarika (antokom)-pivavahana ao Zamerika ao. Mahasarika olona amina millions ireo pasitera ireo.

ka "mametra-tanana" @ Trump zareo ireo, mba inona hozy ianareo? mba ... hilatsahan'ny Fanahy Masina Ingahy rainy. Ary koa hoe, dia "nahavita be" hono i Trump, ary izany dia @ voninahitr'Atra, ary misy (betsaka) azany no mino fa tena @ sitra-pon'Atra no maha-filoha an'i Trump izao io.Ka ahoana hoz'ianareo: "tena izy" ary tena mandeha joli" io, "au nom de la religion" koa, sa... ???
9. rhaj0 ( 26/11/2019 18:04)
Danz be mihintsy ity rey olona..
https://www.theguardian.com/us-news/2019/nov/25/rick-perry-donald-trump-chosen-one
Rick Perry tells Donald Trump: 'You really are the chosen one'
“God’s used imperfect people all through history,” Perry told the Fox News host Ed Henry in a video clip widely shared on Monday. “King David wasn’t perfect, Saul wasn’t perfect, Solomon wasn’t perfect.


ka I Trump HONO izany, araka ny finoan'ny Kristiana maro ao Etazonia ao, dia ilay VOAFINIDY ee..

Na nanambady dia ni-divorsa (namita-bady, nefa ilay vady voan'ny cancer), na mpanenjika makorelina, h@ ilay hoe "pendasiny @ fivaviany hono ny viavy", ary na mpandainga azany I Laoranjy, dia VOAFINIDIN'Atra hitondra ny Etazonia any @ Latera Promize HONO izy ee...


Danz be an.. tena "mino" dia tena "mino" an'izany tokoany anie ireo antsoin'i Hillary hoe "the deplorables" ireo e... Iretsy pasitera sy masitera mametra-tanana @ Laofanjy ireo no mitory an'izany DAHOLO. Ary ilay Rick Perry io koa ohatra dia Governeran'i Texas taloha ary "ministra" ankehitrio.


Dia izay izany izy io... "Au nom de la religion".
10. gasy1zay ( 04/12/2019 17:47)
Misy zavatra nataon'i Trump zay tsy vitan'ny prezida amerikana mintsy hatrizay hatrizay: nilaza fa jerosalema no renivohitr'Israely
Efa zavatra ao anaty baiboly zany rhaj0, tsisy renivohitra tel aviv zany anaty baiboly.

Ankoatr'izay ireto no zavatra ankatoavan'ny kristiana an'i trump:
Izy provie ( contre avortement)
Izy tsy manandratra ny pratique homosexuelle

Ny momba ny fahalemeny indray dia azy sy Andriamanitra zany fa mino aho fa efa nisy nilaza izy hoe inona no fahotana eo anatrehan'Andriamanitra
11. rhaj0 ( 04/12/2019 17:58)
O ry Gasy1zay.. tena serieux ianao manohana na hoe manisy hajany an'i Trump?
12. gasy1zay ( 04/12/2019 19:17)
amin'ireo lafiny notanisaiko ireo fa tsy amin'ny ataony sur twiter sy zay any @ mangingina any an!
13. RBNIR ( 05/12/2019 13:53)
Secret hafa indray ity zaraina manaraka ity....

« Ary ny devoly nitondra Azy niakatra, dia naneho Azy indray mipi-maso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. » (Lioka 4:5)
« Dia hoy ny devoly taminy: Homeko Anao izao fanapahana rehetra izao mbamin'ny voninahiny, fa efa natolotra ahy izany, ka izay tiako no homeko azy; » (Lioka 4:6)
« koa raha hiankohoka eto anatrehako Hianao, dia ho Anao avokoa izany rehetra izany. » (Lioka 4:7)
« Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Voasoratra hoe: Jehovah Andriamanitrao no hiankohofanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao (Deo. 6. 13; 10. 20). » (Lioka 4:8)


Hoy ny devoly tamin'i Jesosy hoe homeko Anao "izao fanapahana rehetra izao ....fa efa natolotra ahy izany, ka izay tiako no homeko azy....

Ny fanapahana rehetra eto amin'izao tontolo izao hono dia efa natolotra ny devoly ka.....izay tiany (izay tian'ny devoly) no homeny azy.....

Be dia be ny kristiana tsy mahafantatra izay teny izay (nefa dia vakiana isan'andro) dia lasa mihazakazaka maka sy mandrombaka ny fanjakana misy amin'izao tontolo izao....nefa araka ny voasoratra dia ny fanjakana rehetra eto amin'izao tontolo izao die efa voatolotra ho an'ny D......

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!
14. RBNIR ( 05/12/2019 13:59)
Dia aza gaga, raha mahita olona mpivavaka be nahafinaritra, nefa rehefa nahazo fanjakana...dia lasa "corrompu" tanteraka taty aoriana (very tanteraka ireo toetra tsara efa noratoviny tamin'izy fony kristiana nahafatrapo......

Izany indray izao no FITAKA GOAVANA ATAON'NY DEVOLY ankehitriny ho an'ny kristiana....corruption tanteraka....manomboka masiaka (izay tsy mitovy hevitra aminy dia tapenana ny vavany....managadra....ary ny hafarany dia mahavita mamono olona mihitsy.....

Tsy tsapany fa tafajabaka tanteraka izy.....

MAMPALAHELO (TANDREMO TANDREMO RY KRISTIANA MALALA ISANY) FANDRIKA BE NO AVELATRY NY DEVOLY AMIN'IO RESAKA FANJAKAN'IZAO TONTOLO IZAO IO...AZA MIHAZAKAZAKA MANKANY IANAO FA DIA HO VERY ANY.....

Izay tiako (hoy ny devoly) no homeko azy.....

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!!
15. RBNIR ( 05/12/2019 14:05)
Engrenage goavana be io (tafajabaka tanteraka izay tafiditra ao ary sarotra raha tafavoaka ao!)

16. rhaj0 ( 05/12/2019 14:22)
rhaj0:
O ry Gasy1zay.. tena serieux ianao manohana na hoe manisy hajany an'i Trump?

(ahitsiko kely.. manisy "hasiny" an'i Trump)
gasy1zay:
amin'ireo lafiny notanisaiko ireo fa tsy amin'ny ataony sur twiter sy zay any @ mangingina any an!

Dia tsoriko aminao ry Gasy1zay fa tena rikoriko tanteraka (tena saika ni-degoba) aho maheno fa misy gasy iray izay koa kay tena manohana (ny ataon'i) Trump. Raha lahifotsy hoditra ao Zamerika no manao izany, dia mbola afaka mi-compr ihany aho, na dia mahavaky vava azany, @ ilay hoe, dia monina ao ambany vato angamba 'tony olona 'tony tsy mahalala (ny ataon'i) Trump. Tena aleo tohizana aoriana ity resaka ity fa tena trop amiko... trop.
17. rhaj0 ( 05/12/2019 18:14)
Tsy hiresaka ny politikan'i Trump aho na koa izay fomba fisainany akoriny aza. Fa eto @ lohahevitra finoana/fivavahana moa eto, dia izao no lazaiko:

Mba diniho dia araho tsara ny fiainan'i Trump. Dia jereo ohatra ireo Prezida talohany. Resaka "mivavaka".


Aleo amena (ameko) chance ianao ry Gasy1zay mba handinika @ saina mazava ao, @ fisainanao manokana irery ao, fa tsy dia ho ny hafa na izaho foana koa no hanazava anao.

Malalaka mazava io ny internet, dia mba ampiasao handalinana.
18. gasy1zay ( 09/12/2019 16:44)

rhaj0:

Tsy hiresaka ny politikan'i Trump aho na koa izay fomba fisainany akoriny aza. Fa eto @ lohahevitra finoana/fivavahana moa eto, dia izao no lazaiko:

Mba diniho dia araho tsara ny fiainan'i Trump. Dia jereo ohatra ireo Prezida talohany. Resaka "mivavaka".


Aleo amena (ameko) chance ianao ry Gasy1zay mba handinika @ saina mazava ao, @ fisainanao manokana irery ao, fa tsy dia ho ny hafa na izaho foana koa no hanazava anao.

Malalaka mazava io ny internet, dia mba ampiasao handalinana.


Oh ry rhaj0 a! Efa nilaza aho hoe tsy misy idirako ny fiainan'i Trump na ny fomba fitondrany, fa amin'ny maha kristiana ahy dia mitovy hevitra aminy aho @ resaka avortement, resaka Israely sy Jerosalema, ny mpanao politika zao tsisy sahy mijoro amin'zany intsony na dia milaza kristiana aza , fantatro fa ny anao dia toy ny ankabeazantsika gasy hoe rehefa adversaire politika dia hokiana 100% fa tsy mba jerena mintsy ny zavatra tsara vitany
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2743