RAVA! RAVA BABYLONA LEHIBE!

21. rhaj0 ( 31/10/2019 00:34)
midrou:
Raha mba fantatrao tokoa mantsy hoe iza ilay vehivavy mitafy masoandro voasoratra ao @ Apok.12 ...

Izaho aloha TSY "mahafantatra" ilay vehivavy lazain'i Apokalipsa fa ... maninona izy teo? ilay hoe makorelina izay nasian'ireo mpanjaka t@ izany fotoan'androny.. ka mifangaroharo koa ilay tantara legende, misy dragona milatsaka avy any an-danitra, miady @ anjely, an an... tsy hay(ko) intsony

sa i Midrou malala ity Ravehivavy?? :-)

22. RBNIR ( 05/11/2019 12:26)
Aleo tohizana kely indray aloha ary e!
Iza moa i babylona lehibe ?
Araka ny nambara dia olon'Andriamanitra ihany izy io fa saingy lasa nanompo Andriamanitra hafa sady nivadika tamin'ny fanekena izay nataony tamin'i Jehovah!

Izy ihany koa dia voalaza fa hoe renin'ny mpijangajanga (izany hoe niandohan'ny mpijangajana) na koa hoe nipoiran'ny mpijangajanga izy no lohalaharana tamin'ny fivadihana tamin'i Jehovah ary nampianatra ny olona rehetra tety ambonin'ny tany mba hivadika amin'i Jehovah ihany koa.....(hiala amin'ny fanekena izay nifanaovan'i JEhovah amin'ny olony (Apok.18 :3)

Ka iza ary izany?

Mila miverina lavitra be mihitsy isika raha te hamantatra ny marina....

Tany amin'ny andron'i Abrahama mihitsy....
Niteraka 2 lahy Abrahama, Ismaela sy Isaaka. Ireo zaza 2 ireo dia samy notazain'i Abrahama rainy, samy nampahafantarina tsara an'ilay Andriamanitra tokony hivavahana sy ny fanekena izay nifanaovana taminy...

Tamin'ny andron'i Abrahama dia ity no tena fanekena napetrany....
« Ary haoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mbamin'ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao Aho. » (Genesisy 17:7)
« Dia hoforana ianareo; ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo izany. » (Genesisy 17:11)
« Tsy maintsy hoforana ny ompikelinao sy izay novidinao vola; ary ny fanekeko dia ho ao amin'ny nofonareo ho fanekena mandrakizay. » (Genesisy 17:13)

Taty aoriana rehefa nandao an'i Abrahama i ismaela zanany dia nipoitra avy tao amin'ny taranany ny "silamo" na koa hoe islam, ka ny zavatra tena manamarika ny bokin'ny silamo dia ny tsy fisian'ilay famorana intsony ...Izay ilay hoe niala tamin'ny fanekena ry zareo......na dia mahafantatra tsara ihany aza ny momba ilay Andriamanitra tokony hivavahana sy hoe ny famorana no fanekena natao tamin’izany (afaka manao recherche isika fa tsy voasoratra ao amin'ny coran intsony ilay famorana....)
Ny manamarina fa hoe nipoitra avy tao amin’ny Abrahama ihany marina tokoa ny silamo dia ao amin'ny Coran Sorate 3 dia mitantara ny momba ny tantaran'i Abrahama.....(na dia tsy mitovy amin'ny fitantaran'ny testameta taloha aza ny fitantarany ao....)
23. midrou ( 05/11/2019 15:32)
Mbola tsy novalinao toko RBNIR ilay fanontaniana hoe:
IZA MARINA I BABYLONA LEHIBE?

Mino aho fa maro no tsy mahafantatra ny tena marina momba azy io
voalaza toko amantsy fa izy no RENIN NY MPIJANGAJANA @ TANY.izany hoe niala voalohany t@ Andriamanitra

Dia tohizo fa mahaliana,indrindra fa ny momba azy roalahy zanak i Abrahama dia Isaaka sy Ismael

Dia akoatra ilay famorana dia inona ihany koa

Mba tohizo fa mahalina tokoa
24. RBNIR ( 07/11/2019 16:11)
Mbola hotohizana raha sitrapon'Andriamanitra midrou....
25. rhaj0 ( 07/11/2019 21:57)
hi hi hi... tena manintona be an'i Midrou ilay Vehivavy renin'ny mpijangajanga :-)

Ilay vehivavy dia nitaingina bibidia mivolon-jaky ... nitafy lamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena sy vatosoa ary perila sady nitana kapoaka volamena teny an-tanany, feno zava-betaveta .. mamon’ny ran’ny olona masina sy ny ran’ny vavolombelon’i Jesosy.... Ny loha fito dia tendrombohitra fito izay ipetrahan-dRavehivavy.... Ny rano hitanao izay ipetrahan’ilay vehivavy janga, dia olona, vahoaka betsaka, ary firenena maro ary samihafa fiteny. Ny tandroka folo sy ny bibidia izay hitanao, dia ireo no hankahala ilay vehivavy janga ka hanao azy ho tsinontsinona sy hampitanjaka azy...


IMAZINER-o tsara ao ry Midrou aa.. IMAZINER-o tsara ao... :-)
26. gasy1zay ( 04/12/2019 19:13)
Jereo wikipedia mikasika ny theorie sur la grande babylone raha liana nareo fa amiko tsy important hoan'ny kristiana hoe iza ilay babylona fa hoe aiza no hisy anao raha hiverina eny @ rahon'ny lanitra Jesoa kristy.
27. RBNIR ( 05/12/2019 12:02)
gasy1zay:

Jereo wikipedia mikasika ny theorie sur la grande babylone raha liana nareo fa amiko tsy important hoan'ny kristiana hoe iza ilay babylona fa hoe aiza no hisy anao raha hiverina eny @ rahon'ny lanitra Jesoa kristy.

Tsy dia miombokevitra loatra aminao aho, gasy1zay satria raha nanaraka ny fanazavana nataoko ery ambony ianao dia misy teny toy izao ataon'Andriamanitra ho an'ireo olona mbola mitoetra ao amin'io babylona lehibe io....

« Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe: Mialà aminy ianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy. » (Apokalypsy 18:4)

Noho izany tsara ho fantatry ny rehetra (indrindra ny kristiana sy ireo mpino ny fisian'Andriamanitra rehetra tsy voatery ho kristiana fa izay rehetra mino fa hoe misy Andriamanitra ao ambony loha ao) hoe iza marina moa ity babylona lehibe ity....mba hahafahan'izireo mandositra miala tao raha sanatria ka anisan'ireo voafitaka mialokaloka ao izireo hatramin'izao...

Satria raha ny marina dia voafitaka ange ireo olona mbola mifikitra ao amin'io babylona lehibe io hatramin'izao e!
28. gasy1zay ( 10/12/2019 15:18)

RBNIR:

gasy1zay:

Jereo wikipedia mikasika ny theorie sur la grande babylone raha liana nareo fa amiko tsy important hoan'ny kristiana hoe iza ilay babylona fa hoe aiza no hisy anao raha hiverina eny @ rahon'ny lanitra Jesoa kristy.

Tsy dia miombokevitra loatra aminao aho, gasy1zay satria raha nanaraka ny fanazavana nataoko ery ambony ianao dia misy teny toy izao ataon'Andriamanitra ho an'ireo olona mbola mitoetra ao amin'io babylona lehibe io....

« Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe: Mialà aminy ianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy. » (Apokalypsy 18:4)

Noho izany tsara ho fantatry ny rehetra (indrindra ny kristiana sy ireo mpino ny fisian'Andriamanitra rehetra tsy voatery ho kristiana fa izay rehetra mino fa hoe misy Andriamanitra ao ambony loha ao) hoe iza marina moa ity babylona lehibe ity....mba hahafahan'izireo mandositra miala tao raha sanatria ka anisan'ireo voafitaka mialokaloka ao izireo hatramin'izao...

Satria raha ny marina dia voafitaka ange ireo olona mbola mifikitra ao amin'io babylona lehibe io hatramin'izao e!


Oh RBNIR, misy chronologie ange io baiboly io fa tsy vakiana araka izay itiavana azy fotsiny e! Ity resaka resahinao io ve ho antsika izao? Ny anao krisriana ankehitriny dia ny miambina miandry ny fiverenan'ny Tompo eny @ rahon'ny lanitra fa ireo oloko resahina eto dia ireo kristiana tsy lasa t@ antson'ny anjomara ( virjiny adala 5) izay tsy ampy solika .
29. RBNIR ( 11/12/2019 07:08)
gasy1zay:

Oh RBNIR, misy chronologie ange io baiboly io fa tsy vakiana araka izay itiavana azy fotsiny e! Ity resaka resahinao io ve ho antsika izao? Ny anao krisriana ankehitriny dia ny miambina miandry ny fiverenan'ny Tompo eny @ rahon'ny lanitra fa ireo oloko resahina eto dia ireo kristiana tsy lasa t@ antson'ny anjomara ( virjiny adala 5) izay tsy ampy solika .

Izay no mahadiso hevitra ny mpino maro, rehefa misy tenin'Andriamanitra atolotra dia lazainy fa tsy izy no voakasik'iny teny iny fa izao sy izao.......

Mila mianatra ny mission'ireo anjely telo ireo ianao, manoro hevitra anao aho hianatra amin'ilay fandaharana.....
30. rhaj0 ( 11/12/2019 17:34)
Raha ny famakin'i RBNIR Baiboly ho'a, raha ny fahitako azy, dia @ ilay "tsimpontsimponina izay mampety ny baolinany ao",na dia TSY misy ifandraisany @resak'eto azany izany.

TSISY lojika mirindra, tsy mijery ny echelle des temps sy izay context an'ilay "tsimpontsimponina" ao, fa tonga dia kapo-batana mandray am-bolony ao fotisny ny an-dRBNIR

Ohatra. Hozy hono Jesosy hoe, tsy hanova ny lalAna sa inona izy teo Izy.
Dia h@ lalAna any @ Sinagoga no torin-dry RBNIR ho ampiharina @ revin-JEsosy.

Dia fa naninona no niova revy I Jesosy fa tsy nijanona tao @ Sinagoga raha izany?Io sahala @ ilay ranamana iray izay. Nisy fampitaha hoe, vehivavy = leglizy angamba (ny fandraisany aza) tatsy ho atsy. Ary dia izay leglizy rehetra dia lasa vehivavy.


Dia raha hanao an'io "tsimpontsimpona" io ry RBNIR, maninona koa raha tsimponina, TSY asiana fijerena ny fotoana/context/.. sy indrindra koa, ny tohin-dresaka.. maninona raha "tsimponina" ilay hoe, ataovy sorona ny zanakao ry Abrahama, dia ajanony eo ny resaka? (nefa ny tohin'ny resaka, dia hozy Atra hoe, bilagy iny fa ondry vonoina)ka raha serieux ianao ry Gasy1zay, dia ho fotsy rora sy ho fotsy volo eo. Nefa moa ianao efa (te-ho) lahifotsy dia tsy quoi izany :-)

Fa izaho eto dia m(amp)ivanitika fotsiny, satria ny aty Kanada, efa nilaza ilay PM iray izay hoe, on a le droit, sa moa, le devoir de se moquer des religions... :-)
31. gasy1zay ( 11/12/2019 19:08)

RBNIR:

gasy1zay:

Oh RBNIR, misy chronologie ange io baiboly io fa tsy vakiana araka izay itiavana azy fotsiny e! Ity resaka resahinao io ve ho antsika izao? Ny anao krisriana ankehitriny dia ny miambina miandry ny fiverenan'ny Tompo eny @ rahon'ny lanitra fa ireo oloko resahina eto dia ireo kristiana tsy lasa t@ antson'ny anjomara ( virjiny adala 5) izay tsy ampy solika .

Izay no mahadiso hevitra ny mpino maro, rehefa misy tenin'Andriamanitra atolotra dia lazainy fa tsy izy no voakasik'iny teny iny fa izao sy izao.......

Mila mianatra ny mission'ireo anjely telo ireo ianao, manoro hevitra anao aho hianatra amin'ilay fandaharana.....


Ka raha tsy hainao akory hoe aiza ho aiza no misy antsika izao dia tsy ho resy lahatra aho hoe tena ampy fahalalana ilay pasitera mpampianatra anao
32. RBNIR ( 12/12/2019 08:08)
Raha tianao ary ny hahalala misy misy kokoa ny zavatra hitranga tsy ho ela intsony dia jereo ato amin'ity rohy ity na manara fandaharana fa ho azonao ny zavatra rehtra...

http://forum.serasera.org/forum/message/m5ab26d0d51c04


© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.4137