RAVA! RAVA BABYLONA LEHIBE!

1. RBNIR ( 11/10/2019 13:59)
Fantatrano v hoe iza i Babylona lehibe ary inona no antony handravana azy????
novalian'i RBNIR ny 12/12/2019 08:08
2. rhaj0 ( 14/10/2019 02:28)


Toa hotsahotsan'ny ao Syrie ilay Babylone.

Ka io izany fa notafihina ary ho potehin'ny Turc sy Erdogan ny ao Syrie, rehefa avy nahazo ny tso-dranon'i Trump zareo ee..

Ka i Trump mihintsy izany no irak'Andrimanitsa, araka ny inoan'ny Evanzelisitra extreme-droite ao Etazonia ao azy,
ary dia io fa (ho) rava io Babylone

Dia maninona rehefa rava i Babilaona ry RBNIR?
3. RBNIR ( 14/10/2019 11:06)
Salama rhajo!

Tsy dia mifanalavitra ny valitenin-tsika fa aleo aloha mba hamaly koa ny hafa raha mety...

4. RBNIR ( 14/10/2019 11:07)
« Ary nisy iray koa, dia anjely faharoa, nanaraka ka nanao hoe: Rava! rava Babylona lehibe! izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany. » (Apokalypsy 14:8)
5. rhaj0 ( 14/10/2019 15:50)
Mbo hainao ve k'lou ry RBNIR ny geopolitique mandeha ao avaratr'i Syrie ao izao io?
6. rhaj0 ( 19/10/2019 16:04)
TSY hainy i RBNIR ny zeopolitika ao Avaratr'i Syrie.

Ny Kurdes (izay moslimo) dia vahoaka miparitaka eraky Turquie, Syrie, Iran, Iraq, Armenie. Fa tsy mety mba manana ny fireneny ireto vahoaka. Ary dia raha i Erdogan sy Turquie k'lou, ny mety aminy dia riatany any ireo Kurdes ao Syrie ireo, sao dia mitady ny hahaleo-tena (miaraka @ Kurdes ao Turquie) eo. Ary dia notsofin'i Laoranjy rano koa izany.

Ary dia "io rava io Babylaona lehibe".

Mampalelo mihintsy ry RBNIR sy ny Kristiana toa azy ee... Efa mba misy interinety ihany izao, nefa aleon-dry RBNIR milevin-doha ao anaty boky legende tonta ao, ary dia izay foana no atao tsianjerimaimbo eto.

Sa mahita Kurdes mijangajanga ao koa ry RBNIR? Satria mijaly mahantra ve ireo Kurdes, dia mety tsizarizary ny ankanjony, dia lazain-dRBNIR fa (miboridana) mijangajanga? Sa indray mahantra noana ireo Kurdes, dia lasa mihinana bibilava, izay voararan'i Levitikaosy, ary dia io bedesin'Andmntra io zareo? Dia i Laoranjy no anjely? satria izy "fotsy" (hoditra)?
Fransema, tena marary saina mihintsy nareo itony ry RBNIR...
7. midrou ( 23/10/2019 16:12)
Bjr daholo e.Izaho aloha dia mba Kristiana koa saingy mba liana te-hahafantatra aho hoe:iza marina tokoa moa izany ilay Babilona lehibe izay ho ravana,ary fomba ahoana no haharava azy? Fa tena mahalina ko.....

dia misaotr[size=150]text[/size]Bjr daholo e.Izaho aloha dia mba Kristiana koa saingy mba liana te-hahafantatra aho hoe:iza marina tokoa moa izany ilay Babilona lehibe izay ho ravana,ary fomba ahoana no haharava azy? Fa tena mahalina ko.....

dia misaotr
8. midrou ( 23/10/2019 16:22)
Bjr RBNIR a!!!
mahafinaritra ahy ny fanazavanao e,mankasitraka dia tohizo foana fa mahalina....!
9. RBNIR ( 25/10/2019 23:34)
« Ary nisy iray koa, dia anjely faharoa, nanaraka ka nanao hoe: Rava! rava Babylona lehibe! izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany. » (Apokalypsy 14:8)
Raha araka io teny io vokatry ny fijangajangana nataon'i Babylona lehibe dia nampisotroina divain'ny fahatezerana ny firenena rehetra..

raha araka ny baiboly ny atao hoe mijangajanga dia tsy voatery hoe mijangajanga ara-bakiteny ihany (adultère) fa misy ihany koa ny hoe mijangajanga ara-panahy..
Raisin'Andriamanitra tahaka ny vadiny ny vahoaka izay nofidiny « ..... Fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko, Nefa Izaho no vadiny*,hoy Jehovah.[Na: tompony] » (Jer.31:32)
ka rehefa mivadika tsy manompo Azy intsony fa lasa manompo andriamanitra hafa, na koa mivadika amin'ilay fanekena nataony tamin'Andriamanitra dia raisin'Andriamanitra ho fampirafesana Azy izay...

Ka iza marina ary ity Babylona lehibe izay niala tamin'ny faneken'Andriamanitra ity ka lasa nanompo Andriamanin-kafa?

Voalaza fa hoe izy io no « ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny handriny nanao hoe: ZAVA-MIAFINA, BABYLONA LEHIBE, RENIN'NY MPIJANGAJANGA SY NY ZAVA-BETAVETA, AMIN'NY TANY. » (Apokalypsy 17:5)
Voalaza fa renin'ny mpijangajanga izy io...
Ny teny hoe Reny dia midika hoe nipoirana...izany hoe niandohana..

i Babylona lehibe araka izany no nipoiranan'ny fijangajangana rehetra teto an-tany.Izy no voalohany nitarika ny olona hiala amin'ny fanekena natao tamin'Andriamanitra ka nandeha nanompo Andriamann-kafa araka izany....

Iza ary izany???? mbola hotohizana raha sitrapon'Andriamantra....

10. rhaj0 ( 26/10/2019 01:03)
RBNIR:
hotohizana raha sitrapon'Andriamantra....

RBNIR:
aleo aloha mba hamaly koa ny hafa raha mety

Ka tsy ianao ihany ve ry RBNIR ("sitraponao" ihany) no hanapaka raha hotohizanao ny resakao eto na tsia? Hoe, rahefa avy mba mamaly ny hafa, dia izany vao hotohizanao ilay resak'eto?

Sa miandry ny sitrapon'ny hafa mba hiresaka eto i RBNIR, izay vao manohy ny resak'eto?

Sa raha tapahin'ny Jirama ny jiro dia tapaka koa ny interinetin-dRBNIR, ary dia sitrapon'ilay teknisiana ao @ Jirama ny ahafahanao manohy ny resak'eto?

Sa dia tena manangan-tena ho Andrmntraindray ilay RbNIR 'ty?
Hoe sitrapon-dRBNIR = sitrapon'Atra?

Sa miteniteny (foana) tsy ampiheverana toa boloky (toa ny mahazatra) i RBNIR?
11. midrou ( 26/10/2019 16:08)
Izany hoe raha azok tsara zany dia fiangonana niala t@ Andrmanitra io babylona lehibe io ka nanompo andrmani kafa indray? ...izany mantsy no fahazoako ilay hoe mijangajanga ara panahy i babylona lehibe.....dia andrmanitra iza ary?

Dia mety ho fampianaran io ndrmanitr i babylona lehibe io zany lay divain ny fijangajangany nampisotroiny ny tany?

Dia inona io fampianarana io???..
tena ratsy mintsy angamba matoa tena mampatezitra an andrmanitra,,,,!


Dia ho ravana izy izany..
@ fomba ahoana?

Mba tohizo ihany e!...
12. rhaj0 ( 26/10/2019 17:08)
Ianao ve ry Midrou dia hino izay lazain'i RBNIR?

raha hainao ny agenda-ndRbNIR dia mety hieritreritra kely fanindroany ianao :-)
13. midrou ( 26/10/2019 17:46)
tsy haiko fa aoana?????
14. RBNIR ( 28/10/2019 09:32)
rhaj0:

Ianao ve ry Midrou dia hino izay lazain'i RBNIR?

raha hainao ny agenda-ndRbNIR dia mety hieritreritra kely fanindroany ianao :-)

Hafa kely indray ity ambaran'i rhajo ity...
Maniona moa raha ilay hevitra entiko no kiainanao ry rhajo fa tsy hamorona zavatra hafa eto indray ianao entina hanaratsiana????

Sa izay indray izao no fomba fiady vaovao amin'ny forum [size=5](rehefa lany hevitra ny olona [/size]
15. RBNIR ( 28/10/2019 12:04)
Iza ary ilay babylona lehibe??? raha nanaraka tsara ny fanazavana ery ambony ianao (fanazavana araka ny baiboly) dia i babylona lehibe dia tsy iza fa vahoakan'Andriamanitra ihany nahafantatra tsara hoe Iza marina no Ilay Andriamanitra nivavahana ary nahafantatra tsara ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny olona, saingy nanjary lasa nanompo Andriamanitra hafa sady lasa nivadika tamin'ilay fanekena nataon'Andriamanitra taminy....
Rehefa nanao izany izy dia nokilasian'Andriamanitra ho toy ny vady nandeha nisintaka ka lasa nijangajanga ....

Ity no porofo fa vahoakan'Andriamanitra ihany izy io fa nisintaka...« Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe: Mialà aminy ianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy. » (Apokalypsy 18:4)

ao anatiny dia misy olon'Andriamanitra saingy tian'Andriamanitra antsoina mba hiala ao...
16. midrou ( 28/10/2019 12:57)
Atreto aloha dia tsy mbola voafaritra tsara hoe iza marina ity babylona lehibe ity...?Ary na izaho az dia manaiky fa isan ny olon Andrmanitra ihany tokoa i babylona lehibe saingy izy nivadika ka nanompo Andrmani-kafa dia natao hoe nijangajanga,nisitaka t@ Andrmanitra.


...Kanefa io babylona lehibe io dia tena horavana tokoa satria mampisotro ny mponina @ tany ny ....divain ny fijangajangany...apok.17:2...Ka izay misotro an io divay io(fampianaran diso)dia mazava hoazy fa ..
Porofon izany :
apok.14:8"ary nisy iray koa,dia anjely faharoa,nanaraka ka nanao hoe:Rava!rava Babylona lehibe! izay NAMPISOTRO ny firenena rehetra ny divain ny fahatezerana nohon ny FIJANGAJANGANY"

Ka dia fiangonana amiko ilay babylona lehibe saingy tsy mety miaina intsony @ ilay tena fahamarinana,ary nohon io tsy fahamarinana io mihitsy no mahatonga ny tompo hiantso ireo olony hiala tao satria raha mbola ao dia voambara fa....miombona ota aminy ka hiaran doza toa azy koa .apok.18:4.

ary azo fantarina ve oe IZA ILAY BABYLONA LEHIBE????
17. RBNIR ( 29/10/2019 07:03)
ary azo fantarina ve oe IZA ILAY BABYLONA LEHIBE????

Otran'ny maika be mihitsy i midrou izany an? aleo angamba aloha alefa tsikelikely satria sao hafa no fandraisan'ny olona sasany azy dia manjary tsy ho tafita ilay hafatra.....
18. rhaj0 ( 29/10/2019 22:59)
ry Midrou koa hotrahotran'ny TSY mba (mahay) mamaky Baiboly, sa tena TSY mpamaky Baiboly mihintsy ve i Midrou ee?? Dia i RBNIR no antenainao hanazava anao ny @ BAbylona lehibe?

zavatra tantara kely 1 pejy fotsiny io Apokalipsa 12 io, dia maninona raha asesy ny @ teny gasy sy frantsay sy anglisy? Izany ihany anie no nandikana io BAiboly @ fiteny isan-karazany, fa hafa ny taloha, t@ teny Latina, dia fahanan'i DAmopra lalitra ao dia mino tokoany.

Dia aseseho koa eraky google ny interpretasio-n'ny olona azy, dia mba ampiasao ilay saina mikarokaroka fa dia ...
19. RBNIR ( 30/10/2019 05:45)
rhaj0:

ry Midrou koa hotrahotran'ny TSY mba (mahay) mamaky Baiboly, sa tena TSY mpamaky Baiboly mihintsy ve i Midrou ee?? Dia i RBNIR no antenainao hanazava anao ny @ BAbylona lehibe?

zavatra tantara kely 1 pejy fotsiny io Apokalipsa 12 io, dia maninona raha asesy ny @ teny gasy sy frantsay sy anglisy? Izany ihany anie no nandikana io BAiboly @ fiteny isan-karazany, fa hafa ny taloha, t@ teny Latina, dia fahanan'i DAmopra lalitra ao dia mino tokoany.

Dia aseseho koa eraky google ny interpretasio-n'ny olona azy, dia mba ampiasao ilay saina mikarokaroka fa dia ...

[size=5]Apokalipsy 12??? dia hita marina tokoa fa tsy ao ianao rhajo![/size]
20. midrou ( 30/10/2019 08:54)

[/quote]=rhaj0

Tsy mbola Apok.12 no resaka eto fa i Babylona lehibe...

Raha mba fantatrao tokoa mantsy hoe iza ilay vehivavy mitafy masoandro voasoratra ao @ Apok.12 dia ho fantatrao tokoa hoe inona no tokony hataoko ,indrisy fa toa hafangaronao ny Apok.12 sy ny Apok.17 izay tsoriko aminao fa tena tsy misy hitovizany(hifandraisany)ireo,ny mifanohitra an izany aza angamba!

Ny hoe mahay mamaky baiboly aza anie rhaj0 dia tsy hoe fahaizana azy tsianjery hatrany @ Genesisy ka h@ Apokalipsy,fa ny fahatakaranao hoe tena azonao tokoa ny tiany hambara...


Raha ny ato aloha no jerena,tsy haiko hoe iza toko no tsy mahay mamaky Baiboly?


© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.094